ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

27.08.2009 р.

Справа N 2-1/12152-2007А

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 16 червня 2010 року) (Ухвала N 2-1/12152-2007А/5002)

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 29 березня 2011 року) (Ухвала N К-28566/10)

Господарський суд Автономної Республіки Крим у складі  - судді Ковтун Л. О., секретаря судового засідання - Баранович Н. М., розглянувши (за участю представників від позивача - Сазонової О. В. (заступник начальника відділення), дов. N б/н від 27.01.2009 р., від відповідача - не з'явився, повідомлений належним чином, від третіх осіб - 1. не з'явився, повідомлений належним чином, 2. Капліної Л. О. (юрисконсульт), дов. N 28-43/154 від 22.04.2009 р., від третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору - не з'явився, повідомлений належним чином) у відкритому судовому засіданні справу за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополі (99008, АР Крим, м. Севастополь, мн. Повсталих, 6) до відповідача - Ради міністрів Автономної Республіки Крим (95000, м. Сімферополь, пр. Кірова, 13), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 1. Фонду майна Автономної Республіки Крим (95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17), 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим (95003, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 18), про визнання частково недійсним Положення; за участю третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору - Фонду державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9) до відповідача Ради міністрів Автономної Республіки Крим (95000, м. Сімферополь, пр. Кірова, 13) (за участю третьої особи, яка не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 1. Фонду майна Автономної Республіки Крим (95015, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17), 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим (95003, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 18)), про визнання частково недійсним Положення, встановив:

Регіональне відділення Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополі звернулось до господарського суду АР Крим із адміністративним позовом про визнання нечинними пунктів 3.3, 3.4, 3.5, 4.5, 4.6, 4.17 Положення про Фонд майна Автономної Республіки Крим, яке затверджено постановою Уряду Автономної Республіки Крим від 02.11.95 р. N 325 щодо повноважень Фонду майна Автономної Республіки Крим виступати органом управління державним майном, власником державного майна та орендодавцем державного майна, розташованого на території Автономної Республіки Крим. Також, позивач просить зобов'язати Раду міністрів Автономної Республіки Крим внести зміни до Положення про Фонд майна Автономної Республіки Крим, яке затверджено постановою Уряду Автономної Республіки Крим від 02.11.95 р. N 325, якими скасувати повноваження Фонду майна Автономної Республіки Крим щодо здійснення управління, приватизації та оренди державним майном, розташованого на території Автономної Республіки Крим.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невідповідність певних пунктів спірного Положення нормам діючого законодавства, що є підставою для визнання їх нечинними.

Відповідач жодних пояснень стосовно заявленого позову не висловив.

Третя особа (Фонд майна АР Крим) в своїх письмових поясненнях зазначає, що Положення про Фонд майна АР Крим затверджено постановою Ради Міністрів АР Крим від 02.11.95 р. N 325 та прийнято на виконання Указу Президента України "Про органи приватизації в АР Крим" від 18.08.95 р. N 757/95 і у повній відповідності до Закону України "Про приватизацію державного майна", тому жодні підстави для визнання нечинними окремих пунктів спірного Положення відсутні.

Третя особа (Фонд державного майна України) позовні вимоги Регіонального відділення Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополі підтримала у повному обсязі.

Інша третя особа, також, письмових пояснень стосовно заявленого позову не представила.

Ухвалою господарського суду АР Крим від 10.12.2007 р. провадження у справі зупинено до розгляду господарським судом АР Крим по суті справи N 2-8/14949-2007А.

Згідно резолюції голови господарського суду АР Крим Луцяка М. І., у зв'язку із закінчення п'ятирічного строку повноважень судді господарського суду АР Крим Жукової А. І. справу N 2-13/12152-2007А передано на розгляд судді господарського суду АР Крим Ковтун Л. О. з привласненням нового номеру 2-1/12152-2007А.

Ухвалою господарського суду АР Крим від 26.01.2009 р. справу прийнято до провадження судді Л.О. Ковтун. Провадження у справі поновлено.

Ухвалою господарського суду АР Крим від 24.03.2009 р. провадження у справі зупинено до набрання законної сили судовим рішенням у адміністративній справі N 2-8/14949-2007А за позовом Ради міністрів АР Крим до Фонду державного майна України про визнання недійсним наказів.

Провадження у справі поновлено ухвалою господарського суду АР Крим від 06.05.2009 р.

До господарського суду АР Крим надійшла позовна заява третьої особи (Фонду державного майна України) до Ради міністрів Автономної Республіки Крим про визнання частково нечинним Положення про Фонд майна АР Крим, яке затверджено постановою Уряду АР Крим від 02.11.95 р. N 325, у частині надання Фонду майна АР Крим повноважень щодо здійснення приватизації та оренди державного майна, розташованого на території АР Крим, та виконання інших функцій по управлінню державним майном, розташованим на території АР Крим. Також, третя особа просить зобов'язати Раду міністрів АР Крим внести зміни до Положення про Фонд майна АР Крим, затвердженого постановою Уряду АР Крим від 02.11.95 р. N 325, якими скасувати повноваження Фонду майна АР Крим щодо здійснення приватизації та оренди державного майна, розташованого на території АР Крим, та виконання інших функцій по управлінню державним майном, розташованим на території АР Крим.

В обґрунтування позовних вимог третя особа, також, посилається на невідповідність певних пунктів спірного Положення нормам діючого законодавства, що є підставою для визнання їх нечинними.

Ухвалою господарського суду АР Крим від 27.08.2009 р. зазначену позовну заяву прийнято до провадження.

Розглянув матеріали справи, судом встановлено наступне.

Згідно з Указом Президента України від 18.08.95 N 757/95 "Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим" прийнято рішення про створення Фонду майна Автономної Республіки Крим на базі регіонального відділення Фонду державного майна України та Фонду державного майна Криму.

Відповідно до пункту 6 вказаного Указу Фонд майна АР Крим в межах повноважень, визначених Фондом державного майна України, повноважень, делегованих Верховною Радою АР Крим, місцевими Радами АР Крим здійснює державну політику у сфері приватизації майна, що перебуває, зокрема у загальнодержавній власності, власності Автономної Республіки Крим та комунальній власності, а також виконує функції орендодавця стосовно зазначеного майна.

Постановою Уряду АР Крим від 02.11.95 N 325 на виконання Указу Президента України N 757/95 затверджено Положення про Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Відповідно до п. 1 зазначеного Положення Фонд майна АР Крим здійснює державну політику у сфері приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній власності, власності Автономної Республіки Крим, комунальній власності та виконує функції орендодавця стосовно зазначеного майна.

Крім того, у п. 1 оспорюваного Положення встановлено, що Фонд майна АР Крим є органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим зі спеціальним статусом, створеним відповідно до Указу Президента України від 18.08.95 N 757 "Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим" та підпорядкований Раді Міністрів АР Крим.

Позивач та третя особа із самостійними вимогами на предмет спору вважають, що оспорюване Положення про Фонд майна АР Крим частково не відповідають вимогам діючого законодавства, зокрема положенням законів України "Про оренду державного та комунального майна" та "Про приватизацію державного майна" в частині повноважень Фонду щодо приватизації та оренди державного майна, розташованого на території АР Крим.

Дослідивши надані сторонами докази у підтвердження своїх доводів і заперечень, суд приходить до висновку, що заявлені Регіональним відділенням Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополі та Фондом державного майна України адміністративні позови підлягають задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 07.07.92 р. N 2558-XII, Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю. Фонд у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією і законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. В республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Фонд створює регіональні відділення

Пунктами 4, 5 Положення N 2558-XII встановлено, що одним з основних завдань Фонду державного майна України є здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності, та продаж такого майна у процесі приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва.

Таким чином, Фонд державного майна України наділяє повноваженнями державні органи приватизації щодо здійснення приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній власності. В свою чергу, межі повноважень органів приватизації щодо здійснення приватизації названого майна визначає Фонд державного майна України.

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендодавцями є: Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств,їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю; органи, уповноважені Верховною Радою АР Крим та місцевими Радами народних депутатів управляти майном - щодо майна, яке перебуває відповідно у власності Автономної Республіки Крим або у комунальній власності (в редакції закону від 15.09.95 року N 326/95-ВР).

Положення пункту 6 статті 7 закону України "Про приватизацію державного майна" передбачають, що органи приватизації в Автономній Республіці Крим діють у межах повноважень, визначених Фондом державного майна України, і повноважень, делегованих Верховною Радою Автономної Республіки Крим щодо розпорядження майном, що належить Автономній Республіці Крим. Органи приватизації в Автономній Республіці Крим у питаннях приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, є підзвітними та підконтрольними Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

В свою чергу, згідно із статтею 12 вищевказаного Закону (в редакції від 19.02.97 р.) з моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства орган, що здійснює управління майном цього підприємства, передає у встановленому порядку функції з управління цим майном державним органам приватизації.

Згідно до ст. 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" державну політику в сфері приватизації здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим, що становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні. Органи приватизації в АР Крим діють у межах повноважень, визначених Фондом державного майна України, і повноважень делегованих Верховною радою АР Крим щодо розпорядження майном, що належить АР Крим.

Дійсно, Фонд майна АР Крим є органом державної виконавчої влади в АР Крим, створеним відповідно до Указу Президента України "Про органи приватизації в АР Крим" від 18.08.95 р. N 757/95. Однак обсяг повноважень органів приватизації АР Крим встановлюється не Законом, а Фондом державного майна України і Верховною радою АР Крим. Ні в законі, ні в підзаконних актах не зазначено, які саме повноваження мають регіональні органи приватизації державного майна. Тобто визначення цих повноважень віднесено на розсуд Фонду державного майна України.

Суд погоджується з думкою позивача стосовно того, що Рада Міністрів АР Крим не мала законних підстав включати у спірне Положення про Фонд майна АР Крим повноваження органу виконавчої влади АР Крим, які б імперативно розповсюджувались на державне майно, що розташоване на території АР Крим.

Зазначене є підставою для висновку про обґрунтованість позовних вимог.

Разом з тим, слід зауважити, що Указом Президента України від 30.01.2007 року N 56/2007 "Питання Фонду державного майна України" Указ Президента України від 18.08.95 N 757/95 "Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим" визнано таким, що втратив чинність.

Відповідно до п. 7 зазначеного Указу Фонду державного майна України доручено здійснити в установленому порядку заходи щодо створення в Автономній Республіці Крим відділення Фонду державного майна України.

На виконання вказаного пункту Указу, наказом Фонду державного майна України від 28.02.2007 N 38-р Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Севастополю з 1 березня 2007 року перейменовано в Регіональне відділення Фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Відповідно до п. 2 наказу саме Регіональному відділенню Фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надані повноваження по здійсненню політики у сфері управління, приватизації та оренди майна, що знаходиться на території Автономної Республіки Крим та належить до державної власності.

При цьому, суд звертає увагу, що правомірність передачі повноважень Фондом державного майна України від Фонду майна АР Крим Регіональному відділенню Фонду державного майна України та м. Севастополі досліджувалась у судовому порядку.

У пункті 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно зі ст. 2 Конституції Автономної Республіки Крим правовою основою статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим є Конституція України, закони України, Конституція Автономної Республіки Крим.

На підставі ч. 2 вказаної норми Конституції АР Крим у разі протиріччя положень нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та актів Ради Міністрів Автономної Республіки Крим Конституції України законам України, діють положення Конституції України, законів України.

Статтею 28 Конституції АР Крим, також, передбачено, що нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим з питань виконання делегованих відповідно до Конституції України державних виконавчих функцій і повноважень на території Автономної Республіки Крим приймаються згідно з Конституцією України і законами України.

Таким чином, Положення про Фонд майна АР Крим, затверджене постановою Уряду АР Крим від 02.11.95 р. N 325, не відповідає вимогам діючого законодавства у частині надання Фонду майна АР Крим повноважень щодо здійснення приватизації та оренди державного майна, розташованого на території АР Крим.

Частиною 1 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши надані сторонами докази у їх сукупності в порядку статей 69, 70, 86 Кодексу адміністративного судочинства України, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог.

При цьому, враховуючі, що Положення про Фонд майна АР Крим узгоджено з Фондом державного майна України, а на даний час повноваження щодо управління, приватизації та оренди державного майна, розташованого на території АР Крим, належать Регіональному відділенню Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополі, суд приходить до висновку, що вимоги позивача, так само як і третьої особи, підлягають задоволенню.

В судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частини.

Керуючись ст. ст. 158, 159, 160, 161 - 163, п. 4 ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Адміністративний позов Регіонального відділення Фонду державного майна України в АР Крим та м. Севастополі задовольнити.

Адміністративний позов Фонду державного майна України задовольнити.

Визнати частково нечинним Положення про Фонд майна АР Крим, яке затверджене постановою Ради міністрів АР Крим від 02.11.95 р. N 325, у частині надання Фонду майна АР Крим повноважень щодо здійснення приватизації та оренди державного майна, розташованого на території АР Крим, та виконання інших функцій по управлінню державним майном, розташованим на території АР Крим.

Зобов'язати Раду міністрів АР Крим, (95000, АР Крим, м. Сімферополь, пр. Кірова, 13) внести зміни до Положення про Фонд майна АР Крим, затвердженого постановою Ради міністрів АР Крим від 02.11.95 р. N 325, якими скасувати повноваження Фонду майна АР Крим щодо здійснення приватизації та оренди державного майна, розташованого на території АР Крим, та виконання інших функцій по управлінню державним майном, розташованим на території АР Крим.

Постанова може бути оскаржена до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через господарський суд АР Крим шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження постанови в десятиденний строк з дня складення постанови у повному обсязі, з подальшим поданням апеляційної скарги на постанову протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження та в порядку передбаченому ч. 5 ст. 186 КАС України.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, у разі неподання відповідної заяви (ст. 254 КАС України).

 

Суддя господарського суду
Автономної Республіки Крим

Л. А. Ковтун

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали