Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 17 квітня 2019 року N 157

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взаємодії адміністрації морських портів та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до проекту постанови, надіслані Державною екологічною інспекцією України листом від 22.02.2019 N 2/4-6-1167.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), Державна регуляторна служба України встановила:

проектом постанови пропонується затвердити Порядок взаємодії адміністрації морських портів та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту (далі - проект Порядку).

Однак проект постанови не може бути погоджений з огляду на наявність таких зауважень.

I. Щодо змістовного наповнення проекту Порядку

Абзацом четвертим пункту 3 проекту Порядку пропонується встановити, зокрема, обов'язки Адміністрації морського порту забезпечити державних інспекторів приміщеннями і створити для них належні умови роботи.

При цьому звертаємо увагу розробника на те, що пунктом 3 статті 11 Закону України "Про морські порти України" (Закон N 4709-VI) Адміністрація морських портів України або власник морського терміналу на безоплатній основі має надавати у користування приміщення виключно для організації пункту пропуску через державний кордон України, де здійснюються в установленому законодавством порядку прикордонний, митний контроль і пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Зобов'язань Адміністрації морського порту щодо будь-якого забезпечення державних інспекторів Законом України "Про морські порти України" (Закон N 4709-VI) не встановлено.

Пунктом 1 розділу II проекту Порядку передбачено обов'язок третіх осіб ("будь-яка особа") інформувати Держекоінспекцію та Адміністрацію морського порту про виявлення випадку скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин. Зазначене положення не узгоджується з пунктом 2 розділу I проекту Порядку, що визначає предмет регулювання Порядку.

Зміст абзаців першого, другого пункту 2 і абзаців першого, другого пункту 3 розділу II проекту Порядку збігається зі змістом пункту 1 цього ж розділу.

Зміст абзацу третього пункту 2 розділу II проекту Порядку не узгоджується зі змістом абзацу першого пункту 5 розділу II в частині визначення початку перебігу строку, протягом якого Адміністрація морського порту має направити свого представника у місце, вказане державним інспектором.

Крім того, у пункті 2 розділу II проекту Порядку розробником зазначено, що при виявленні державним інспектором зазначених випадків або інших порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища, державний інспектор повідомляє Адміністрацію морського порту та залучає її представника.

При цьому зауважуємо, що проектом Порядку має бути врегульовано виключно порядок взаємодії адміністрації морських портів та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту.

Положення пункту 4 розділу II і абзацу першого пункту 5 розділу II проекту Порядку допускають неоднозначне трактування обов'язкової присутності представника Адміністрації морського порту під час здійснення державним інспектором заходів, вказаних у пункті 4 проекту Порядку.

Пунктом 7 розділу II проекту Порядку передбачається, що у разі підтвердження скидання забруднюючих речовин з перевищенням гранично допустимих концентрацій чи встановлення факту наявності поряд з судном зримих плавучих часток або виникнення видимих слідів нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин в районі скиду, що призвело до фактичного погіршення якості води, скиду сміття з суден, а також у разі встановлення чи підтвердження факту порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, шляхом виявлення значного пиління під час зберігання та перевантаження вантажів, зокрема, державним інспектором у присутності адміністрації судна (плавзасобу) та, у разі необхідності морського агента судна, проводиться перевірка судна, а також перевірка технологічної операції щодо дотримання умов/вимог документів дозвільного характеру.

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема, необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджено Законом України від 19.05.2011 N 3392-VI (Перелік N 3392-VI).

Пропонуємо чітко зазначити назви відповідних документів, передбачених пунктом 7 розділу II проекту Порядку. При цьому враховуючи вимоги частини першої статті 4 Закону про дозвільну систему щодо встановлення необхідності одержання документів дозвільного характеру на рівні закону.

Пункт 11 розділу II проекту Порядку за своєю суттю дублює пункт 3 розділу II проекту Порядку.

Крім того, у проекті Порядку відсутній чіткий та прозорий механізм реалізації прав та обов'язків як Адміністрації морського порту, так і Держекоінспекції. Також відсутній чіткий та прозорий порядок, якого необхідно дотримуватись у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту.

Зазначене, у свою чергу, є порушенням статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", якою встановлено, що забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, серед іншого, викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

II. Щодо аналізу регуляторного впливу

У розділі III аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробнику необхідно стисло описати їх та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання розробником за основу взято кількість перевірок плавучих транспортних засобів, отриманих за даними державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства протягом 2015 - 2018 років.

Однак такий підхід є невірним, оскільки предмет регулювання проекту Порядку полягає виключно у взаємодії Адміністрації морських портів і Держекоінспекції у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту та не стосується витрат суб'єктів господарювання, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо).

Запропонованим регулюванням також не передбачаються і бюджетні витрати, наведені в АРВ, які стосуються обліку суб'єкта господарювання, а також поточного контролю.

Натомість необхідно навести розрахунки витрат державних інспекторів на виконання запропонованих вимог.

У даному випадку мова має йти також і про витрати Адміністрації морського порту на виконання регулювання, а саме витрати на:

забезпечення державних інспекторів приміщеннями і створення для них належних умов роботи;

забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до порту державних інспекторів, доступу до інформаційної системи портового співтовариства;

направлення представника у визначене державним інспектором місце;

надання Держекоінспекції опису здійснених заходів з ліквідації забруднення, засмічення;

забезпечення зберігання зібраних забруднюючих речовин;

узгодження з Держекоінспекцією знешкодження забруднюючих речовин;

впровадження ефективних запобіжних заходів з попередження виникнення порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища тощо.

З огляду на вказане, усі інші розділи АРВ необхідно доопрацювати з урахування вимог проекту Порядку.

Окрім зазначеного, прийняття проекту постанови здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Так, на адресу Державної регуляторної служби України надійшли зауваження та пропозиції до проекту постанови.

Відповідно до статті 9 Закону усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Додатково повідомляємо таке.

Розуміючи необхідність врегулювання спірних питань щодо проекту постанови у Державній регуляторній службі України було створено Міжвідомчу робочу групу з питань контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства у числі щодо проекту Порядку (далі - Міжвідомча робоча група), в роботі якої взяли участь представники Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", Міністерства інфраструктури України, Державної служби морського та річкового транспорту України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також представники громадських організацій, бізнес-спільнот та зацікавлені суб'єкти господарювання.

На сьогодні за результатами низки засідань Міжвідомчої робочої групи напрацьовано редакцію проекту Порядку взаємодії адміністрації морських портів та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту, який враховує інтереси всіх учасників відповідних правовідносин.

Таким чином, за результатом розгляду положень проекту постанови встановлено, що проект розроблено з порушенням таких принципів державної регуляторної політики, як ефективність, збалансованість, прозорість та врахування громадської думки, визначених статтею 4 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити у погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку взаємодії адміністрації морських портів та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту".

Додаток на 11 арк.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали