ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2011 року

Верховний Суд України в складі: головуючого - Лященко Н. П., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Гусака М. Б., Ємця А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдного В. В., Канигіної Г. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Колесника П. І., Короткевича М. Є., Коротких О. А., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Кузьменко О. Т., Маринченка В. Л., Онопенка В. В., Панталієнка П. В., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Прокопенка О. Б., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Тітова Ю. Г., Шаповалової О. А., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" про перегляд ухвали Верховного Суду України від 10 вересня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_42 до відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" про визнання акта недійсним і відшкодування моральної шкоди та за зустрічним позовом відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" до ОСОБА_42 про стягнення збитків, завданих позаобліковим споживанням електричної енергії, встановив:

У січні 2009 року ОСОБА_42 звернувся до суду з позовом до відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" (далі - ВАТ "Донецькобленерго") про визнання акта недійсним та відшкодування моральної шкоди, посилаючись на те, що 8 жовтня 2008 року співробітниками Маріїнського РЕМ було складено акт N 068392 про порушення ним Правил користування електричною енергією побутовим споживачем, в якому було вказано на використання пристрою з метою зміни показань засобів обліку електричної енергії, а саме використання фазорухаючого трансформатора для зупинки електричного лічильника. Посилаючись на те, що зазначений акт складено з порушенням вимог Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357 (далі - Правила), у результаті чого йому в подальшому була безпідставно відключена електрична енергія та нараховані штрафні санкції, позивач просив визнати акт недійсним, скасувати штрафні санкції в розмірі 16744 грн. 57 коп. і відшкодувати моральну шкоду в розмірі 1700 грн.

Заперечуючи проти позову, ВАТ "Донецькобленерго" звернулося до суду із зустрічним позовом до ОСОБА_42 про стягнення збитків, завданих позаобліковим споживанням електричної енергії.

Рішенням Мар'їнського районного суду Донецької області від 18 березня 2009 року позов ОСОБА_42 задоволено: визнано акт N 068392 про порушенняПравил від 8 жовтня 2008 року, складений на ім'я ОСОБА_42, недійсним; скасовано штраф у розмірі 16744 грн. 57 коп.; стягнуто з ВАТ "Донецькобленерго" на користь ОСОБА_42 1700 грн. на відшкодування моральної шкоди. Додатковими рішеннями цього ж суду від 4 вересня 2009 року та 22 вересня 2009 року змінено норми матеріального права, на підставі яких було ухвалено рішення, вирішено питання про розподіл судових витрат і відмовлено в задоволенні зустрічного позову ВАТ "Донецькобленерго".

Рішенням апеляційного суду Донецької області від 20 квітня 2010 року рішення суду першої інстанції в частині позовних вимог про відшкодування моральної шкоди скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні позову; у решті - рішення залишено без змін.

Ухвалою судді Верховного Суду України від 10 вересня 2010 року відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі за касаційною скаргою ВАТ "Донецькобленерго" на рішення Мар'їнського районного суду Донецької області від 18 березня 2009 року та рішення апеляційного суду Донецької області від 20 квітня 2010 року.

У заяві ВАТ "Донецькобленерго" про перегляд ухвали судді Верховного Суду України від 10 вересня 2010 року порушується питання про скасування постановленої судом ухвали й передачу справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції з підстав, передбаченихп. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, - неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, а саме ст. 16 ЦК України, щодо обраного способу захисту прав.

На обґрунтування заяви додано ухвали Верховного Суду України від 15 жовтня 2008 року у справі N 6-18297св08 та від 29 квітня 2009 року у справі N 6-22492св08, в яких, на думку ВАТ "Донецькобленерго", по-іншому застосовано положення ст. 16 ЦК України.

В зазначених ухвалах суд касаційної інстанції в подібних правовідносинах дійшов висновку, що акт про порушення Правил користування електричною енергією не встановлює будь-яких обов'язків і його оскарження не передбачено чинним законодавством як спосіб захисту судом цивільних прав та інтересів особи.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши наведені в заяві доводи, Верховний Суд України вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа також має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного судочинства.

Отже, об'єктом захисту є порушене, невизнане або оспорене право чи цивільний інтерес, саме вони є підставою для звернення особи за захистом свого права із застосуванням відповідного способу захисту.

Крім того, ст. 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Правовідносини з постачання фізичним особам електричної енергії регулюються ст. 714 ЦК України, ст. ст. 24 - 27 Закону України "Про електроенергетику", Правилами і Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 4 травня 2006 року N 562 (далі - Методика).

За положеннями ст. 26 Закону України "Про електроенергетику" споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та Правил згідно із законодавством України.

Відповідно до п. 53 Правил у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем Правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий залишається в енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження.

У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальника.

Судами встановлено, що позивач є споживачем електричної енергії, яку йому постачає відповідач.

8 жовтня 2008 року співробітниками Маріїнського РЕМ було складено акт N 068392 про порушення ОСОБА_42 Правил користування електричною енергією, в якому було вказано на використання пристрою з метою зміни показань засобів обліку електричної енергії, а саме використання фазорухаючого трансформатора для зупинки електричного лічильника.

Акт підписано трьома представниками відповідача та судом першої інстанції визнано таким, що складений відповідно до Правил.

У п. 8 акта зазначено, що споживач запрошується на комісію з розгляду цього акта на 9 годину 13 жовтня 2008 року (а. с. 12), яка при доведеності зафіксованих актом обставин, від імені енергопостачальника та відповідно до Методики може визначити негативні для споживача наслідки.

Отже, складений ВАТ "Донецькобленерго" акт є лише фіксацією порушення, яке було виявлено під час проведення постачальником енергії перевірки дотримання Правил, і згідно зі ст. 57 ЦПК України доказом, який у разі виникнення спору повинен оцінюватися судом відповідно до вимог ст. 212 ЦПК України, і його оскарження не передбачено чинним законодавством як спосіб захисту судом цивільних прав та інтересів особи.

Ураховуючи викладене, заява ВАТ "Донецькобленерго" підлягає задоволенню, а ухвала судді Верховного Суду України від 10 вересня 2010 року - скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Керуючись ст. ст. 3603, 3604 ЦПК України, Верховний Суд України постановив:

Заяву відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" задовольнити.

Ухвалу судді Верховного Суду України від 10 вересня 2010 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України.

 

Головуючий

Н. П. Лященко

Судді:

М. І. Балюк

В. П. Барбара

І. С. Берднік

С. М. Вус

Л. Ф. Глос

Т. В. Гошовська

Л. І. Григор'єва

М. І. Гриців

В. С. Гуль

В. І. Гуменюк

М. Б. Гусак

А. А. Ємець

Т. Є. Жайворонок

В. В. Заголдний

Г. В. Канигіна

М. Р. Кліменко

Є. І. Ковтюк

П. І. Колесник

М. Є. Короткевич

О. А. Коротких

В. І. Косарєв

О. В. Кривенда

В. В. Кривенко

О. Т. Кузьменко

В. Л. Маринченко

В. В. Онопенко

П. В. Панталієнко

М. В. Патрюк

В. Ф. Пивовар

П. П. Пилипчук

О. І. Потильчак

Б. М. Пошва

О. Б. Прокопенко

Я. М. Романюк

Ю. Л. Сенін

Ю. Г. Тітов

О. А. Шаповалова

І. Б. Шицький

В. Ф. Школяров

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали