ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.12.2011 р.

Справа N 5002-22/2599.1-2011(5002-5/3168-2010)


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Добролюбової Т. В., суддів: Гоголь Т. Г., Швеця В. О., розглянув у судовому засіданні за участю представників: прокуратури - Савицька О. В., прокурор ГПУ, посв. N 231; позивача, відповідача-2, третіх осіб - не з'явились, повідомлені належно про час і місце розгляду касаційної скарги; відповідача-1 - ОСОБА_1, дов. від 31.01.2011, ОСОБА_2, дов. від 11.10.2010, матеріали касаційних скарг заступника прокурора Автономної Республіки Крим і ОСОБА_3 на постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 17.10.2011 у справі N 5002-22/2599.1-2011 за позовом прокурора Залізничного району міста Сімферополя в інтересах держави в особі Сімферопольської міської ради до: 1. Відкритого акціонерного товариства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим", 2. Фонду майна Автономної Республіки Крим (треті особи 1. ОСОБА_4, 2. ОСОБА_5, 3. ОСОБА_6, 4. ОСОБА_7, 5. ОСОБА_8, 6. ОСОБА_9, 7. ОСОБА_10, 8. ОСОБА_11, 9. ОСОБА_12, 10. ОСОБА_13, 11. ОСОБА_14, 12. ОСОБА_15, 13. ОСОБА_16, 14. ОСОБА_17, 15. ОСОБА_18, 16. ОСОБА_19, 17. ОСОБА_20, 18. ОСОБА_21, 19. ОСОБА_22, 20. ОСОБА_23) про визнання незаконними та скасування наказів, вилучення майна із статутного фонду, передачу гуртожитку до комунальної власності.

Прокурор Залізничного району міста Сімферополя звернувся до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовом, з урахуванням змін, в інтересах держави в особі Сімферопольської міської ради, про визнання недійсним наказу Фонду майна Автономної Республіки Крим N 387 від 28.03.96 "Про створення Відкритого акціонерного товариства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" та акта прийому-передачі державного майна у власність ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" від 29.04.98 в частині передачі до статутного фонду гуртожитку на АДРЕСА_1. Прокурор наголошував на тому, що гуртожиток є складовою частиною переданого ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" під час приватизації майнового комплексу Орендного підприємства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" та увійшов у вартість статутного фонду відповідача-1. Проте приватизація гуртожитку здійснена всупереч приписів чинного законодавства, оскільки законом не передбачено можливість приватизації гуртожитків у складі цілісного майнового комплексу. Відтак, на думку прокурора, спірний наказ та акт в оспорюваній частині є незаконними. При цьому прокурор посилався на приписи статей 4, 5, 127 - 131 Житлового кодексу України, статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Справа господарськими судами розглядалася неодноразово.

При новому розгляді справи рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 23.08.2011 (суддя Калініченко А. А.) в позові відмовлено. Господарський суд установив, що оспорювані акти (в оскарженій частині) відповідають вимогам закону до них (на час їх прийняття). При цьому суд виходив з того, що ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" правомірно набув право власності на спірний гуртожиток як на складову частину приватизованого цілісного майнового комплексу підприємства, оскільки гуртожитки у спірний період не відносились до об'єктів державного житлового фонду, який підлягав приватизації громадянами чи мав передаватися до комунальної власності. Водночас судом враховано і рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 18.06.2002 у справі N 2-1/6878-2002, яким визнано за ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" право власності на майно, в тому числі і на спірний гуртожиток. Судове рішення обґрунтоване приписами статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", статей 1, 2, 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", пунктом 39 Методики оцінки вартості об'єкта приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.95 N 36, Положенням про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.95 N 891.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 17.10.2011 (судді: Фенько Т. П., Заплава Л. М., Проценко О. І.) перевірене рішення господарського суду першої інстанції залишено без змін з тих же підстав.

Заступник прокурора Автономної Республіки Крим звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення та постанову у справі скасувати як ухвалені з порушенням норм матеріального і процесуального права та задовольнити позов. Обґрунтовуючи доводи касаційної скарги, прокурор вказує на порушення судами приписів статей 3, 4, 5, 6, 127 Житлового кодексу України, статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", статті 1, пункту 9 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", статті 4 Закону України "Про оренду державного майна", статті 5 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", статей 4, 5, 39 Основ житлового законодавства, пункту 3 Примірного положення про гуртожитки, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР N 208 від 03.06.86, пунктів 41, 42 Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.93 N 717, статей 35, 43, 84 Господарського процесуального кодексу України. Прокурор зазначає, що спірний гуртожиток відноситься до об'єктів державного житлового фонду, а відтак приватизації в складі цілісного майнового комплексу підприємства не підлягав.

Водночас, не погоджуючись з ухваленими у справі судовими актами, до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою звернулася ОСОБА_13. Так, в поданій касаційній скарзі скаржником ставиться питання про скасування рішення та постанови у справі, з прийняттям нового рішення про задоволення позову. На думку скаржника, судами порушені приписи статті 47 Конституції України, статей 4, 127 - 131 Житлового кодексу України, статті 1, пункту 9 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", пункту 3 Примірного положення про гуртожитки, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР N 208 від 03.06.86, статей 35, 43, 84 Господарського процесуального кодексу України. Скаржник наголошує на тому, що гуртожитки відносяться до об'єктів державного житлового фонду, а відтак приватизації не підлягають.

Від Відкритого акціонерного товариства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" відзиву на касаційну скаргу судом не отримано.

Від Фонду майна Автономної Республіки Крим отримана телеграма про розгляд касаційної скарги фонду за відсутності його представників. Водночас Фонд майна Автономної Республіки Крим просить залишити касаційні скарги без задоволення.

Вищий господарський суд України, заслухавши доповідь судді Гоголь Т. Г., пояснення учасників процесу, переглянувши матеріали справи та доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування господарськими судами приписів чинного законодавства, відзначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судами норм матеріального і процесуального права.

Як установлено господарськими судами попередніх інстанцій в ході розгляду справи та підтверджено матеріалами справи, що Фондом майна Автономної Республіки Крим у відповідності до Декрету Кабінету Міністрів України від 17.05.93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" і Указу Президента України N 66 від 19.01.95 "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі" 28.03.96 було видано наказ N 387 "Про створення Відкритого акціонерного товариства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим". Цим наказом Фонду майна Автономної Республіки Крим Орендне підприємство "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" на підставі плану приватизації перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" та затверджено статут товариства. В процесі приватизації за актом приймання-передачі державного майна Фондом майна Автономної Республіки Крим передано у власність Відкритого акціонерного товариства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" майно, що знаходилося на балансі товариства, загальною вартістю 17901650 грн., згідно з переліком до якого, окрім іншого, включений гуртожиток на АДРЕСА_1. Процес приватизації ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" був завершений 04.03.98, що підтверджується наказом Фонду майна Автономної Республіки Крим N 381 від 04.03.98. Відтак, як установили суди, і це підтверджено матеріалами справи, в процесі приватизації відповідачем-2 було передано відповідачу-1 спірний гуртожиток у власність. Як убачається з матеріалів справи, предметом даного судового розгляду є вимога прокурора Залізничного району міста Сімферополя, заявлена в інтересах держави в особі Сімферопольської міської ради, про визнання недійсним наказу Фонду майна Автономної Республіки Крим N 387 від 28.03.96 "Про створення Відкритого акціонерного товариства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" та акта прийому-передачі державного майна у власність ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" від 29.04.98 в частині передачі до статутного фонду гуртожитку на АДРЕСА_1. Прокурор вважав, що оспорювані акти (в оскарженій частині) є незаконними, оскільки приватизація спірного гуртожитку здійснена всупереч приписів чинного законодавства, позаяк гуртожитки є об'єктами державного житлового фонду, які не підлягають приватизації та передаються у комунальну власність. Ухвалюючи судові акти у справі, господарські суди дійшли висновку про відсутність підстав для задоволення позову. Частиною 1 статті 5 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" (в редакції на момент проведення приватизації) унормовано, що до об'єктів державної власності, що підлягають приватизації належать майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, що виділяються в самостійні підприємства і є єдиними (цілісними) майновими комплексами. Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" дія цього Закону не поширюється, зокрема, на приватизацію об'єктів державного земельного та житлового фондів, а також об'єктів соціально-культурного призначення, за винятком тих, які належать підприємствам, що приватизуються. Пунктом 39 Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 36 від 18.01.95, в редакції, чинній на момент приватизації спірного майна, визначено, що вартість майна цілісного майнового комплексу зменшується, зокрема, на вартість майна державного житлового фонду, який приватизується, відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", а також вартість об'єктів, що не підлягають приватизації. Разом з тим, згідно з приписами частини 2 статті 1, частини 2 статті 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, до державного житлового фонду, який підлягав приватизації на користь громадян України, відносився житловий фонд місцевих рад та житловий фонд, який знаходився у повному господарському віддані чи оперативному управлінні державних підприємств, крім кімнат в гуртожитках. Відповідно до частини 2 пункту 9 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" в разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віддані яких перебуває державний житловий фонд, останній (крім гуртожитків), одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. Пунктом 2 Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 891 від 06.11.95, в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, унормовано, що передачі в комунальну власність підлягають житлові будинки відомчого житлового фонду, крім гуртожитків. Зміни до пункту 2 Положення щодо передачі в комунальну власність відомчого житлового фонду, у тому числі гуртожитків, були внесені постановою Кабінету Міністрів України N 695 лише 26.05.2004. Отже, на момент проведення приватизації Орендного підприємства "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" гуртожитки не відносилися до об'єктів державного житлового фонду, який підлягав приватизації громадянами України чи підлягав передачі у комунальну власність відповідних Рад, і могли бути включені до вартості майна підприємств, які підлягали приватизації, оскільки законодавчої заборони не існувало. Відтак, як установили суди, за відсутності законодавчої заборони щодо включення вартості гуртожитків до вартості цілісних майнових комплексів підприємств, які підлягали приватизації, видання органом приватизації оспорюваного наказу від 28.03.96 N 387 та акта приймання-передачі державного майна в частині спірного гуртожитку є правомірним та таким, що відповідає приписам чинного на час їх прийняття законодавства про приватизацію. Окрім того, судами було враховано і те, що правомірність проведення приватизації ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" та включення до складу його майна спірного гуртожитку встановлена і рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 18.06.2002 у справі N 2-1/6878-2002 (котре набрало законної сили). За таких встановлених судами обставин господарські суди дійшли обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення позову. Доводи касаційних скарг не можуть бути підставою для скасування судових актів, позаяк спростовуються викладеним. Таким чином, підстав для скасування постанови суду апеляційної інстанції та задоволення касаційних скарг не вбачається.

На підставі викладеного та керуючись статтями 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 17.10.2011 у справі N 5002-22/2599.1-2011 залишити без змін.

Касаційну скаргу заступника прокурора Автономної Республіки Крим - без задоволення.

Касаційну скаргу ОСОБА_3 - без задоволення.

 

Головуючий, суддя

Т. Добролюбова

Судді:

Т. Гоголь

 

В. Швець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали