Додаткова копія: Про визнання банкрутом

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

06.03.2018 р.

Справа N 50/371-б

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: головуючого - Пєскова В. Г., суддів: Білоуса В. В., Погребняка В. Я., за участю секретаря судового засідання - Анісімової М. О.; учасники справи: ініціюючий кредитор - Публічне акціонерне товариство "Київенерго", представник ініціюючого кредитора у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, боржник - Державне підприємство "Наш дім", представник боржника у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, керуючий санацією боржника - арбітражний керуючий К. Д. В. приймала участь у судовому засіданні особисто, кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонінвест", представник кредитора - Б. М. І., представник Фонду державного майна України - У. Ю. А., представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Г. С. Р. і К. О. М., представник Головного територіального управління юстиції у місті Києві - Ч. С. С., представник Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Лобановського, 130" - Г. Н. В., за участю прокурора Генеральної прокуратури України З. С. М., розглянувши касаційні скарги Заступника прокурора міста Києва та Фонду державного майна України на постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 у складі колегії суддів: Доманська М. Л. (головуючий), Пантелієнко В. О., Верховець А. А. та на ухвалу господарського суду міста Києва від 12.10.2017 у складі судді - Пасько М. В., у частині задоволення заяви керуючого санацією боржника та затвердження змін до плану санації Державного підприємства "Наш дім" у справі N 50/371-б за заявою Публічного акціонерного товариства "Київенерго" до Державного підприємства "Наш дім" про визнання банкрутом, встановив:

Розгляд справи відбувається відповідно до положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону, чинній до 19.01.2013).

ФАКТИ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

1. 11.06.2010 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" було порушено справу про банкрутство Державного підприємства "Наш дім".

2. 18.02.2011 ухвалою господарського суду міста Києва затверджено реєстр кредиторів, до якого увійшли ПАТ "Київенерго" з вимогами у розмірі 4,7 млн. грн. та ПАТ "Київводоканал" з вимогами у сумі 1,4 млн. грн.

3. 26.01.2012 ухвалою господарського суду міста Києва введено процедуру санації боржника.

4. 16.06.2014 ухвалою господарського суду міста Києва затверджено план санації боржника, який не передбачав залучення інвесторів, а відновлення платоспроможності планувалося здійснити за рахунок продажу частини майна боржника.

5. 16.07.2015 ухвалою господарського суду міста Києва призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого К. Д. В., вирішено інші процесуальні питання.

6. 30.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва замінено кредитора ПАТ "Київенерго" на ТОВ "Укрдонінвест".

7. 31.10.2016 до суду першої інстанції від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

8. 24.01.2017 до суду першої інстанції від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

9. 14.03.2017 до суду першої інстанції від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про затвердження змін до плану санації боржника.

10. Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.04.2017 залучено Фонд державного майна України учасником провадження у справі N 50/371-б.

11. 18.05.2017 до суду першої інстанції від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

12. 26.05.2017 до суду першої інстанції від голови органу самоорганізації населення Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34" надійшло клопотання про розгляд питання щодо внесення змін до плану санації боржника.

13. 31.05.2017 до суду першої інстанції від Фонду державного майна України надійшли пояснення на зміни до плану санації боржника.

14. 08.06.2017 до суду першої інстанції від керуючого санацією боржника надійшло клопотання про затвердження змін до плану санації боржника.

15. 14.07.2017 до суду першої інстанції від керуючого санацією боржника надійшли зміни до плану санації боржника.

16. 14.07.2017 до суду першої інстанції від Приватного акціонерного товариства "АК "Київводоканал" надійшли заперечення на зміни до плану санації боржника.

Короткий зміст оскаржених судових рішень

17. 12.10.2017 ухвалою господарського суду міста Києва вирішено низку процесуальних питань, у тому числі, задоволено заяву керуючого санацією боржника і затверджено зміни до плану санації Державного підприємства "Наш дім".

18. 29.11.2017 постановою Київського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду міста Києва від 12.10.2017 залишено без змін.

19. В основу цих судових рішень покладено висновки про те, що вказані зміни були схвалені комітетом кредиторів та погоджені Міністерством економічного розвитку та торгівлі України (далі - Міністерство) як органом управління боржником. Крім того, відсутність погодження змін до плану санації Фондом державного майна України (далі - ФДМУ) не перешкоджає їх затвердженню, оскільки ФДМУ не є органом управління державним підприємством. Також судами при вирішенні питання правомірності умов санації зазначено про пріоритетність положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), який має переваги у застосуванні над іншими актами у даних правовідносинах.

Короткий зміст вимог касаційних скарг та відзивів

20. Заступником прокурора міста Києва подано касаційну скаргу на ухвалу господарського суду міста Києва від 12.10.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 в частині задоволення заяви керуючого санацією боржника та затвердження змін до плану санації, в якій поставлено питання про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій і направлення справи до суду першої інстанції для подальшого розгляду справи про банкрутство.

Посилання зроблено на порушення статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", а також Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас, затвердженого наказом ФДМУ від 01.11.2016 N 1991 (Порядок N 1991), згідно з яким державний орган приватизації погоджує плани санації державних підприємств, щодо... об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання.

21. Фондом державного майна України подано касаційну скаргу на ті самі судові рішення з вимогою їх скасування та прийняття нового рішення, яким відмовити керуючому санацією К. Д. В. у задоволенні клопотання про затвердження змін до плану санації.

Скаржник зазначав про неврахування судами статті 5 Закону, яка передбачає можливість регулювання проваджень у справі про банкрутство й іншими законами. Тому, на думку ФДМУ, суди повинні були застосувати пункт 33 частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності". При цьому кредиторська заборгованість, що підлягає погашенню у процедурі санації сягає лише 4,1 млн. грн. що складає лише 9,7 % статутного капіталу ТОВ "Твій Дім", що є неспівмірним із вартістю майна, що його планується передати до статутного капіталу цього товариства.

22. Керуюча санацією К. Д. В. у своєму відзиві наголосила на законності та обґрунтованості прийнятого судом апеляційної інстанції судового рішення, оскільки Закон не встановлює обов'язковості погодження плану санації з ФДМУ, а поточні вимоги ТОВ "Укрдонінвест" обґрунтовано враховано у плані санації.

23. ТОВ "Укрдонінвест" у відзивах на касаційні скарги Заступника прокурора міста Києва та ФДМУ просило залишити без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій і посилалося на їх обґрунтованість та відповідність положенням законодавства.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.

24. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону, чинній до 19.01.2013).

Стаття 18. План санації боржника

1. Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.

План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.

План санації може містити умови про:

виконання зобов'язань боржника третіми особами;

обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права;

задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

2. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути:

реструктуризація підприємства;

перепрофілювання виробництва;

закриття нерентабельних виробництв;

відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

ліквідація дебіторської заборгованості;

реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону;

продаж частини майна боржника;

зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств);

одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника;

звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети;

інші способи відновлення платоспроможності боржника.

3. Інвестор (інвестори) за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та плану санації.

4. План санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації.

План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації.

Якщо один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації, інші кредитори можуть прийняти одне з таких рішень:

про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів;

про викуп боргу відповідно до відомостей реєстру вимог кредиторів.

5. Збори кредиторів можуть прийняти одне з таких рішень:

схвалити план санації та подати його на затвердження господарському суду;

відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергових зборів кредиторів для розгляду нового плану санації, які повинні відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.

Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення зборів кредиторів. Протокол зборів кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

У разі якщо кредиторами прийнято рішення про викуп боргу відповідно до частини четвертої цієї статті, керуючий санацією подає до господарського суду відповідний договір.

Керуючий санацією зобов'язаний попередньо погодити план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в установленому порядку.

6. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не подано плану санації боржника, господарський суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.

У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає триваліший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника.

7. Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів.

8. У разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно з планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло у зв'язку з проведенням процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.

25. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції до 15.12.2017)

Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Стаття 43. Оцінка доказів

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

26. Закон України "Про управління об'єктами державної власності"

Стаття 6 частина перша пункт 33.

Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань погоджують з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації об'єктів державної власності в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

27. У судовому засіданні представники учасників справи підтримали доводи, наведені в касаційних скаргах і відзивах на них.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

А. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої й апеляційної інстанцій

28. Колегія суддів зазначає, що всупереч положенням статті 43 ГПК України сутність первісного плану санації, запропонованих змін до плану санації в ухвалі господарського суду міста Києва від 12.10.2017 не описано. Ухвала суду першої інстанції у своїй резолютивній частині також не містить посилань на зміст заяви керуючого санацією та зміст затверджених змін до плану санації боржника. Тобто, зміст ухвали суду першої інстанції не відповідає вимогам статті 84 ГПК України (у редакції до 15.12.2017) щодо змісту рішення суду.

29. Крім того, суди попередніх інстанцій в оскаржених рішеннях вказали, що від керуючого санацією боржника до суду першої інстанції неодноразово надійшли зміни до плану санації боржника без відображення змісту цих змін. Зокрема, в ухвалі господарського суду міста Києва від 12.10.2017 відображено шестиразове звернення арбітражного керуючого зі змінами до плану санації. Однак, судами першої та апеляційної інстанції не вказано, які саме з цих змін були предметом судового розгляду та їх зміст.

30. Також на порушення приписів статті 43 ГПК України судами попередніх інстанцій не враховано, що змінами до плану санації ДП "Наш дім" передбачено створення нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю з часткою держави у розмірі 75,23 %. А у зв'язку з цим на спірні правовідносини поширюються приписи пункту 33 частини першої статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", оскільки відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону, чинній до 19.01.2013) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Крім того, Порядок погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас, затверджений наказом ФДМУ від 01.11.2016 N 1991 (Порядок N 1991), також містить норму щодо погодження державним органом приватизації планів санації державних підприємств, зокрема щодо об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання. Зазначені вище приписи законодавства не суперечать положенням Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а доповнюють його в цій частині.

31. Крім того, згідно з частиною шостою статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів. Однак всупереч цим принципам арбітражний керуючий К. Д. В., достеменно знаючи, що ФДМУ здійснюватиме в майбутньому управління новоствореним товариством, подала до суду на затвердження зміни до плану санації боржника без погодження з ФДМУ.

32. Суд касаційної інстанції доходить до висновку, що затвердження без погодження з ФДМУ змін до плану санації, яким передбачено створення товариства за істотної участі держави, суперечить загальним засадам цивільного законодавства, закріпленим у статтях 1, 3 ЦК України, оскільки в такому випадку реалізація умов санації призведе до утворення товариства за відсутності вільного і належного волевиявлення одного із його учасників.

33. З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що доводи, викладені у касаційних скаргах знайшли своє часткове підтвердження, а висновки судів першої та апеляційної інстанцій є передчасними, зроблені без з'ясування всіх істотних обставин справи, тому прийняті у справі рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині задоволення заяви керуючого санацією боржника та затвердження змін до плану санації підлягають скасуванню, а справа - передачі на розгляд до суду першої інстанції. Під час нового розгляду справи суду першої інстанції слід дослідити наявні у справі докази, всебічно, повно й об'єктивно встановити обставини справи та вирішити спір відповідно до вимог чинного законодавства.

Б. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

34. У зв'язку з викладеним Верховний Суд вважає за необхідне скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 та ухвалу господарського суду міста Києва від 12.10.2017 у справі N 50/371-б у частині задоволення заяви керуючого санацією Державного підприємства "Наш дім" про затвердження змін до плану санації Державного підприємства "Наш дім", а справу N 50/371-б направити до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Керуючись частиною першою статті 240, статтями 300, 301, 308, 310, 316 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановив:

1. Касаційну скаргу Заступника прокурора міста Києва задовольнити, касаційну скаргу Фонду державного майна України задовольнити частково.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 та ухвалу господарського суду міста Києва від 12.10.2017 у справі N 50/371-б у частині задоволення заяви керуючого санацією Державного підприємства "Наш дім" про затвердження змін до плану санації Державного підприємства "Наш дім" скасувати.

3. Справу N 50/371-б направити до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

4. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

В. Пєсков

Судді:

В. Білоус

 

В. Погребняк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали