АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

12.11.2013 р.

Справа N 492/1371/13-ц

Арцизький районний суд Одеської області в складі: головуючого, судді - Борисової С. П., при секретарі - Каширній О. Г., за участю: позивача - ОСОБА_1, відповідачки - ОСОБА_2, представника органу опіки та піклування - Б. М. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визначення місця проживання дитини та розміру аліментів, за участю третьої особи - орган опіки та піклування Арцизької районної державної адміністрації Одеської області, встановив:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до відповідачки ОСОБА_2, в якому просить визначити місце проживання малолітнього сина ОСОБА_4 з ним та з урахуванням цього визначити розмір аліментів, які стягуються з нього на користь відповідачки на утримання двох їх малолітніх дітей. В поданому до суду позові позивач посилається на те, що з відповідачкою перебуває у зареєстрованому шлюбі, однак з лютого 2013 року вони проживають окремо. Від цього шлюбу вони з відповідачкою мають двох малолітніх дітей ОСОБА_4, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2, на утримання яких з нього за рішенням суду стягнуто аліменти. Після фактичного припинення шлюбних відносин з відповідачкою, діти залишились проживати з матір'ю. З лютого 2013 року відповідачка проживає з іншим чоловіком і стало неналежно ставитися до сина, тому 01 червня 2013 року їх малолітній син ОСОБА_4 став проживати з позивачем та повністю знаходиться на його утриманні. Позивач зазначає, що спроможний належним чином виховувати та утримувати сина, який має стійке бажання проживати з батьком, оскільки відповідачка не в змозі надати сину належне матеріальне та моральне утримання, а він проживає в окремому будинку, має постійний заробіток, чого дитина не доотримує проживаючи в сім'ї матері.

В судовому засіданні суду першої інстанції позивач заявлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив суд їх задовольнити у повному обсязі.

Відповідачка в судовому засіданні заявлені позивачем позовні вимоги визнала, не заперечувала проти їх задоволення.

Представник органу опіки та піклування заявлений ОСОБА_1 позов визнала повністю та пояснила суду, що доцільним буде визначити місце проживання малолітнього ОСОБА_4 з його батьком - позивачем у справі.

Малолітній ОСОБА_4 в судовому засіданні висловив своє бажання надалі проживати разом з батьком, оскільки коли він проживав з матір'ю, мати не приділяла йому достатньої уваги, не цікавилася його навчанням, здоров'ям, а приділяла увагу лише своїй новій родині, а батько цікавиться його навчанням, піклується про стан його здоров'я та повністю утримує його, забезпечує усім необхідним.

Суд вважає, що між сторонами склалися правовідносини, які регулюються цивільним законодавством щодо особистих немайнових прав і обов'язків батьків, зокрема щодо рівності прав та обов'язків матері та батька щодо дитини і при вирішенні спору, що виник між сторонами у справі слід керуватися Сімейним кодексом України.

Відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при визнанні позову ухвалюється судове рішення в порядку, встановленому ст. 174 ЦПК України. Згідно з ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Суд, заслухавши сторін, думку дитини про місце проживання якої виник спір між сторонами, дослідивши матеріали справи, оцінивши надані сторонами докази в їх сукупності, вважає, що визнання відповідачкою позову не суперечить закону, відповідає інтересам дитини, тому позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що позивач ОСОБА_1 та відповідачка ОСОБА_2 перебувають у шлюбі, зареєстрованому Виноградівською сільською радою Арцизького району Одеської області 14 грудня 2002 року, що підтверджено свідоцтвом про укладення шлюбу (а. с. 5). Від шлюбу сторони мають малолітніх дітей ОСОБА_4, що народився ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, що народилася ІНФОРМАЦІЯ_2, в свідоцтвах про народження яких позивач зазначений батьком, а відповідачка - матір'ю (а. с. 6 - 7).

Рішенням Арцизького районного суду Одеської області від 11 квітня 2013 року з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 стягнуто аліменти на утримання дітей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, у твердій грошовій сумі у розмірі по 300 гривень на кожну дитину щомісяця, починаючи з моменту подання позовної заяви, тобто з 21 березня 2013 року і до повноліття дітей, тобто відповідно до 25 березня 2021 року та до ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно (а. с. 17).

Згідно довідки, виданої Виноградівською сільською радою Арцизького району Одеської області N 1203 від 08 липня 2013 року малолітній ОСОБА_4 проживає разом з батьком ОСОБА_1 та знаходиться на його утриманні (а. с. 8).

За актом обстеження житлово-побутових умов проживання малолітнього ОСОБА_4, для малолітнього в будинку батька створені усі необхідні умови для його нормального проживання та розвитку (а. с. 9).

Позивач ОСОБА_1. працює в ФГ "АФ Бургуджи" на посаді механізатора та його дохід за період з 01 березня по 31 серпня 2013 року склав 4 555,00 гривень (а. с. 10, 14, 24, 39).

За місцем роботи та проживання ОСОБА_1 характеризується позитивно, що підтверджено відповідними характеристиками з місць роботи та проживання (а. с. 11, 16).

Як вбачається з довідки N 98, виданої 22.07.2013 року ФГ "АФ Бургуджи" ОСОБА_1 було придбано путівку до табору "Глобус" для свого сина ОСОБА_4 (а. с. 13).

За місцем навчання малолітній ОСОБА_4 характеризується позитивно, його батьки приділяють належну увагу вихованню сина, що підтверджено характеристикою, виданою ЗОШ І - III ступенів с. Виноградівка (а. с. 12).

Відповідно довідці N 1623, виданій 09.10.2013 року Виноградівською сільрадою Арцизького району Одеської області відповідачка ОСОБА_2 з 08 травня 2012 року ніде не працює (а. с. 36). За місцем проживання ОСОБА_2 характеризується позитивно, що підтверджено характеристикою, виданою 08 жовтня 2013 року Виноградівською сільрадою Арцизького району Одеської області (а. с. 37).

За результатами розгляду питання щодо місця проживання малолітнього ОСОБА_4 орган опіки та піклування Виноградівської сільської ради Арцизького району Одеської області прийшов до висновку щодо доцільності проживання малолітнього ОСОБА_4 з його батьком ОСОБА_1 (а. с. 38).

Згідно ст. 19 Конвенції про права дитини держави - учасниці зобов'язані вживати усіх необхідних законодавчих та інших заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження або експлуатації з боку батьків чи будь-якої іншої особи.

Згідно ст. 141 СК України батько, мати мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони в шлюбі між собою.

Ст. 151 СК України передбачає право батьків на виховання дитини, право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Конвенції по права дитини, дитина, яка не проживає з одним чи обома батьками, має право підтримувати на регулярній основі особисті і прямі контакти з обома батьками, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам дитини.

Європейський суд з прав людини (Справа "Савіни проти України" (Заява N 39948/06) у своєму рішенні від 18.12.2008 наголошував, що право батьків і дітей бути поряд один з одним становить основоположну складову сімейного життя і що заходи національних органів, спрямовані перешкодити цьому, є втручанням у права, гарантовані статтею 8 Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Також Європейський суд з прав людини зазначив, що руйнування родинних зв'язків означає відсікання дитини від її коріння й може бути виправдане лише за виняткових обставин.

Закон України "Про охорону дитинства" передбачає, що кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом з батьками або в сім'ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Крім того діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили. Такі ж положення містяться у Конвенції ООН про права дитини.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 161 СК України, якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення. Орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

Декларацією прав дитини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року, у принципі 6 проголошено, що дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості потребує любові і розуміння. Вона повинна, коли це можливо, рости під опікою і відповідальністю своїх батьків, і в усякому випадку в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості.

Згідно ч. ч. 7, 8 ст. 7 СК України при вирішенні будь-яких питань щодо дітей суд повинен керуватися максимальним забезпеченням інтересів дітей.

Отже, виходячи з наведеного, враховуючи обставини, встановлені судом, бажання малолітнього ОСОБА_4 проживати разом з батьком, вимоги національного та міжнародного законодавства щодо захисту прав дитини, суд вважає за необхідне визначити місце проживання малолітнього ОСОБА_4 разом з його батьком ОСОБА_1.

У зв'язку з задоволенням позовної вимоги ОСОБА_1 про визначення місця проживання дитини ОСОБА_4 з батьком, підлягає задоволенню позовна вимога про визначення розміру аліментів, які стягуються з ОСОБА_1 за рішенням Арцизького районного суду Одеської області від 11 квітня 2013 року, та які будуть стягуватися з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2, з якою залишається проживати малолітня дитина сторін ОСОБА_5, яка є похідною від вимоги про визначення місця проживання дитини, тому з дня набрання рішенням суду про визначення місця проживання ОСОБА_4 з батьком ОСОБА_1 законної сили, з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 слід стягувати щомісячно аліменти на утримання малолітньої ОСОБА_5 у твердій грошовій сумі у розмірі 300 гривень, з індексацією відповідно до закону до повноліття дитини ОСОБА_5.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, виходячи лише з інтересів малолітніх дітей, суд вважає, що в судовому засіданні були встановлені усі підстави, які надають суду прийти до однозначного висновку щодо задоволення позову ОСОБА_1 у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 19, 160, 161 СК України, ст. ст. 11, 15 Закону "Про охорону дитинства", ст. ст. 209, 212, 214 - 215 ЦПК України, суд вирішив:

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визначення місця проживання дитини та розміру аліментів, задовольнити повністю.

Визначити місце проживання малолітнього ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з його батьком ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Визначити, розмір аліментів у твердій грошовій сумі у розмірі 300 гривень на місяць, з індексацією відповідно до закону на утримання дитини ОСОБА_5, що народилася ІНФОРМАЦІЯ_2, які стягувати з ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1) на користь ОСОБА_2, починаючи з дня набрання наявним рішенням суду законної сили і до повноліття дитини, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_4.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області через Арцизький районний суд Одеської області шляхом подання апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

 

Суддя Арцизького районного суду

С. П. Борисова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали