РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Президента України

Про вивчення стану виконання у 2012 році актів і доручень Президента України

1. Затвердити План проведення поглибленого вивчення (перевірок) стану виконання у 2012 році центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями актів і доручень Президента України (додається).

2. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на Главу Адміністрації Президента України.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
25 січня 2012 року
N 28/2012-рп

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 25 січня 2012 року N 28/2012-рп

ПЛАН
проведення поглибленого вивчення (перевірок) стану виконання у 2012 році центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями актів і доручень Президента України

N з/п

Об'єкт перевірки

Найменування заходу

Термін проведення перевірки

1.

Міністерство закордонних справ України

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України

січень

2.

Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба геології та надр України, Державна екологічна інспекція України, її територіальні органи

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів і рослинного світу та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів

січень - лютий

3.

Державне космічне агентство України

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності

лютий

4.

Міністерство соціальної політики України

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну

березень

5.

Державна виконавча служба України

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів

квітень

6.

Державна пробірна служба України, підприємства, установи та організації, що належать до сфери її управління

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю

квітень

7.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України, її територіальні органи

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства

травень

8.

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави

червень

9.

Фонд державного майна України, його територіальні органи

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

червень

10.

Міністерство оборони України

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо зміцнення обороноздатності держави, розвитку та реформування Збройних Сил України, ефективного використання ресурсів

липень

11.

Чернігівська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Чернігівської області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Чернігівській області

Вивчення діяльності органів виконавчої влади в Чернігівській області щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України. Стан роботи з відкриття єдиних центрів надання адміністративних послуг

серпень

12.

Чернівецька обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Чернівецької області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Чернівецькій області

Вивчення діяльності органів виконавчої влади в Чернівецькій області щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України. Стан роботи з відкриття єдиних центрів надання адміністративних послуг

серпень

13.

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, її територіальні органи

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

вересень

14.

Тернопільська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Тернопільської області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Тернопільській області

Вивчення діяльності органів виконавчої влади в Тернопільській області щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України. Стан роботи з відкриття єдиних центрів надання адміністративних послуг

вересень

15.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

жовтень

16.

Сумська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Сумської області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Сумській області

Вивчення діяльності органів виконавчої влади в Сумській області щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України. Стан роботи з відкриття єдиних центрів надання адміністративних послуг

жовтень

17.

Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Полтавській області

Вивчення діяльності органів виконавчої влади в Полтавській області щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України. Стан роботи з відкриття єдиних центрів надання адміністративних послуг

листопад

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали