ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Панталієнка П. В., суддів: Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Глоса Л. Ф., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуменюка В. І., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Кліменко М. Р., Короткевича М. Є., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Тітова Ю. Г., Яреми А. Г., розглянувши справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Синтез" (далі - ТОВ) до Вінницької митниці Державної митної служби України (далі - Митниця) та Головного управління Державного казначейства України у Вінницькій області (далі - Казначейство) про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

У вересні 2010 року ТОВ звернулося до Вінницького окружного адміністративного суду з позовом до Митниці та Казначейства, в якому просило визнати незаконним і скасувати рішення Митниці від 9 липня 2010 року N КТ-401-0063-10 про визначення коду товару, визнати нечинним оформлення Митницею тестів згідно з вантажною митною декларацією від 3 серпня 2010 року N 401030001/2010/000813 (далі - ВМД) за кодом Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) 3002 10 99 00, зобов'язати Казначейство повернути позивачу сплачений згідно з вищеназваною ВМД податок на додану вартість у сумі 37457 грн. 19 коп.

Пізніше позивач зменшив позовні вимоги і просив визнати незаконним та скасувати спірне рішення Митниці, визнати нечинним оформлення Митницею тестів згідно з ВМД за кодом УКТЗЕД 3002 10 99 00.

ТОВ зазначило, що вказаний у ВМД код товару 3822000000 (тести для визначення вагітності) 9 липня 2010 року був змінений на код 3002 10 99 00 за рішенням Митниці N КТ-401-0063-10.

На думку позивача, ввезені ним товари належать до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 року N 1949 переліку виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість. Крім того, раніше під час розмитнення аналогічних тестів такого спору не виникало, митне оформлення проводилося без зміни коду УКТЗЕД. Код класифікації 3822 визначено у свідоцтвах про державну реєстрацію, виданих Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України. Відповідність тестів коду 3822 підтверджується також експертним висновком.

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 1 листопада 2010 року, залишеною без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 18 січня 2011 року, позовні вимоги задоволено. При ухваленні рішень суди першої та апеляційної інстанцій виходили із того, що ввезений товар є реагентом діагностичним, а відтак позивач правильно зазначив його код у ВМД.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 12 квітня 2011 року рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано. Ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Не погоджуючись із постановою суду касаційної інстанції, ТОВ звернулося із заявою про його перегляд Верховним Судом України з підстави неоднакового застосування касаційним судом положень Митного кодексу України, Закону України від 5 квітня 2001 року N 2371-III "Про Митний тариф України" (далі - Закон N 2371-III), Міжнародної конвенції про гармонізовану систему опису і кодування товарів від 14 червня 1983 року у подібних правовідносинах. На обґрунтування заяви додано копії ухвал Вищого адміністративного суду України від 26 вересня та 22 листопада 2006 року, 4 липня 2007 року, 30 січня 2008 року, 12 серпня та 27 жовтня 2010 року та постанови Вищого господарського суду України від 1 лютого 2005 року, які, на його думку, підтверджують неоднакове правозастосування.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та ухвалюючи нове - про відмову в задоволенні позову, касаційний суд дійшов висновку, що Митниця обґрунтовано винесла рішення про самостійне визначення іншого коду ввезеного позивачем товару.

Цей висновок Вищого адміністративного суду України є обґрунтованим і таким, що базується на правильному застосуванні ним норм матеріального права.

Так, суди встановили, що 21 травня 2010 року ТОВ надало відповідачу ВМД, якою задекларовано ввезення на митну територію України партії тестів для визначення вагітності у вигляді смужки. У декларації зазначено код товару відповідно до УКТЗЕД - 3822 00 00 00. Рішенням від 9 липня 2010 року N КТ-401-0063-10 Митниця самостійно визначила код товару за УКТЗЕД як 3002 10 99 00.

Згідно зі статтею 313 Митного кодексу України митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств та громадян.

Відповідно до Порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20 квітня 2005 року N 314 (далі - Порядок), працівники митної служби здійснюють вичерпний перелік дій щодо прийняття вантажної митної декларації до оформлення та здійснення митного контролю. При цьому у пункті 17 розділу 3 цього Порядку зазначено, що при митному контролі здійснюється перевірка правильності класифікації та кодування товарів згідно з поданими документами.

Відповідно до Закону N 2371-III до товарної підкатегорії 3822 00 00 00 віднесено "Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали".

Відповідно до цього ж Закону до товарної підкатегорії 3002 10 99 00 віднесено "Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти: сироватки імунні та інші фракції крові, модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних або інших процесів: інші".

За змістом Пояснень до УКТЗЕД, затверджених наказом Державної митної служби України від 31 січня 2004 року N 68, до товарної позиції 3002 належать продукти, в яких реакція антиген-антитіло відповідає реакції натуральної сироватки і які застосовуються в діагностиці, профілактиці та в імунологічних тестах, такі як моноклональні антитіла, фрагменти антитіл, кон'югати антитіл.

У додатку до Закону N 2371-III визначено основні правила інтерпретації УКТЗЕД. Відповідно до підпункту "а" пункту 3 цих правил у разі коли згідно з правилом 2 "б" або з будь-яких інших причин товари на перший погляд можна віднести до двох і більше товарних позицій <…> перевага надається тій товарній позиції, яка більш конкретно описує товар у порівнянні з найменуванням товарних позицій, що дають біль загальний опис <…>.

Таким чином, правильним є висновок касаційного суду щодо обґрунтованості рішення Митниці про класифікацію ввезеного товару за кодом 3002 10 99 00. Адже, незважаючи на те, що тести для вагітності за загальним правилом хоч і є реагентами діагностичними, проте за своє суттю це модифіковані імунологічні продукти, такі як моноклональні антитіла, фрагменти антитіл, кон'югати антитіл та кон'югати фрагментів антитіл, які віднесено до товарної підкатегорії 3002 10 99 00.

Що стосується посилання заявника на неоднакове застосування статті 3 Міжнародної конвенції про гармонізовану систему опису і кодування товарів від 14 червня 1983 року, то доводи щодо цього не стосуються розгляду справи, оскільки предметом доказування у ній була правильність визначення коду УКТЗЕД на тести для вагітності в межах існуючих характеристик товару, а не правомочність України щодо зміни змісту розділів, груп, товарних позицій і субпозицій гармонізованої системи.

Відповідно до частини першої статті 244 КАС Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Синтез" відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

П. В. Панталієнко

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

Л. Ф. Глос

 

М. І. Гриців

 

А. А. Ємець

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

О. А. Коротких

 

О. В. Кривенда

 

Н. П. Лященко

 

В. В. Онопенко

 

П. П. Пилипчук

 

Б. М. Пошва

 

А. І. Редька

 

Ю. Л. Сенін

 

Т. С. Таран

 

А. Г. Ярема

 

І. С. Берднік

 

Л. І. Григор'єва

 

В. І. Гуменюк

 

Т. Є. Жайворонок

 

Г. В. Канигіна

 

М. Є. Короткевич

 

В. І. Косарєв

 

В. В. Кривенко

 

В. Л. Маринченко

 

В. Ф. Пивовар

 

О. І. Потильчак

 

О. Б. Прокопенко

 

Я. М. Романюк

 

А. М. Скотарь

 

Ю. Г. Тітов

 

* * *

Правова позиція

Касаційний суд дійшов правильної думки щодо обґрунтованості висновку Митниці про класифікацію ввезеного товару за кодом 3002 10 99 00. Адже, незважаючи на те, що тести для вагітності, за загальним правилом хоч і є реагентами діагностичними, проте за своє суттю це модифіковані імунологічні продукти, такі як моноклональні антитіла, фрагменти антитіл, кон'югати антитіл та кон'югати фрагментів антитіл, що відносяться до товарної позиції 3002 10 99 00.

Що стосується посилання заявника на неоднакове застосування статті 3 Міжнародної конвенції про гармонізовану систему описання і кодування товарів від 14 червня 1983 року, то доводи щодо цього не стосуються розгляду справи, оскільки предметом доказування у ній була правильність визначення коду УКТЗЕД на тести для вагітності в межах існуючих характеристик товару, а не правомочність України щодо зміни змісту розділів, груп, товарних позицій і субпозицій гармонізованої системи.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали