МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.03.2011 р. N 72-р

Про виконання Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року N 2992-VI "Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя"

Відповідно до статей 2, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року N 2992-VI "Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя" (Рекомендація N 2992-VI), з метою формування та реалізації державної соціальної, молодіжної політики, удосконалення заходів щодо формування здорового способу життя дітей та молоді:

1. Затвердити заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року N 2992-VI "Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя" (Рекомендація N 2992-VI) у Миколаївській області (далі - заходи), що додаються.

2. Доручити райдержадміністраціям та рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад:

2.1. Під час формування місцевих бюджетів збільшити, починаючи з 2011 року, асигнування на реалізацію соціальних програм та заходів стосовно молоді, дітей, сімей та жінок;

2.2. В місячний термін розробити та затвердити відповідні заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року N 2992-VI "Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя" (Рекомендація N 2992-VI) в районах (містах) Миколаївської області;

2.3. Забезпечити здійснення затверджених заходів у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах 2011 року на програми стосовно молоді, дітей, сімей та жінок, та з урахуванням інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

2.4. Сприяти широкому залученню молодіжної громадськості до здійснення заходів.

3. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити своєчасне і в повному обсязі виконання затверджених заходів.

4. Доручити райдержадміністраціям, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, Миколаївському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад інформувати управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації про стан виконання заходів щопівроку 10 червня і 10 грудня, та позачергово - на 15 вересня 2011 року.

5. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації (Жуку) інформувати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року N 2992-VI "Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя" (Рекомендація N 2992-VI) у Миколаївській області до 28 вересня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
23.03.2011 N 72-р


ЗАХОДИ
щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року N 2992-VI "Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя" (Рекомендація N 2992-VI) у Миколаївській області

1. Проводити моніторинг стану працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів області та закріплення їх на робочих місцях.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади (за узгодженням).

Щороку до 1 березня.


2. Забезпечити надання повного обсягу профконсультаційних та профінформаційних послуг для випускників вищих навчальних закладів з питань можливості працевлаштування молоді на перше робоче місце за рахунок державних асигнувань.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


3. Здійснювати моніторинг працевлаштування випускників вищих навчальних закладів області.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади (за узгодженням).

Щопівроку, до 30 червня, до 30 грудня.


4. Забезпечити в установленому порядку випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, направленням на роботу або довідкою про надання можливості самостійного працевлаштування.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


5. Проводити обласний спортивний фестиваль "Сила, краса, здоров'я!" для дітей-інвалідів з психофізичними вадами.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, школи-інтернати обласного підпорядкування (за узгодженням).

Щороку, протягом 2011 - 2015 років.


6. Проводити фестиваль дитячої творчості для дітей оздоровчих закладів "Кришталевий дельфін" на базі оздоровчого центру "Орлятко".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, школи-інтернати обласного підпорядкування (за узгодженням).

Щороку, протягом 2011 - 2015 років.


7. Проводити в навчальних закладах інформаційно-роз'яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо необхідності виховання в сім'ї високих морально-етичних якостей учнівської молоді, мотивації до здорового способу життя тощо.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


8. Впроваджувати проекти та програми, які сприяють просвітницькій роботі серед молоді області щодо здорового способу життя.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, у справах сім'ї та молоді, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), молодіжні та дитячі громадські організації (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


9. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді з питань профілактики наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та захворюваннями, які передаються статевим шляхом.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


10. Під час проведення спільних з кримінальною міліцією у справах дітей рейдів "Діти вулиці" особливу увагу приділяти питанню виявлення підлітків, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.

Служба у справах дітей облдержадміністрації, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


11. Посилити роботу служб у справах дітей щодо здійснення профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя серед дітей, які перебувають у притулках для дітей, соціально-реабілітаційних центрах для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


12. Здійснювати проведення профілактичних заходів щодо виявлення порушень правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), кримінальна міліція у справах дітей УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


13. В рамках роботи спеціалізованих служб центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити організацію та проведення заходів для дітей, молоді, різних категорій сімей, направлених на профілактику негативних явищ, ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганду здорового способу життя, формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


14. Забезпечити розробку, виготовлення та розповсюдження в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, місцях масового відпочинку підлітків та молоді, в засобах масової інформації інформаційної та соціальної рекламної продукції (друкованої, відео-аудіо) з питань безпечної статевої поведінки дітей та молоді, формування здорового способу життя.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


15. Забезпечити організацію та проведення в області широкомасштабних рекламних кампаній, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, профілактику негативних явищ, соціально небезпечних хвороб.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


16. Забезпечити роботу мобільних консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою більшого охоплення профілактичними програмами сільської молоді.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 року.


17. Забезпечити ефективне функціонування служб соціально-профілактичної роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою більшого охоплення соціальними послугами молоді груп ризику та їх оточення.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


18. Активізувати діяльність Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді шляхом залучення більшого числа наркозалежної молоді до реабілітаційних програм.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Миколаївський обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


19. Забезпечити проведення навчальних семінарів "Специфіка консультування з питань наркозалежності, ВІЛ/СНІДу" для соціальних працівників і психологів Миколаївського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді та служб соціально-профілактичної роботи.

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом 2011 - 2015 років.


20. Забезпечити соціальний супровід сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою раннього виявлення та недопущення вживання неповнолітніми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, підвищення ролі сім'ї у формуванні здорового способу життя.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), Миколаївський обласний, міські та районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протягом 2011 - 2015 років.


21. Проводити інформаційно-просвітницькі акції, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, профілактику соціально небезпечних хвороб, із залученням молодіжних громадських та благодійних організацій, волонтерів та представників відповідних груп, які проходили навчання за програмами "рівний - рівному", "соціальна робота на вулиці".

Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, неурядові громадські організації (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


22. Забезпечити розміщення у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті управління охорони здоров'я облдержадміністрації санітарно-просвітницьких матеріалів з профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-інфекції та хвороб, що передаються статевим шляхом.

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, у справах преси та інформації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


23. Забезпечити виділення ефірного часу на обласному державному телеканалі та місцевих кабельних телеканалах для показу соціальної реклами з профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-інфекції та хвороб, що передаються статевим шляхом.

Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


24. З метою інформування населення розробляти та розповсюджувати листівки і санітарні бюлетені з питань профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-інфекції та хвороб, що передаються статевим шляхом.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Протягом 2011 - 2015 років.


25. Впроваджувати заходи, спрямовані на якісну підготовку педагогічних працівників з питань профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя серед учнівської молоді.

Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, освіти і науки.

Протягом 2011 - 2015 років.


26. Проводити цільові спортивні заходи, змагання, освітні та культурно-мистецькі акції для підлітків та молоді під гаслом "Здоров'я молоді - здоров'я нації", "Здорове майбутнє".

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, охорони здоров'я, з питань фізичної культури і спорту, Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


27. Сприяти виконанню програм (заходів) молодіжних (дитячих) громадських організацій, органів студентського самоврядування, спрямованих на патріотичне виховання та пропаганду здорового способу життя в молодіжному середовищі.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), Молодіжна колегія при голові облдержадміністрації (за узгодженням), молодіжні та дитячі громадські організації (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


28. Вжити заходів щодо поліпшення роботи з патріотичного, правового, морального виховання дітей та молоді, формування у них моральних цінностей, соціальної активності, утвердження здорового способу життя.

Управління облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, культури, з питань фізичної культури і спорту, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), Молодіжна колегія при голові облдержадміністрації (за узгодженням).

Протягом 2011 - 2015 років.


29. Провести інвентаризацію клубів (підліткових, молодіжних та спортивних) за місцем проживання та розробити заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

До 15 червня 2011 року.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали