ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

30.09.2010 р.

N К-18910/10


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: головуючого судді - Ліпського Д. В., суддів: Амєліна С. Є., Гуріна М. І., Федорова О. М., Юрченка В. В., секретар - Бруй О. Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до Донецької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Ворошилівської районної у Донецькій області державної адміністрації, виконавчого комітету Ворошилівської районної у місті Донецьку ради, виконавчого комітету Донецької міської ради, Ворошилівської районної у місті Донецьку ради, треті особи Державна судова адміністрація України, апеляційний суд Донецької області, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України про визнання бездіяльності протиправною та забезпечення благоустроєним житлом за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 16 вересня 2009 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 12 січня 2010 року, встановила:

У вересні 2008 року ОСОБА_1 звернулася з адміністративним позовом, в якому просила визнати неправомірною бездіяльність відповідачів щодо незабезпечення її благоустроєним житлом у термін, встановлений Законом України "Про статус суддів". Обґрунтовуючи свої вимоги, зазначила, що вона є суддею апеляційного суду Донецької області та відповідними рішеннями Ради суддів Донецької області, спільним рішенням президії апеляційного суду Донецької області та Ради суддів Донецької області її визнано такою, що потребує поліпшення житлових умов. Просила зобов'язати відповідачів надати їй благоустроєне житло у вигляду окремої трикімнатної квартири жилою площею не менш ніж 37,3 кв. м у місті Донецьку та видати ордер на заселення жилої площі.

Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 12 січня 2010 року залишено без змін постанову Донецького окружного адміністративного суду від 16 вересня 2009 року, якою у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із судовими рішеннями першої та апеляційної інстанцій позивачка звернулася з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій просить скасувати оскаржувані судові рішення та постановити нове про задоволення позовних вимог, оскільки вважає, що судами неправильно застосовано норми матеріального та процесуального права. Зазначає, що судами зроблено помилковий висновок щодо відсутності в законодавстві вимог, які зобов'язують відповідача забезпечити суддів, які потребують поліпшення житлових умов, благоустроєним житлом у вигляді окремих квартир, що суперечить Закону України "Про статус суддів".

Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального закону, правильність правової оцінки обставин у справі у межах, визначених ст. 220 КАС України, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін, з таких підстав.

Судами встановлено, що Постановою Верховної Ради України N 471-V від 14 грудня 2006 року позивачку обрано на посаду судді апеляційного суду Донецької області безстроково. Рішенням спільного засідання президії апеляційного суду Донецької області та Ради суддів Донецької області від 28 березня 2007 року ОСОБА_1 прийнято на квартирний облік з 28 березня 2007 року для позачергового забезпечення житлом складом сім'ї з двох осіб, у зв'язку з тим, що вона зареєстрована та проживає у гуртожитку у місті Донецьку, вул. Кірова, 43 та користується пільгою відповідно до статті 44 Закону України "Про статус суддів".

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції, з рішенням якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що відповідачі, до яких пред'явлено позовні вимоги, не наділенні повноваженнями щодо вирішення питання про забезпечення житлом суді, який потребує поліпшення житлових умов, а тому позовні вимоги є необґрунтованими.

Право позивачки на забезпечення її благоустроєним житлом встановлене пунктом 7 статті 44 Закону України "Про статус суддів" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), яким передбачено, що не пізніш як через шість місяців після обрання суддя Конституційного Суду, Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду, апеляційного та місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або службовим житлом за місцем знаходження суду. Судді військових судів забезпечуються таким же житлом і в ті ж строки за рахунок Міністерства оборони України. У разі незабезпечення судді благоустроєним житлом у зазначені строки суд за рахунок державного бюджету може придбати квартиру або будинок за ринковими цінами і передати їх у користування судді. Порядок фінансування судів для цієї мети, а також порядок розрахунків з державним бюджетом органу державної виконавчої влади, який своєчасно не надав судді житло, визначається Кабінетом Міністрів України.

На реалізацію зазначеної норми позивачкою пред'явлено позов до Донецької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Ворошилівської районної у місті Донецьку ради, виконавчого комітету Донецької міської ради, Ворошилівської районної у місті Донецьку ради.

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначені Законом України "Про місцеві державні адміністрації" N 586-XIV, зокрема статтею 13 Закону встановлено, що до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 3) бюджеті, фінансів та обліку; 4) управління майно, приватизації та підприємництва; 5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку; 6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх; 7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 8) зовнішньоекономічної діяльності; 9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; соціального захисту, зайнятості населення, праві та заробітної плати.

Перелік питань, які належать до відання місцевих державних адміністрацій, не містить зобов'язання забезпечити суддів, які потребують поліпшення житлових умов, благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири.

Що стосується правомірності дій виконавчого комітету Ворошилівської районної у місті Донецьку ради, виконавчого комітету Донецької міської ради, Ворошилівської районної у місті Донецьку ради, суди, з урахуванням вимог Закону України "Про місцеве самоврядування" N 280/97 від 21 травня 1997 року, зробили обґрунтований висновок про відсутність повноважень в органів місцевого самоврядування щодо реалізації права позивачки на отримання благоустроєного житла у вигляді окремої квартири.

Процедуру забезпечення суддів апеляційних і місцевих судів благоустроєним житлом визначено Порядком забезпечення житлом суддів апеляційних та місцевих судів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 707 від 3 серпня 2005 року, яким встановлено, що суддя щодо якого прийнято рішення про взяття на облік для забезпечення житлом, повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади про надання судді житла надсилається Державній судовій адміністрації для ведення обліку. У разі якщо місцевий орган виконавчої влади у шестимісячний строк не забезпечив суддю, який потребує поліпшення житлових умов житлом, суд на підставі його заяви, за погодженням з Державною судовою адміністрацією, може прийняти рішення про надання житла за рахунок коштів державного бюджету та передачу його у користування судді. Для забезпечення суддів благоустроєним житлом Державна судова адміністрація та її територіальні управління (стосовно суддів місцевих судів) ведуть контрольні списки суддів, які потребують поліпшення житлових умов, та суддів, які забезпеченні житлом і вносять місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо забезпечення суддів житлом.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України" та Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України N 182/2003 від 30 березня 2003 року, Державна судова адміністрація України здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, вживає заходів щодо забезпечення суддів благоустроєним житлом.

Отже, зробивши аналіз повноважень, які надані відповідачам, судами зроблено обґрунтований висновок про правомірність дій відповідачів, оскільки вчинені вони в межах чинного законодавства.

Враховуючи те, що посилання відповідача в касаційній скарзі на порушення судами норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження при розгляді даної справи, а судами повно та всебічно перевірені надані сторонами докази, дана їм належна оцінка у рішеннях, які належним чином мотивовані і за своїм змістом та формою відповідають вимогам матеріального та процесуального закону, касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а судові рішення - без змін.

Керуючись ст. ст. 160, 220, 221, 224, 230 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залити без задоволення, а постанову Донецького окружного адміністративного суду від 16 вересня 2009 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 12 січня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Донецької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Ворошилівської районної у Донецькій області державної адміністрації, виконавчого комітету Ворошилівської районної у місті Донецьку ради, виконавчого комітету Донецької міської ради, Ворошилівської районної у місті Донецьку ради, треті особи Державна судова адміністрація України, апеляційний суд Донецької області, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України про визнання бездіяльність протиправною та забезпечення благоустроєним житлом без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та у порядку встановлених главою 3 розділу IV КАС України.

 

Головуючий

Д. В. Ліпський

Судді:

С. Є. Амєлін

 

М. І. Гурін

 

М. О. Федоров

 

В. В. Юрченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали