Додаткова копія: Про виконання в області актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати за 9 місяців 2018 року

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.11.2018 р. N 852

Про виконання в області актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати за 9 місяців 2018 року

З метою забезпечення виконання на регіональному рівні завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, стосовно реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, а саме своєчасної оплати праці та встановлення дієвого контролю за практичним погашенням на місцях заборгованості із заробітної плати, в області вживаються відповідні заходи, затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05 березня 2018 року N 165 (Розпорядження N 165).

Активізація роботи в частині прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати дала змогу повернути 13,5 млн грн відповідного боргу.

Так, у містах Гола Пристань, Каховка та 12-ти районах області (Білозерський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Голопристанський, Горностаївський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський, Олешківський, Чаплинський) відсутня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам, а також заборгованість перед працівниками бюджетної сфери області.

Однак проблема погашення заборгованості залишається не розв'язаною остаточно.

Станом на 01 жовтня 2018 року борги із заробітної плати в сумі 20,8 млн грн мали місце на 28 підприємствах області.

На 10 економічно активних підприємствах заборгованість з виплати заробітної плати склала 10,5 млн грн, або 50,6 % від загальнообласного боргу. У порівнянні з 01 січня 2018 року відбулося її зростання на 8,8 млн грн, або у 5 разів, кількість боржників зменшилася на 2, або на 16,7 %.

На 15 підприємствах-банкрутах заборгованість склала 9,3 млн грн, або 44,9 % від суми загальної заборгованості по області, у порівнянні з 01 січня 2018 року вона збільшилася на 4,8 млн грн, або в 1,1 раза, кількість боржників не змінилася.

На 3 економічно неактивних підприємствах заборгованість склала 0,9 млн грн, або 4,5 % від загального боргу по області, у порівнянні з 01 січня 2018 року вона зменшилася на 24,7 тис. грн, або на 2,6 %, кількість боржників зменшилася на 1, або на 25,0 %.

Заборгованість станом на 01 жовтня 2018 року мала місце на таких підприємствах-боржниках за формою власності:

- 5 державних підприємствах - 3,8 млн грн, або 18,1 % від загального боргу по області, в порівнянні з 01 січня 2018 року заборгованість знизилася на 115,7 тис. грн, або на 3,0 %, кількість підприємств-боржників зменшилася на 1, або на 16,7 %;

- 19 підприємствах іншої форми власності - 13,3 млн грн, або 63,9 % від загальної суми боргу. У порівнянні з 01 січня 2018 року заборгованість збільшилася на 10,2 млн грн, або в 3,2 раза, кількість підприємств-боржників зменшилася на 3, або на 13,6 %;

- 4 підприємствах комунальної форми власності - 3,7 млн грн, або 17,9 % від загальнообласного боргу, в порівнянні з 01 січня поточного року розмір заборгованості збільшився на 3,5 млн грн, або в 17 разів.

За територіальною ознакою заборгованість перед працівниками суб'єктів господарювання на 01 жовтня поточного року наявна в 6 районах і 2 містах обласного значення.

У м. Херсоні найбільші в області негативні показники по заборгованості з виплати заробітної плати - 10,6 млн грн, або 51,0 % від загальнообласного боргу, кількість підприємств-боржників - 16. Зростання боргу упродовж поточного року є найбільшим по області та складає 6,9 млн грн (збільшення в 1,9 раза).

Протягом 2018 року по м. Нова Каховка збільшилися борги з виплати заробітної плати на 5,5 млн грн, або в 35,6 раза, які на 01 жовтня 2018 року склали 5,7 млн грн.

У Новотроїцькому районі заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 1,8 млн грн має 1 підприємство. Упродовж 2018 року борги по району зросли на 131,8 тис. грн, або на 7,7 %.

У Генічеському районі заборгованість з виплати заробітної плати в обсязі 437,9 тис. грн мають 5 підприємств. Протягом року вона зросла на 181,3 тис. грн, або на 7,7 %.

Упродовж 2018 року виникла заборгованість із заробітної плати у:

- Бериславському районі в сумі 52,5 тис. грн, або 0,3 % від загальнообласного боргу;

- Високопільському районі в сумі 1145,5 тис. грн, або 5,5 %;

- Скадовському районі в сумі 627,4 тис. грн, або 3,0 %.

Також залишаються борги з виплати заробітної плати у Великоолександрівському (229,2 тис. грн) та Генічеському (605,4 тис. грн) районах.

За видами економічної діяльності суб'єктів господарювання області станом на 01 жовтня 2018 року найбільша питома вага боргів (34,2 %) належить 10 підприємствам промисловості - 14,5 млн грн, 7 підприємствам транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - 3,6 млн грн. Крім того, у вказаних галузях відбулося і найбільше зростання заборгованості протягом поточного року - на 13,1 млн грн (в 11,7 раза) та на 732,2 тис. грн (на 25,7 %) відповідно.

На підприємствах-банкрутах наявні значні борги, які не змінюються тривалий термін або нарощення яких продовжується.

Такий стан справ свідчить про те, що арбітражні керуючі вказаних підприємств-банкрутів, яким доручено використати всі законодавчі важелі стосовно ліквідації заборгованості із заробітної плати, неповною мірою усвідомили важливість наданих їм повноважень і не зуміли організувати виконання відповідних завдань, спрямованих на забезпечення конституційних прав громадян.

Слід відмітити системну та скоординовану роботу з недопущення протягом 2017 року та поточного періоду 2018 року заборгованості з виплати заробітної плати працівникам у містах Гола Пристань, Каховка, а також у Білозерському, Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Голопристанському, Горностаївському, Іванівському, Каланчацькому, Каховському, Нижньосірогозькому, Нововоронцовському, Олешківському та Чаплинському районах.

При цьому недостатньою є організаційна робота Херсонського, Новокаховського міськвиконкомів, Бериславської, Великоолександрівської, Високопільської, Генічеської, Новотроїцької, Скадовської районних державних адміністрацій, Департаментів обласної державної адміністрації: житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, охорони здоров'я, інвестиційної та промислової політики, управління транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації в частині забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях відповідних галузей.

Згідно з дорученням Президента України від 29 червня 2010 року N 1-1/1378, листом Глави Адміністрації Президента України від 13 квітня 2016 року N 02-01/1326 стосовно виконання законодавства у сфері оплати праці, а також забезпечення конституційного права працівників на своєчасність виплати заробітної плати, з метою зниження впливу негативних тенденцій на розвиток економіки, розв'язання найбільш гострих соціально-економічних проблем та встановлення дієвого контролю за станом погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ області, керуючись статтею 6, пунктами 2, 10 частини першої статті 13, пунктом 10 статті 16, пунктом 1 статті 24, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення:

1) забезпечити дієвий контроль за виконанням графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати у розрізі суб'єктів господарювання;

2) забезпечувати на підпорядкованих територіях своєчасну виплату поточної заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;

3) вносити пропозиції до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади стосовно розірвання контрактів або зміни керівників підприємств, установ та організацій державної форми власності, що належать до сфери їх управління, які не забезпечують виконання графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати або допускають виникнення боргів;

4) передбачати у контрактах з керівниками суб'єктів господарювання, які належать до сфери їх управління, зобов'язання щодо обов'язкового погашення наявної заборгованості із заробітної плати з визначенням термінів її погашення, узгоджених із трудовим колективом і профспілковою організацією, та вжиття заходів з унеможливлення її виникнення у майбутньому. У разі потреби внести відповідні зміни та доповнення до умов контрактів;

5) забезпечувати оприлюднення через місцеві ЗМІ (друковані та інтернет-ресурси, телерадіокомпанії) переліку всіх суб'єктів господарювання, які затримують виплату заробітної плати працівникам.

2. Головам Бериславської, Високопільської, Великоолександрівської, Генічеської, Новотроїцької, Скадовської районних державних адміністрацій, рекомендувати Херсонському та Новокаховському міським головам у 10-денний термін запросити керівників підприємств-боржників для з'ясування питань погашення заборгованості, визначення конкретного графіка (терміни, суми боргу) цієї роботи та про прийняті рішення поінформувати обласну державну адміністрацію.

3. Керівникам галузевих структурних підрозділів обласної державної адміністрації активізувати роботу з погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств-боржників області відповідно до виду економічної діяльності та незалежно від форми власності.

4. Рекомендувати Головному територіальному управлінню юстиції у Херсонській області під час здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих проаналізувати ефективність їх роботи стосовно погашення заборгованості з виплати заробітної плати, дотримання ними черговості задоволення вимог кредиторів у частині погашення заборгованості перед працівниками боржника. У разі виявлення за результатами перевірок фактів порушень законодавства про оплату праці вживати до таких арбітражних керуючих заходів впливу, передбачених законодавством.

5. Рекомендувати Головному управлінню Держпраці у Херсонській області здійснювати вжиття заходів щодо виявлення порушень законодавства з питань оплати праці та притягнення у межах визначених законодавством повноважень винних осіб до відповідальності.

6. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації здійснювати моніторинг виконання в області державної соціальної гарантії відносно своєчасної виплати заробітної плати працівникам для подальшого інформування Адміністрації Президента України, Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань праці України.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Чабана В. І.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. Гордєєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали