ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2011 року N 143

Київ

Про відмову в реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, подання щодо реєстрації яких надійшли до Центральної виборчої комісії 28 листопада та 5 грудня 2011 року

До Центральної виборчої комісії 28 листопада та 5 грудня 2011 року надійшли подання щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які підписали:

голова Жидачівської районної ради Львівської області І. Кос, від 24 листопада 2011 року N 779;

Бориславський міський голова Фірман В. С. (м. Борислав Львівської області), від 22 листопада 2011 року N КО-2198п.

Також до Центральної виборчої комісії разом із зазначеними поданнями надійшли документи проведених зборів громадян України, які відбулися 6 листопада 2011 року в місті Ходорів Жидачівського району Львівської області та 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області.

Учасниками вказаних зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум:

"Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619".

Здійснивши в межах своїх повноважень перевірку питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, щодо його відповідності Конституції України та Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (далі - Закон), Центральна виборча комісія зазначає.

Рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року N 3-рп/2000 (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) сформульовано правову позицію, за якою Конституційний Суд України вважає необґрунтованою думку, згідно з якою ні Центральна виборча комісія, ні Президент України, ні інші державні органи не повноважні здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України питань, які пропонуються ініціативними групами громадян для всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Враховуючи, що в документах проведених зборів, поданих до Центральної виборчої комісії, міститься проект Закону України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення" (далі - Проект), питання стосовно схвалення (прийняття) якого пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Комісією здійснено перевірку щодо відповідності Конституції України питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум.

Згідно з Проектом (стаття 2) громадянам України надається можливість мати у власності землю сільськогосподарського призначення, набуту ними законним способом у ході розпаювання, а також одержану в спадщину за законом.

Разом з тим, Основний Закон України гарантує право власності на землю, яке набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (частина друга статті 14).

Конституцією України передбачено, що право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом (частина друга статті 41).

Статтею 78 Земельного кодексу України встановлено, що земля в Україні може перебувати, зокрема, у приватній власності. Право власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками, яке набувається та реалізується на підставі Конституції України, Земельного кодексу України, а також інших законів.

Громадяни України згідно із статтею 81 Земельного кодексу України набувають права власності на земельні ділянки на підставі придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності, приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування, прийняття спадщини, виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю). Також право власності набувається за рішенням суду, зокрема, як конфісковане майно.

Проте Проектом не надається можливості громадянам України мати у власності землю сільськогосподарського призначення, вже набуту ними іншим законним способом, ніж у ході розпаювання, а також одержану в спадщину за законом.

Таким чином, Проектом ставиться під сумнів гарантоване Конституцією України право власності громадян України на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, набуте ними на іншій підставі, ніж у ході розпаювання та спадщини, а також можливість реалізувати таке право - володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.

Статтею 8 Основного Закону України встановлено, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Конституцією України закріплено, що кожен має право, зокрема, володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним (частини перша, четверта статті 41).

Статтею 3 Проекту передбачається, що продаж землі сільськогосподарського призначення можливий тільки державі Україна в особі спеціально уповноваженого державного органу в порядку і на умовах, визначених спеціальним законом України.

Тобто Проектом пропонується підтримати або відхилити на всеукраїнському референдумі спеціальний закон України щодо порядку та умов продажу землі сільськогосподарського призначення, зміст якого невідомий громадянам України.

У Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 (справа про здійснення влади народом) Конституційний Суд України дійшов висновку, що результати народного волевиявлення, отримані через вибори й референдум, є обов'язковими.

У зв'язку із цим виникає необхідність конкретизувати порядок та умови продажу землі сільськогосподарського призначення.

З огляду на викладене питання "Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 у цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619" не може бути винесене на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що не відповідає Конституції України.

Також перевіркою відповідності поданих до Центральної виборчої комісії документів вимогам Закону та Роз'ясненню щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженому постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77 (далі - Роз'яснення), дотримання якого є обов'язковим для всіх суб'єктів відповідного процесу референдуму, встановлено, що документи вищезазначених зборів не відповідають вимогам Закону та Роз'ясненню з таких підстав.

Відповідно до частини першої статті 7, частини першоїстатті 16 Закону та пункту 2.1 Роз'яснення ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється на зборах, в яких беруть участь не менш як 200 громадян України, які на день проведення зборів досягли 18 років, мають право голосу і проживають на території України.

Частиною четвертою статті 16 Закону встановлено, що перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, місця проживання.

Згідно з пунктом 2.3 Роз'яснення перед початком зборів проводиться поіменна реєстрація учасників зборів, складається їх список за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77.

Список учасників зборів повинен містити відомості, передбачені пунктом 2.3 Роз'яснення, зокрема назву документа, що посвідчує особу та громадянство України, його серію та номер.

Проте у списку учасників зборів, які відбулися 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області, стосовно 6 осіб не зазначено назви документа, що посвідчує їх особу та громадянство України, а лише вказано серію та номер документа.

Відтак встановити належність учасників зборів до громадянства України неможливо, а отже, право цих осіб на участь у референдумі, передбачене статтею 70 Конституції України, частиною першою статті 7 Закону, не підтверджено.

Таким чином, до списку учасників зборів громадян, які відбулися 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області, включено 196 громадян України, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі та відомості щодо яких зазначено з дотриманням вимог частини першої статті 16 Закону та пункту 2.3 Роз'яснення, що становить менше 200 осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону та пункту 2.3 Роз'яснення на зборах із числа учасників обираються голова і секретар.

Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону та пунктом 2.7 Роз'яснення документи проведених зборів - список їх учасників, протокол зборів, точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум, та список членів ініціативної групи підписуються головою і секретарем зборів.

Так, за протоколом зборів, які відбулися 6 листопада 2011 року в місті Ходорів Жидачівського району Львівської області, секретарем зборів обрано Сивик Ірину Іванівну, проте список учасників цих зборів не містить такого прізвища, власного імені та по батькові.

Отже, на порушення вказаних вимог Закону та Роз'яснення документи проведених зборів підписані особою, яка не є учасником цих зборів, а відтак не мала права на їх підписання.

Також на порушення вимог частини восьмої статті 16 Закону та пункту 2.7 Роз'яснення список учасників зборів, які відбулися 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області, не підписано головою і секретарем цих зборів.

Крім того, як вбачається із протоколів зборів громадян, які відбулися 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області та 6 листопада 2011 року в місті Ходорів Жидачівського району Львівської області, їх учасники голосували за визнання доцільним проведення всеукраїнського референдуму з ухвалення (прийняття) Закону України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619".

Проте за результатами голосування учасниками зборів, які відбулися 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області, вирішено визнати доцільним проведення всеукраїнського референдуму з іншого питання, а саме: з ухвалення (прийняття) Закону України "Про землю", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 у цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619.

Учасниками зборів, які відбулися 6 листопада 2011 року в місті Ходорів Жидачівського району Львівської області, вирішено визнати доцільним проведення всеукраїнського референдуму також з іншого питання, а саме: з ухвалення (прийняття) Закону України "Про землю", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 у цьому році), 15 - 21 2011 року, індекс видання 37619.

Наступним питанням порядку денного зборів, які відбулися 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області та 6 листопада 2011 року в місті Ходорів Жидачівського району Львівської області, визначено затвердження точного формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум. За результатами обговорення на вказаних зборах громадян затверджено точне формулювання питання, яке не відповідає тому питанню, щодо якого вирішено доцільним проведення всеукраїнського референдуму.

На вказаних зборах обрано ініціативні групи, яким доручено організацію збирання підписів громадян України для проведення всеукраїнського референдуму з питання, щодо якого не було вирішено доцільним проведення всеукраїнського референдуму, а членами цих ініціативних груп підписано зобов'язання про додержання ними законодавства України про референдуми під питанням, стосовно якого також не було вирішено доцільним проведення всеукраїнського референдуму.

Крім того, списки членів зазначених ініціативних груп також містять питання, щодо якого не було вирішено доцільним проведення всеукраїнського референдуму.

Разом з тим, не можливо встановити, чи містяться проекти Законів України "Про землю" та "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення" в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619, оскільки примірник вказаної газети не подано до Центральної виборчої комісії разом із документами проведених зборів, які відбулися 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області та 6 листопада 2011 року в місті Ходорів Жидачівського району Львівської області.

Згідно з частиною шостою статті 17 Закону Центральна виборча комісія реєструє ініціативну групу всеукраїнського референдуму в разі відповідності поданих документів щодо реєстрації ініціативної групи вимогам Закону.

Подані до Центральної виборчої комісії головою Жидачівської районної ради Львівської області І. Косом та Бориславським міським головою Фірманом В. С. (м. Борислав Львівської області) документи щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, які відбулися відповідно 6 листопада та 23 жовтня 2011 року в містах Ходорів Жидачівського району та Борислав Львівської області, не відповідають вимогам Закону, що обумовлює відмову в їх реєстрації.

Центральна виборча комісія звертає увагу на те, що згідно з частиною четвертою статті 17 Закону та пунктом 3.3 Роз'яснення міський голова, голова районної ради подає документи щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії лише в разі їх відповідності вимогам Закону та Роз'ясненню, яке є обов'язковим для всіх суб'єктів відповідного процесу референдуму.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 8, частини четвертої статті 13, частини другої статті 14, частин першої, другої та четвертої статті 41 Конституції України, статей 78 та 81 Земельного кодексу України, частини першої статті 7, частин першої, четвертої та восьмої статті 16, частин четвертої та шостої статті 17 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", Роз'яснення щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2008 року N 77, керуючись статтею 1,частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктом 3 статті 17, статтею 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утворених на зборах громадян України, що відбулися 6 листопада 2011 року в місті Ходорів Жидачівського району Львівської області та 23 жовтня 2011 року в місті Борислав Львівської області, з питання:

"Чи схвалюєте (приймаєте) Ви Закон України "Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення", проект якого опублікований в газеті "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" N 114 (37 в цьому році), 15 - 21 вересня 2011 року, індекс видання 37619".

2. Цю постанову надіслати голові Жидачівської районної ради Львівської області та Бориславському міському голові (м. Борислав Львівської області), відповідним районній та міській радам, а також розмістити на сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали