СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.02.2012 р. N 76-р

Про виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки у м. Севастополь

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 N 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки" (Постанова N 1240)

1. Затвердити план виконання завдань і заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2012 - 2015 роки (Постанова N 1240) у м. Севастополь (далі - план), що додається.

2. Покласти координацію роботи з виконання плану на сектор з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Севастопольської міської державної адміністрації (Сидоренко Д. М.) (далі - сектор).

3. Відповідальним виконавцям щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним, надавати інформацію про виконання плану до сектору.

4. Районним державним адміністраціям м. Севастополь (Рубанов Ф. Ф., Сердюк О. М., Сальніков В. М., Сисуєв П. М.):

4.1. До 13.02.2012 розробити та затвердити плани виконання завдань і заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2012 - 2015 роки (Постанова N 1240) відповідних районних державних адміністрацій м. Севастополь.

4.2. Надавати щоквартальну та узагальнену за рік до 20 січня наступного року інформацію до сектору про стан виконання відповідних планів.

5. Щороку до 10 лютого сектору подавати спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про стан виконання плану за попередній рік.

6. Відділу у справах преси та інформації (Міщенко М. С.) оприлюднити розпорядження на офіційному веб-сайті Севастопольської міської державної адміністрації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Савенкова С. В.

 

Голова

В. Г. Яцуба


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Севастопольської міської державної адміністрації
10.02.2012 N 76-р


ПЛАН
виконання завдань і заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2012 - 2015 роки у місті Севастополь (Постанова N 1240)

N
п/п

Найменування заходу Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 N 1240 (Постанова N 1240))
(далі - програма)

Головний розпорядник бюджетних коштів програми (Постанова N 1240)

Термін виконання заходів програми (Постанова N 1240)

Заходи Севастопольської міської державної адміністрації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.1.2

Проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

Нацдержслужба,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

2012

Забезпечити проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг та надання інформації

Грудень 2012

Савенков С. В.,
Арабаджи В. І.,
Заєць І. М.,
Рубанов Ф. Ф.,
Сердюк О. М.,
Сальніков В. М., Сисуєв П. М.,
Дацюк Н. Д.,
Скляренко Ю. В.
Чекаліна О. В.,
Кужман О. М.,
Міщенко М. С.,
Макарова М. М.

1.2.2

Запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм та електронного цифрового підпису

Держінформнауки, Нацдержслужба,
центральні та місцеві органи виконавчої влади
Мінсоцполітики,
МОЗ

2015

Запровадити систему електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм та електронного цифрового підпису.

Грудень 2015

Чекаліна О. В.
Данільченко К. Н.
Пологов В. І.
Карабанова М. К.

1.8.2

Створення багатофункціональних центрів для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг

Мінекономрозвитку,
Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2011

Створити багатофункціональний центр для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг

Грудень 2012

Савенков С. В.
Арабаджи В. І.
Ахтемов Е. К.

1.8.3

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку, Держінформнауки,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Постійно

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Постійно

Міщенко М. С.
Данільченко К. М.
Заєць І. М.,
Дацюк Н. Д.,
Скляренко Ю. В.,
Пологов В. І.,
Чекалина О. В.,
Кужман О. М.,
Макарова М. М.

3.1.5

Забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування.
Державна судова адміністрація (за згодою)

1 раз на рік

Розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в міській державній адміністраціях

Щорічно до 20 грудня на наступний рік

Сидоренко Д. М.
Рубанов Ф. Ф.,
Сердюк О. М.,
Сальніков В. М.,
Сисуєв П. М.

3.2.2

Розроблення та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Мін'юст,
Нацдержслужба,
інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2012

Забезпечити проведення відповідної роботи щодо впровадження кодексу поведінки посадових осіб згідно з рекомендаціями Нацдержслужби

Мін'юст,
Встановлений
Нацдержслужбою строк

Звєробоєва Л. К.

4.1.1

Проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

Держкомтелерадіо, центральні та місцеві органи виконавчої влади

2012

Провести аналіз практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

До 10 січня 2013

Істоміна О. В.
Міщенко М. С.

4.2.1

Запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, МВС, ДПС, Військова служба правопорядку у ЗС, СБУ (за згодою), Державна судова адміністрація (за згодою)

 

Розробити та запровадити дієвий механізм зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень у м. Севастополі

У місячний термін з моменту отримання заяви від громадян

Сидоренко Д. М.
Котляров О. А.
Міщенко М. С.
Істоміна О. В.

5.4.1

Запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей

ДПС, Нацдержслужба, центральні та місцеві органи виконавчої влади,
Рахункова палата (за згодою)

2012

Запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей Севастопольської міської державної адміністрації

До 25 лютого 2012 року

Звєробоєва Л. К.
Сидоренко Д. М.

7.1.3

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Державна судова адміністрація (за згодою) Мінсоцполітики

Постійно

Забезпечити доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів

Постійно

Міщенко М. С.
Карабанова М. К.

8.1.1

Висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Держкомтелерадіо, центральні та місцеві органи виконавчої влади Мінсоцполітики

Постійно

Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються Севастопольською міською державною адміністрацію з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Постійно

Міщенко М. С.
Сидоренко Д. М.
Котляров О. А.
Істоміна О. В.

13.1.1

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій

Мін'юст, центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування

Постійно

Організація поширення знань про антикорупційне законодавства серед представників громадськості
Із залученням громадських (неурядових) організацій

Постійно

Сидоренко Д. М.
Міщенко М. С.
Котляров О. А.
Заєць І. М.

13.1.3

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Мін'юст, центральні та місцеві органи виконавчої влади Мінсоцполітики

Щоквартально

Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Щоквартально

Сидоренко Д. М.
Заєць І. М.
Міщенко М. С.
Котляров О. А.

13.1.5

Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Мін'юст, центральні органи виконавчої влади, рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Постійно

Проводити із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичні і науково-практичні конференції, семінари, засідання за круглим столом, прес-конференції, зустрічі представників органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Грудень щорічно

Сидоренко Д. М.
Котляров О. А.
Міщенко М. С.
Тимченко О. Г.

15.3.3

Забезпечення прозорості використання коштів міжнародної технічної допомоги, пов'язаної, зокрема, з проведенням антикорупційних реформ

Головні розпорядники бюджетних коштів, які отримують міжнародну допомогу

Щорічно

Забезпечити прозорість використання коштів міжнародної технічної допомоги, пов'язаної, зокрема, з проведенням антикорупційних реформ

Щорічно до 20.01
За минулий рік

Чекаліна О. В.
Ахтемов Е. К.
Нестерова І. М.


 

Завідувач сектору з питань
запобігання та протидії корупції,
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
Севастопольської міської
державної адміністрації

Д. М. Сидоренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали