Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про визнання акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями) навчальних закладів

АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ

РІШЕННЯ

від 27 грудня 2018 року
протокол N 133

Протокол N 133 затвердженонаказом Міністерства освіти і науки України від 8 січня 2019 року N 13 (Наказ N 13)

1. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії визнати акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями):

1.1. Чергова акредитація

Державна форма власності

1.1.1. Спеціалісти

Національний авіаційний університет
(ідентифікаційний код - 01132330)

0304

Право

7.03040101

Правознавство (перепідготовка)

Недержавна форма власності

1.1.2. Бакалаври

"Київський кооперативний інститут бізнесу і права"
(ідентифікаційний код - 01788243)

0304

Право

6.030401

Правознавство

2. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії визнати акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями):

2.1. Первинна акредитація

2.1.1. Молодші спеціалісти

Національний університет водного господарства та природокористування для Рівненського економіко-технологічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування
(ідентифікаційний код - 00301977)

1401

Сфера обслуговування

5.14010301

Туристичне обслуговування

Уманський національний університет садівництва для Відокремленого структурного підрозділу Агротехнічного коледжу
Уманського національного університету садівництва
(ідентифікаційний код - 00729051)

0901

Сільське господарство і лісництво

5.09010303

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

1401

Сфера обслуговування

5.14010201

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

Державний вищий навчальний заклад "Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну"
(ідентифікаційний код - 01275940)

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

2.2. Чергова акредитація

Державна форма власності

2.2.1. Бакалаври, спеціалісти

Центральноукраїнський національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070950)

0305

Економіка та підприємництво

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

6.030507

Маркетинг

6.030509

Облік і аудит

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

6.050503

Машинобудування

6.050504

Зварювання

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

6.100101

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
(ідентифікаційний код - 24978555)

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

6.160101

Військове управління

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
(ідентифікаційний код - 02214171)

0202

Мистецтво

7.02020101

Театральне мистецтво

7.02020301

Кіно-, телемистецтво

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
(ідентифікаційний код - 02070832)

0402

Фізико-математичні науки

6.040201

Математика*

Подільський державний аграрно-технічний університет
(ідентифікаційний код - 22769675)

1101

Ветеринарія

6.110101

Ветеринарна медицина

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
(ідентифікаційний код - 02070996)

0601

Будівництво та архітектура

6.060102

Архітектура

Військова академія (м. Одеса)
(ідентифікаційний код - 24983020)

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050702

Електромеханіка

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(ідентифікаційний код - 08410370)

0201

Культура

6.020101

Культурологія

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050702

Електромеханіка

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
(ідентифікаційний код - 24980799)

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050103

Програмна інженерія

2.2.2. Молодші спеціалісти

Слов'янський хіміко-механічний технікум
(ідентифікаційний код - 00208775)

0513

Хімічна технологія та інженерія

5.05130109

Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

Вінницький національний аграрний університет для Чернятинського коледжу
Вінницького національного аграрного університету
(ідентифікаційний код - 05471922)

0901

Сільське господарство і лісництво

5.09010202

Бджільництво

Одеська національна академія харчових технологій для Механіко-технологічного коледжу
Одеської національної академії харчових технологій
(ідентифікаційний код - 26388616)

0502

Автоматика та управління

5.05020201

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050208

Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170106

Бродильне виробництво і виноробство

5.05170109

Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170111

Зберігання, консервування та переробка молока

Київський національний торговельно-економічний університет для Житомирського торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 38343774)

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" для Політехнічного коледжу
Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
(ідентифікаційний код - 37861079)

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060102

Організація обслуговування на транспорті

Запорізька державна інженерна академія для Запорізького гідроенергетичного коледжу
Запорізької державної інженерної академії
(ідентифікаційний код - 00129366)

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

5.05060103

Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

Національний авіаційний університет для Коледжу інженерії та управління
Національного авіаційного університету
(ідентифікаційний код - 21573906)

0515

Видавничо-поліграфічна справа

5.05150103

Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

Таврійський державний агротехнологічний університет для Відокремленого структурного підрозділу "Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"
(ідентифікаційний код - 34524531)

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя для Зборівського коледжу
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
(ідентифікаційний код - 21156189)

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький будівельний коледж"
(ідентифікаційний код - 01242892)

0801

Геодезія та землеустрій

5.08010101

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Київський національний університет технологій та дизайну для Коледжу мистецтв та дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну
(ідентифікаційний код - 33236383)

1401

Сфера обслуговування

5.14010301

Туристичне обслуговування

Недержавна форма власності

2.2.3. Бакалаври

"Київський кооперативний інститут бізнесу і права"
(ідентифікаційний код - 01788243)

0305

Економіка та підприємництво

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

2.2.4. Молодші спеціалісти

Вінницький кооперативний інститут для Коледжу економіки і права
Вінницького кооперативного інституту
(ідентифікаційний код - 36310333)

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

Приватний вищий навчальний заклад "Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом"
(ідентифікаційний код - 32591166)

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

3. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії визнати акредитованими освітньо-професійні програми у закладах вищої освіти:

3.1. Первинна акредитація

Державна форма власності

3.1.1. Другий (магістерський) рівень

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ідентифікаційний код - 02071168)

 

Менеджмент організацій та адміністрування

073

Менеджмент

 

Екологічна безпека

101

Екологія

Черкаський державний технологічний університет
(ідентифікаційний код - 05390336)

 

Технології продуктів бродіння і виноробства

181

Харчові технології

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
(ідентифікаційний код - 02070996)

 

Економіка підприємства

 

Економіка довкілля і природних ресурсів

051

Економіка

 

Екологія

101

Екологія

 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Дніпровський державний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070737)

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

Вінницький національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070693)

 

Менеджмент

073

Менеджмент

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
(ідентифікаційний код - 02125438)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно))

035

Філологія

 

Спеціальна психологія

053

Психологія

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
(ідентифікаційний код - 00493764)

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
(ідентифікаційний код - 02125237)

 

Соціологія муніципальної політики

054

Соціологія

Бердянський державний педагогічний університет
(ідентифікаційний код - 02125220)

 

Соціальна педагогіка

231

Соціальна робота

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
(ідентифікаційний код - 02070758)

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Менеджмент організацій і адміністрування

073

Менеджмент

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

101

Екологія

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерна інженерія

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Харчові технології

181

Харчові технології

 

Видавництво та поліграфія

186

Видавництво та поліграфія

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
(ідентифікаційний код - 02071240)

 

Соціологія

054

Соціологія

Запорізький національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070849)

 

Електротехнічні системи електроспоживання

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Національний авіаційний університет
(ідентифікаційний код - 01132330)

 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

073

Менеджмент

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
(ідентифікаційний код - 02125415)

 

Хореографія та Середня освіта (Мова і література (англійська))

024

Хореографія

Черкаський державний технологічний університет
(ідентифікаційний код - 05390336)

 

Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення

153

Мікро- та наносистемна техніка

Комунальна форма власності

3.1.2. Другий (магістерський) рівень

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
(ідентифікаційний код - 02139771)

 

Практична психологія

053

Психологія

4. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії визнати акредитованими освітньо-професійні програми у закладах вищої освіти:

4.1. Первинна акредитація

Державна форма власності

4.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова для Житлово-комунального коледжу
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
(ідентифікаційний код - 03363134)

 

Промислове квітництво

201

Агрономія

 

Зелене будівництво та садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" для Маріупольського машинобудівного коледжу
Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
(ідентифікаційний код - 04601920)

 

Економіка підприємства

051

Економіка

Тернопільський національний економічний університет для Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
Тернопільського національного економічного університету
(ідентифікаційний код - 37753993)

 

Менеджмент

073

Менеджмент

4.1.2. Перший (бакалаврський) рівень

Київський національний університет технологій та дизайну

(ідентифікаційний код - 02070890)

 

Маркетинг

075

Маркетинг

4.1.3. Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
(ідентифікаційний код - 02125438)

 

Середня освіта (Біологія, хімія) та екологія

014

Середня освіта (Біологія)

Одеський державний аграрний університет
(ідентифікаційний код - 00493008)

 

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
(ідентифікаційний код - 02125415)

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Хореографія

024

Хореографія

 

Психологія (практична психологія)

053

Психологія

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
(ідентифікаційний код - 02125266)

 

Середня освіта (Інформатика)

014

Середня освіта (Інформатика)

 

Соціальна педагогіка

231

Соціальна робота

4.1.4. Другий (магістерський) рівень

Полтавська державна аграрна академія
(ідентифікаційний код - 00493014)

 

Екологічне рослинництво

201

Агрономія

Київський національний лінгвістичний університет
(ідентифікаційний код - 02125289)

 

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

014

Середня освіта (Українська мова і література)

 

Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

 

Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014

Середня освіта. Мова і література (англійська)

 

Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

 

Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

 

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

 

Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова

 

Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

 

Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

 

Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

 

Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

 

Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

 

Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

 

Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання

 

Китайська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

 

Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

 

Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

 

Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

 

Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

 

Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

 

Теоретична і прикладна лінгвістика

035

Філологія

 

Психологічні дослідження і консультування

053

Психологія

 

Управління та адміністрування бізнес-процесами

073

Менеджмент

 

Конституційне і адміністративне право

081

Право

 

Туризмознавство

242

Туризм

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(ідентифікаційний код - 02066769)

 

Документознавство та інформаційна діяльність

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Прикладна лінгвістика

035

Філологія

 

Облік і аудит

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Управління проектами

 

Логістика

073

Менеджмент

 

Експертиза товарів та послуг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Космічний моніторинг Землі

103

Науки про Землю

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Інформаційні технології проектування

 

Системне проектування

 

Комп'ютеризація обробки інформації та управління

122

Комп'ютерні науки

 

Системне програмування

 

Комп'ютерні системи та мережі

 

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

123

Комп'ютерна інженерія

 

Роботомеханічні системи та комплекси

 

Динаміка і міцність машин

131

Прикладна механіка

 

Випробування та сертифікація літальних апаратів

 

Супутники, двигуни та енергетичні установки

 

Ракетні та космічні комплекси

 

Ракетні двигуни та енергетичні установки

 

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

 

Літаки і вертольоти

 

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

 

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

163

Біомедична інженерія

 

Технології та засоби телекомунікацій

 

Інформаційні мережі зв'язку

 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

173

Авіоніка

 

Геоінформаційні системи і технології

193

Геодезія та землеустрій

 

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

 

Інтелектуальні транспортні системи

272

Авіаційний транспорт

 

Автомобілі та автомобільне господарство

274

Автомобільний транспорт

Сумський національний аграрний університет
(ідентифікаційний код - 04718013)

 

Економіка підприємства

051

Економіка

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Право

081

Право

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Архітектура та містобудування

191

Архітектура та містобудування

 

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

 

Агрономія

201

Агрономія

 

Захист і карантин рослин

202

Захист і карантин рослин

 

Лісове господарство

205

Лісове господарство

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля для Інституту хімічних технологій
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
(ідентифікаційний код - 05465028)

 

Економіка

051

Економіка

Одеська національна академія харчових технологій
(ідентифікаційний код - 02071062)

 

Технології захисту навколишнього середовища

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Газонафтопроводи та газонафтосховища

185

Нафтогазова інженерія та технології

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Українська інженерно-педагогічна академія
(ідентифікаційний код - 02071228)

 

Освітні, педагогічні науки

011

Освітні, педагогічні науки

 

Професійна освіта (Енергетика)

015

Професійна освіта (Енергетика)

 

Професійна освіта (Машинобудування)

015

Професійна освіта (Машинобудування)

 

Професійна освіта (Транспорт)

015

Професійна освіта (Транспорт)

 

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

015

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

 

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

015

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

 

Управління інтелектуальною власністю

 

Управління навчальним закладом

073

Менеджмент

 

Прикладна математика

113

Прикладна математика

 

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133

Галузеве машинобудування

 

Електричні станції, мережі та системи

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Якість, стандартизація та сертифікація

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Адміністративний менеджмент

281

Публічне управління та адміністрування

Черкаський державний технологічний університет
(ідентифікаційний код - 05390336)

 

Дизайн (за видами)

022

Дизайн

 

Політична філософія

033

Філософія

 

Міжнародна економіка

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Туризм

242

Туризм

 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Національний університет "Одеська морська академія" для Азовського морського інституту
Національного університету "Одеська морська академія"
(ідентифікаційний код - 24462403)

 

Менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту

073

Менеджмент

для Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету "Одеська морська академія"
(ідентифікаційний код - 26614030)

 

Корабельне озброєння

255

Озброєння та військова техніка

 

Морський транспорт Військово-Морських Сил

271

Річковий та морський транспорт

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
(ідентифікаційний код - 02070812)

 

Переклад (англійська та німецька мови)

 

Переклад (російська та польська мови)

035

Філологія

 

Економіка підприємства

 

Економіка довкілля і природних ресурсів

051

Економіка

 

Облік і аудит

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Управління проектами

 

Логістичний менеджмент

 

Менеджмент організацій і адміністрування

073

Менеджмент

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Якість, стандартизація та сертифікація

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Комп'ютерне моделювання

113

Прикладна математика

 

Інформаційні системи та технології

 

Інформатика

 

Консолідована інформація

122

Комп'ютерні науки

 

Технології машинобудування

 

Технології та устаткування зварювання

 

Обробка металів за спецтехнологіями

 

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

131

Прикладна механіка

 

Матеріалознавство

132

Матеріалознавство

 

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 

Металорізальні верстати та системи

 

Інструментальне виробництво

 

Металургійне обладнання

133

Галузеве машинобудування

 

Обробка металів тиском

 

Металургія чорних металів

136

Металургія

 

Електротехнічні системи електроспоживання

 

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Енергетичний менеджмент

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

 

Промислове і цивільне будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

 

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

 

Транспортні системи

275

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

 

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

 

Організація міжнародних перевезень

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Національний авіаційний університет
(ідентифікаційний код - 01132330)

 

Германські мови та літератури (переклад включно)

035

Філологія

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Логістика

073

Менеджмент

 

Прикладна фізика

105

Прикладна фізика та наноматеріали

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

101

Екологія

 

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

125

Кібербезпека

 

Літаки та вертольоти

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 

Електротехнічні системи електроспоживання

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Фізична та біомедична електроніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Біотехнічні та медичні апарати і системи

 

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Промислове і цивільне будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

для Льотної академії
Національного авіаційного університету
(ідентифікаційний код - 37939527)

 

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень

 

Менеджмент туристичної індустрії

073

Менеджмент

Київський національний торговельно-економічний університет
(ідентифікаційний код - 01566117)

 

Міжнародна економіка

051

Економіка

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073

Менеджмент

 

Товарознавство і комерційна логістика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

для Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 33297907)

 

Митна справа

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Міжнародний туристичний бізнес

242

Туризм

 

Міжнародний бізнес

292

Міжнародні економічні відносини

для Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 01562987)

 

Міжнародна економіка

 

Економіка підприємства

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Державні фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент організацій

073

Менеджмент

для Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 05476322)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Державні фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Товарознавство та комерційна логістика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Готельна і ресторанна справа

241

Готельно-ресторанна справа

для Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 40397457)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Державні фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування

для Ужгородського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 26099421)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Державні фінанси

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Готельний і ресторанний менеджмент

073

Менеджмент

 

Товарознавство і комерційна діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

для Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 40397478)

 

Менеджмент організацій

073

Менеджмент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(ідентифікаційний код - 02066753)

 

Економіка підприємства

051

Економіка

 

Облік і аудит

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Управління фінансово-економічною безпекою

 

Менеджмент організацій і адміністрування

 

Управління інноваційною діяльністю

073

Менеджмент

 

Право

081

Право

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

101

Екологія

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Управління проектами

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні системи та технології

 

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

 

Технології автоматизованого виробництва

 

Технології машинобудування

131

Прикладна механіка

 

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

 

Інженерія композиційних матеріалів

132

Матеріалознавство

 

Кораблі та океанотехніка

 

Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок

 

Суднові енергетичні установки та устаткування

135

Суднобудування

 

Морська робототехніка

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

Експлуатація суднових автоматизованих систем

 

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

 

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

 

Системи генерування електроенергії та електропостачання

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Холодильні машини і установки та системи кондиціювання

 

Двигуни внутрішнього згоряння

 

Газотурбінні установки і компресорні станції

 

Турбіни

142

Енергетичне машинобудування

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

 

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

для Первомайської філії
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
(ідентифікаційний код - 26231984)

 

Економіка і управління підприємством

 

Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства

051

Економіка

 

Технології машинобудування

 

Технології енергетичного машинобудування

131

Прикладна механіка

Національний університет цивільного захисту України
(ідентифікаційний код - 08571363)

 

Радіаційний та хімічний захист

161

Хімічні технології та інженерія

 

Техногенно-екологічна безпека

183

Технології захисту навколишнього середовища

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
(ідентифікаційний код - 05540712)

 

Вчитель фізичної культури

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Методика спортивно-масової роботи

 

Викладач фізичного виховання

 

Фізична культура і спорт

017

Фізична культура і спорт

 

Фізична терапія, ерготерапія

227

Фізична терапія, ерготерапія

Національний фармацевтичний університет
(ідентифікаційний код - 02010936)

 

Педагогіка вищої школи

011

Освітні, педагогічні науки

 

Економіка підприємства

051

Економіка

 

Якість, стандартизація та сертифікація

 

Менеджмент організацій та адміністрування

 

Логістика

073

Менеджмент

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Фармацевтична біотехнологія

 

Промислова біотехнологія

162

Біотехнології та біоінженерія

 

Лабораторна діагностика

224

Технології медичної діагностики та лікування

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
(ідентифікаційний код - 02070996)

 

Дизайн

022

Дизайн

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Менеджмент організацій і адміністрування

073

Менеджмент

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Промисловий інжиніринг

 

Інжиніринг, машини деревообробної промисловості

 

Машини та обладнання лісового господарства

133

Галузеве машинобудування

 

Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини

161

Хімічні технології та інженерія

 

Технології виробів з деревини

 

Технології деревообробки

187

Деревообробні та меблеві технології

 

Ландшафтна архітектура

191

Архітектура та містобудування

 

Лісова інженерія

 

Лісове господарство

 

Мисливське господарство

205

Лісове господарство

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
(ідентифікаційний код - 00493764)

 

Економіка

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Оцінка землі та нерухомого майна

 

Землеустрій та кадастр

193

Геодезія та землеустрій

 

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

 

Агрономія

 

Агрохімія і ґрунтознавство

 

Експертна оцінка ґрунтів

 

Насінництво та насіннєзнавство

201

Агрономія

 

Карантин рослин

 

Захист рослин

202

Захист і карантин рослин

 

Садівництво та виноградарство

203

Садівництво та виноградарство

 

Лісове господарство

205

Лісове господарство

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Дніпровський державний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070737)

 

Соціологія

054

Соціологія

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Екологія

101

Екологія

 

Фізика конденсованого стану

104

Фізика та астрономія

 

Прикладна математика

113

Прикладна математика

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Технології та устаткування зварювання

131

Прикладна механіка

 

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

 

Металургія чорних металів

 

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

136

Металургія

 

Енергетичний менеджмент

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Мікро- та наносистемна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

 

Біотехнології та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

 

Електроніка

171

Електроніка

 

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

Національна академія Національної гвардії України
(ідентифікаційний код - 08610502)

 

Експлуатація та відновлення ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння НГУ

255

Озброєння та військова техніка

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(ідентифікаційний код - 02125510)

 

Образотворче мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Менеджмент соціокультурної діяльності

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Філософія

033

Філософія

 

Культурологія

034

Культурологія

 

Українська мова та література

 

Англійська та німецька мови (переклад включно)

035

Філологія

 

Економіка

051

Економіка

 

Біологія

091

Біологія

 

Географія

106

Географія

 

Туризмознавство

242

Туризм

Запорізька державна інженерна академія
(ідентифікаційний код - 05402565)

 

Економіка підприємства та управління бізнесом

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Металургійне обладнання

133

Галузеве машинобудування

 

Обробка металів тиском

 

Металургія чорних металів

 

Металургія кольорових металів

136

Металургія

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Мікроелектронні інформаційні системи

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Електроніка

171

Електроніка

 

Технологія захисту навколишнього середовища

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Промислове і цивільне будівництво

 

Міське будівництво та господарство

 

Водопостачання та водовідведення

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Охорона праці

263

Цивільна безпека

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Вінницький національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070693)

 

Екологія

101

Екологія

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Системи штучного інтелекту

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерна інженерія

 

Консолідована інформація

124

Системний аналіз

 

Управління інформаційною безпекою

 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125

Кібербезпека

 

Інформаційні технології аналізу даних та зображень

126

Інформаційні системи та технології

 

Технології машинобудування

131

Прикладна механіка

 

Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

132

Матеріалознавство

 

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

 

Енергетичний менеджмент

 

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

 

Електричні станції

 

Електротехнічні системи електроспоживання

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

Електричні системи і мережі

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

 

Інформаційні системи і Інтернет речей

 

Інтелектуальні комп'ютерні системи

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Інженерія якості продукції

 

Лазерна техніка та оптоінформатика

 

Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Мікро- та наносистемна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Біотехнічні та медичні апарати і системи

163

Біомедична інженерія

 

Електроніка

171

Електроніка

 

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

 

Радіотехніка

 

Технології та засоби телекомунікацій

 

Телекомунікаційні системи та мережі

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Технології захисту навколишнього середовища

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Промислове та цивільне будівництво

 

Теплогазопостачання і вентиляція

 

Міське будівництво та господарство

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(ідентифікаційний код - 01116130)

 

Управління фінансово-економічною безпекою

 

Управління проектами

073

Менеджмент

 

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133

Галузеве машинобудування

 

Електротехнічні системи електроспоживання

 

Електричний транспорт

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

 

Автоматика та автоматизація на транспорті

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Промислове і цивільне будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Вагони та вагонне господарство

 

Локомотиви та локомотивне господарство

 

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

 

Залізничні споруди та колійне господарство

273

Залізничний транспорт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
(ідентифікаційний код - 02071205)

 

Політологія

052

Політологія

 

Підприємництво

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Право

081

Право

 

Економічна та соціальна географія

 

Географія рекреації та туризму

 

Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі

 

Географія

106

Географія

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Житомирський державний технологічний університет
(ідентифікаційний код - 05407870)

 

Економіка

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Екологія

101

Екологія

 

Управління ІТ-проектами

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

 

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Технології захисту навколишнього середовища

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

 

Маркшейдерська справа

184

Гірництво

 

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
(ідентифікаційний код - 02071240)

 

Соціальна педагогіка

 

Освіта дорослих

011

Освітні, педагогічні науки

 

Середня освіта (історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Управління персоналом та економіка праці

051

Економіка

 

Журналістика та крос-медійність

061

Журналістика

 

Географія

106

Географія

 

Кібербезпека

125

Кібербезпека

 

Туризмознавство

242

Туризм

 

Місцеве самоврядування

281

Публічне управління та адміністрування

 

Міжнародне право

293

Міжнародне право

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(ідентифікаційний код - 00493706)

 

Педагогіка вищої школи

011

Освітні, педагогічні науки

 

Англійська мова та друга іноземна мова

 

Німецька мова та друга іноземна мова

035

Філологія

 

Прикладна економіка

 

Економіка підприємства

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Облік і аудит

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Управління навчальним закладом

 

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

 

Управління інноваційною діяльністю

 

Менеджмент організацій і адміністрування

 

Адміністративний менеджмент

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073

Менеджмент

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Право

081

Право

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

 

Екологічний контроль і аудит

101

Екологія

 

Інформаційні управляючі системи та технології

 

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

122

Комп'ютерні науки

 

Обладнання лісового комплексу

 

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

133

Галузеве машинобудування

 

Якість, стандартизація та сертифікація

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

162

Біотехнологія та біоінженерія

 

Технологія зберігання та переробки водних біоресурсів

 

Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса

181

Харчові технології

 

Деревообробні та меблеві технології

187

Деревообробні та меблеві технології

 

Будівництво та цивільна інженерія

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

 

Агрономія

 

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

 

Агрохімія і ґрунтознавство

201

Агрономія

 

Карантин рослин

 

Захист рослин

202

Захист і карантин рослин

 

Садівництво та виноградарство

203

Садівництво та виноградарство

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Лісове господарство

205

Лісове господарство

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

 

Водні біоресурси та аквакультура

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

 

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

для Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ніжинський агротехнічний інститут"

(ідентифікаційний код - 34492238)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Агроінженерія

208

Агроінженерія

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
(ідентифікаційний код - 02071100)

 

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

035

Філологія

 

Управління фінансово-економічною безпекою

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент інноваційної діяльності

 

Менеджмент організацій і адміністрування

 

Логістика

073

Менеджмент

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Екологія

101

Екологія

 

Прикладна математика

113

Прикладна математика

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Нафтогазова інженерія та технології

185

Нафтогазова інженерія та технології

 

Промислове і цивільне будівництво

 

Міське будівництво та господарство

 

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

 

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
(ідентифікаційний код - 04543387)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Математика)

014

Середня освіта (Математика)

 

Середня освіта (Фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Середня освіта (Географія)

014

Середня освіта (Географія)

 

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

Середня освіта (Німецька мова і література)

014

Середня освіта (Мова і література (німецька))

 

Середня освіта (Історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Українська мова і література)

014

Середня освіта (Українська мова і література)

 

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

015

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

 

Професійна освіта (Охорона праці)

015

Професійна освіта (Охорона праці)

 

Професійна освіта (Документознавство)

015

Професійна освіта (Документознавство)

 

Економічна теорія та економічна політика

051

Економіка

 

Політологія

052

Політологія

 

Облік і аудит

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси публічного сектору

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Київський національний університет технологій та дизайну
(ідентифікаційний код - 02070890)

 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 

Управління інноваційною діяльністю

073

Менеджмент

 

Комунікаційний маркетинг

075

Маркетинг

 

Господарсько-правова діяльність

081

Право

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Якість, стандартизація та сертифікація

 

Метрологія та вимірювальна техніка

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Технологія та експертиза шкіри і хутра

 

Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика

 

Хімічні технології та дизайн волокнистих систем

 

Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

161

Хімічні технології та інженерія

 

Промислова фармація

226

Фармація, промислова фармація

Житомирський державний університет імені Івана Франка
(ідентифікаційний код - 02125208)

 

Педагогіка вищої школи

011

Освітні, педагогічні науки

 

Дошкільна освіта та англійська мова

 

Дошкільна освіта та образотворче мистецтво

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта та інформатика

 

Початкова освіта та англійська мова

 

Початкова освіта та образотворче мистецтво

013

Початкова освіта

 

Російська й англійська мови і зарубіжна література в закладах освіти

014

Середня освіта (Мова і література (російська))

 

Середня освіта (Математика та інформатика)

014

Середня освіта (Математика)

 

Інформатика в закладах освіти

014

Середня освіта (Інформатика)

 

Економіка (Аналітика ринку товарів і послуг)

051

Економіка

 

Журналістика. Медіакомунікації

061

Журналістика

 

Біологія

091

Біологія

 

Хімія з основами викладання

102

Хімія

 

Математика

111

Математика

 

Соціальна робота. Соціальна педагогіка

231

Соціальна робота

Національний університет "Львівська політехніка"
(ідентифікаційний код - 02071010)

 

Освітні, педагогічні науки

011

Освітні, педагогічні науки

 

Музеєзнавство, пам'яткознавство

027

Музеєзнавство, пам'яткознавство

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні системи та технології

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

Туризмознавство

242

Туризм

для Відокремленого структурного підрозділу Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій
Національного університету "Львівська політехніка"
(ідентифікаційний код - 37073535)

 

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

122

Комп'ютерні науки

Хмельницький національний університет
(ідентифікаційний код - 02071234)

 

Середня освіта (фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

015

Професійна освіта (Транспорт)

 

Дизайн

022

Дизайн

 

Управління персоналом та економіка праці

 

Економіка підприємства

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Бізнес-адміністрування

 

Менеджмент організацій

073

Менеджмент

 

Підприємництво

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Хімія

102

Хімія

 

Прикладна математика

113

Прикладна математика

 

Електропобутова техніка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Міжнародна інформація

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
(ідентифікаційний код - 02125438)

 

Педагогіка вищої школи

011

Освітні, педагогічні науки

 

Середня освіта (Історія) та правознавство

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Мова і література (польська))

014

Середня освіта (Мова і література (польська))

 

Середня освіта (Біологія, хімія)

014

Середня освіта (Біологія)

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Хореографія

024

Хореографія

 

Практична психологія

053

Психологія

 

Лабораторна діагностика біологічних систем

091

Біологія

 

Фізика приладів, елементів і систем

105

Прикладна фізика та наноматеріали

 

Фізична терапія, ерготерапія

227

Фізична терапія, ерготерапія

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
(ідентифікаційний код - 02070832)

 

Управління персоналом та економіка праці

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Право

081

Право

 

Міське будівництво та господарство

192

Будівництво та цивільна інженерія

Запорізький державний медичний університет
(ідентифікаційний код - 02010741)

 

Лабораторна діагностика

224

Технології медичної діагностики та лікування

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет"
(ідентифікаційний код - 40787802)

 

Освітні, педагогічні науки

011

Освітні, педагогічні науки

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

Мукачівський державний університет
(ідентифікаційний код - 36246368)

 

Конструювання та технології швейних виробів

182

Технології легкої промисловості

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"
(ідентифікаційний код - 37664469)

 

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

015

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

 

Економіка

051

Економіка

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності

 

Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування

073

Менеджмент

 

Геологія

103

Науки про Землю

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерна інженерія

 

Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

133

Галузеве машинобудування

 

Металургія чорних металів

 

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

136

Металургія

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

 

Електричний транспорт

 

Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об'єктів

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

 

Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

 

Промислове і цивільне будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

 

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

 

Маркшейдерська справа

 

Підземна розробка родовищ корисних копалин

 

Шахтне і підземне будівництво

 

Охорона праці в гірничому виробництві

 

Збагачення корисних копалин

 

Відкриті гірничі роботи

184

Гірництво

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Уманський національний університет садівництва
(ідентифікаційний код - 00493787)

 

Екологія

101

Екологія

 

Технології захисту навколишнього середовища

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Готельно-ресторанна справа

241

Готельно-ресторанна справа

 

Туризм

242

Туризм

Національний університет "Острозька академія"
(ідентифікаційний код - 22554101)

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Релігієзнавство

031

Релігієзнавство

 

Історія та археологія

032

Історія та археологія

 

Культурологія

034

Культурологія

 

Українська мова і література

 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

035

Філологія

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Політологія

052

Політологія

 

Психологія

053

Психологія

 

Журналістика

061

Журналістика

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Країнознавство

 

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Вінницький національний аграрний університет
(ідентифікаційний код - 00497236)

 

Економіка

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Екологія

101

Екологія

 

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Харчові технології

181

Харчові технології

 

Агрономія

201

Агрономія

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

 

Агроінженерія

208

Агроінженерія

Чернігівський національний технологічний університет
(ідентифікаційний код - 05460798)

 

Деревообробні та меблеві технології

187

Деревообробні та меблеві технології

Подільський державний аграрно-технічний університет
(ідентифікаційний код - 22769675)

 

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

 

Економіка

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Землеустрій і кадастр

193

Геодезія та землеустрій

 

Агрономія

201

Агрономія

 

Садівництво та виноградарство

203

Садівництво та виноградарство

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

 

Агроінженерія

208

Агроінженерія

 

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Харківський державний університет харчування та торгівлі
(ідентифікаційний код - 01566330)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Бізнес-адміністрування

 

Менеджмент організацій і адміністрування

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073

Менеджмент

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Управління безпечністю та якістю товарів

 

Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

 

Товарознавство і комерційна діяльність

 

Експертиза товарів та послуг

 

Товарознавство та експертиза в митній справі

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Обладнання переробних і харчових виробництв

133

Галузеве машинобудування

 

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

 

Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу

 

Технології харчових продуктів тваринного походження

181

Харчові технології

Національний університет харчових технологій
(ідентифікаційний код - 02070938)

 

Реклама та зв'язки з громадськістю

061

Журналістика

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

101

Екологія

 

Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Фармацевтична біотехнологія

 

Промислова біотехнологія

162

Біотехнології та біоінженерія

 

Екологічний контроль та аудит

183

Технології захисту навколишнього середовища

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
(ідентифікаційний код - 02125237)

 

Початкова освіта. Християнська етика

 

Початкова освіта. Іноземна мова

013

Початкова освіта

 

Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів

033

Філософія

 

Економіка та адміністрування в охороні здоров'я

 

Керівництво персоналом та економіка праці

051

Економіка

 

Психологія. Практична психологія

053

Психологія

 

Соціальна робота. Психологія

231

Соціальна робота

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
(ідентифікаційний код - 38177113)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Середня освіта (Українська мова і література)

014

Середня освіта (Українська мова і література)

 

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

Середня освіта (Фізика)

014

Середня освіта (Фізика)

 

Середня освіта (Фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Середня освіта (Математика)

014

Середня освіта (Математика)

 

Спеціальна освіта

016

Спеціальна освіта

 

Філософія

033

Філософія

 

Культурологія

034

Культурологія

 

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

035

Філологія

 

Психологія

053

Психологія

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

для Горлівського інституту іноземних мов
Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
(ідентифікаційний код - 38177129)

 

Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

 

Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Середня освіта (Історія). Психологія

014

Середня освіта (Історія)

 

Переклад і міжкультурна комунікація (англійська, німецька або французька мови)

 

Сучасні філологічні студії: українська, англійська або російська мови і літератури

 

Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

 

Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

035

Філологія

 

Практична психологія

053

Психологія

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
(ідентифікаційний код - 00493741)

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Обладнання переробних і харчових виробництв

133

Галузеве машинобудування

 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Технології зернопродуктів та зернові ресурси

181

Харчові технології

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
(ідентифікаційний код - 02071091)

 

Освітні, педагогічні науки

011

Освітні, педагогічні науки

 

Прикладна фізика та наноматеріали

105

Прикладна фізика та наноматеріали

 

Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні системи та технології

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Херсонський національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 05480298)

 

Дизайн

022

Дизайн

 

Економіка підприємства

051

Економіка

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073

Менеджмент

 

Програмне забезпечення систем

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Консолідована інформація

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерні системи та мережі

123

Комп'ютерна інженерія

 

Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні системи та технології

 

Матеріали і техніка в транспортній галузі

132

Матеріалознавство

 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Фізична та біомедична електроніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

161

Хімічні технології та інженерія

 

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

 

Технології продуктів бродіння і виноробства

181

Харчові технології

 

Технології та дизайн тканин

 

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

182

Технології легкої промисловості

 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Луцький національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 05477296)

 

Професійна освіта (комп'ютерні технології)

015

Професійна освіта (комп'ютерні технології)

 

Економіка

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Економіка підприємства

 

Товарознавство та експертиза в митній справі

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Екологія

101

Екологія

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерна інженерія

 

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

 

Матеріалознавство

132

Матеріалознавство

 

Інжиніринг переробних і харчових виробництв

 

Обладнання лісового комплексу

 

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

 

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

133

Галузеве машинобудування

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Мікро- та наносистемна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Електроніка

171

Електроніка

 

Будівництво та цивільна інженерія

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
(ідентифікаційний код - 02066747)

 

Релігієзнавство

031

Релігієзнавство

 

Філософія

033

Філософія

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Соціологія

054

Соціологія

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Банківська справа

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Біологія

091

Біологія

 

Екологія

101

Екологія

 

Статистика

112

Статистика

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерна інженерія

 

Мікро- та наносистемна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

 

Радіоелектронні апарати

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Технології медичної діагностики та лікування

224

Технології медичної діагностики та лікування

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
(ідентифікаційний код - 02071211)

 

Технології електронних мультимедійних видань

186

Видавництво та поліграфія

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
(ідентифікаційний код - 31035253)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Інформатика)

014

Середня освіта (Інформатика)

 

Середня освіта (Математика)

014

Середня освіта (Математика)

 

Середня освіта (Здоров'я людини)

014

Середня освіта (Здоров'я людини)

 

Середня освіта (Хімія)

014

Середня освіта (Хімія)

 

Середня освіта (Фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Середня освіта (Хореографія)

014

Середня освіта (Хореографія)

 

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Середня освіта (Історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

Середня освіта (Українська мова і література)

014

Середня освіта (Українська мова і література)

 

Середня освіта (Фізика)

014

Середня освіта (Фізика)

 

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 

Релігієзнавство

031

Релігієзнавство

 

Історія та археологія

032

Історія та археологія

 

Філософія

033

Філософія

 

Культурологія

034

Культурологія

 

Філологія (Українська мова і література)

035

Філологія

 

Економіка

051

Економіка

 

Психологія

053

Психологія

 

Журналістика

061

Журналістика

 

Біологія

091

Біологія

 

Хімія

102

Хімія

 

Географія

106

Географія

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
(ідентифікаційний код - 02125668)

 

Освітні вимірювання

011

Освітні, педагогічні науки

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Хімія)

014

Середня освіта (Хімія)

 

Філологія. Слов'янські мови та літератури (переклад включно)

035

Філологія

 

Прикладна фізика та наноматеріали

105

Прикладна фізика та наноматеріали

 

Географія туризму

106

Географія

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
(ідентифікаційний код - 02070743)

 

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Нафтогазова інженерія та технології

185

Нафтогазова інженерія та технології

 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Дніпровський державний аграрно-економічний університет
(ідентифікаційний код - 00493675)

 

Економіка

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Управління фінансово-економічною безпекою

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Харчові технології

181

Харчові технології

 

Гідромеліорація

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Агрономія

201

Агрономія

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

 

Водні біоресурси та аквакультура

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

Агроінженерія

208

Агроінженерія

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Запорізький національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070849)

 

Дизайн

022

Дизайн

 

Соціологія

054

Соціологія

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Економіка підприємства

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Системи штучного інтелекту

122

Комп'ютерні науки

 

Енергетичний менеджмент

 

Електричні машини і апарати

 

Електричні та електронні апарати

 

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Інформаційні мережі зв'язку

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

 

Міжнародний бізнес

292

Міжнародні економічні відносини

Харківський національний університет внутрішніх справ
(ідентифікаційний код - 08571096)

 

Психологія (практична психологія)

053

Психологія

 

Фінанси, банківська справа та страхування (фінансова безпека та фінансові розслідування)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Право (правозастосування)

 

Право (поліцейські)

081

Право

 

Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем)

125

Кібербезпека

 

Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)

262

Правоохоронна діяльність

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
(ідентифікаційний код - 02070772)

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Екологія

101

Екологія

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Архітектура та містобудування

191

Архітектура та містобудування

 

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

 

Охорона праці

263

Цивільна безпека

 

Міжнародна економіка і бізнес

292

Міжнародні економічні відносини

Херсонський державний університет
(ідентифікаційний код - 02125609)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

Середня освіта (Історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Хімія)

014

Середня освіта (Хімія)

 

Середня освіта (Біологія)

014

Середня освіта (Біологія)

 

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)

015

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)

 

Фізична культура і спорт

017

Фізична культура і спорт

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Історія та археологія

032

Історія та археологія

 

Культурологія

034

Культурологія

 

Психологія

053

Психологія

 

Право

081

Право

 

Хімія

102

Хімія

 

Географія

106

Географія

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

 

Готельно-ресторанна справа

241

Готельно-ресторанна справа

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
(ідентифікаційний код - 00492990)

 

Туризм

242

Туризм

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(ідентифікаційний код - 02125295)

 

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література, англійська мова)

 

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література, історія)

 

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література) та літературне редагування

 

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література) та практична психологія

014

Середня освіта (Українська мова і література)

 

Образотворче мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Релігійні та богословські медіа

041

Богослов'я

 

Психологія консультування

053

Психологія

 

Редагування в засобах масової інформації та видавнича діяльність

061

Журналістика

 

Управління екоризиками та біозахист

101

Екологія

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
(ідентифікаційний код - 01180116)

 

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

Центральноукраїнський національний технічний університет
(ідентифікаційний код - 02070950)

 

Менеджмент бізнес-організацій

073

Менеджмент

 

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

133

Галузеве машинобудування

 

Будівництво та цивільна інженерія

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Білоцерківський національний аграрний університет
(ідентифікаційний код - 00493712)

 

Право

081

Право

 

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

 

Водні біоресурси та аквакультура

207

Водні біоресурси та аквакультура

Київський національний університет будівництва і архітектури
(ідентифікаційний код - 02070909)

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерні системи та мережі

123

Комп'ютерна інженерія

 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125

Кібербезпека

 

Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні системи та технології

 

Інженерія логістичних систем

131

Прикладна механіка

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

для Відокремленого структурного підрозділу "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"
(ідентифікаційний код - 38639433)

 

Теплогазопостачання і вентиляція

192

Будівництво та цивільна інженерія

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
(ідентифікаційний код - 02125527)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

Середня освіта (Українська мова і література)

014

Середня освіта (Українська мова і література)

 

Середня освіта (Історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Математика)

014

Середня освіта (Математика)

 

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Середня освіта (Фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

 

Професійна освіта (Будівництво)

015

Професійна освіта (Будівництво)

 

Управління закладом освіти

073

Менеджмент

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
(ідентифікаційний код - 02125674)

 

Педагогіка вищої школи

011

Освітні, педагогічні науки

 

Середня освіта (Біологія)

014

Середня освіта (Біологія)

 

Середня освіта (Інформатика)

014

Середня освіта (Інформатика)

 

Середня освіта (Хімія)

014

Середня освіта (Хімія)

 

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Середня освіта (Математика)

014

Середня освіта (Математика)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
(ідентифікаційний код - 02125094)

 

Середня освіта (Мова і література (російська, англійська))

014

Середня освіта (Мова і література (російська))

 

Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))

014

Середня освіта (Мова і література (німецька))

 

Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні

015

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

 

Фізична культура і спорт

017

Фізична культура і спорт

 

Історія та археологія

032

Історія та археологія

 

Журналістика. Медіакомунікації

061

Журналістика

 

Менеджмент. Управління освітнім закладом (за типом)

073

Менеджмент

 

Фізична терапія, ерготерапія

227

Фізична терапія, ерготерапія

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(ідентифікаційний код - 02071180)

 

Психологія

053

Психологія

 

Охорона праці

263

Цивільна безпека

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
(ідентифікаційний код - 02125266)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Фізика)

014

Середня освіта (Фізика)

 

Образотворче мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Музичне мистецтво

025

Музичне мистецтво

 

Етнологія

032

Історія та археологія

 

Психологія

053

Психологія

 

Соціологія

054

Соціологія

 

Право

081

Право

 

Фізика та астрономія

104

Фізика та астрономія

 

Географія

106

Географія

 

Курортна справа

241

Готельно-ресторанна справа

 

Туризмознавство

242

Туризм

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Львівський інститут економіки і туризму
(ідентифікаційний код - 01566212)

 

Економіка

051

Економіка

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Харчові технології

181

Харчові технології

 

Готельно-ресторанна справа

241

Готельно-ресторанна справа

 

Туризм

242

Туризм

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"
(ідентифікаційний код - 00493020)

 

Екологія

101

Екологія

 

Науки про Землю

103

Науки про Землю

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Харківський національний університет будівництва та архітектури
(ідентифікаційний код - 02071174)

 

Економіка

051

Економіка

 

Екологія

101

Екологія

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Архітектура та містобудування

191

Архітектура та містобудування

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(ідентифікаційний код - 02125585)

 

Хімія в закладах освіти

014

Середня освіта (Хімія)

 

Політологія

052

Політологія

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
(ідентифікаційний код - 02125131)

 

Агрономія

201

Агрономія

Сумський державний університет
(ідентифікаційний код - 05408289)

 

Фізична культура і спорт

017

Фізична культура і спорт

 

Біомедичні прилади та системи

163

Біомедична інженерія

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(ідентифікаційний код - 02010787)

 

Фармація

226

Фармація

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
(ідентифікаційний код - 02125444)

 

Управління персоналом і економіка праці

051

Економіка

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Одеський державний аграрний університет
(ідентифікаційний код - 00493008)

 

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

Запорізький національний університет
(ідентифікаційний код - 02125243)

 

Педагогіка вищої школи

011

Освітні, педагогічні науки

 

Театральне мистецтво

026

Сценічне мистецтво

 

Соціологія

054

Соціологія

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

101

Екологія

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

Одеський національний морський університет
(ідентифікаційний код - 01127777)

 

Управління проектами

 

Морська логістика

073

Менеджмент

 

Підприємницька діяльність на морському транспорті

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Гідротехнічне будівництво

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

Туризм (морський та річковий)

242

Туризм

Національний університет водного господарства та природокористування
(ідентифікаційний код - 02071116)

 

Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва

133

Галузеве машинобудування

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Гідротехнічне будівництво

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

 

Лісове господарство

205

Лісове господарство

 

Державна служба

281

Публічне управління та адміністрування

Львівський національний університет імені Івана Франка
(ідентифікаційний код - 02070987)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Спеціальна освіта

016

Спеціальна освіта

 

Хореографія

024

Хореографія

 

Географія

106

Географія

 

Фізична та біомедична електроніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(ідентифікаційний код - 02125639)

 

Середня освіта (Історія. Правознавство)

 

Середня освіта (Історія. Географія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Середня освіта (Інформатика)

014

Середня освіта (Інформатика)

 

Середня освіта (Хореографія)

014

Середня освіта (Хореографія)

 

Спеціальна освіта

016

Спеціальна освіта

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Управління закладом освіти

073

Менеджмент

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Туризм

242

Туризм

Харківська державна зооветеринарна академія
(ідентифікаційний код - 00493758)

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Біотехнологія

162

Біотехнології та біоінженерія

 

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Мисливське господарство

205

Лісове господарство

 

Водні біоресурси та аквакультура

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

Ветеринарна медицина

 

Лабораторна діагностика хвороб тварин

211

Ветеринарна медицина

 

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Бердянський державний педагогічний університет
(ідентифікаційний код - 02125220)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Середня освіта (хореографія)

014

Середня освіта (Хореографія)

 

Середня освіта (музичне мистецтво та художня культура)

014

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Середня освіта (мова і література (англійська))

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Середня освіта (історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (математика)

014

Середня освіта (Математика)

 

Середня освіта (фізика)

014

Середня освіта (Фізика)

 

Професійна освіта. Комп'ютерні технології

015

Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

 

Спеціальна освіта

016

Спеціальна освіта

 

Фізична культура і спорт

017

Фізична культура і спорт

 

Історія

032

Історія та археологія

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Право

081

Право

 

Прикладна фізика та наноматеріали

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(ідентифікаційний код - 05385631)

 

Освітні, педагогічні науки

011

Освітні, педагогічні науки

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Економіка

051

Економіка

 

Психологія

053

Психологія

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент організацій і адміністрування

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073

Менеджмент

 

Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

101

Екологія

 

Прикладна математика

113

Прикладна математика

 

Інформаційні управляючі системи та технології

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерна інженерія

 

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

 

Технології машинобудування

131

Прикладна механіка

 

Металорізальні верстати та системи

 

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 

Колісні та гусеничні транспортні засоби

133

Галузеве машинобудування

 

Електротехнічні системи електроспоживання

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

Енергетичний менеджмент

 

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

 

Електричні машини і апарати

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Біотехнічні та медичні апарати і системи

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Екологічна безпека

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Землеустрій та кадастр

193

Геодезія та землеустрій

 

Автомобілі та автомобільне господарство

274

Автомобільний транспорт

 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Донецький юридичний інститут МВС України
(ідентифікаційний код - 08571423)

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(ідентифікаційний код - 02125467)

 

Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта. Позашкільна освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта: історія. Українознавство

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта: мова і література (російська)

014

Середня освіта (Мова і література (російська))

 

Середня освіта: мова і література (англійська)

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Психологія

053

Психологія

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
(ідентифікаційний код - 34716922)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
(ідентифікаційний код - 02125544)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

Фізична культура і спорт

017

Фізична культура і спорт

 

Дизайн

022

Дизайн

 

Акторське мистецтво

026

Сценічне мистецтво

 

Історія та археологія

032

Історія та археологія

 

Географія

106

Географія

Рівненський державний гуманітарний університет
(ідентифікаційний код - 25736989)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Біологія)

014

Середня освіта (Біологія)

 

Середня освіта (Історія)

014

Середня освіта (Історія)

 

Середня освіта (Фізика)

014

Середня освіта (Фізика)

 

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014

Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Середня освіта (Фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Музичне мистецтво

025

Музичне мистецтво

 

Сценічне мистецтво

026

Сценічне мистецтво

 

Музеєзнавство, пам'яткознавство

027

Музеєзнавство, пам'яткознавство

 

Документознавство та інформаційна діяльність

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Історія та археологія

032

Історія та археологія

 

Економічна кібернетика

051

Економіка

 

Політологія

052

Політологія

 

Психологія

053

Психологія

 

Біологія

091

Біологія

 

Радіоекологія

101

Екологія

 

Фізика та астрономія

104

Фізика та астрономія

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(ідентифікаційний код - 08571340)

 

Управління проектами

073

Менеджмент

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
(ідентифікаційний код - 02125415)

 

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 

Психологія (практична психологія)

053

Психологія

 

Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)

112

Статистика

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
(ідентифікаційний код - 02125102)

 

Прикладна фізика

105

Прикладна фізика та наноматеріали

 

Фізична географія

 

Економічна та соціальна географія

106

Географія

 

Лісове господарство

205

Лісове господарство

Національний транспортний університет
(ідентифікаційний код - 02070915)

 

Професійна освіта (транспорт)

015

Професійна освіта (транспорт)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Підприємництво в сфері управління нерухомим майном

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Екологія

101

Екологія

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
(ідентифікаційний код - 02071151)

 

Бізнес-адміністрування

 

Менеджмент. Управління проектами

 

Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу

073

Менеджмент

 

Комп'ютерні науки. Управління проектами

122

Комп'ютерні науки

 

Технології захисту навколишнього середовища

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

 

Адміністративне управління об'єднаними територіальними громадами

281

Публічне управління та адміністрування

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ідентифікаційний код - 02071168)

 

Економіка

051

Економіка

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Харківська державна академія культури
(ідентифікаційний код - 30036001)

 

Менеджмент соціокультурних проектів

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Журналістика

061

Журналістика

Національна металургійна академія України
(ідентифікаційний код - 02070766)

 

Управління проектами

 

Інтелектуальна власність

073

Менеджмент

Таврійський державний агротехнологічний університет
(ідентифікаційний код - 00493698)

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Екологія

101

Екологія

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Агрономія

201

Агрономія

 

Агроінженерія

208

Агроінженерія

Київський національний університет культури і мистецтв
(ідентифікаційний код - 02214159)

 

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

 

Дизайн

022

Дизайн

 

Хореографія

024

Хореографія

 

Музичне мистецтво

025

Музичне мистецтво

 

Сценічне мистецтво

026

Сценічне мистецтво

 

Музеєзнавство, пам'яткознавство

027

Музеєзнавство, пам'яткознавство

 

Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

 

Менеджмент соціокультурної діяльності

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Культурологія

034

Культурологія

 

Переклад (германські мови та літератури)

035

Філологія

 

Економіка

051

Економіка

 

Журналістика

061

Журналістика

 

Право

081

Право

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Готельно-ресторанна справа

241

Готельно-ресторанна справа

 

Міжнародний туризм

242

Туризм

 

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Українська академія друкарства
(ідентифікаційний код - 02071004)

 

Книжкова та станкова графіка

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Документознавство та інформаційна діяльність

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Маркетинг

075

Маркетинг

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Комп'ютеризовані комплекси пакувального виробництва

131

Прикладна механіка

 

Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва

133

Галузеве машинобудування

 

Автоматизоване управління технологічними процесами

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

 

Технологія електронних мультимедійних видань

 

Поліграфічні медійні технології

 

Комп'ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань

 

Експертиза видавничо-поліграфічних матеріалів

186

Видавництво та поліграфія

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(ідентифікаційний код - 02070855)

 

Екологія

101

Екологія

 

Геофізика

 

Геологія нафти і газу

 

Геоінформатика

103

Науки про Землю

 

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерна інженерія

 

Зварювання та споріднені технології

131

Прикладна механіка

 

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Технології захисту навколишнього середовища

183

Технології захисту навколишнього середовища

 

Буріння нафтових і газових свердловин

184

Гірництво

 

Видобування нафти і газу

 

Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ

 

Обладнання нафтових і газових промислів

 

Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ

185

Нафтогазова інженерія та технології

 

Архітектура та містобудування

191

Архітектура та містобудування

 

Будівництво та цивільна інженерія

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Геодезія

 

Геоінформаційні системи і технології

 

Землеустрій та кадастр

193

Геодезія та землеустрій

 

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
(ідентифікаційний код - 02070921)

 

Системи технічного захисту інформації

 

Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

125

Кібербезпека

 

Інформаційні управляючі системи та технології

 

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

 

Інтегровані інформаційні системи

126

Інформаційні системи та технології

 

Літаки і вертольоти

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 

Фізична терапія

227

Фізична терапія, ерготерапія

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
(ідентифікаційний код - 02214171)

 

Режисура неігрового кіно

 

Звукорежисура

 

Кінооператорство

 

Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва

 

Режисура ігрового кіно

 

Майстерність диктора та ведучого програм телебачення

 

Режисура телебачення

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

 

Режисура балету

 

Режисура цирку

 

Режисура драматичного театру

 

Продюсерство сценічного мистецтва

 

Акторське мистецтво театру і кіно

 

Мистецтво театру ляльок

026

Сценічне мистецтво

Національний університет "Одеська юридична академія"
(ідентифікаційний код - 20933314)

 

Міжнародна журналістика

061

Журналістика

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

 

Міжнародне право

293

Міжнародне право

Одеська державна академія будівництва та архітектури
(ідентифікаційний код - 02071033)

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості"
(ідентифікаційний код - 35178067)

 

Освітні вимірювання

011

Освітні, педагогічні науки

Університет митної справи та фінансів
(ідентифікаційний код - 39568620)

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

Комунальна форма власності

4.1.4. Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"

Черкаська медична академія
(ідентифікаційний код - 02011686)

 

Акушерська справа

 

Сестринська справа

223

Медсестринство

Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпровський базовий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"
(ідентифікаційний код - 02011158)

 

Акушерська справа

223

Медсестринство

Комунальний заклад вищої освіти "Кам'янський медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"
(ідентифікаційний код - 02011166)

 

Акушерська справа

223

Медсестринство

Комунальний заклад "Костянтинівський медичний коледж"
(ідентифікаційний код - 02011226)

 

Акушерська справа

223

Медсестринство

4.1.5. Другий (магістерський) рівень

Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
(ідентифікаційний код - 02125591)

 

Середня освіта (Англійська мова)

014

Середня освіта (Англійська мова)

 

Менеджмент

073

Менеджмент

Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради"
(ідентифікаційний код - 02214515)

 

Музичне мистецтво

025

Музичне мистецтво

Хмельницький університет управління та права
(ідентифікаційний код - 14163438)

 

Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве самоврядування

074 (281)

Публічне управління та адміністрування

Комунальний заклад вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради
(ідентифікаційний код - 22133718)

 

Фізична терапія

227

Фізична терапія, ерготерапія

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
(ідентифікаційний код - 02139771)

 

Педагогіка вищої освіти

011

Освітні, педагогічні науки

 

Управління навчальним закладом

073

Менеджмент

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
(ідентифікаційний код - 02125556)

 

Дошкільна освіта

012

Дошкільна освіта

 

Середня освіта (Мова і література (німецька))

014

Середня освіта (Мова і література (німецька))

 

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Середня освіта (Фізична культура)

014

Середня освіта (Фізична культура)

 

Середня освіта (Українська мова і література)

014

Середня освіта (Українська мова і література)

Київський університет імені Бориса Грінченка
(ідентифікаційний код - 02136554)

 

Педагогіка вищої школи

 

Педагогіка середньої освіти

011

Освітні, педагогічні науки

 

Логопедія

016

Спеціальна освіта

 

Фізичне виховання

017

Фізична культура і спорт

 

Графічний дизайн

022

Дизайн

 

Образотворче мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Сольний спів

 

Музичне мистецтво

025

Музичне мистецтво

 

Мова і література (китайська)

 

Мова і література (французька)

 

Літературна творчість

 

Мова і література (японська)

 

Мова і література (італійська)

 

Мова і література (іспанська)

035

Філологія

 

Практична психологія

 

Психологія

053

Психологія

 

Видавнича справа та редагування

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

 

Медіа-комунікації

 

Журналістика

061

Журналістика

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент організацій та адміністрування

 

Управління навчальним закладом (за видами)

073

Менеджмент

 

Право

081

Право

 

Математичне моделювання

111

Математика

 

Інформатика

122

Комп'ютерні науки

 

Соціальна робота

 

Соціальна педагогіка

231

Соціальна робота

Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти"
(ідентифікаційний код - 02139682)

 

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Недержавна форма власності

4.1.6. Молодші спеціалісти

Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната
(ідентифікаційний код - 05508329)

 

Туризм

242

Туризм

4.1.7. Другий (магістерський) рівень

Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет"
(ідентифікаційний код - 22838873)

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
(ідентифікаційний код - 20201672)

 

Переклад (англійська)

 

Мова та література (англійська)

035

Філологія

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Управління навчальним закладом

073

Менеджмент

 

Право

081

Право

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"
(ідентифікаційний код - 24265677)

 

Бізнес-адміністрування

073

Менеджмент

Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"
(ідентифікаційний код - 40762332)

 

Бізнес-адміністрування

073

Менеджмент

Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"
(ідентифікаційний код - 22115979)

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"
(ідентифікаційний код - 22142717)

 

Менеджмент

073

Менеджмент

"Класичний приватний університет"
(ідентифікаційний код - 19278502)

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"
(ідентифікаційний код - 37992250)

 

Психологія

053

Психологія

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Право

081

Право

 

Готельно-ресторанна справа

241

Готельно-ресторанна справа

Міжнародний гуманітарний університет
(ідентифікаційний код - 26249278)

 

Філологія

035

Філологія

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Право

081

Право

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародне право

293

Міжнародне право

Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут банківської справи"
(ідентифікаційний код - 24733836)

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
(ідентифікаційний код - 24684167)

 

Графічний дизайн

022

Дизайн

 

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

071

Облік і оподаткування

 

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Право

081

Право

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Архітектура та містобудування

191

Архітектура та містобудування

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
(ідентифікаційний код - 24684167)

 

Початкова освіта

013

Початкова освіта

 

Середня освіта (Географія)

014

Середня освіта (Географія)

 

Середня освіта (Історія та правознавство)

014

Середня освіта (Історія)

 

Державне регулювання соціально-економічного розвитку

051

Економіка

 

Географія

106

Географія

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
(ідентифікаційний код - 00127522)

 

Психологія

053

Психологія

 

Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Правоохоронна діяльність

262

Правоохоронна діяльність

для Львівського інституту Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
(ідентифікаційний код - 25558766)

 

Право

081

Право

для Маріупольського інституту Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
(ідентифікаційний код - 25671304)

 

Управління персоналом та економіка праці

051

Економіка

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"
(ідентифікаційний код - 19359117)

 

Менеджмент організацій і адміністрування

073

Менеджмент

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
(ідентифікаційний код - 01597997)

 

Педагогіка вищої школи

011

Освітні, педагогічні науки

 

Документознавство та інформаційна діяльність

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Економічна кібернетика

 

Управління персоналом та економіка праці

 

Економіка підприємства

051

Економіка

 

Фінанси і кредит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Менеджмент і адміністрування

073

Менеджмент

 

Товарознавство і комерційна діяльність

 

Товарознавство та експертиза в митній справі

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Комп'ютерні науки

122

Комп'ютерні науки

 

Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

 

Технології в ресторанному господарстві

181

Харчові технології

 

Місцеве самоврядування

281

Публічне управління та адміністрування

 

Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Львівський торговельно-економічний університет
(ідентифікаційний код - 01597980)

 

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

 

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Управління фінансово-економічною безпекою

 

Менеджмент

073

Менеджмент

 

Товарознавство та комерційна діяльність

 

Товарознавство та експертиза в митній справі

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Харчові технології

181

Харчові технології

5. Відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", продовжити строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:

Державна форма власності Харківська державна зооветеринарна академія
(ідентифікаційний код - 00493758)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

Продовжити строк дії сертифіката

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство
(бакалаври)

01.07.2020

20

Аграрні науки та продовольство

207

Водні біоресурси та аквакультура
(бакалаври)

01.07.2027

0901

Сільське господарство і лісництво

6.090103

Лісове і садово-паркове господарство

01.07.2020

0902

Рибне господарство та аквакультура

6.090201

Водні біоресурси та аквакультура

01.07.2027

Житомирський національний агроекологічний університет
(ідентифікаційний код - 00493681)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

Продовжити строк дії сертифіката

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент
(бакалаври)

01.07.2022

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища
(бакалаври)

01.07.2022

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія
(бакалаври)

01.07.2022

20

Аграрні науки та продовольство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
(бакалаври)

01.07.2022

6. Відповідно до пункту 41 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" N 1556-VII від 01.07.2014 (Закон N 1556-VII) та пункту 2 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження" N 1731-VIII від 03.11.2016 (Закон N 1731-VIII), продовжити термін дії сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих навчальних закладів на період проведення антитерористичної операції, але не більш як на п'ять років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів.

Державна форма власності

Донецький національний університет імені Василя Стуса
(ідентифікаційний код - 02070803)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки

(код та назва спеціальності)

Продовжити строк дії сертифіката

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія

01.07.2024

Донецький національний медичний університет
(ідентифікаційний код - 02010698)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

Продовжити строк дії сертифіката

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія
(спеціалісти)

01.07.2024

221

Стоматологія
(магістри)

01.07.2024

222

Медицина
(спеціалісти)

01.07.2024

222

Медицина
(магістри)

01.07.2024

228

Педіатрія
(магістри)

01.07.2024

1201

Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

01.07.2024

8.12010001

Лікувальна справа

01.07.2024

7.12010002

Педіатрія

01.07.2024

8.12010002

Педіатрія

01.07.2024

1201

Медицина

7.12010003

Медико-профілактична справа

01.07.2024

8.12010003

Медико-профілактична справа

01.07.2024

7.12010005

Стоматологія

01.07.2024

8.12010005

Стоматологія

01.07.2024

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" для Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
(ідентифікаційний код - 35946459)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

Продовжити строк дії сертифіката

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта (Дизайн)
(бакалаври)

01.07.2023

015

Професійна освіта (Охорона праці)
(бакалаври)

01.07.2023

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
(ідентифікаційний код - 01566057)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

Продовжити строк дії сертифіката

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

01.07.2023

6.030507

Маркетинг

01.07.2023

6.030509

Облік і аудит

01.07.2023

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

01.07.2023

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

01.07.2023

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

01.07.2023

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701

Харчові технології та інженерія

01.07.2023

Донецький державний університет управління
(ідентифікаційний код - 00173427)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

Продовжити строк дії сертифіката

0305

Економіка та підприємництво

8.03050802

Банківська справа

01.07.2023

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

01.07.2023

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

01.07.2023

8.03060103

Менеджмент природоохоронної діяльності

01.07.2023

7.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

01.07.2023

8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

01.07.2023

1501

Державне управління

8.15010002

Державна служба

01.07.2023

1801

Специфічні категорії

8.18010013

Управління проектами

01.07.2023

8.18010016

Бізнес-адміністрування

01.07.2023

8.18010018

Адміністративний менеджмент

01.07.2023

6.1. Переоформити відповідні сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей.

7. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії відмовити в акредитації за спеціальностями:

Чергова акредитація

Недержавна форма власності

Спеціалісти

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"
(ідентифікаційний код - 21853474)

1201

Медицина

7.12010001

Лікувальна справа

7.12010005

Стоматологія

8. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії відмовити в акредитації освітньо-професійної програми:

Державна форма власності

Другий (магістерський) рівень

Вінницький національний аграрний університет
(ідентифікаційний код - 00497236)

 

Садівництво та виноградарство

203

Садівництво та виноградарство

9. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії відмовити в продовженні строку дії сертифікатів про акредитацію підготовки бакалаврів на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:

Одеська державна академія будівництва та архітектури
(ідентифікаційний код - 02071033)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

0601

Будівництво та архітектура

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
(ідентифікаційний код - 02125094)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки
(код та назва спеціальності)

0301

Соціально-політичні науки

6.060103

Практична психологія

Житомирський національний агроекологічний університет
(ідентифікаційний код - 00493681)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки

(код та назва спеціальності)

0501

Економіка і підприємництво

6.050100

Економіка підприємства

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка
(бакалаври)

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(бакалаври)

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство
(бакалаври)

10. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії направити на повторну акредитаційну експертизу:

Державна форма власності

Другий (магістерський) рівень

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(ідентифікаційний код - 02070855)

 

Оцінка землі та нерухомого майна

193

Геодезія та землеустрій

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(ідентифікаційний код - 02066769)

 

Інженерія логістичних систем

131

Прикладна механіка

Київський національний торговельно-економічний університет
для Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
(ідентифікаційний код - 05476322)

 

Менеджмент організацій торгівлі

073

Менеджмент

11. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії переоформити сертифікати:

11.1. Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" про акредитацію освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і література) за спеціальністю 014 Середня освіта (Англійська мова і література)

на сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська мова і література) за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)).

11.2. Подільського державного аграрно-технічного університету про акредитацію освітньо-професійної програми Транспортні технології (автомобільний транспорт) за спеціальністю 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) на сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Транспортні технології (автомобільний транспорт) за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

 

Голова Акредитаційної комісії

Л. М. Гриневич

Секретар Акредитаційної комісії

О. І. Шаров
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали