УКАЗ
Президента України

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня

ЛЕБЕДЄВА
Євгена Вікторовича

- директора Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, доктора хімічних наук, м. Київ

ЛОКТЄВА
Вадима Михайловича

- академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м. Київ

НЕКЛЮДОВА
Івана Матвійовича

- генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

АНАТИЧУКА
Лук'яна Івановича

- директора Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук, м. Чернівці

КОРДЮМА
Віталія Арнольдовича

- завідувача відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктора біологічних наук, м. Київ

МАЧУЛІНА
Володимира Федоровича

- директора Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м. Київ


Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня

ЯЦКІВА
Ярослава Степановича

- директора Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м. Київ


Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня

НАЗАРЧУКА
Зіновія Теодоровича

- заступника директора Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка Національної академії наук України, голову Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук, м. Львів

ПАНЧУКА
Мая Івановича

- завідувача відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України, доктора історичних наук, м. Київ

ЧЕРНЕГУ
Дмитра Федоровича

- завідувача кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктора технічних наук

ЯКОВЛЄВА
Миколу Івановича

- головного ученого секретаря Національної академії мистецтв України, доктора технічних наук, м. Київ


Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

ГЕРШБЕРГА
Роальда Євгенійовича

- завідувача лабораторії Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук

ГЛУЩУКА
Миколу Івановича

- заступника директора Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України, кандидата фізико-математичних наук, м. Харків

ДУДКУ
Ірину Олександрівну

- завідувача відділу Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук України, доктора біологічних наук, м. Київ

КОВАЛЕНКА
Ігоря Миколайовича

- завідувача відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, доктора технічних наук, м. Київ

КОНОВАЛОВА
Олександра Федоровича

- директора Донецького наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидата фізико-математичних наук

ЛУТАЯ
Михайла Іларіоновича

- заступника директора Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, м. Київ

МИХАЙЛОВА
В'ячеслава Григоровича

- завідувача відділу Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України", доктора сільськогосподарських наук, Київська область

ПІНІГІНА
Геннадія Івановича

- директора Науково-дослідного інституту "Миколаївська астрономічна обсерваторія", доктора фізико-математичних наук

СУСЛОВА
Валентина Васильовича

- керівника відділення державної установи "Інститут урології Академії медичних наук України", доктора медичних наук, м. Київ


Нагородити орденом княгині Ольги I ступеня

САВЧЕНКО
Олександру Яківну

- головного наукового співробітника лабораторії Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, м. Київ


Присвоїти почесні звання:

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ"

КОЛОМІЙЦЕВУ
Олексію Володимировичу

- провідному науковому співробітникові науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидату технічних наук


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

БАЗИЦІ
Димитрію Анатолійовичу

- першому заступникові генерального директора державної установи "Науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м. Київ

БОГОМОЛОВУ
Віктору Олександровичу

- заступникові ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктору технічних наук

БУГАЄВСЬКОМУ
Геннадію Миколайовичу

- завідувачеві кафедри Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, доктору фізико-математичних наук, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим

ГЕКТІНУ
Олександру Вульфовичу

- заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м. Харків

ГІЗБУЛЛІНУ
Наілю Гайфулловичу

- завідувачеві відділу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, м. Київ

ГОВОРУНУ
Дмитру Миколайовичу

- заступникові директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктору біологічних наук, м. Київ

ДЗЮБАНОВСЬКОМУ
Ігорю Яковичу

- завідувачеві кафедри факультету державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського", доктору медичних наук

ДУДОРОВУ
Олександру Олексійовичу

- професорові кафедри Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, доктору юридичних наук

ЖУКУ
Валерію Миколайовичу

- академікові-секретарю відділення апарату Президії Національної академії аграрних наук України, доктору економічних наук, м. Київ

ЖУРІДУ
Борису Олександровичу

- провідному науковому співробітникові науково-дослідного відділу Науково-дослідного центру Збройних Сил України "Державний океанаріум", доктору технічних наук, м. Севастополь

ЗАГОРОДНЬОМУ
Анатолію Глібовичу

- директорові Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м. Київ

КОВАЛЬЧУКУ
Івану Платоновичу

- завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору географічних наук, м. Київ

КОРОЛЬОВУ
Володимиру Петровичу

- директорові Донбаського центру технологічної безпеки товариства "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського", доктору технічних наук, Донецька область

КРИВОШЕЇ
Володимиру Володимировичу

- першому заступникові директора Українського інституту національної пам'яті, доктору історичних наук, м. Київ

МАЛАНЧУКУ
Зіновію Романовичу

- професору кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, доктору технічних наук, м. Рівне

МІЛЬМАНУ
Юлію Вікторовичу

- завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м. Київ

МОЦІ
Олександру Петровичу

- завідувачеві відділу Інституту археології Національної академії наук України, доктору історичних наук, м. Київ

ОВЧАРУКУ
Василю Івановичу

- проректорові Подільського державного аграрно-технічного університету, доктору сільськогосподарських наук, Хмельницька область

ПОТЕБНІ
Григорію Платоновичу

- заступникові директора Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук України, доктору медичних наук, м. Київ

ПРИЛИПКУ
Сергію Миколайовичу

- головному вченому секретареві Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, м. Харків

СОЛОВЙОВУ
Володимиру Іллічу

- завідувачеві кафедри Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, доктору технічних наук, м. Київ

СТЕЛЬМАХУ
Адольфу Фомичу

- головному науковому співробітникові відділу Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, доктору біологічних наук, м. Одеса

ТИМЧЕНКУ
Анатолію Сергійовичу

- завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м. Київ

ЧЕПКОВУ
Ігорю Борисовичу

- заступникові начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, доктору технічних наук, м. Київ

ЧУМАКОВУ
Володимиру Івановичу

- завідувачеві кафедри Академії Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова, доктору технічних наук, м. Севастополь

ШКАРЛЕТУ
Сергію Миколайовичу

- ректорові Чернігівського державного технологічного університету, доктору економічних наук


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"

ГАЛУШКІНІЙ
Тетяні Павлівні

- завідувачеві сектору Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, доктору економічних наук, м. Одеса


"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"

ХИТРИКУ
Василю Онуфрієвичу

- директорові - головному конструктору державного підприємства "Базовий центр критичних технологій "Мікротек", кандидату технічних наук, м. Київ


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ'

АНТОНЮКУ
Олександру Васильовичу

- проректорові Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, доктору політичних наук, м. Київ

КРЮЧКОВУ
Георгію Георгійовичу

- завідувачеві кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору філологічних наук

РАЧИНСЬКОМУ
Анатолію Петровичу

- вченому секретареві Національної академії державного управління при Президентові України, доктору наук з державного управління, м. Київ.


 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 травня 2012 року
N 331/2012

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали