ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.06.2017 р. N 285

Про виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указом Президента України від 21.02.2017 N 43 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки" (Указ N 43/2017) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 N 308-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік" (План N 308-р), з метою належного інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Районним державним адміністраціям, директорам департаментів облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, освіти і науки; культури, туризму, національностей та релігій; начальнику Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, начальнику відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи апарату облдержадміністрації та рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення:

1) забезпечити виконання Плану заходів;

2) надавати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації інформацію про виконання Плану заходів в Запорізькій області в 2017 році щокварталу до 15 числа останнього місяця звітного періоду.

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю:

1) подавати до Державного комітету телебачення і радіомовлення України щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду узагальнену інформацію про виконання Плану заходів;

2) подати до Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності до 15.11.2017 пропозиції до Плану заходів на 2018 рік;

3) подати голові облдержадміністрації до 15.01.2018 узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
15 червня 2017 року N 285

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік

N
з/п

Комунікаційні цілі Концепції

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

7

1

Поглиблення формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО

Сприяти висвітленню засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери поширення інформації з питань співробітництва України з НАТО

Громадяни Запорізької області, громадяни держав - членів НАТО та держав - партнерів НАТО, українська громада за кордоном

Не потребує

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Щопівроку

Проводити в обласних центрах України публічні заходи із залученням представників органів державної влади, громадських організацій, представників структур НАТО та посольств держав - членів НАТО, акредитованих в Україні, а також засобів масової інформації

Громадяни Запорізької області, громадяни держав - членів НАТО та держав - партнерів НАТО, українська громада за кордоном

Не потребує

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Протягом року

Забезпечити проведення заходів, присвячених 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного альянсу

Громадяни Запорізької області, громадяни держав - членів НАТО та держав - партнерів НАТО, українська громада за кордоном

Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2016 N 6 (зі змінами та доповненнями)

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
освіти і науки;
культури, туризму, національностей та релігій;
відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом року

Сприяти розповсюдженню навчальної та науково-популярної літератури для навчальних закладів про євроатлантичну систему безпеки та євроатлантичну інтеграцію України

Громадяни Запорізької області, громадяни держав - членів НАТО та держав - партнерів НАТО, українська громада за кордоном

Не потребує

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом року

Сприяти розповсюдженню інформаційно-роз'яснювальних видань з питань євроатлантичної інтеграції (брошури, плакати, листівки, календарі тощо) у взаємодії з громадськими об'єднаннями

Громадяни Запорізької області

Не потребує

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом року

2

Підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України до засад, принципів, політики та діяльності НАТО

Проводити прес-конференції та регулярні брифінги з актуальних питань співробітництва України з НАТО

Громадяни Запорізької області, громадяни держав - членів НАТО та держав - партнерів НАТО, українська громада за кордоном

Не потребує

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Протягом року

Сприяти висвітленню у засобах масової інформації регіональної сфери поширення інформації про реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, практичну реалізацію проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку України, а також невійськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки

Громадяни Запорізької області, громадяни держав - членів НАТО та держав - партнерів НАТО, українська громада за кордоном

Не потребує

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; екології та природних ресурсів, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом року

3

Протидія дезінформації, спрямованій на дискредитацію НАТО та відносин України з НАТО

Сприяти проведенню у взаємодії з неурядовими організаціями та науковими установами соціологічних досліджень щодо ставлення громадськості та визначення факторів впливу на підтримку НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Громадяни Запорізької області

Не потребує

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Щопівроку

Сприяти написанню та виданню публікацій в друкованих засобах масової інформації та транслюванню теле- і радіопередач про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції з метою участі у всеукраїнських конкурсах

Громадяни Запорізької області

Не потребує

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
освіти і науки

Протягом року

4

Підвищення рівня розуміння у державах - членах НАТО ролі та значення України як надійного партнера у сфері підтримання безпеки євроатлантичного простору

Сприяти організації ознайомчих візитів до штаб-квартири НАТО (м. Брюссель, Королівство Бельгія) та держав - членів НАТО для представників неурядових організацій (насамперед регіональних), журналістів, діячів науки і культури, викладачів навчальних закладів, які мають вплив на формування громадської думки

Громадяни Запорізької області

У межах бюджетних призначень

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Протягом року

5

Підвищення рівня розуміння громадянами України необхідності посилення міжнародного сприйняття та репутації України шляхом більш тісної співпраці з НАТО

Забезпечити підготовку та розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, у соціальних мережах інформації про співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюють органи державної влади у сфері євроатлантичної інтеграції України

Громадяни Запорізької області, громадяни держав - членів НАТО та держав-партнерів НАТО, українська громада за кордоном

Не потребує

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом року

Провести:
1) навчальні семінари для представників регіональних і місцевих засобів масової інформації з питань співробітництва України з НАТО та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України;
2) тематичні семінари, лекції для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Громадяни Запорізької області

Не потребує

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення

Протягом року

Утворити та забезпечити функціонування регіональних інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласних універсальних наукових бібліотеках та бібліотеках вищих навчальних закладів, проводити на їх базі публічні заходи з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Громадяни Запорізької області

У межах бюджетних призначень

Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки;
культури, туризму, національностей та релігій

Протягом року

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали