ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2011 року N 137

Про відмову в реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, подання щодо реєстрації яких надійшли до Центральної виборчої комісії 3, 7 та 14 листопада 2011 року

До Центральної виборчої комісії 3, 7 та 14 листопада 2011 року надійшли подання щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які підписали:

перший заступник Луцького міського голови С. Кравчук, від 1 листопада 2011 року N КО-397/5-230;

голова Самбірської районної ради Львівської області Г. Дейниченко, від 3 листопада 2011 року N 02/03-666/1;

виконуючий обов'язки голови Мостиської районної ради Львівської області В. Горбацьо, від 7 листопада 2011 року N 02-07/414.

Також до Центральної виборчої комісії разом із зазначеними поданнями надійшли документи проведених зборів громадян України, які відбулися 1 жовтня 2011 року в місті Луцьку, 30 жовтня 2011 року в селі Воютичі Самбірського району Львівської області та 10 жовтня 2011 року в місті Мостиська Львівської області, щодо утворення ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Учасниками вказаних зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум відповідно в місті Луцьку, селі Воютичі Самбірського району Львівської області:

"Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619"

та в місті Мостиська Львівської області:

"Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опубліковано в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 113 (36 в цьому році), 8 - 14 вересня 2011 року, індекс видання 37619".

Здійснивши в межах своїх повноважень перевірку питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, щодо його відповідності Конституції України та Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (далі - Закон), Центральна виборча комісія зазначає.

Рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року N 3-рп/2000 (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) сформульовано правову позицію, за якою Конституційний Суд України вважає необґрунтованою думку, згідно з якою ні Центральна виборча комісія, ні Президент України, ні інші державні органи не повноважні здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України питань, які пропонуються ініціативними групами громадян для всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Враховуючи, що учасниками зборів у документах проведених зборів до Центральної виборчої комісії подано проект Закону України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", питання стосовно схвалення (прийняття) якого пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Комісією здійснено перевірку щодо відповідності Конституції України питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум.

Зазначеним проектом Закону (стаття 2) (далі - Проект) надається можливість громадянам України мати у власності землю сільськогосподарського призначення, набуту ними законним способом у ході розпаювання, а також одержану в спадщину за законом.

Разом із тим, Основний Закон України гарантує право власності на землю, яке набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (частина друга статті 14).

Конституцією України передбачено, що право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом (частина друга статті 41).

Статтею 78 Земельного кодексу України встановлено, що земля в Україні може перебувати, зокрема, у приватній власності. Право власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками, яке набувається та реалізується на підставі Конституції України, Земельного кодексу України, а також інших законів.

Громадяни України згідно із статтею 81 Земельного кодексу України набувають права власності на земельні ділянки на підставі придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності, приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування, прийняття спадщини, виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю). Також право власності набувається за рішенням суду, зокрема, як конфісковане майно.

Проте Проектом не надається можливості громадянам України мати у власності землю сільськогосподарського призначення, вже набуту ними іншим законним способом, ніж у ході розпаювання, а також одержану в спадщину за законом.

Таким чином, Проектом ставиться під сумнів гарантоване Конституцією України право власності громадян України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, набуте ними на іншій підставі, ніж у ході розпаювання та спадщини, а також можливість реалізувати таке право - володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.

Статтею 8 Основного Закону України встановлено, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Конституцією України закріплено, що кожен має право, зокрема, володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним (частини перша, четверта статті 41).

Статтею 3 Проекту передбачається, що продаж землі сільськогосподарського призначення можливий тільки державі Україна в особі спеціально уповноваженого державного органу в порядку і на умовах, визначених спеціальним законом України.

Тобто Проектом пропонується підтримати або відхилити на всеукраїнському референдумі спеціальний закон України щодо порядку та умов продажу землі сільськогосподарського призначення, зміст якого невідомий громадянам України.

У Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 (справа про здійснення влади народом) Конституційний Суд України дійшов висновку, що результати народного волевиявлення, отримані через вибори й референдум, є обов'язковими.

У зв'язку із цим виникає необхідність конкретизувати порядок та умови продажу землі сільськогосподарського призначення.

З огляду на викладене питання "Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 у цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619", не може бути винесене на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що не відповідає Конституції України.

Також перевіркою відповідності поданих до Центральної виборчої комісії документів вимогам Закону та Роз'ясненню щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженому постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77 (далі - Роз'яснення), дотримання якого є обов'язковим для всіх суб'єктів відповідного процесу референдуму, встановлено, що документи вищезазначених зборів не відповідають вимогам Закону та Роз'ясненню з таких підстав.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону ініціативні групи всеукраїнського референдуму реєструються Центральною виборчою комісією за поданням голів районних рад, міських голів відповідно районів та міст, на території яких проведено збори громадян.

Крім того, згідно з абзацом п'ятим пункту 3.3 Роз'яснення право підписувати подання до Центральної виборчої комісії має міський голова, голова районної ради або особа, яка відповідно до законодавства України виконує його обов'язки.

Частиною другою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що в разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.

Отже, перший заступник Луцького міського голови С. Кравчук не мав права на подання до Центральної виборчої комісії документів щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму, утвореної на зборах громадян 1 жовтня 2011 року в місті Луцьку.

Відповідно до частини шостої статті 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" заступник голови районної у місті, районної ради, перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

До Центральної виборчої комісії виконуючим обов'язки голови Мостиської районної ради Львівської області В. Горбацем не подано документа, що підтверджує його повноваження виконувати обов'язки голови.

Таким чином, не можна вважати В. Горбаця повноважним подавати до Центральної виборчої комісії документи щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму, утвореної на зборах громадян 10 жовтня 2011 року в місті Мостиська Львівської області.

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону та пункту 2.3 Роз'яснення перед початком зборів проводиться поіменна реєстрація учасників зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, місця проживання. На зборах із числа учасників обираються голова і секретар.

Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону та пунктом 2.7 Роз'яснення документи проведених зборів - список їх учасників, протокол зборів, точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум, та список членів ініціативної групи підписуються головою і секретарем зборів.

Так, на зборах громадян, які відбулися 1 жовтня 2011 року в місті Луцьку, згідно із протоколом цих зборів секретарем зборів було обрано Федіка М. М., проте прізвище такої особи відсутнє у списку учасників зборів.

Таким чином, на порушення вказаних вимог Закону та Роз'яснення документи проведених зборів підписані особою, яка не є учасником цих зборів.

Крім того, у вказаному протоколі зборів відсутні відомості щодо імені та по батькові обраного голови цих зборів, а містяться лише ініціали, а отже, визначити присутність на зборах голови цих зборів не можливо.

На зборах громадян, які відбулися 30 жовтня 2011 року в селі Воютичі Самбірського району Львівської області, список їх учасників на порушення частини восьмої статті 16 Закону та пункту 2.7 Роз'яснення не підписано головою та секретарем зборів.

Частиною сьомою статті 16 Закону та пунктом 2.6 Роз'яснення визначено, що про проведення зборів складається протокол, в якому зазначаються дата (число, місяць, рік), точна адреса місця проведення зборів, кількість учасників, прізвища, імена та по батькові обраних голови та секретаря зборів, результати голосування з питань порядку денного.

Усупереч вказаним положенням не зазначено точну адресу місця проведення зборів у протоколах цих зборів, що відбулися 1 жовтня 2011 року в місті Луцьку, 10 жовтня 2011 року в місті Мостиська Львівської області.

Крім того, як вбачається із протоколів зборів громадян, які відбулися 1 жовтня 2011 року в місті Луцьку, 30 жовтня 2011 року в селі Воютичі Самбірського району Львівської області, їх учасники голосували за визнання доцільним проведення всеукраїнського референдуму з ухвалення (прийняття) Закону України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619".

Проте за результатами голосування учасниками зборів, які відбулися 1 жовтня 2011 року в місті Луцьку, вирішено визнати доцільним проведення всеукраїнського референдуму з іншого питання, а саме: з ухвалення (прийняття) Закону України "Про землю", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 у цьому році), 15 - 21 2011 року, індекс видання 37619".

Надіслана до Центральної виборчої комісії газета "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619, не містить проекту Закону України "Про землю".

За результатами голосування учасниками зборів, які відбулися 30 жовтня 2011 року в селі Воютичі Самбірського району Львівської області, також вирішено визнати доцільним проведення всеукраїнського референдуму з іншого питання, а саме: з ухвалення (прийняття) Закону України "Про землю", проект якого опубліковано в газеті Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 96 (19 у цьому році) 12 - 18 травня 2011 року, індекс видання 37619.

Наступним питанням порядку денного зборів, які відбулися 1 та 30 жовтня 2011 року в місті Луцьку та в селі Воютичі Самбірського району Львівської області, визначено затвердження точного формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум. За результатами обговорення на вказаних зборах громадян затверджено точне формулювання питання, яке не відповідає тому питанню, щодо якого вирішено доцільним проведення всеукраїнського референдуму.

Крім того, на вказаних зборах було обрано ініціативну групу, якій доручено організацію збирання підписів громадян України для проведення всеукраїнського референдуму з питання, щодо якого не було вирішено доцільним проведення всеукраїнського референдуму.

У документах проведених зборів громадян, які відбулися 10 жовтня 2011 року в місті Мостиська Львівської області, точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, містить посилання на номер газети, а саме: 113 (36 у цьому році) 8 - 14 вересня 2011 року, індекс видання 37619.

Однак формулювання запропонованого питання не є точним, оскільки воно не дозволяє з'ясувати зміст питання без використання додаткових джерел, зокрема газети "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", якої не подано до Центральної виборчої комісії разом із документами проведених зборів громадян.

Згідно з частиною шостою статті 17 Закону Центральна виборча комісія реєструє ініціативну групу всеукраїнського референдуму в разі відповідності поданих документів щодо реєстрації ініціативної групи вимогам Закону.

Подані до Центральної виборчої комісії першим заступником Луцького міського голови С. Кравчуком, головою Самбірської районної ради Львівської області Г. Дейниченком, виконуючим обов'язки голови Мостиської районної ради Львівської області В. Горбацем документи щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, які відбулися 1 та 30 жовтня 2011 року відповідно в місті Луцьку та в селі Воютичі Самбірського району Львівської області, а також 10 жовтня 2011 року в місті Мостиська Львівської області, не відповідають вимогам Закону, що обумовлює відмову в їх реєстрації.

Разом з тим, Центральна виборча комісія звертає увагу на те, що згідно з частиною четвертою статті 17 Закону та пунктом 3.3 Роз'яснення міський голова, голова районної ради подає документи щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії лише в разі їх відповідності вимогам Закону та Роз'ясненню, яке є обов'язковим для всіх суб'єктів відповідного процесу референдуму.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 8, частини четвертої статті 13, частини другої статті 14, частин першої, другої та четвертої статті 41 Конституції України, статей 78 та 81 Земельного кодексу України, частини другої статті 42, частини шостої статті 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частин четвертої, сьомої та восьмої статті 16, частин першої та четвертої статті 17 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", Роз'яснення щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77, керуючись статтею 1, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктом 3 статті 17, статтею 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, що відбулися 1 та 30 жовтня 2011 року в місті Луцьку та в селі Воютичі Самбірського району Львівської області, з питання:

"Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619"

та 10 жовтня 2011 року в місті Мостиська Львівської області, з питання:

"Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опубліковано в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 113 (36 в цьому році), 8 - 14 вересня 2011 року, індекс видання 37619".

2. Цю постанову надіслати Луцькому міському голові, головам Самбірської та Мостиської районних рад Львівської області, відповідним міській та районним радам, а також розмістити на сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали