ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 991

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку видачі документів дозвільного характеру" /далі - проект Закону/ і документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Міністерства внутрішніх справ України від 19.08.2011 N 12399/Пп.

За результатами здійснення аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

представленим проектом регуляторного акта пропонується внести зміни до законів України "Про дорожній рух", "Про перевезення небезпечних вантажів" та "Про автомобільні дороги" з метою приведення вказаних законів у відповідність до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та реалізації Плану заходів з організації виконання Закону України від 19 травня 2011 N 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI).

Зокрема, проектом Закону пропонується врегулювати питання необхідності одержання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та погодження перевезення небезпечних вантажів із врахуванням вимог статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" /далі - Закон про дозвільну систему/.

Проте представлений проект регуляторного акта не може бути погоджений Держкомпідприємництвом через недотримання розробником вимог статей 5 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Зокрема, окремі норми проекту Закону не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

1) Згідно з частиною першою статті 4 Закону про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема, необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види.

Натомість, змінами до абзацу дев'ятого частини першої статті 521 Закону України "Про дорожній рух" до повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху передбачається віднести видачу в установленому порядку у випадках, передбачених законодавством, дозволів на рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та погоджень дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

В зв'язку з цим необхідним є заміна слова "законодавством" на слово "закону".

2) Відповідно до вимог пункту 1 статті 4 Закону про дозвільну систему щодо вичерпного переліку підстав для відмови у видачі документа дозвільного характеру та пункту 7 статті 41 цього ж Закону щодо підстав для анулювання документа дозвільного характеру необхідним є доопрацювання проекту Закону в частинах:

- розмежування підстав для відмови у видачі та підстав анулювання погодження на перевезення небезпечних вантажів, що передбачаються новими частинами статті 20 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів";

- розмежування підстав для відмови у видачі та підстав анулювання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, відповідно до нової редакції статті 33 Закону України "Про автомобільні дороги".

3) Особливу увагу розробника звертаємо на недотриманні вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належної підготовки аналізу регуляторного впливу проекту Закону /далі - АРВ/ з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308 /далі - Методика/.

Зокрема, взагалі не визначені та не проаналізовані альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання та не аргументовані переваги обраного способу.

Звертаємо увагу, що у цьому розділі АРВ необхідно навести опис не менше ніж двох можливих реалістичних альтернативних способів досягнення встановлених цілей (наприклад, в якості альтернативи до запропонованого регулювання доцільно розглянути так званий "статус-кво", тобто залишення існуючої ситуації без змін).

Наводиться також аргументація, чому обрано саме той спосіб, який втілено у запропонований проект регуляторного акта.

Недостатнім чином розкрито розділ щодо опису механізмів та заходів, які пропонуються для розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

У даному розділі АРВ необхідно навести опис механізмів дії регуляторного акта, які безпосередньо мають призвести до розв'язання проблеми, визначити основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання, а також ступінь їх ефективності. Фактично необхідно змоделювати ситуацію, яка виникне, коли запропонований регуляторний акт стане чинний.

Необхідно також описати організаційні заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта. Наприклад: посилити чи зменшити кількість перевірок, ввести нові форми контролю чи нагляду, проводити інформування громадян про вимоги даного регуляторного акта тощо.

Крім того, в представленому АРВ визначені не всі обов'язкові показники результативності регуляторного акта.

Так, згідно з пунктом 10 Методики прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Також у цьому розділі АРВ необхідно навести не тільки сам перелік таких показників результативності, а й їх прогнозне значення. Саме за критерієм досягнення цього прогнозного значення буде робитись висновок про результативність регуляторного акта, тому прогноз треба робити реалістичним.

До того ж не зазначено строки проведення періодичних відстежень результативності акта.

4) Крім вищевикладеного встановлено, що прийняття проекту Закону здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики.

Зазначений принцип, зокрема, передбачає послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний орган затверджує план діяльності з підготовки ним проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений вищезазначеним Законом України.

Якщо регуляторний орган готує проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте представлений законопроект не включений до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2011 році Міністерством внутрішніх справ України.

Таким чином, запропоновані проектом Закону норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Крім того, розробником не дотримано принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 вищезазначеного Закону України, зокрема:

- збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку видачі документів дозвільного характеру".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали