Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 лютого 2019 року N 89

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) розглянула проект наказу Державної авіаційної служби України "Про затвердження Авіаційних правил України "Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до нього, подані листом Державної авіаційної служби України від 25.01.2019 N 1.19-523-19.

За результатами розгляду проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проект наказу, за інформацією розробника, розроблено з метою встановлення рівноправних, недискримінаційних умов доступу на ринок послуг з наземного обслуговування та забезпечення вільного доступу на ринок послуг з наземного обслуговування для всіх суб'єктів господарювання, які пройшли процедуру сертифікації та отримали сертифікат відповідності в Державній авіаційній службі України.

Зазначений проект наказу, а також супровідні до нього документи були раніше надані на погодження до ДРС листом Державної авіаційної служби України від 07.11.2018 N 1.19-13730-18, за результатами розгляду якого було прийнято рішення N 559 від 21.12.2018 (Рішення N 559) про відмову в погоджені проекту регуляторного акта та направлено на адресу розробника листом від 21.12.2018 N 12404/0/20-18 (далі - рішення N 559).

Зокрема, розробника було інформовано про факт отримання низки листів від зацікавлених представників відповідного бізнес-середовища та акцентовано увагу на необхідності розгляду отриманих зауважень та пропозицій від зацікавлених представників суб'єктів господарювання та надання відповіді у встановленому Законом порядку.

Водночас ДРС поінформувала розробника, що обсяг і характер отриманих зауважень свідчить про те, що покладений в основу проекту наказу спосіб державного регулювання є потенційно обтяжливим для відповідного бізнес-середовища, а також, за оцінками окремих зацікавлених сторін, є таким, що суперечить вимогам Повітряного кодексу України ( N 3393-VI), Господарського кодексу України, Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 р. N 520 (Постанова N 520), нормам міжнародного законодавства, враховуючи, що положення проекту наказу містять, зокрема:

- терміни, визначення яких не відповідають встановленим законодавством України;

- умови, що можуть вважатися дискримінаційними;

- вимоги, які розглядаються як втручання у господарську діяльність перевізників, постачальників послуг з наземного обслуговування та аеропортів;

- неоднозначні умови, невиконання яких призведе до виникнення конфліктних ситуацій, тощо.

Однак розробником у визначеному Законом порядку надано формальні відповіді відповідним авторам листів, без надання аргументів щодо можливості врахування або неврахування отриманих зауважень по суті проекту наказу, а також без надання будь-яких спростовуючих фактів щодо заявлених у контексті листів порушень чинного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів (копії листів-відповідей додано до проекту наказу в якості супровідних документів).

З урахуванням виявлених обставин, звертаємо увагу на таке.

ДРС в межах повноважень, наданих Законом, розглядає в установленому порядку проекти регуляторних актів, що подаються на погодження, і відповідні аналізи регуляторного впливу та приймає рішення про погодження цих проектів або про відмову в їх погодженні.

Згідно з вимогами статті 21 Закону, для погодження до уповноваженого органу разом з проектом регуляторного акта подаються аналіз регуляторного впливу цього проекту та копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.

Відповідно Законом не передбачено винятків, за яких проект наказу може подаватися для погодження ДРС задля підтвердження позиції щодо проекту, який був предметом розгляду раніше, та відповідно не встановлено випадків можливості невиконання розробником вимог Закону щодо оприлюднення проекту акта та неврахування отриманих під час такого громадського обговорення зауважень і пропозицій від зацікавлених представників суб'єктів господарювання.

Звертаємо увагу, що процедура погодження передбачає необхідність виконання всіх його етапів, визначених Законом, в тому числі необхідність надання копії оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та виконання дій, пов'язаних з опрацюванням отриманих зауважень та пропозицій, в разі їх надходження.

Обов'язок розробника опрацьовувати отримані зауваження від суб'єктів господарювання закріплено статтею 9 Закону, згідно з якою усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Однак надані копії відповідей Державіаслужби представникам зацікавлених суб'єктів господарювання на листи, які були направлені рішенням N 559 (Рішення N 559), не містять обов'язкової умови розгляду таких зауважень на предмет їх опрацювання по суті. Натомість розробником інформовано відповідних авторів листів про закінчення терміну розгляду громадського обговорення 31 серпня 2016 року, хоча за наявною у ДРС інформацією проект наказу було оприлюднено з оновленнями 12 листопада 2018 року, відповідно, розробником було оголошено про повторне проведення громадського обговорення проекту регуляторного акта.

Таким чином, за час, починаючи з розгляду попередньої редакції проекту наказу та надання рішення N 559 (Рішення N 559), а також до моменту останнього направлення відповідного проекту регуляторного акта для погодження, прослідковується систематичне порушення та невиконання вимог статті 9 Закону, що, в свою чергу, унеможливлює прийняти ДРС виваженого рішення щодо відповідності проекту наказу принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону, а також встановити факт забезпечення здійснення державної регуляторної політики у повному обсязі, як це визначено вимогами статті 5 Закону.

У якості підтвердження виявлених ДРС фактів невиконання вимог Закону, під час останнього подання для погодження проекту наказу, на адресу ДРС продовжують надходити листи із зауваженнями і пропозиціями до проекту наказу від зацікавлених представників суб'єктів господарювання, а саме від:

- Асоціації "Аеропорти України" цивільної авіації від 18.02.2019 N А-09-16;

- Громадської спілки "Українська Авіатранспортна Асоціація" від 20.02.2019 N 13-19-вд;

- ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" від 21.02.2019 N 01-22-266 (копії додаються).

Враховуючи вищезазначене, вчергове пропонуємо здійснити об'єктивний розгляд відповідних листів та інформувати їх авторів, а також Державну регуляторну службу України про його результати.

У доповнення зазначаємо, що згідно з вимогами статті 21 Закону після доопрацювання проекту регуляторного акта та/або відповідного аналізу регуляторного впливу з урахуванням наданих зауважень та пропозицій цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на повторне погодження до спеціально уповноваженого органу або його територіального органу.

Відповідно, як було зазначено вище, процедура погодження включає необхідність виконання розробником усіх етапів погодження пропонованого проекту регуляторного акта та у визначений Законом спосіб.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу, встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме:

- ефективність - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Ураховуючи зазначене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Державної авіаційної служби України "Про затвердження Авіаційних правил України "Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали