МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2012 року N 363

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957" (далі - проект постанови) та документи, що надані до нього листом Міністерства фінансів України від 21.02.2012 N 31-08320-05-5/4160.

За результатами розгляду проекту постанови на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено, що проектом постанови передбачається підвищення на 26,4 відсотка мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 N 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв".

Однак даний проект постанови не може бути погоджений в запропонованій редакції з таких причин.

Необхідність прийняття акта розробник обґрунтовує невідповідністю рівня мінімальних цін на зазначені алкогольні напої реальним витратам та їх виробництво у зв'язку із зростанням цін на енергоносії, спирт та інші складові алкогольної продукції.

Останній перегляд мінімальних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби провадився у серпні 2011 року з підвищенням рівня оптово-відпускних та роздрібних цін відповідно на 30 та 45 відсотків (постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 N 819 (Постанова N 819)). При цьому мінімальна роздрібна ціна на горілку, обчислена виходячи із вмісту 40-відсоткового спирту в тарі 0,5 л, збільшилася з 17,96 до 26,1 грн., або на 8,14 гривні.

За даними офіційної статистики, з часу останнього коригування рівня мінімальних цін на алкогольні напої індекс цін виробників промислової продукції становив 97,8 відсотка (серпень 2011 - січень 2012 року), у тому числі на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 98,3 відсотка.

Середні ціни спирту етилового, який у структурі мінімальних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби не перевищує 20 відсотків, зросли на 6,3 відсотка. Ставки акцизного збору за цей час не змінювались.

Крім цього, виробництво горілки, інших міцних спиртових напоїв у 2011 році порівняно з 2010 роком скоротилося на 21,5 відсотка.

Ураховуючи викладене, економічних підстав для підвищення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби у передбачених проектом постанови розмірах немає.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 N 1307 (Постанова N 1307) мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв поширюються на відповідну продукцію, що імпортується в Україну. Тому фінансово-економічне обґрунтування щодо підвищення рівня мінімальних цін має базуватись на необхідності створення економічних гарантій не лише вітчизняним виробникам алкогольних напоїв, а й імпортерам цієї продукції.

Отже, проект постанови потребує редакційного доопрацювання, зокрема у пункті 1 слова "вітчизняного виробництва" слід виключити.

Крім цього, проект постанови не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано вимог статей 4, 5, 8 та 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (далі - Методика).

Основною метою проведення аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) проекту акта є доведення оптимальності та ефективності запропонованого державного регулювання, а також одержання зауважень і пропозицій.

АРВ до проекту постанови підготовлений розробником формально, декларативно і узагальнено. Ураховуючи норми, які уводяться даним проектом постанови, та їх вплив на господарське середовище, можна дійти однозначного висновку, що АРВ не в повному обсязі відображає реальний стан справ після запровадження проекту постанови, що є порушенням статті 8 вищевказаного Закону.

В АРВ зазначено, що головною метою запровадження мінімальної ціни на алкогольні напої є боротьба з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, невідповідність розміру встановлених мінімальних цін собівартості продукції, але головним розробником не надано належного обґрунтування (в грошовому та числовому вираженні) проблеми, на вирішення якої спрямований даний проект постанови.

Зокрема в пункті 1 АРВ розробник наводить стислу інформацію щодо визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання. На основі цих показників неможливо зробити однозначний висновок стосовно доцільності прийняття даного проекту постанови.

У пункті 2 АРВ розробником визначено цілі без належного доведення їх системного характеру та нагальної потреби їх вирішення.

Однією із цілей прийняття проекту постанови є приведення мінімальних та роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби вітчизняного та іноземного виробництва у відповідність з економічно обґрунтованими витратами на виробництво такої продукції в Україні. Проте в умовах ринкової економіки та суворої конкуренції на ринках суб'єкт господарської діяльності сам зацікавлений в ефективному використанні матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів, без надмірного правового регулювання з боку держави. Як цілі прийняття проекту постанови зазначається також збільшення питомої ваги легального сектору виробництва та обігу лікеро-горілчаних виробів, забезпечення повноти сплати податків до бюджету. Проте розробником не наведено жодного прикладу щодо характеру проблем, які виникають щодо цього, та необхідності їх регулювання у запропонованому вигляді.

АРВ також не містить причинно-наслідкового зв'язку між встановленням мінімальної ціни та боротьбою з фальсифікатом, оскільки фальсифікована продукція може бути реалізована за встановленими законодавством мінімальними цінами.

Наведені аргументи та прогнозовані наслідки від прийняття проекту постанови у запропонованій редакції не повною мірою відображають можливий стан справ після запровадження проекту постанови.

Окрім цього, в пакеті документів, що надано розробником, немає копії повідомлення про оприлюднення проекту постанови, що, з одного боку, не відповідає вимогам статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належного оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, а з іншого - статті 4 вищезазначеного Закону в частині прозорості та врахування громадської думки (відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності) та статті 5 цього ж Закону в частині оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також проведення відкритих обговорень за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю.

Таким чином, під час розроблення проекту постанови головним розробником не дотримано вимог статей 4, 5, 8 та 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957".

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали