ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 17 квітня 2018 року N 167

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України (ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів" (далі - проект постанови), а також документи, що надані до нього листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.03.2018 N 3631-06/10084-03.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проектом постанови передбачається доповнити пункт 9 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, нормою щодо обов'язкової пристосованості будівель (приміщень) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм.

Однак, проект постанови не може бути погоджений огляду на наступне.

Відповідно до статті 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, ратифікованої Україною в 2009 році, Україна взяла на себе зобов'язання вживати належних заходів для забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема щодо ефективного доступу осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами до об'єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту та інформації, зв'язку. При цьому ці заходи повинні включати виявлення й усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають доступності за принципами універсального дизайну, і поширюватися на будинки, дороги, транспорт, інші внутрішні та зовнішні об'єкти.

Зазначене питанні вже врегульовано чинним законодавством України в частині створенні безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, а саме:

Законом України "Про архітектурну діяльність" (абзац 11 частини першої статті 2);

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (пункт 101 частини першої статті 2) (Закон N 3038-VI);

Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (стаття 27).

Так, відповідно до статті 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів, проектування, будівництво і реконструкція об'єктів фізичного оточення без пристосування для використання інвалідами не допускаються.

Проте, аналіз положень зазначених законів свідчить про відсутність відповідних вимог до будівель (приміщень), які вже функціонують, а містять лише певний комплекс вимог для створення безперешкодного середовища для людей з інвалідністю, при цьому вони стосуються тільки нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції.

Таким чином, проект постанови суперечить законам, в частині встановлення вимог до суб'єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність у вже введених в експлуатацію будівлях (приміщення), що в свою чергу є порушення вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної діяльності у сфері господарської діяльності" щодо недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Одночасно зазначаємо, що відповідні положення проекту постанови під час практичного застосування можуть бути неоднозначними для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта, оскільки незрозуміло яким чином будуть приводитися у відповідність до вимог проекту торговельні заклади, які вже ведуть свою діяльність.

Слід зазначити, що заклади торгівлі часто відкриваються в орендованих приміщеннях, а власники можуть не погоджуватись здійснювати їх перебудову. Встановлення пандусу та виконання інших вимог ДБН у приміщеннях, що побудовані двадцять і більше років тому назад, в багатьох випадках неможлива в частині зміни ширини дверних пройомів, облаштування додаткових вбиралень, які будуть відповідати вимогам проекту постанови.

Приведення будівель (приміщень) до ДБН буде мати суттєве фінансове навантаження (здебільшого стосуватиметься орендарів, а не власників), що в свою чергу буде впливати на вартість реалізації товарів.

Державними будівельними нормами 3.2.2-17:2006 (далі - ДБН), визначено, що проектні рішення об'єктів, доступних для інвалідів, не повинні обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будинків.

Для уникнення ситуації щодо безпідставного закриття діючих закладів торгівлі, у зв'язку з неможливістю виконання положень проекту постанови, такі вимоги повинні стосуватись будівель (приміщень), що будуть відкриватись та починати свою діяльність після прийняття відповідних змін. В цьому разі суб'єкт господарювання зможе реально оцінити можливі витрати, а також доцільність і ризики щодо його відкриття об'єкта торгівлі у конкретному приміщенні.

Таким чином, розробку проекту постанови здійснено з порушенням принципів державної регуляторної політики: ефективності, збалансованості та передбачуваності, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 5 в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, та викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступнім та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати його вимоги.

Ураховуючи вище, наведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали