Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про витребування майна з чужого незаконного володіння

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

11.09.2018 р.

Справа N 916/1461/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Чумака Ю. Я. - головуючого, Дроботової Т. Б., Пількова К. М., розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Техномаркет - ЛТД" на ухвалу Одеського апеляційного господарського суду від 26.07.2018 (головуючий - Величко Т. А., судді: Будішевська Л. О., Лавриненко Л. В.) у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "ЧОРНОМОРГІДРОЗАЛІЗОБЕТОН" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Техномаркет - ЛТД", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: 1) ОСОБА_4, 2) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу - Б. О. В., про витребування майна з чужого незаконного володіння, встановив:

Короткий зміст позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій

02.07.2018 До господарського суду Одеської області надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Техномаркет - ЛТД" (далі - ТОВ "Техномаркет - ЛТД") про призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.07.2018 у справі 916/1461/16 (суддя Оборотова О. Ю.) клопотання ТОВ "Техномаркет - ЛТД" про призначення повторної судової експертизи від 02.07.2018 залишено без розгляду.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, ТОВ "Техномаркет - ЛТД" звернулося до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати ухвалу та призначити у справі N 916/1461/16 повторну судову оціночно-будівельну експертизу нерухомого майна загальною площею 3454,3 м2, реєстраційний номер 36653651108, розташованого за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Транспортна 8-б.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 26.07.2018 у справі N 916/1461/16 зазначену апеляційну скаргу та додані до неї документи повернуто ТОВ "Техномаркет - ЛТД" без розгляду.

Повертаючи апеляційну скаргу, апеляційний господарський суд, керуючись положеннями частини 5 статті 260 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), дійшов висновку, що предметом апеляційного оскарження у цій справі є ухвала про залишення без розгляду клопотання про призначення повторної судової експертизи, оскарження якої не передбачено частиною 1 статті 255 ГПК України.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

Не погоджуючись з ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 26.07.2018 у справі N 916/1461/16 (про повернення апеляційної скарги), ТОВ "Техномаркет - ЛТД" звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій просить зазначену ухвалу скасувати, а справу передати на розгляд до суду апеляційної інстанції.

Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Підставами для скасування ухвали ТОВ "Техномаркет - ЛТД" вважає порушення та неправильне застосування апеляційним господарським судом норм процесуального права, зокрема положень статті 255 ГПК України.

Скаржник наголошує, що пунктом 14 частини 1 статті 255 ГПК України передбачено можливість окремого апеляційного оскарження ухвал про залишення позову (заяви) без розгляду. Отже, у контексті зазначеної норми апеляційному оскарженню підлягають ухвали місцевих судів про залишення без розгляду будь-якого процесуального документа, у тому числі заяви про призначення повторної судової експертизи.

Крім цього, скаржник наголошує на неможливості включення до апеляційної скарги, поданої на рішення суду у цій справі, заперечень на оскаржувану ухвалу, оскільки клопотання вважається неподаним. Також заявник звертає увагу, що про можливість апеляційного оскарження зазначеної ухвали було акцентовано безпосередньо у резолютивній частині цієї ухвали.

Узагальнений виклад позиції інших учасників справи (доводи, викладені у відзивах та запереченнях на касаційну скаргу)

Інші учасники справи не скористалися своїм правом на подання відзиву на касаційну скаргу.

Доводи, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду апеляційної інстанції

Здійснивши розгляд касаційної скарги у письмовому провадженні, дослідивши наведені у ній доводи, перевіривши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом апеляційної інстанцій норм процесуального права, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

У статті 129 Конституції України у числі основних засад судочинства зазначено забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Конституційне право на судовий захист передбачає як невід'ємну частину такого захисту можливість поновлення порушених прав і свобод громадян, правомірність вимог яких установлена в належній судовій процедурі та формалізована в судовому рішенні, і конкретні гарантії, які дозволяли б реалізовувати його в повному обсязі та забезпечувати ефективне поновлення в правах за допомогою правосуддя, яке відповідає вимогам справедливості, що узгоджується також зі статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з частиною 2 статті 254 ГПК України ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 255 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 255 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається.

Отже, перелік ухвал, які підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду, наведений у статті 255 Господарського процесуального кодексу України, є вичерпним.

Системне тлумачення статті 255 Господарського процесуального кодексу України свідчить про те, що законодавець свідомо виокремив випадки, в яких може бути оскаржена або конкретна процесуальна дія, або така конкретна дія і відмова в її вчиненні.

Зазначені процесуально-процедурні обмеження права на апеляційне оскарження деяких ухвал місцевого господарського суду окремо від остаточного рішення суду встановлено з метою ефективного здійснення правосуддя і не зменшують для сторін можливості доступу до суду апеляційної інстанції та не ускладнюють їм цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, оскільки сторони не позбавляються права на апеляційне оскарження таких проміжних ухвал місцевого господарського суду взагалі, їх право лише відтерміновується до винесення остаточного рішення у справі.

Предметом апеляційного оскарження, як установлено в оскаржуваній ухвалі суду апеляційної інстанції, є ухвала місцевого господарського суду про залишення без розгляду клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Апеляційний господарський суд дійшов правомірного висновку, що оскаржена ухвала місцевого господарського суду не належить до переліку, наведеного у статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Відсутність процесуальної можливості апеляційного оскарження ухвали про призначення експертизи окремо від рішення суду виключає здійснення її перегляду по суті, тому суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про повернення апеляційної скарги ТОВ "Техномаркет - ЛТД" на ухвалу місцевого господарського суду про залишення без розгляду клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Таким чином, ураховуючи наведене, доводи скаржника щодо порушення господарським судом апеляційної інстанції норм процесуального права не отримали підтвердження під час касаційного провадження.

Крім цього, колегія вважає за необхідне зазначити, що право на доступ до суду не є абсолютним та може підлягати обмеженням, зокрема щодо умов прийнятності скарг; оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання державою, регулювання може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб і ресурсів суспільства та окремих осіб (рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі "Пелевін проти України", від 18.11.2010 у справі "Мушта проти України" (Рішення), від 30.05.2013 у справі "Наталія Михайленко проти України" (Рішення)).

Мотиви прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі

Наведені у касаційній скарзі аргументи не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали суду апеляційної інстанції, оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи і ґрунтуються на неправильному тлумаченні скаржником норм процесуального права.

Посилання скаржника на положення пункту 14 частини 1 статті 255 ГПК України як на можливість апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення без розгляду клопотання про призначення повторної судової експертизи не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки у зазначеному пункті йдеться про залишення без розгляду заяв, поданих по суті справи, перелік яких наведено у частині 2 статті 161 ГПК України.

З огляду на викладене Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність залишення касаційної скарги без задоволення, а оскаржуваної ухвали - без змін як такої, що ухвалена із додержанням норм процесуального права, які застосовано апеляційним господарським судом з урахуванням встановлених ними фактичних обставин справи і наявних у ній доказів.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд

Відповідно статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

Згідно з чинним законодавством обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображено обставини, які мають значення для цієї справи, висновки суду про встановлені обставини є вичерпними, відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими у судовому засіданні.

Оскаржувана ухвала суду апеляційної інстанції наведеним вимогам закону відповідає.

Рішення суду має прийматися у цілковитій відповідності нормам матеріального і процесуального права та фактичним обставинам справи, з достовірністю встановленим судом, тобто з'ясованим шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Зазначених вимог судом апеляційної інстанцій при постановленні оскаржуваної ухвали були дотримано.

Оскільки підстав для скасування ухвали суду апеляційної інстанції немає, судовий збір за подання касаційної скарги слід покласти на скаржника.

Ураховуючи викладене та керуючись статтями 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Техномаркет - ЛТД" залишити без задоволення.

Ухвалу Одеського апеляційного господарського суду від 26.07.2018 у справі N 916/1461/16 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

Ю. Я. Чумак

Судді:

Т. Б. Дроботова

 

К. М. Пільков
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали