Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 серпня 2019 року N 377

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України "Про затвердження Розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансуються операторами ринку" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.07.2019 N 37-15-7/15535.

За результатами розгляду проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), Державна регуляторна служба України встановила:

проектом наказу пропонується затвердити розміри плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансуються операторами ринку, відповідно до кількості прожиткових мінімумів працюючих осіб.

Однак проект наказу не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на таке.

Пунктом 9 Порядку формування розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 N 148 (Постанова N 148) (далі - Порядок), встановлено, що під час формування розмірів плати за здійснення заходів державного контролю витрати групуються відповідно до методологічних засад формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та її розкриття у фінансовій звітності.

Також згідно з пунктом 9 Порядку (Постанова N 148) до складу розміру плати за здійснення заходів державного контролю включаються: прямі витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо здійснюють заходи державного контролю; прямі матеріальні витрати, які безпосередньо пов'язані із здійсненням заходів державного контролю; інші прямі витрати, які безпосередньо пов'язані із здійсненням заходів державного контролю; постійні витрати, які розподіляються між об'єктами витрат з використанням розподілу видатків.

Тобто Порядком (Постанова N 148) не передбачено встановлення розміру плати за здійснення заходів державного контролю відповідно до кількості прожиткових мінімумів працюючих осіб.

Враховуючи зазначене, проект наказу не узгоджується із вимогами статті 5 Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, оскільки для затвердження запропонованого проектом наказу регулювання відсутні законодавчі підстави.

Згідно з вимогами статті 1 Закону документом, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, є Аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ).

У даному випадку наданий розробником АРВ до проекту наказу містить формальний опис запропонованого ним регулювання та не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151)) (далі - Методика).

Так, у розділі I "Визначення проблеми" відсутнє обґрунтування, чому визначена розробником проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Загалом, розробником у цьому АРВ не обґрунтовано спосіб встановлення розміру плати за здійснення заходів державного контролю відповідно до кількості прожиткових мінімумів працюючих осіб, який запропонований проектом наказу.

Зазначене не дає можливості оцінити доцільність та ефективність прийняття запропонованого розробником регулювання у проекті наказу, що забезпечить досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання та держави.

Таким чином, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу, встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, таких як: доцільність, тобто обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми; адекватність, тобто відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив, визначених статтею 4 Закону, а також вимог статті 8 цього Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами).

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України "Про затвердження Розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансуються операторами ринку".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали