ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.03.2010 р.

N Б-19/139-09

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів - Ткаченко Н. Г. (головуючого), Катеринчук Л. Й. (доповідач), Яценко О. В., розглянувши касаційну скаргу Полтавського акціонерного банку "Полтава-банк" на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 18.01.2010 року та ухвалу господарського суду Харківської області від 08.10.2009 року у справі N Б-19/139-09 господарського суду Харківської області за заявою ТОВ "Торговий дім "Вовна" до ТОВ "Торговий дім "Вовна" про визнання банкрутом (розпорядник майна Вакуленко В. В.) (за участю представників: від ПАБ "Полтава-банк" - Довбенко О. Ю. (дов. від 03.01.2008 року), від ТОВ "Торговий дім "Вовна" - Солодянкіна І. Д. (дов. від 14.09.2009 року)), встановив:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.09.2009 року порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ "Торговий дім "Вовна" (далі - боржника) за заявою боржника в зв'язку з недостатністю вартості майна для задоволення вимог кредиторів відповідно до загальної процедури, визначеної статтею 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закону).

Ухвалою підготовчого засідання суду від 08. 10.2009 року зобов'язано боржника в десятиденний строк подати оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство; доручено розпоряднику майна разом з керівником боржника розглянути в місячний строк з моменту публікації оголошення вимоги кредиторів, скласти реєстр вимог кредиторів і подати його до суду; визначено провести попереднє судове засідання 17.11.2009 року, зобов'язано розпорядника майна боржника письмово повідомити кредиторів про проведення зборів кредиторів, які призначено на 20.11.2009 року, а також призначено дату засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури чи припинення провадження у справі про банкрутство на 02.12.2009 року.

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою, Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати ухвалу суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким провадження у справі N Б-19/139-09 припинити.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 18.01.2010 року апеляційну скаргу Полтавського акціонерного банку "Полтава-банк" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Харківської області від 08.10.2009 року залишено без змін з підстав доведення боржником необхідними доказами стану неплатоспроможності.

Не погоджуючись з прийнятою постановою апеляційної інстанції, Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати зазначену постанову апеляції та ухвалу суду першої інстанції і припинити провадження, аргументуючи порушенням норм матеріального та процесуального права, зокрема, статей 1, 6, 7, 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статей 33, 34, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову апеляційного суду та ухвалу суду першої інстанції на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судами норм матеріального та процесуального права, вислухавши представників сторін, дійшла висновку про відсутність правових підстав для задоволення касаційної скарги, виходячи з такого.

Згідно з частиною 2 статті 41 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Згідно пункту 2 статті 6 Закону право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник та кредитор.

За приписами частини 3 статі 6 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають на менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно з частиною 2 статті 7 Закону заява боржника повинна містити крім відомостей, передбачених частиною 1 цієї статті, такі відомості:

суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником;

розмір заборгованості із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування по податках і зборах (обов'язкових платежах);

розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплати авторської винагороди;

відомості про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум і дебіторської заборгованості;

найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника.

Отже, законодавець передбачає, що за змістом заяви боржника про порушення справи про його банкрутство повинна відтворюватися загальна картина фінансового становища боржника на момент порушення справи про банкрутство (як активів, так пасивів), яка передбачає відображення загальної суми вимог усіх кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником з окремим виведенням розміру заборгованості по загальнообов'язкових податках та зборах, по заробітній платі та прирівняних до неї платежах, а також у заяві повинні бути відомості про загальну вартість майна боржника (як того, щодо якого існують обтяження, так майна, не обтяженого заборонами), грошових сум, дебіторської заборгованості та обґрунтування неплатоспроможності підприємства в розумінні абзацу 2 статті 1 Закону.

Згідно з частиною 3 статті 7 Закону до заяви боржника додаються:

рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду з заявою, крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті;

бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника;

перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави;

рішення загальних зборів акціонерного товариства, учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю, яке визначає уповноважену особу акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, якщо це питання було вирішене ними;

протокол загальних зборів працівників боржника, на якому обрано представника працівників боржника, уповноважену особу акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю для участі в арбітражному процесі під час провадження у справі про банкрутство, а в разі неможливості скликання таких зборів - рішення конференції (зборів) представників працівників боржника, уповноважених осіб акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю;

інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.

Отже, законодавець не вимагає подання доказів порушення виконавчих проваджень при порушенні справи про банкрутство за заявою боржника.

Відповідно до частини 4 статті 11 Закону в підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін, розглядає обґрунтованість заперечень боржника та виносить ухвалу, якою визначає подальший хід процедури банкрутства або припиняє провадження у справі у випадку встановлення підстав необґрунтованості порушення такого провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника прийнято засновниками товариства на загальних зборах, що відбулися 01.09.2009 року (том 1, а. с. 33 - 34). Також це рішення було підтримано на зборах працівників товариства, що відбулися 02.09.2009 року (том 1, а. с. 25).

За змістом заяви про порушення справи про банкрутство вбачається, що на підтвердження існування безспірних грошових вимог боржником зазначено загальні суми вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, які ним не оспорюються, станом на дату подання заяви боржника (01.10.2009 року), а зокрема, за кредиторськими зобов'язаннями - 28910092,08 грн., з яких борг перед ПАБ "Полтава-банк" по кредитному договору від 23.11.2009 року складає 12224225,56 грн. згідно довідки банку N 161 від 08.10.2009 року (том 2, а. с. 10), із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та з інших видів загальнообов'язкового державного соціального страхування - 1995,21 грн. (том 2, а. с. 68), із заборгованості по виплаті заробітної плати -5956,49 грн.

Також судами попередніх інстанцій встановлено, що до заяви про порушення справи про банкрутство боржником надано бухгалтерський баланс підприємства станом на 30.09.2009 року, з якого вбачається, що залишкова вартість основних та оборотних засобів боржника, складає 22084000 грн., з яких дебіторська заборгованість складає 6992824 грн., грошові кошти на розрахункових рахунках боржника на загальну суму 23164,67 грн. (том 2, а. с. 75) та надано 2 звіти про оцінку майна боржника на загальну суму: 176359,28 грн. (автомобільна техніка) + 8528136,01 грн. (обладнання) = 8704495,29 грн., які свідчать про загальну вартість активів боржника 15720483,96 грн., у зв'язку з чим суди дійшли висновку про недостатність майнових активів боржника для задоволення вимог всіх його кредиторів (том 1, а. с. 54 - 93), надано документи визнання боржником зазначеного ним боргу перед кредиторами.

Дослідивши повторно усі подані докази апеляційний суд дійшов висновку про те, що боржник має не виконані на протязі більш ніж трьох місяців грошові зобов'язання перед кредиторами у розмірі 28886,00 тис. грн., які ним не оспорюються та про те, що на час розгляду справи боржник не в змозі у повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів, в тому числі сплатити заборгованість по заробітній платі, по податках, зборах (обов'язкових платежах), в зв'язку з наявною неплатоспроможністю та недостатністю в ліквідній формі майнових активів для задоволення вимог кредиторів.

З огляду на встановлені обставини, колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, про дотримання боржником вимог частин 2, 3 статті 7 Закону при поданні заяви про порушення справи про банкрутство, обґрунтованість порушення провадження у даній справі та проведення підготовчого засідання суду.

Доводи скаржника про необхідність подання боржником виконавчих документів на обґрунтування стану неплатоспроможності колегія суддів касаційного суду вважає необґрунтованими та такими, що спростовуються положеннями частини 3 статті 7 Закону. З такими висновками погодився Верховний Суд України у постанові N 09/252 від 27.10.2008 року у справі N 5/65-09. Доводи скаржника про невірну оцінку доказів апеляційним судом колегія суддів вважає необґрунтованими, як такі, що зводяться до переоцінки доказів у справі та виходять за межі компетенції касаційного суду, відповідно до статті 1117 ГПК України.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України, діючи в межах повноважень суду касаційної інстанції згідно приписів ст. ст. 1115, 1117 ГПК України, погоджується з висновками суду першої та апеляційної інстанцій та не вбачає підстав для скасування прийнятих у справі рішень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 ГПК України Вищий господарський суд України, постановив:

1. Касаційну скаргу Полтавського акціонерного банку "Полтава-банк" залишити без задоволення.

2. Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 18.01.2010 року та ухвалу господарського суду Харківської області від 08.10.2009 року у справі N Б-19/139-09 залишити без змін.

 

Головуючий

Н. Ткаченко

Судді:

Л. Катеринчук

 

О. Яценко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали