МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 лютого 2012 року N 242

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води" у 2012 році" (далі - проект постанови) та документи, що надані до нього листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.01.2011 N 7/20-632.

За результатами розгляду проекту постанови на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону встановлено наступне.

Проектом постанови передбачається затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води" у 2012 році" (далі - проект Порядку).

Згідно зі статтею 20 Бюджетного кодексу України порядок використання бюджетних коштів повинен містити цілі та напрями використання бюджетних коштів, головного і відповідального виконавця бюджетної програми, підстави та/або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної програми.

У зв'язку з цим у тексті проекту Порядку необхідно передбачити норми щодо визначення цілей (напрямів) використання бюджетних коштів, відповідального виконавця бюджетної програми та конкретизації одержувачів бюджетних коштів (виходячи з тексту проекту постанови ними повинні бути відповідно Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і підприємства, яким буде надана компенсація).

Згідно зі статтею 20 Бюджетного кодексу України порядок використання бюджетних коштів повинен передбачати критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається державна підтримка з бюджету, а також визначення обсягу такої підтримки.

Пунктом 4 проекту Порядку вказано, що бюджетні кошти для часткового відшкодування витрат за спожиту електричну енергію спрямовуються підприємствам водопостачання, що забезпечують перекидання води, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 6 проекту Порядку передбачено, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України утворює Комісію з визначення частки компенсації витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води (далі - Комісія).

Однак у проекті Порядку відсутні чіткі критерії, за якими Комісія визначає частку компенсації витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води, та обсяг такої компенсації.

Крім того, оскільки в поданій редакції реалізація пункту 4 проекту Порядку вимагатиме затвердження переліку підприємств рішенням Кабінету Міністрів України та враховуючи визначену процедуру підготовки актів Кабінету Міністрів України, упровадження зазначеної бюджетної програми може бути значно відтерміновано в часі. Одночасно в пункті 8 проекту Порядку слід конкретизувати, чого стосуються розрахунки, форма і порядок яких установлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в пункті 13 проекту Порядку слова "облік зобов'язань" слід замінити словами "облік бюджетних зобов'язань", а слово "законом" - словом "законодавством".

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 7 проекту Порядку зазначається, що підприємства надають щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджені керівником підприємства схеми перекидання води, дані про фактичні обсяги води без урахування обсягів понаднормативних втрат води у каналах та/або водогонах та витрати електроенергії, пов'язані з перекиданням води, за встановленою формою.

Згідно з пунктом 9 проекту Порядку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає Комісії узагальнені розрахунки розміру витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води, за відповідний період у розрізі підприємств.

Проте Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 N 1073 (Положення N 1073/2011), не передбачено зазначених у пунктах 7 і 9 проекту Порядку повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Відповідно до пункту 1 Положення (Положення N 1073/2011) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

Ураховуючи викладене, проект постанови потребує узгодження з вимогами законодавства та вимогами статті 5 Закону, положеннями якого встановлено обмеження в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Згідно із статтею 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" аналіз регуляторного впливу - документ, який підготовлений із застосуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, і містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Водночас за відсутності в поданому до проекту постанови комплекті документів відповідного аналізу регуляторного впливу не можливо об'єктивно та обґрунтовано оцінити ефективність запропонованого державного регулювання, неможливість розв'язання існуючої проблеми за допомогою інших альтернативних способів і зробити висновок щодо забезпечення максимально можливих позитивних результатів від дії цього акта за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави. Таким чином, при розробленні проекту постанови не дотримано вимог статей 5 і 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 цього Закону України, наказую:

Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води" у 2012 році".

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали