Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відзначення роботи членів експертних рад

lign =center>

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2010 року N 829

Про відзначення роботи членів експертних рад

У зв'язку із закінченням строку перебування в експертній раді Вищої атестаційної комісії України у 2009 - 2010 рр. наказую:

За сумлінну роботу з виконання наукової експертизи та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в експертних радах ВАК України з природничих наук висловити подяку членам експертної ради:

з математики:

Парасюку Ігорю Остаповичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Станжицькому Олександру Миколайовичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Шевчуку Ігорю Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

з механіки:

Горру Геннадію Вікторовичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Інститут прикладної математики і механіки НАН України;

Дівізінюку Михайлу Михайловичу - доктору технічних наук, професору, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Міністерства палива та енергетики;

Чернякову Юрію Абрамовичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України;

з астрономії:

Литвиненку Леоніду Миколайовичу - доктору фізико-математичних наук, академіку НАН України, Радіоастрономічний інститут НАН України;

Костику Роману Івановичу - доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України;

Каретникову Валентину Григоровичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;

Любімкову Леоніду Сергійовичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику, Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України;

Яценку Анатолію Івановичу - доктору фізико-математичних наук, Головна астрономічна обсерваторія НАН України;

з фізики:

Сугакову Володимиру Йосиповичу - доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту НАН України, Інститут ядерних досліджень НАН України;

Кондратенку Петру Олексійовичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Національний авіаційний університет;

Ваксману Юрію Федоровичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова МОН України;

Влоху Ростиславу Орестовичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Інститут фізичної оптики МОН України;

Гордієнку Юрію Омеляновичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України;

Гречку Леоніду Григоровичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Інститут хімії поверхні НАН України;

Кочелапу В'ячеславу Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України;

Лисецькому Логвину Миколайовичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Оніщенку Івану Миколайовичу - доктору фізико-математичних наук, професору, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України;

Чалому Олександру Васильовичу - доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту АПН України, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця АМН України;

з хімічних наук:

Ковтуненку Володимиру Олексійовичу - доктору хімічних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Кучмію Степану Ярославовичу - доктору хімічних наук, члену-кореспонденту НАН України, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

Зажигалову Валерію Олексійовичу - доктору хімічних наук, члену-кореспонденту НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України;

Камалову Герберту Леоновичу - доктору хімічних наук, академіку НАН України, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України;

Ковзуну Ігорю Григоровичу - доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України;

Короткіх Миколі Івановичу - доктору хімічних наук, професору, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України;

Лампеці Ярославу Дмитровичу - доктору хімічних наук, професору, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

Омельчуку Анатолію Опанасовичу - доктору хімічних наук, члену-кореспонденту НАН України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України;

Ягупольському Юрію Львовичу - доктору хімічних наук, професору, Інститут органічної хімії НАН України;

з біологічних наук:

Блюму Ярославу Борисовичу - доктору біологічних наук, академіку НАН України, професору, Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України;

Говоруну Дмитру Миколайовичу - доктору біологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;

Гудкову Ігорю Миколайовичу - доктору біологічних наук, академіку УААН, професору, Національний університет біоресурсів та природокористування України;

Дзержинському Миколі Едуардовичу - доктору біологічних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Дідуху Якову Петровичу - доктору біологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України;

Дмитрієву Олександру Петровичу - доктору біологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

Клименко Світлані Валентинівні - доктору біологічних наук, професору, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України;

Малюті Станіславу Станіславовичу - доктору біологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;

Кришталю Олегу Олександровичу - доктору біологічних наук, академіку НАН України, професору, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України;

Кунаху Віктору Анатолійовичу - доктору біологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;

Монченку Владиславу Івановичу - доктору біологічних наук, академіку НАН України, професору, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України;

Радченку Володимиру Григоровичу - доктору біологічних наук, академіку НАН України, професору, Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполіса НАН України;

Скрипалю Івану Гавриловичу - доктору біологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, Інститут мікробіології та вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України;

Сиволапу Юрію Михайловичу - доктору біологічних наук, академіку УААН, професору, Південний біотехнологічний центр УААН та Міністерства освіти і науки України;

Шульману Георгію Євгеновичу - доктору біологічних наук, члену-кореспонденту НАН України, професору, Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України;

з геологічних наук:

Абрамову Ігорю Борисовичу - доктору технічних наук, Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань;

Волковій Тетяні Петрівні - доктору геологічних наук, професору, ДНВЗ "Донецький національний технічний університет" МОН України;

Зернецькому Борису Федоровичу - доктору геолого-мінералогічних наук, старшому науковому співробітнику, Інститут геологічних наук НАН України;

Карпенку Олексію Миколайовичу - доктору геологічних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Ковальчуку Мирону Степановичу - доктору геологічних наук, старшому науковому співробітнику, Інститут геологічних наук НАН України;

Парнякову Євгену Серафимовичу - доктору технічних наук, професору, Національний авіаційний університет МОН України;

Корчагіну Ігнату Миколайовичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України;

Кураєвій Ірині Володимирівні - доктору геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України;

Лукієнку Олександру Івановичу - доктору геолого-мінералогічних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Рябенку Василю Адамовичу - доктору геолого-мінералогічних наук, професору, Інститут геологічних наук НАН України;

з географічних наук:

Матвіїшиній Жанні Миколаївні - доктору географічних наук, професору, Інститут геологічних наук НАН України;

Лоєвій Інесі Дмитрівні - доктору географічних наук, професору, Одеський екологічний університет;

Ободовському Олександру Григоровичу - доктору географічних наук, професору, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Позаченюк Катерині Анатоліївні - доктору географічних наук, професору, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського МОН України;

Позняку Степану Павловичу - доктору географічних наук, професору, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України.

 

Голова Вищої атестаційної
комісії України
 

 
В. Мачулін
 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали