Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 25 червня 2018 року N 277

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту із забезпечення рухової активності населення" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до проекту постанови, подані листом Міністерства молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорту) від 04.05.2018 N 3293/5.3.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проектом постанови пропонується затвердити Державний стандарт із забезпечення рухової активності населення (далі - проект Державного стандарту).

Однак, проект регуляторного акта не може бути погоджений у представленій редакції з огляду на нижчезазначене.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, зазначено, що орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дана норма, що відповідно до частини третьої статті 8 Конституції України є нормою прямої дії, була імплементована в статтю 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), у якій зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Тобто, будь-які повноваження центрального органу виконавчої влади, а також способи їх реалізації мають бути визначені та закріплені на законодавчому рівні.

У документах, наданих до проекту постанови, Мінмолодьспорту зазначено, що даний проект розроблено на виконання Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Закон N 2233-VIII) (далі - Закон), для формування та застосування нормативної бази, спрямованої на реалізацію державних гарантій громадян, визначених Конституцією України, на отримання послуг відповідно до мінімальних показників необхідних для формування здорового способу життя раціональних обсягів рухової активності, нормованого фізичного навантаження і фізичного розвитку.

Однак, вказаний Закон (Закон N 2233-VIII) не містить норм, які б уповноважували Мінмолодьспорту на розробку Державного стандарту.

Також такі норми відсутні і у Законі України "Про фізичну культуру і спорт".

При цьому зауважуємо, що саме Законом України "Про фізичну культуру і спорт" визначено правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та врегульовано суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту.

Крім того, Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" визначено правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій.

Так, статтею 14 зазначеного Закону встановлено, що до державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту включаються:

- перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню закладами фізичної культури, спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами;

- нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту.

На виконання зазначеної статті Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" наказом Міністерства Молоді та спорту України від 28.03.2013 N 1 (Наказ N 1) затверджено Державний соціальний стандарт у сфері фізичної культури і спорту (далі - Державний соціальний стандарт).

Даним Державним соціальним стандартом (Наказ N 1) встановлено вимоги до показників необхідного забезпечення потреб населення в умовах для занять фізичною культурою і спортом та отриманні фізкультурно-спортивних послуг.

В АРВ до проекту постанови зазначено, що основною метою розроблення даного проекту є встановлення цілісної та якісної системи моніторингу та оцінювання ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, забезпечення координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у питаннях надання можливих послуг, а також зазначено, що ефективна реалізація внутрішньої політики Уряду у сфері фізичної культури і спорту залежить від наявної підконтрольної та результативної системи функціонування з урахуванням потреб суспільства та громадян України щодо домінування інтересів громадян України, як клієнта.

Разом з цим, поставлені розробником цілі та шляхи їх вирішення не узгоджуються з Планом заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 N 548-р (План N 548-р) (далі - План заходів), яким чітко визначені заходи, що мають бути впроваджені Мінмолодьспорту в поточному році, зокрема це:

затвердження рекомендацій щодо оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров'я осіб різної статі та віку;

збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо);

здійснення громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, ветеранськими, молодіжними та дитячими громадськими організаціями заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я;

впровадження в засобах масової інформації соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою забезпечення соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості;

проведення моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих факторів.

Крім того, аналіз змісту Плану заходів (План N 548-р) свідчить про те, що до його виконання за згодою можуть бути залучені виключно громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

Тобто, жодних обов'язків для підприємств, установ, організацій, закладів фізичної культури і спорту незалежно від форм власності, а також фізичних осіб-підприємців даним Планом заходів (План N 548-р) не встановлено.

Отже, необхідність запровадження регулювання у даній сфері, його доцільність, а також запропоновані методи і способи такого регулювання, не встановлені жодним нормативно-правовим актом.

Водночас, якщо розробником буде обґрунтовано доведено необхідність запровадження державного регулювання шляхом запровадження Державного стандарту у даній сфері, передувати йому має внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та, як наслідок, розроблення відповідних нормативно-правових актів.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту із забезпечення рухової активності населення".

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали