Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 25 лютого 2019 року N 85

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" (далі - проект Закону) та документи, додані до проекту Закону, надіслані листом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23.01.2019 N 332/24/5.

За результатами проведеного аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

основною метою проекту Закону, як зазначено в АРВ до проекту Закону, є вдосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Однак проект Закону не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на таке.

1. Підпунктом 1 пункту 1 проекту Закону, яким вносяться зміни до частини другої статті 13 Закону України "Про видавничу справу" (далі - Закон), передбачається, що до заяви про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб'єкта господарювання - юридичної особи або копія статуту з описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (з кодом доступу до порталу електронних сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

За позицією ДРС, нотаріальне засвідчення копій угоди призведе до збільшення витрат коштів і часу суб'єктів господарювання і, крім того, суперечитиме основними напрямами державної політики у сфері дерегуляції та основними принципами державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

З метою уникнення додаткового невиправданого навантаження на суб'єктів господарювання вважаємо за доцільне підпункт 1 пункту 1 проекту Закону, яким вносяться зміни до частини другої статті 13 Закону, виключити.

2. Підпунктом 3 пункту 3 проекту Закону, яким вносяться зміни до абзацу шостого частини шостої статті 28-1 Закону, передбачається подання суб'єктом господарювання сертифіката якості поліграфічної продукції.

Разом з цим ані Закон України "Про видавничу справу", ані Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII) не містять визначення понять "поліграфічна продукція", "сертифікат якості поліграфічної продукції".

Крім того, у проекті Закону відсутній, безпосередньо, механізм отримання сертифіката якості поліграфічної продукції, а в АРВ до проекту Закону не обраховані витрати суб'єктів господарювання на його отримання.

Враховуючи зазначене, пропонуємо виключити із проекту Закону положення щодо отримання сертифіката якості поліграфічної продукції.

3. Підпунктом 4 пункту 3 проекту Закону, яким вносяться зміни до частини восьмої статті 28-1 Закону, передбачається, що подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, анулювання) йому дозволу здійснюються у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг або в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) визначено, що документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Статтею 41 Закону про дозвільну систему встановлюються основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 41 Закону про дозвільну систему прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.

Документи в електронній формі подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 N 47 "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру" (Постанова N 47) встановлено, що документи в електронній формі подаються суб'єктом господарювання, уповноваженим ним органом (особою) через портал електронних сервісів за умови реєстрації користувача на порталі електронних сервісів з використанням кваліфікованого електронного підпису; рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", оприлюднюються на порталі електронних сервісів у день їх прийняття за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів.

Враховуючи зазначене, підпункт 4 пункту 3 проекту Закону, яким вносяться зміни до частини восьмої статті 28-1 Закону, необхідно доопрацювати в частині доповнення його положенням про подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (анулювання) дозволу, а також видачу (відмову у видачі, анулювання) дозволу в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та, відповідно, виключити положення про отримання дозволу у паперовій формі.

З огляду на вказане, розробка проекту Закону не узгоджується з одним з принципів державної регуляторної політики, встановлених статтею 4 Закону про регуляторну політику, а саме принципом ефективності, під яким розуміється забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави та статтею 5 цього Закону, якою визначено, що забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, серед іншого, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали