ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

26.03.2012 р.

N 2а-14329/11/2670


За позовом

ОСОБА_1

до

Державної служби молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

про

визнання бездіяльності протиправною

судова колегія у складі:

 

головуючий, суддя

О. В. Головань,

судді

М. А. Бояринцева,

 

О. О. Власенкова


Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про визнання недійсною та скасування вимоги п. 1.2 Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.04.2006 р. N 1088, згідно з якою положення про проведення офіційного змагання "розробляється та затверджується всеукраїнським громадським об'єднанням з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту"; визнання недійсною та скасування вимоги п. 1.2 Положення про Єдину спортивну класифікацію України, згідно з якою правила змагань з виду спорту "затверджуються всеукраїнським громадським об'єднанням з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту"; визнання недійсною та скасування вимоги п. 1.2 Положення про Єдину спортивну класифікацію України, згідно з якою офіційними змаганнями вважаються спортивні змагання, що внесені до календарного плану спортивних змагань фізкультурно-спортивних товариств; визнання неправомірною бездіяльності Державної служби молоді та спорту України щодо невжиття заходів для вилучення незаконних пунктів з Положення про Єдину спортивну класифікацію України; визнання неправомірною бездіяльності Міністерства юстиції України, яке не вжило заходів для скасування державної реєстрації Положення про Єдину спортивну класифікацію України попри очевидну незаконність окремих його пунктів, визнання неправомірною бездіяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яке не здійснює належний контроль за реалізацією державної політики в галузі спорту Державною службою молоді та спорту України та не вжило заходів для скасування Положення про Єдину спортивну класифікацію України.

В судовому засіданні 06.03.2012 р. оголошено ухвалу про перехід до розгляду справи в порядку письмового провадження згідно ч. 6 ст. 128 КАС України, оскільки до судового засідання не з'явився представник відповідача - Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи; судом заслухано пояснення присутніх учасників; необхідності заслуховувати пояснення свідка чи експерта немає.

14.03.2012 р. після переходу до розгляду справи в порядку письмового провадження позивачем подано заяву про часткове відкликання позовних вимог, згідно якої позивач зменшив позовні вимоги й відкликав п. 5 прохальної частини позовних вимог.

Ухвалою суду від 26.03.2012 р. (Ухвала N 2а-14329/11/2670) залишено без розгляду позовну заяву в частині п. 5 прохальної частини позовних вимог - про визнання неправомірною бездіяльності Міністерства юстиції України, яке не вжило заходів для скасування державної реєстрації Положення про Єдину спортивну класифікацію України попри очевидну незаконність окремих його пунктів.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.04.2006 р. N 1088 затверджено Положення про Єдину спортивну класифікацію України.

Згідно п. 1.2 р. 1 Положення, яким визначено терміни, що вживаються у Положенні, -

положення (регламент) про проведення офіційного змагання - документ, що визначає умови, терміни та порядок проведення офіційного змагання, категорію спортсменів, що беруть у них участь, їх стать і вік, кількісний склад команд, інших учасників, фінансове, медико-санітарне забезпечення, заходи безпеки, порядок і термін подачі заявок, умови прийому та забезпечення учасників, у тому числі суддів, порядок нагородження переможців та призерів змагань, порядок подачі протестів і їх розгляду та інші умови, які забезпечують проведення заходу; розробляється та затверджується всеукраїнськими громадськими об'єднаннями з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

правила змагань з виду спорту - нормативний документ, що визначає систему, порядок та умови змагальної діяльності, систему суддівства змагань з виду спорту; затверджуються всеукраїнськими громадськими об'єднаннями з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

офіційні змагання - спортивні змагання, що внесені до календарного плану спортивних змагань центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, структурних підрозділів з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, фізкультурно-спортивних товариств.

Позивач - ОСОБА_1 - вважає вказані положення Єдиної спортивної класифікації України незаконними з таких підстав.

Згідно ст. 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту затверджує положення про проведення відповідних всеукраїнських спортивних змагань з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій.

Аналогічна норма містилась і в ст. 366 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" в редакції станом на час прийняття Положення про Єдину спортивну класифікацію України.

Таким чином, повноваження щодо затвердження положень про проведення відповідних всеукраїнських спортивних змагань покладено на центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, а не на громадські організації, як це визначено у Положенні.

Щодо позовних вимог в частині визнання незаконною бездіяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної служби молоді та спорту України позивач зазначає наступне.

Позивач вважає неправомірною бездіяльність Державної служби молоді та спорту України, оскільки нею не вживаються заходи для вилучення явно незаконних пунктів з Положення про Єдину спортивну класифікацію України.

У грудні 2010 р. внаслідок адміністративної реформи повноваження Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту передано двом новоствореним центральним органам виконавчої влади - Державній службі молоді та спорту України і Міністерству освіти, науки, молоді та спорту України.

Державна служба молоді та спорту України є центральним органом виконавчої влади з фізкультури і спорту, який діє під контролем Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Указом Президента України від 08.04.2011 р. N 410/2011 (Указ N 410/2011) затверджено Положення про Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, п. 7 (Указ N 410/2011) якого встановлено, що міністерство здійснює нормативно-правове забезпечення у сферах, що належать до його компетенції, а п. 10 (Указ N 410/2011) - на міністра покладено обов'язок спрямовувати та координувати діяльність Державної служби молоді та спорту України.

Знаючи про незаконність оскаржуваних норм Положення про Єдину спортивну класифікацію України (Указ N 410/2011), відповідачі продовжують на них посилатися та використовувати у своїй діяльності.

Позивач є спортсменом-парашутистом, який може брати участь у змаганнях, що проводяться Державною службою молоді та спорту України.

Застосування на практиці оскаржуваних норм Положення про Єдину спортивну класифікацію України призводить до того, що Федерація парашутного спорту України як всеукраїнська громадська організація, що розробляє та затверджує положення (регламент) про проведення офіційного змагання, правила змагань з виду спорту, вимагає за участь в офіційних змаганнях платіжний документ про сплату безповоротної фінансової допомоги, без якого не допускає до участі у змаганнях.

В додаткових поясненнях позивач зазначив, що про те, що оскаржуваний нормативно-правовий акт порушує його права та інтереси він дізнався 25.09.2011 р. у зв'язку з виконанням службових обов'язків у Авіаційно-спортивному центрі імені Валентини Закорецької, де позивач обіймає посаду старшого інструктора з парашутно-десантної підготовки.

У 2011 р. на позивача було покладено обов'язок підготувати положення про змагання та інші документи для проведення у жовтні 2011 р. II-х Всеукраїнських змагань з парашутного багатоборства пам'яті льотчика-космонавта Г. Т. Берегового.

21.09.2011 р. Державна служба молоді та спорту України листом N 1/1935 повідомила про відмову в наданні дозволу на офіційне проведення II-х Всеукраїнських змагань з парашутного багатоборства пам'яті льотчика-космонавта Г. Т. Берегового з посиланням на Положення про Єдину спортивну класифікацію України.

До цього часу прав та інтересів позивача оскаржуваний нормативно-правовий акт не порушував. Оскільки порушене право виникло лише у вересні 2011 р., то саме з цього часу у позивача виникли підстави для звернення до суду.

Відповідач - Державна служба молоді та спорту України - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

На даний час Державною службою молоді та спорту України з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" розроблено проект наказу "Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України", який вже пройшов погодження з Федерацією професійних спілок України та готується на подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Відповідно до даного проекту наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.04.2006 р. N 1088 повинен втратити чинність.

Отже, з затвердженням нової спортивної класифікації не буде потреби вносити зміни до старої редакції Єдиної спортивної класифікації України.

Щодо визнання незаконною бездіяльності відповідача, то позивачем не надано доказів того, що відповідачем порушено його права та інтереси бездіяльністю відповідача. Також відповідач посилається на пропущення позивачем шестимісячного строку звернення до суду, передбаченого ст. 99 КАС України.

Відповідач - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України - пояснень щодо позову не надав.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до часткового задоволення з таких підстав.

Станом на час прийняття наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.04.2006 р. N 1088, яким затверджено Положення про Єдину спортивну класифікацію України, діяв Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (в редакції зі змінами, внесеними Законом України від 17.02.2006 р.).

Згідно ст. 366 Закону було передбачалося, що центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту:

здійснює контроль за використанням коштів, виділених національній спортивній федерації з державного бюджету, та за виконанням наданих їй повноважень;

затверджує за поданням національної спортивної федерації умови та порядок організації проведення всіх всеукраїнських спортивних змагань.

При цьому, згідно цієї статті спортивній федерації, що набула статусу національної, держава в особі центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту надає - певні повноваження щодо розвитку відповідного виду спорту, виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних змагань на території України та національних змагань.

Таким чином, станом на 07.04.2006 р. законодавчою нормою саме на центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту було покладено повноваження затверджувати умови та порядок організації проведення всіх всеукраїнських спортивних змагань, і права делегувати це повноваження іншим державним органам, установам чи організаціям законодавцем не було передбачено.

Вказане свідчить про те, що делегування повноважень щодо затвердження положення (регламент) про проведення офіційного змагання, правил змагань з виду спорту всеукраїнським громадськими об'єднаннями з видів спорту не відповідає вимогамст. 366 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (в редакції, що діяла станом на 07.04.2006 р.).

Пізнішими редакціями Закону змін щодо вказаного повноваження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту не передбачалося також.

Таким чином, п. 1.2 р. 1 Положення, яким визначено терміни, що вживаються у Положенні, -

положення (регламент) про проведення офіційного змагання - документ, що визначає умови, терміни та порядок проведення офіційного змагання, категорію спортсменів, що беруть у них участь, їх стать і вік, кількісний склад команд, інших учасників, фінансове, медико-санітарне забезпечення, заходи безпеки, порядок і термін подачі заявок, умови прийому та забезпечення учасників, у тому числі суддів, порядок нагородження переможців та призерів змагань, порядок подачі протестів і їх розгляду та інші умови, які забезпечують проведення заходу; розробляється та затверджується всеукраїнськими громадськими об'єднаннями з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

правила змагань з виду спорту - нормативний документ, що визначає систему, порядок та умови змагальної діяльності, систему суддівства змагань з виду спорту; затверджуються всеукраїнськими громадськими об'єднаннями з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту -

є незаконними в частині передачі всеукраїнськими громадськими об'єднаннями з видів спорту вказаних повноважень.

Щодо позовних вимог в частині визнання незаконним п. 1.2 р. 1 Положення в частині визначення - офіційні змагання - спортивні змагання, що внесені до календарного плану спортивних змагань центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, структурних підрозділів з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, фізкультурно-спортивних товариств, суд зазначає наступне.

На думку суду, віднесення вказаною нормою до офіційних тих змагань, що внесені до календарного плану фізкультурно-спортивних товариств, не порушує вимог чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про фізичну культуру і спорт" як в редакції, що діяла станом на 07.04.2006 р., так і в чинній редакції.

На виконання вимог Закону, зокрема, ст. 366, положення (регламент) про проведення офіційного змагання та правила змагань з виду спорту, в тому числі, тих, що віднесені до календарного плану фізкультурно-спортивних товариств, мають затверджуватися центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, і за виконання цієї умови надання статусу офіційних змаганням, внесеним до календарного плану фізкультурно-спортивних товариств, порушенням чинного законодавства не є.

За таких обставин в цій частині суд відмовляє в задоволенні позовних вимог.

Окремо суд зазначає, що в даному випадку строк звернення до суду з позовними вимогами про оскарження нормативно-правового акта в частині порушеним не є, оскільки у позивача виникло право на звернення до суду саме з моменту, коли оскаржуваний нормативно-правовий акт порушив його права та інтереси, тобто, з вересня 2011 р.

Також суд не знаходить підстав для задоволення позовних вимог в частині визнання незаконною бездіяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної служби молоді та спорту України, оскільки в цій частині позовні вимоги є необґрунтованими.

Оскаржуване Положення про Єдину спортивну класифікацію України затверджене наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.04.2006 р. N 1088, державним органом, що ліквідований станом на час звернення до суду згідно Указу Президента України від 08.04.2011 р. N 410/2011 (Указ N 410/2011), яким затверджено Положення про Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України.

Положення про Державну службу молоді та спорту України затверджене Указом Президента України від 31.05.2011 р. N 636/2011 (Положення N 636/2011). Цим Указом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 серпня 2005 року N 1176 "Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту".

Оскільки новоутворене міністерство та Державна служба молоді та спорту України лише після квітня 2011 р. почали своє формування, то їх бездіяльність щодо невнесення змін до нормативно-правового акта, що не відповідає чинному законодавству, пояснюється об'єктивними причинами.

Крім того, Державною службою молоді та спорту України надано докази того, що з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" розроблено проект наказу "Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України", який вже пройшов погодження з Федерацією професійних спілок України та готується на подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Таким чином, відповідачі вчиняли дії, спрямовані на усунення недоліків попередньо прийнятого нормативно-правового акта шляхом розроблення нової редакції Положення про Єдину спортивну класифікацію України, що свідчить про відсутність бездіяльності в даному випадку.

На підставі вищевикладеного, ст. ст. 160 - 163, 171, 186 КАС України, суд постановив:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати незаконним та скасувати п. 1.2 р. 1 Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затверджене наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.04.2006 р. N 1088, в частині

визначення терміну "положення (регламент) про проведення офіційного змагання" в частині слів розробляється та затверджується всеукраїнськими громадськими об'єднаннями з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

визначення терміну "правила змагань з виду спорту" в частині слів затверджуються всеукраїнськими громадськими об'єднаннями з видів спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорт.

3. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з державного бюджету України на користь ОСОБА_1 1,7 грн. судового збору.

5. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.

Повний текст постанови виготовлено і підписано 26.03.2012 р.

 

Головуючий, суддя

О. В. Головань

Судді:

М. А. Бояринцева

 

О. О. Власенкова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали