МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 квітня 2012 року N 240

Про виконання Державного бюджету України на 2012 рік

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 382 (Положення N 382/2011), та з метою належної організації виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI) наказую:

1. Визначити у Міненерговугілля структурні підрозділи, відповідальні за виконання бюджетних програм відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI), згідно з додатком 1.

2. Структурним підрозділам Міненерговугілля, відповідальним за виконання бюджетних програм:

2.1. Підготувати та здійснити заходи з внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проектів порядків використання коштів державного бюджету за програмами, які потребують таких порядків.

2.2. Надати Департаменту бухгалтерського обліку і звітності, Департаменту фінансово-економічної політики затверджені помісячні плани асигнувань за бюджетними програмами (згідно з додатком 2) у розрізі одержувачів бюджетних коштів відповідно до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2012 рік.

2.3. Підготувати проекти паспортів бюджетних програм за формами згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (із змінами) та надати їх до Департаменту фінансово-економічної політики на опрацювання.

2.4. Надавати інформацію щодо виконання результативних показників, затверджених паспортами, та ефективності бюджетних програм відповідно до Методичних рекомендацій стосовно здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 N 608.

2.5. Довести затверджені планові обсяги асигнувань до одержувачів бюджетних коштів.

3. Відповідальним виконавцям за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" (КПКВК 1101030) надати Департаменту бухгалтерського обліку і звітності затверджений в установленому порядку План наукових та науково-технічних розробок на 2012 рік.

4. Департаменту фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.):

4.1. Узгодити в установленому порядку та подати до Мінфіну на погодження проекти паспортів бюджетних програм разом з проектами наказів про їх затвердження.

4.2. Підготувати проект наказу "Про затвердження планових обсягів асигнувань Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетними програмами" у частині фінансування вугільно-промислового комплексу відповідно до рішень Галузевої комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

4.3. Узагальнювати інформацію, що буде надаватися структурними підрозділами Міненерговугілля, відповідальними за виконання бюджетних програм, щодо виконання результативних показників, затверджених паспортами, та ефективності бюджетних програм відповідно до Методичних рекомендацій стосовно здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 N 608, та надавати її до Міністерства фінансів України.

5. Керівникам підприємств - одержувачам бюджетних коштів підготувати плани використання бюджетних коштів за відповідними бюджетними програмами та надати копії затверджених планів Департаменту фінансово-економічної політики.

6. Визначити відповідальним за організацію та координацію роботи з питань реалізації положень цього наказу Департамент фінансово-економічної політики (Бондаренко А. Ю.).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Ю. Бойко


 

Додаток 1
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
17.04.2012 N 240


Структурні підрозділи Міненерговугілля, відповідальні за виконання бюджетних програм Державного бюджету України на 2012 рік (Закон N 4282-VI)

КПКВК

Назва бюджетної програми

Відповідальний виконавець

1101010

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

Департамент бухгалтерського обліку і звітності
Адміністративно - господарське управління

1101030

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу
Департамент вугільної промисловості
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

1101070

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

1101080

Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101100

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

1101110

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

Департамент фінансово-економічної політики

1101140

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

1101160

Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

1101190

Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101200

Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств

Департамент вугільної промисловості
Департамент з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

1101390

Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу
Департамент електроенергетики

1101440

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

Департамент з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

1101600

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101630

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу
Департамент бухгалтерського обліку і звітності

1101640

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101650

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101660

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101670

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101680

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

1101690

Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу


 

Додаток 2
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
17.04.2012 N 240


Обсяги асигнувань Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетними програмами відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI)

(тис. грн.)

Код КПКВ

Назва бюджетної програми

Обсяг асигнувань,
тис. грн.

у тому числі по фондах:

Загальний

Спеціальний

110

Міненерговугілля - всього

1038841,9

9205648,6

1173193,3

1101010

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

41258,7

39658,7

1600,0

1101030

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

54151,8

54151,8

0,0

1101070

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

1149298,5

1139590,3

9708,2

1101080

Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"

25678,4

25678,4

0,0

1101100

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

417600,0

417600,0

0,0

1101110

Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції

6601847,8

6601847,8

0,0

1101140

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

45500,0

45500,0

0,0

1101160

Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації

65000,0

65000,0

0,0

1101190

Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

15000,0

15000,0

0,0

1101200

Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств

575300,0

575300,0

0,0

у тому числі технічне переоснащення державних торфодобувних підприємств

40000,0

40000,0

0,0

1101390

Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій

225000,0

225000,0

0,0

1101440

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

1321,6

1321,6

0,0

1101600

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

180000,0

0,0

180000,0

1101630

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

8317,0

0,0

8317,0

1101640

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

490765,0

0,0

490765,0

1101650

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

407243,1

0,0

407243,1

1101660

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

5000,0

0,0

5000,0

1101670

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

50000,0

0,0

50000,0

1101680

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

8560,0

0,0

8560,0

1101690

Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

12000,0

0,0

12000,0

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали