Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 20 серпня 2019 року N 384

Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

Відповідно до статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 03 листопада 2005 року N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за N 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 листопада 2011 року N 637 (Рішення N 637)), розглянувши заяви ТОВ "Юнідата Сістемс" від 23.07.2019 NN 30, 31 щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (листи УДЦР від 09.08.2019 N 80/10.2/і-08/206/9923, від 06.08.2019 N 80/10.1-05/202/9722) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Визначити можливим застосування заявлених типів радіоелектронних засобів на території України згідно з додатком.

2. У позиції 1 додатка до рішення НКРЗІ від 23.07.2019 N 350 "Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України" (Рішення N 350), у графі "Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП, МГц", букви та цифри "передача: 2500 - 2510 2545 - 2560 прийом: 2620 - 2630 2665 - 2680" замінити буквами та цифрами "передача: 2620 - 2630 МГц 2665 - 2680 МГц прийом: 2500 - 2510 МГц 2545 - 2560 МГц".

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

Додаток
до рішення НКРЗІ
20.08.2019 N 384

N
з/п

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП, основні загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти)

Призначення РЕЗ або ВП

Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП

Клас випромінювання

Примітка

1

Обладнання радіодоступу - точка доступу типу ePMP 5 GHz Force 300-19R моделі C050900C906A, виробництва компанії "Cambium Networks, Ltd" (Велика Британія)

Широкосмуговий радіодоступ
(ДСТУ ETSI EN 301 893, ДСТУ ETSI EN 302 502

Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (режим TDD) за власним протоколом виробника

5150 - 5250 МГц

10M0G7W 10M0D7W

Д04, ДВ-1, М01,С09
Рв Ј 1,3 мВт Ga = 19дБі

20M0G7W 20M0D7W
40M0G7W 40M0D7W

Д04, ДВ-1, М01,С09
Рв Ј 2,5 мВт Ga = 19 дБі

5250 - 5350 МГц

10M0G7W 10M0D7W

Д08, ДВ-1, М01, С09
Рв Ј 6,25 мВт Ga = 19 дБі

20M0G7W 20M0D7W
40M0G7W 40M0D7W

Д08, ДВ-1, М01, С09
Рв Ј 12,5 мВт Ga = 19 дБі

5470 - 5670 МГц

10M0G7W 10M0D7W

Д05, ДВ-1, М02, С10
Рв Ј 6,25 мВт Ga = 19 дБі

20M0G7W 20M0D7W
40M0G7W 40M0D7W

Д05, ДВ-1, М02, С10
Рв Ј 12,5 мВт Ga = 19 дБі

5670 - 5725 МГц

10M0G7W 10M0D7W

Д08, ДВ-1, М02, С10
Рв Ј 6,25 мВт Ga = 19 дБі

20M0G7W 20M0D7W
40M0G7W 40M0D7W

Д08, ДВ-1, М02, С10
Рв Ј 12,5 мВт Ga = 19 дБі

5725 - 5850 МГц

10M0G7W 10M0D7W

Д05, ДВ-1, М03, C11
Рв Ј 25 мВт Ga = 19 дБі

20M0G7W 20M0D7W

Д05, ДВ-1, М03, C11
Рв Ј 50 мВт Ga = 19 дБі

Для організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації
(режим TDD) за власним протоколом виробника при розміщенні РЕЗ у фіксованих пунктах з визначеними географічними координатами

5470 - 5670 МГц

10M0G7W 10M0D7W
20M0G7W 20M0D7W
40M0G7W 40M0D7W

Д05, ДВ-1, М02, С10
Рв Ј 200 мВт Ga = 19 дБі

2

Обладнання радіодоступу - точка доступу типу ePMP 2,4 GHz Force 130SM моделі C024900C605A, виробництва компанії "Cambium Networks, Ltd" (Велика Британія)

Широкосмуговий радіодоступ
(ДСТУ ETSI EN 300 328)

Для організації радіозв'язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11 b/g/n

2400 - 2483,5 МГц

20M0G1W 20M0D1W
22M0G1W

Д02, ДВ-1
Рв Ј 100 мВт Ga = 12 дБі

Умови застосування:

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 302 502 V1.2.1 (2008-07) Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

ДВ-1. Дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання РЧР України, затвердженим постановою КМУ від 09.06.2006 N 815 (зі змінами)), на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом РЧР України, затвердженим постановою КМУ від 09.06.2006 N 815 (зі змінами)), на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Д08. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Л02, Б01 (Л02, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання РЧР України, затвердженим постановою КМУ від 09.06.2006 N 815 (зі змінами)), на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.

М01. У смузі радіочастот 5150 - 5350 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 200 мВт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 10 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц. В окремих випадках, у смузі радіочастот 5250 - 5350 МГц, допускається використання з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) до 1 Вт, максимальною середньою щільністю e.i.r.p. до 50мВт/МГц. у будь-якій смузі шириною 1 МГц за умови, що при роботі e.i.r.p. більше 200 мВт ці РЕЗ відповідають масці залежності e.i.r.p. від кута приходу, де L - кут над місцевою горизонтальною площиною:

-13 дБ (Вт/МГц) при 0° Ј L < 8°;

-13-0,716(L-8) (дБ (Вт/МГц) при 8° Ј L < 40°;

-35,9-1,22(L-40) (дБ (Вт/МГц) при 40° Ј L < 45°;

-42 (дБ (Вт/МГц) при L і 45°.

М02. У смузі радіочастот 5470 - 5725 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання та динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 50 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:

1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 1 Вт;

2) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 500 мВт;

3) для ширини радіоканалу 5 МГц - до 250 мВт.

При застосуванні РЕЗ у фіксованих пунктах розташування з конкретними географічними координатами можлива їх експлуатація з потужністю випромінювання радіопередавача 200 мВт та коефіцієнтом підсилення антени 16 ё 21 дБі на підставі дозволів на експлуатацію РЕЗ. При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.

М03. У смузі радіочастот 5725 - 5850 МГц РЕЗ може використовуватися з еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю (e.i.r.p.) при наявності алгоритму контролю потужності випромінювання, динамічному виборі частоти, та при середній щільності ЕІВП до 200 мВт/МГц у будь-якій смузі шириною 1 МГц:

1) для ширини радіоканалу 20 МГц, 40 МГц - до 4 Вт;

2) для ширини радіоканалу 15 МГц - до 3 Вт;

3) для ширини радіоканалу 10 МГц - до 2 Вт;

4) для ширини радіоканалу 5 МГц - до 1 Вт.

При використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати вказаних допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП.

С09. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 5150 - 5350 МГц:

1) рознесення несучих частот 5 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 31...49, 51...69;

2) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 10 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68;

3) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64;

4) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 38, 46, 56, 64.

С10. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 5470 - 5725 МГц:

1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;

2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 15 МГц, 20 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136;

3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 98, 106, 114, 122, 130.

С11. Формула утворення центральних радіочастот каналів (МГц) для впровадження радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" у смузі радіочастот 5725 - 5850 МГц:

1) рознесення несучих частот 10 МГц (для ширини смуги випромінювання 5 МГц, 10 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169;

2) рознесення несучих частот 20 МГц (для ширини смуги випромінювання 20 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 148, 152, 156, 160, 164, 168;

3) рознесення несучих частот 40 МГц (для ширини смуги випромінювання 40 МГц): Fn = 5000 МГц + N*5 МГц, де N = 156, 162.

Рв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.

Ga - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, якою може комплектуватися радіоелектронний засіб, дБі.

 

Директор Департаменту ліцензування

І. Чернявська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали