Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 1 листопада 2019 року N 458

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до нього, подані листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України від 30.09.2019 N 13.1-2/6463-19.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону встановлено:

проектом постанови запропоновано встановити механізм реалізації положень Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур" (Закон N 2501-VIII) та Закону України "Про карантин рослин", створення умов, необхідних для виконання завдань Держпродспоживслужбою у сфері карантину рослин.

Слід зазначити, що проект постанови в аналогічній редакції був предметом розгляду ДРС та надавався для погодження листами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.2019 N 37-15-7/14957 та від 13.08.2019 N 37-15-7/17132.

За результатом розгляду поданої для погодження редакції проекту постанови, а також додаткових до нього матеріалів, з урахуванням низки проведених нарад, ініційованих з метою усунення розробником проекту акта у робочому порядку порушень принципів державної регуляторної політики, ДРС було прийнято рішення N 396 від 29.08.2019 про погодження доопрацьованої редакції проекту постанови.

Незважаючи на це, вчергове подана редакція проекту постанови містить положення, відносно яких ДРС були надані свого часу зауваження у робочому порядку та які за узгодженою позицією з Міністерством аграрної політики та продовольства України були доопрацьовані та, як наслідок, погоджені ДРС.

Загалом, варто констатувати, що повторно надана для погодження редакція проекту постанови є аналогічною тим редакціям проекту постанови, які були надані свого часу вперше на погодження до ДРС.

З урахуванням зазначеного, ДРС може сприймати зазначену ситуацію як небажання розробника проекту постанови дотримуватися вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також навмисне затягування процесів при прийнятті проекту постанови та практичного впровадження запропонованих ним положень.

З огляду на вищевикладене, вчергове наголошуємо на тому, що розробником проекту постанови, у цьому випадку Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України, під час підготовки проекту постанови не дотримано вимог статей 4 та 5 Закону, беручи до уваги таке.

1. Проектом постанови пропонується затвердити, зокрема, порядок проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної (арбітражної) фітосанітарної експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) (далі - проект Порядку).

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закону про дозвільну систему) виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема, строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа; перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджено Законом України від 19.05.2011 N 3392 (Перелік N 3392-VI) (далі - Перелік).

Так, пунктами 83 (Перелік N 3392-VI), 134 (Перелік N 3392-VI) та 135 Переліку (Перелік N 3392-VI) передбачені карантинний сертифікат, фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт.

Необхідність одержання зазначених дозволів та правові підстави їх видачі встановлені Законом України "Про карантин рослин" (далі - Закон про карантин).

Однак на рівні Закону про карантин не визначено вичерпного переліку та вимог до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для отримання зазначених сертифікатів, та чітко не визначено строк дії карантинного сертифіката (частиною другою статті 29 Закону про карантин зазначено лише, що карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним інспектором не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання територією України на підставі проведених фітосанітарних процедур).

Враховуючи зазначене, зауважуємо, що проект Порядку містить положення, що мають регулюватись на рівні Закону України "Про карантин рослин" (підпункти 1.3 та 1.5 пункту 1, підпункт 2.6 пункту 2 Розділу 8).

2. Абзац другий пункту 9 Розділу 1 проекту Порядку ідентичний за змістом пункту 6 Розділу 2 проекту Порядку щодо видачі державним фітосанітарним інспектором Розпорядження про здійснення фітосанітарних заходів (процедур).

Тому пропонуємо пункт 6 Розділу 2 проекту Порядку виключити.

3. Пунктом 7 розділу 7 проекту Порядку передбачається, що проведення знезараження об'єктів регулювання та/або об'єктів хімічним методом обробки на території України здійснюється особами, які мають, зокрема, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. У випадку проведення фумігації, такий дозвіл повинен включати право на застосування шкідливих небезпечних речовин 1 класу небезпеки.

Пунктом 48 Переліку (Перелік N 3392-VI) до документів дозвільного характеру віднесено дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Необхідність одержання зазначеного дозволу, а також правові підстави його видачі, затверджені статтею 21 Закону України "Про охорону праці".

Частиною третьою статтею 21 Закону України "Про охорону праці" визначено, зокрема, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107) (далі - Порядок N 1107).

Крім того, Порядок N 1107 (Постанова N 1107) не містить визначення "шкідливі речовини".

Тому пропонуємо пункт 7 розділу 7 проекту Порядку узгодити з положеннями Порядку N 1107 (Постанова N 1107).

4. Абзацом другим пункту 9 Розділу 7 проекту Порядку передбачається, що у випадках проведення фумігації об'єктів регулювання під час транспортування дегазація розпочинається не раніше закінчення терміну експозиції, який зазначено в акті проведених робіт щодо знезараження (фумігаційному сертифікаті). Організатор робіт після внесення фуміганту зобов'язаний письмово передати перевізнику або уповноваженій ним особі акт проведених робіт щодо знезараження (фумігаційний сертифікат).

Фумігаційиий сертифікат відсутній у Переліку (Перелік N 3392-VI).

Також термінологією Закону про карантин визначення "фумігаційний сертифікат" не використовується.

З урахуванням зазначеного, проект Порядку потребує доопрацювання на предмет відповідності запропонованих ним положень вимогам чинного законодавства.

Крім цього, під час розгляду проекту постанови, на адресу ДРС надійшов лист від Асоціації "Українське насіннєве товариство" від 16.10.2019 N 106, яким надані зауваження та пропозиції до запропонованої редакції проекту акта, змістове наповнення яких ставить під сумнів ефективність запровадження державного регулювання у запропонованій проектом постанови редакції.

Звертаємо увагу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України як розробника проекту постанови, що відповідно до статті 9 Закону усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження та пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Також один із ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону, - принцип прозорості та врахування громадської думки, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Таким чином, з метою дотримання вимог Закону, пропонуємо здійснити об'єктивний розгляд відповідного листа та інформувати Асоціацію "Українське насіннєве товариство", а також Державну регуляторну службу про його результати.

З огляду на вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики: ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 5 цього Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин".

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали