ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 990

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом" /далі - проект наказу/ і документи, що додаються до нього, надані на погодження листом Мінінфраструктури від 09.09.2011 N 41/4-9-260.

За результатами здійснення аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

представленим проектом наказу пропонується затвердити типову форму договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом /далі - проект Типового договору/, метою якого за інформацією розробника є необхідність здійснення контролю у сфері нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, що в подальшому дасть можливість значно зменшити порушення законодавства про автомобільний транспорт.

Аналогічний проект наказу вже розглядався Держкомпідприємництвом на предмет погодження відповідно до листа Мінінфраструктури від 26.07.2011 N 3299/41/14-11.

Однак за результатами його розгляду Комітетом було прийнято рішення від 30.08.2011 N 791 про відмову в погодженні проекту регуляторного акта як такого, що не відповідає вимогам статей 4 та 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Редакція проекту наказу, що вдруге подана на погодження, є аналогічною редакції, щодо якої Держкомпідприємництвом були надані зауваження, в зв'язку з чим повторно акцентуємо увагу на наступне.

На сьогодні відсутні правові підстави для розробки проекту наказу та затвердження типової форми договору на здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Так, частиною другою статті 179 Господарського кодексу України передбачено, що Кабінет Міністрів України, уповноважені Президентом України міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб'єктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори.

Проте Закон України "Про автомобільний транспорт" не містить норми, яка б передбачала обов'язковість використання типової форми при укладенні письмового договору на здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Так само не передбачено чинним законодавством і необхідності реєстрації в Головавтотрансінспекції Інформаційного листа щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, який є невід'ємною частиною договору (згідно аналізу регуляторного впливу проекту наказу). При цьому у разі відмови в реєстрації такого листа перевізник не має права надавати відповідну послугу з перевезення пасажирів.

Такі положення проекту Типового договору не відповідають основним засадам державної регуляторної політики України, зокрема, в частині недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Водночас Держкомпідприємництво підтримує ініціативу розробника щодо скорочення кількості "нелегальних" перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів під видом нерегулярних перевезень, та зменшення кількості аварійних випадків, які спричинили травмування або навіть загибель пасажирів.

Проте слід зазначити, що вибраний спосіб вирішення проблеми дієво не вплине на існуючу ситуацію.

Навпаки, намагання врегулювати на рівні підзаконного нормативно-правового акта сферу нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом шляхом затвердження типової форми договору на здійснення таких перевезень, з невід'ємною його частиною - Інформаційним листом, призведе лише до більшої забюрократизованості сфери автомобільних перевезень.

За позицією Держкомпідприємництва, більш ефективним способом вирішення ситуації є зміни на рівні закону в частині значного посилення відповідальності водіїв, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом (можливо, навіть з обов'язковою умовою конфіскації транспортного засобу у разі неодноразового порушення законодавства у зазначеній сфері регулювання).

Також вважаємо, що при розробці відповідних змін необхідним є вивчення та врахування європейського досвіду щодо упорядкування сфери надання послуг з автомобільних перевезень.

Таким чином, запропоновані проектом наказу норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Крім того, розробником не дотримано принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 вищезазначеного Закону України, зокрема:

- ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- адекватності, зокрема відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури України "Про затвердження типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали