Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 16 листопада 2018 року N 504

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до проекту постанови, подані листом Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2018 N 15828/05/26-2018.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проектом постанови пропонується затвердити Технічний регламент піротехнічних виробів.

Згідно з вступною частиною проекту постанови, його розроблено, зокрема, відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII).

Однак проект постанови не може бути погоджений ДРС у наданій редакції та потребує доопрацювання з огляду на таке.

Наданий розробником АРВ до проекту постанови не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151)) (далі - Методика).

Так, у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема, навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб.

У розділі III АРВ до проекту постанови "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробнику необхідно описати їх та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

Наведені розробником альтернативні способи досягнення цілей є формальними та належним чином не проаналізовані, що у свою чергу є порушенням пункту 5 Методики, згідно з яким при визначенні та оцінці прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання необхідно оцінити кожний із способів, причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми, аргументи щодо переваги обраного способу.

Зазначені обставини унеможливлюють надання об'єктивної оцінки тому, наскільки обраний розробником спосіб державного регулювання відповідає проблемі, що потребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

У розділі III АРВ "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" розробник не обрахував та не заповнив таблицю, де повинні бути обов'язково наведені дані щодо наявності числових показників кількості суб'єктів господарювання, що підпадають під дію даного регулювання, та дані стосовно питомої ваги групи суб'єктів господарювання у загальній відсотковій кількості.

Таким чином, без заповнених даних не можливо буде проаналізувати, а також побачити розподіл категорій суб'єктів господарювання, які будуть потрапляти під дію державного регулювання, і оцінити витрати, які вони понесуть внаслідок впровадження даного регулювання.

Також без вищевказаних даних та відповідних обрахунків витрат для суб'єктів господарювання неможливо проаналізувати та встановити необхідність проведення М-тесту згідно з додатком 4 до Методики.

Звертаємо увагу, що проектом постанови передбачено норми для суб'єктів господарювання стосовно проведення певних процедур, які потребують обрахування, наприклад, складання технічної документації на піротехнічні вироби, часові витрати на маркування піротехнічних засобів, подання запиту інформації щодо ідентифікації до органів ринкового нагляду, заповнення декларації відповідності тощо.

При цьому АРВ до проекту постанови не містить відповідних додатків щодо обрахування таких витрат для суб'єктів господарювання.

У розділі VI АРВ "Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги" розробником не обраховано витрати органів виконавчої влади на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики, що не дозволяє зробити висновок щодо забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання та держави, та чи є обраний спосіб регулювання оптимальним з позиції мінімізації витрат держави. Також не обраховано витрат на одного великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно з додатком 2 до Методики, що не дозволяє зробити висновок стосовно визначення грошового еквівалента витрат, які будуть виникати внаслідок запровадження регуляторного акта для суб'єктів великого та середнього підприємництва.

Зазначені обставини унеможливлюють надання об'єктивного висновку стосовно забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання та держави.

Таким чином, зазначене не відповідає вимогам статті 4 Закону про регуляторну політику, зокрема принципу ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат суб'єктів господарювання, громадян та держави.

У розділі V АРВ "Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми" розробником не описано механізм дії запропонованого регулювання з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації його вимог. При цьому розробником не враховано, що механізм реалізації регуляторного акта має бути безпосередньо пов'язаний із цілями та очікуваними результатами регуляторного акта, тобто необхідно встановити, яким чином будуть діяти норми проекту постанови, та якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності.

Крім того, розробником не оцінено, які організаційні заходи мають здійснити органи влади та суб'єкти господарювання для впровадження цього регуляторного акта після набрання ним чинності.

У розділі VII АРВ "Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта" відсутнє обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Розділ VIII АРВ "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" заповнено з порушенням вимог пункту 10 Методики.

Так, відповідно до вимог Методики, необхідно навести не менше ніж три додаткові показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта, та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Недотримання розробником вимог Закону про регуляторну політику та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено статтею 10 Закону про регуляторну політику.

Підсумовуючи викладене, за результатами розгляду положень проекту постанови та АРВ встановлено, що проект розроблено з порушенням основних принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, збалансованості та ефективності, визначених статтею 4 Закону про регуляторну політику.

Крім цього, проект постанови не відповідає вимогам статті 8 Закону про регуляторну політику в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики.

Керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали