МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2012 року N 365

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства юстиції України від 28.11.2011 N 17897-0-26-11/6.1.

За результатами розгляду проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено таке.

У преамбулі проекту наказу міститься посилання на статтю 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

Однак зазначеним Законом не встановлено норми щодо необхідності затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами.

Таким чином, пропонуємо в преамбулі проекту наказу посилання на Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" виключити.

Проект наказу розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 N 639 (далі - постанова), якою затверджено перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Отже, сфера дії проекту наказу повинна поширюватися виключно на архівні установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

У зв'язку з цим абзац другий пункту 1.4 проекту Порядку надання платних послуг архівними установами, що пропонується затвердити проектом наказу (далі - проект Порядку), пропонуємо виключити.

Крім того, назви проекту наказу та проекту Порядку пропонуємо привести у відповідність із постановою, тобто викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів".

Пунктом 1.3 Порядку передбачається встановити, що архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, проводити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства.

У той же час вичерпний перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджений постановою.

Крім того, у преамбулі проекту наказу, у пункті 1.1 та абзаці першому пункту 1.4 проекту Порядку містяться посилання на зазначену постанову.

У зв'язку з цим пропонуємо друге речення пункту 1.3 проекту Порядку виключити.

Розділом II проекту Порядку пропонується врегулювати порядок визначення вартості платних послуг.

Однак безпосередній механізм формування вартості таких послуг проектом Порядку не визначений.

Пунктом 3.2 проекту Порядку передбачається встановити, що документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуги окремо.

Пунктом 3.3 проекту Порядку встановлюється, що при наданні платних послуг архівні установи зобов'язані забезпечувати скорочення витрат робочого часу для надання послуг, якісне й повне використання відомостей, що містяться в архівних документах Національного архівного фонду, створювати сприятливі умови для максимального залучення позабюджетних коштів і ефективне їх використання.

З метою викладення положень проекту Порядку в спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього проекту, пропонуємо конкретизувати деякі положення пунктів 3.2 і 3.3 проекту Порядку, а саме значення таких словосполучень: "документальне оформлення операцій", "забезпечувати скорочення витрат робочого часу для надання послуг" та "створювати сприятливі умови для максимального залучення позабюджетних коштів і ефективне їх використання".

Другим реченням пункту 3.4 проекту Порядку передбачається встановити, що оподаткування прибутку архівних установ як неприбуткових організацій здійснюється відповідно до Податкового кодексу України. Проте зазначене положення пункту не є предметом правового регулювання проекту наказу.

У зв'язку з цим друге речення пункту 3.4 проекту Порядку пропонуємо виключити.

Ураховуючи вищенаведене, під час розроблення проекту наказу розробником не дотримано вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до якої забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступнім та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

У розділі 9 аналізу регуляторного впливу проекту наказу зазначене, що періодичне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься раз на п'ять років починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Однак відповідно до частини сьомої статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Отже, розділ 9 аналізу регуляторного впливу проекту наказу необхідно привести у відповідність із статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині здійснення заходів з періодичних відстежень результативності проекту наказу.

Таким чином, під час підготовки проекту наказу розробником не дотримано вимог статей 5 і 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами".

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали