Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 18 листопада 2010 року N 1193

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" /далі - проект Закону/, а також документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.10.2010 N 20375/07/10-10.

За результатами здійсненого аналізу встановлено, що при підготовці та поданні на погодження проекту Закону розробником не дотримано вимог статті 5 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" /далі - Методика/.

Названий законопроект потребує доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій наведених нижче.

Так, пунктом 1 розділу I проекту Закону України передбачається внести зміни до пункту "г" частини першої статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" в частині вилучення слова "відособлене".

Пунктом "г" частини першої статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" передбачено, що місцеві Ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції, зокрема, видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

Проте на сьогодні, жодним законом України не передбачено основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності в частині відповідного дозволу, згідно яких виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа (частина перша статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності").

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо головному розробнику доповнити проект Закону України нормами, які б враховували вимоги частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо дозволу на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.

Крім того, зауважимо, що згідно зі статтею 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу /далі - АРВ/, основною метою підготовки якого є доведення оптимальності та ефективності запропонованого регулювання.

Акцентуємо увагу розробника, що прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати наводиться текстовий опис результативності акта.

Звертаємо увагу, що при визначені заходів, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності акта; вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуються для такого відстеження.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити у погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

В. о. Голови 

Г. Яцишина 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали