УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Визнати зазначені в додатку до цього Указу законодавчі акти Української РСР такими, що втратили чинність у зв'язку з пізніше прийнятими законодавчими актами та змінами, які сталися в економіці, соціально-культурному житті, управлінні народним господарством і структурі державного апарату Української РСР.

 

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР

Д. КОРОТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР

А. ЗЛЕНКО

м. Київ
24 травня 1967 року
N 97-VII

 


 

Додаток
до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 24 травня 1967 р. "Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність" N 97-VII


ПЕРЕЛІК
законодавчих актів Української РСР, що втратили чинність

1. Постанова ВУЦВК від 14 березня 1919 року "Про конструювання Ради Народних Комісарів" (ЗУ УРСР, 1919 р., N 19 ст. 205).

2. Постанова ВУЦВК від 14 березня 1919 року "Про тимчасове надання Раді Народних Комісарів прав у галузі законодавства і загального управління" (ЗУ УРСР, 1919 р., N 19, ст. 207).

3. Декрет ВУЦВК "Про загальнодержавний облік і розподіл продовольчих продуктів і предметів домашнього господарства" (ЗУ УРСР, 1919 р., N 36, ст. 430).

4. Декрет ВУЦВК від 5 травня 1919 року "Про введення в паперовий і поліграфічний відділи Укрраднаргоспу представників від Всеукрвидаву та передачу паперу і друкарень у відання Всеукрвидаву" (ЗУ УРСР, 1919 р., част. II, ст. 8).

5. Постанова Президії ВУЦВК "Про постачання сільському населенню газет" (ЗУ УРСР, 1920 р., N 4, ст. 68).

6. Постанова ВУЦВК "Про мобілізацію по профспілках" (ЗЗ УРСР, 1920 р., N 14, ст. 270).

7. Постанова ВУЦВК від 26 травня 1920 року "Про утворення комісії "Червоний подарунок" (ЗЗ УРСР, 1920 р., N 15, ст. 284).

8. Постанова ВУЦВК "Про обов'язок усіх установ посилати списки своїх співробітників до Центральної комісії по перевірці радянських установ" (ЗЗ УРСР, 1920 р., N 16, ст. 320).

9. Постанова ВУЦВК і РНК УРСР "Про засоби впливу за неакуратне відвідування засідань і нарад" (ЗЗ УРСР, 1920 р., N 17, ст. 335) з доповненням (ЗЗ УРСР, 1920 р., N 14, ст. 277).

10. Постанова ВУЦВК від 3 грудня 1920 року "Про організацію Центрального бюро розподілу місць у пасажирських та службових поїздах на Україні" (ЗУ УРСР, 1920 р., N 27, ст. 571).

11. Постанова Президії ВУЦВК "Про приписку військових шпиталів до окремих волостей" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 1, ст. 15).

12. Постанова ВУЦВК "Про Центральну міжвідомчу комісію для обліку і розподілу літератури при Центральному відділі розповсюдження друку Всеукраїнського видавництва Ц. К. В. (Ц.О.Р.К.)" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 2, ст. 65).

13. Постанова ВУЦВК від 23 березня 1921 року "Про агітпоїзди" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР, за 1921 р., ст. 4).

14. Статут ВУЦВК від 27 березня 1921 року "Про комісії по поліпшенню побуту робітників" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 144).

15. Постанова ВУЦВК від 30 березня 1921 року "Про Всеукраїнську Надзвичайну Комісію по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і переступами по службі" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 146).

16. Постанова ВУЦВК від 30 березня 1921 року "Про міжвідомчу комісію по боротьбі з проституцією" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 147).

17. Постанова ВУЦВК від 30 березня 1921 року "Про скликання регулярних поширених нарад голів сільрад, сількомнезамів, волвиконкомів, волкомнезамів і повітвиконкомів" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 152).

18. Постанова ВУЦВК і РНК від 2 квітня 1921 року "Про Всеукраїнську Надзвичайну Комісію" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 165).

19. Постанова ВУЦВК від 6 квітня 1921 року "Про постачання урядовим установам г. "Вісті" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 167).

20. Постанова ВУЦВК від 6 квітня 1921 року "Про Комісію при ВУЦВК для історії Української революції і Комуністичної партії" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 168).

21. Постанова ВУЦВК від 6 квітня 1921 року "Про постачання г. "Вісті" інформаційного матеріалу і статтів" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 5, ст. 170).

22. Постанова ВУЦВК від 13 квітня 1921 року "Про порядок видання на місцях обов'язкових постанов" (ЗЗ УРСР, 1921 р., N 6, ст. 184).

23. Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських депутатів, затверджене постановою ВУЦВК (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 8).

24. Постанова Президії ВУЦВК від 20 квітня 1921 року "Про порядок зносин місцевих виконкомів з Президією ВУЦВК і Раднаркомом" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 7, ст. 200).

25. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК V скликання від 6 травня 1921 року "Про реорганізацію Укр. стат. бюро і об'єднання його з ЦСУ РСФРР та інших Радянських республік" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 9).

26. Постанова ВУЦВК від 25 травня 1921 року "Про волосні відділи праці" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 9, ст. 262).

27. Циркуляр Президії ВУЦВК від 25 травня 1921 року "Про порядок розпуску Рад і виконкомів" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 10).

28. Циркуляр Президії ВУЦВК "Про запобіжні заходи проти рознесення епідемій переселенцями" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР, за 1921 р., ст. 11).

29. Постанова ВУЦВК від 8 червня 1921 року "Положення про провадження виборів у сільські Ради і на волосні з'їзди Рад" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР, за 1921 р., ст. 13).

30. Положення ВУЦВК від 22 червня 1921 року "Про Всеукраїнську комісію по використанню дарових сил природи" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 12, ст. 324).

31. Постанова ВУЦВК від 29 червня 1921 року "Про інформації з місць" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 12, ст. 343).

32. Постанова ВУЦВК від 1 липня 1921 року "Положення про Постійні наради по боротьбі з бандитизмом" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 12).

33. Постанова ВУЦВК від 23 липня 1921 року "Про заходи боротьби з епідемією холери" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 14, ст. 384).

34. Резолюція ВУЦВК від 23 липня 1921 року "По доповіді Уповнаркомзовнішторгу" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 14, ст. 386).

35. Резолюція ВУЦВК від 23 липня 1921 року "По доповіді Народного комісаріату освіти" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 14, ст. 387).

36. Резолюція ВУЦВК від 23 липня 1921 року "По доповіді Всеукраїнської кооперативної спілки" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 14, ст. 388).

37. Постанова ВУЦВК від 27 липня 1921 року "Про прапор для риболовних суден" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 16).

38. Постанова ВУЦВК від 3 серпня 1921 року "Про переселення на Україну" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 18).

39. Постанова ВУЦВК від 3 серпня 1921 року "Про Комісії допомоги голодуючим дітям" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 19).

40. Постанова ВУЦВК від 3 серпня 1921 року "Про партійно-радянські школи" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 20).

41. Постанова ВУЦВК від 3 серпня 1921 року "Про форму для Червоного козацтва" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 21).

42. Постанова ВУЦВК від 9 серпня 1921 року "Про розміри грошового забезпечення кандидатів у члени ВУЦВК" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 22).

43. Постанова ВУЦВК від 10 серпня 1921 року "Про торговий прапор України" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 23).

44. Постанова ВУЦВК від 10 серпня 1921 року "Про присвоєння корпусу Червоного козацтва особливого значка і найменування імені ВУЦВК" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 24).

45. Постанова ВУЦВК від 10 серпня 1921 року "Про заходи пом'якшення паливної кризи" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 25).

46. Постанова ВУЦВК від 17 серпня 1921 року "Про хід переселення на Україну" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 16, ст. 454).

47. Постанова ВУЦВК від 17 серпня 1921 року "Про Центральну комісію допомоги населенню місцевостей, що потерпіли від неврожаю, при ВУЦВК" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 16, ст. 455).

48. Постанова ВУЦВК від 17 серпня 1921 року "Про приймання пожертвувань на користь голодуючих через каси Наркомфіну" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 16, ст. 456).

49. Постанова ВУЦВК від 17 серпня 1921 року "Про зміцнення апарату Ратау" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 16, ст. 459).

50. Постанова ВУЦВК від 17 серпня 1921 року "Про колонізаційний фонд" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 26).

51. Постанова ВУЦВК від 26 серпня 1921 року "Про безплатну передачу в голодуючі місцевості поштових посилок на адресу Комісії по наданню допомоги голодуючим" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 16, ст. 474).

52. Постанова ВУЦВК від 26 серпня 1921 року "Про обов'язкове відрахування на користь голодуючих одного фунта з кожного пуда продуктів, що заготовляються шляхом товарообмінних операцій" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 16, ст. 475).

53. Постанова ВУЦВК від 31 серпня 1921 року "Про права членів Раднаркому" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 29).

54. Постанова ВУЦВК від 13 вересня 1921 року "Про організацію волосних і сільських комісій по поданню допомоги голодуючим" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 17, ст. 520).

55. Постанова ВУЦВК від 13 вересня 1921 року "Про оподаткування процентним збором на користь голодуючих торгових і промислових свідоцтв і перевідних операцій" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 17, ст. 521).

56. Постанова ВУЦВК від 13 вересня 1921 року "Про встановлення податку на користь голодуючих на проїзд пасажирів і перевозку вантажів залізничними і водними шляхами УСРР" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 17, ст. 523).

57. Постанова ВУЦВК від 13 вересня 1921 року "Про утримання Комісії по наданню допомоги голодуючим за рахунок держави" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 17, ст. 524).

58. Постанова ВУЦВК від 14 вересня 1921 року "Про Комісії допомоги інвалідам війни" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 30).

59. Постанова ВУЦВК від 20 вересня 1921 року "Про поправки в тексті посвідчення відповідальних працівників" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 32).

60. Постанова ВУЦВК від 24 вересня 1921 року "Про порядок реєстрації постанов ВЦВК РСФРР" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 33).

61. Постанова ВУЦВК від 1 жовтня 1921 року "Про обов'язковість термінових відповідей на запитання Цекадопголод" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 34).

62. Постанова ВУЦВК від 1 жовтня 1921 року "Про пенсії сім'ям загиблих відповідальних і партійних працівників" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 35).

63. Положення ВУЦВК і РНК від 5 жовтня 1921 року "Про місцеві органи юстиції" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 20, ст. 573).

64. Постанова ВУЦВК від 19 листопада 1921 року "Про обов'язкову передплату установами газети "Вісті ВУЦВК" (Додатковий збірник декретів і постанов ВУЦВК і Раднаркому до ЗУ УРСР за 1921 р., ст. 46).

65. Постанова ВУЦВК від 23 листопада 1921 року "Про Комісію ВУЦВК по перегляду установ УСРР" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 24, ст. 700).

66. Постанова ВУЦВК від 23 листопада 1921 року "Про Паливну і Транспортну інспекції" (ЗУ УРСР, 1921 р., N 24, ст. 704).

67. Постанова ВУЦВК від 4 січня 1922 року "Про утворення Губерніальних комісій для розвідок про шкоди, які вчинили банди, що перейшли кордон у жовтні 1921 року (Губкомрозшкод)" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 1, ст. 6).

68. Статут Українського товариства Червоного хреста, затверджений постановою Президії ВУЦВК від 4 січня 1922 року N 1/50 (Додаток до N 1 ЗУ УРСР за січень 1922 р.).

69. Постанова ВУЦВК від 4 січня 1922 року "Про наложення на губфінвідділи тимчасового виконування банкових операцій" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 1, ст. 8).

70. Постанова ВУЦВК від 14 січня 1922 року "Про передачу функцій ЦУКППР до відділу охорони праці Півдбюро ВЦРПС" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 1, ст. 28).

71. Постанова ВУЦВК від 18 січня 1922 року "Про утворення загальнодержавного продовольчого фонду" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 1, ст. 35).

72. Постанова ВУЦВК від 18 січня 1922 року "Про підготовлення продподаткових інспекторів" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 2, ст. 40).

73. Постанова ВУЦВК від 15 лютого 1922 року "Про роботу чужоземних організацій допомоги голодуючим" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 7, ст. 122).

74. Постанова ВУЦВК від 8 березня 1922 року "Про податкові пільги для недоїмкових господарств" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 10, ст. 179) з змінами і доповненням (ЗУ УРСР, 1922 р., N 10, ст. 180; N 18, ст. 284).

75. Постанова ВУЦВК від 8 березня 1922 року "Про вилучення церковних скарбів у фонд допомоги голодуючим" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 11, ст. 183).

76. Інструкція ВУЦВК від 21 березня 1922 року "Про порядок вилучення церковних цінностей на користь голодуючих" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 13, ст. 223) з доповненням (ЗУ УРСР, 1922 р., N 19, ст. 297).

77. Постанова ВУЦВК від 28 березня 1922 року "Про введення одноособового начала в управлінні відділами виконкомів" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 15, ст. 240).

78. Постанова ВУЦВК від 26 квітня 1922 року "Про штати й кошторис газети "Вісті" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 20, ст. 322).

79. Постанова ВУЦВК від 10 травня 1922 року "Про лікувальні місцевості" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 22, ст. 351).

80. Розпорядження ВУЦВК від 10 травня 1922 року "Про заборону вилучення губвиконкомами земель і майна виправнотрудових відділів" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 22, ст. 353).

81. Закон про комітети незаможних селян, затверджений 2-ю сесією ВУЦВК VI скликання 27 травня 1922 р. (ЗУ УРСР, 1922 р., N 25, ст. 387).

82. Постанова ВУЦВК від 31 травня 1922 року "Про обчислення штрафів, що накладаються в адміністративному порядку, в грошзнаках 1922 року" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 26, ст. 400).

83. Постанова ВУЦВК від 7 червня 1922 року "Про звільнення Червоної Армії від функцій охорони установ" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 27, ст. 410).

84. Постанова ВУЦВК від 19 липня 1922 року "Про ліквідацію Комісії по перегляду установ УСРР" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 31, ст. 487).

85. Постанова ВУЦВК від 26 липня 1922 року "По доповіді Центрального статистичного управління України" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 32, ст. 496).

86. Постанова ВУЦВК від 9 серпня 1922 року "Про розподіл кредитів і фондів грошзнаків, що фінансуються для заводів промвійськ" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 33, ст. 515).

87. Постанова ВУЦВК від 23 серпня 1922 року "Про обов'язковість для УНКФ постанов ВУЦВК'у про відпуск понадкошторисних кредитів" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 35, ст. 551).

88. Постанова ВУЦВК від 23 серпня 1922 року "Про надання чинності Кримінальному кодексу УСРР", додаток до постанови ВУЦВК "Про надання чинності Кримінальному кодексу УСРР" і "Кримінальний кодекс УСРР" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 36. ст. 553) із змінами і доповненнями (ЗУ УРСР, 1922 р., N 47, ст. 710; 1923 р., N 1, ст. 15; N 12, ст. ст. 218 і 219; N 36, ст. 511; N 43, ст. 551; 1924 р., N 6, ст. 54; N 20, ст. 180; N 31 - 32, ст. 230; N 35 - 36, ст. 241; 1925 р., N 21, ст. 151; N 24, ст. 175; N 81, ст. ст. 481 і 482; 1926 р., N 56, ст. 378; 1927 р., N 6, ст. 33 і N 7, ст. 46).

89. Резолюція 3-ї сесії ВУЦВК VI скликання від 25 жовтня 1922 року "Про адміністративно-територіальний поділ УРСР та про спрощення радянського апарату" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 45, ст. 668).

90. Резолюція 3-ої сесії ВУЦВК VI скликання від 25 жовтня 1922 року "Про безробіття на Україні" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 45, ст. 671).

91. Постанова ВУЦВК від 11 листопада 1922 року "Про порядок внесення в Президію ВУЦВК питань відомчого характеру" (ЗУ УРСР, Додатковий збірник за 1922 р., ст. 22).

92. Постанова ВУЦВК від 15 листопада 1922 року "Про прискорене збирання податків" (ЗУ УРСР, 1922 р., N 47, ст. 712).

93. Постанова ВУЦВК від 6 грудня 1922 року "Про поліпшення матеріального стану судових працівників" (ЗУ УРСР, Додатковий збірник за 1922 р., ст. 25).

94. Постанова ВУЦВК від 3 січня 1923 року "Про затвердження комісії по перегляду і укомплектуванню складу міліції" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 1, ст. 13).

95. Постанова ВУЦВК від 17 січня 1923 року "Про обов'язковість платних публікацій" (Постанова) (ЗУ УРСР, 1923 р., N 3, ст. 48) із змінами (ЗУ УРСР, 1928 р., N 1, ст. 2, п. 3).

96. Постанова ВУЦВК від 31 січня 1923 року "Про поширення на слухачів радпартшкіл і комуністичного університету ім. тов. Артема Кодексу законів про народну освіту УСРР" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 5, ст. 89).

97. Постанова ВУЦВК від 14 лютого 1923 року "Про поширення на слухачів радпартшкіл та університету ім. тов. Артема соціального забезпечення" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 5, ст. 101).

98. Постанова ВУЦВК від 14 лютого 1923 року "Про порядок розподілу поміж держпідприємствами і сільськогосподарськими комунами моторів та динамомашин, що залишаються невикористані" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 5, ст. 106).

99. Постанова ВУЦВК від 7 березня 1923 року "Про комунальні банки" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 8, ст. 135).

100. Постанова ВУЦВК від 30 березня 1923 року "Про пільги для вантажів ЦК Наслідголу ВУЦВК Українського товариства Червоного Хреста та добродійних організацій" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 12, ст. 207).

101. Постанова ВУЦВК від 30 березня 1923 року "Про відкриття курсів для підготовки волземробітників" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 12, ст. 210).

102. Постанова ВУЦВК від 9 травня 1923 року "Про структуру і штати Окрвиконкомів" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 16, ст. 272) із змінами (ЗУ УРСР, 1923 р., N 30, ст. 447; N 32, ст. ст. 471 і 477).

103. Постанова ВУЦВК від 9 травня 1923 року "Про структуру і штати райвиконкомів" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 16, ст. 273) із змінами (ЗУ УРСР, 1923 р., N 34, ст. 497).

104. Постанова ВУЦВК від 30 травня 1923 року "Про понадчергову працю в органах НКЮ" (Постанова) (ЗУ УРСР, 1923 р., N 22 - 23, ст. 321).

105. Постанова ВУЦВК від 6 червня 1923 року "Про встановлення прав на промислові підприємства" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 22 - 23, ст. 335).

106. Постанова ВУЦВК від 6 червня 1923 року "Про порядок заготовлення цінних паперів" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 22 - 23, ст. 336).

107. Постанова ВУЦВК від 29 серпня 1923 року "На доповідь перевірочно-ревізійної комісії ЦКДГ і ліквідкому ЦКДГ про результати проведеної роботи" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 32, ст. 474).

108. Постанова ВУЦВК від 17 жовтня 1923 року "Про перейменування залюднених пунктів" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 37, ст. 515).

109. Постанова 4-ї сесії ВУЦВК VII скликання від 3 листопада 1923 року "Про сільське господарство і землеурядження" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 46, ст. 576).

110. Постанова 4-ї сесії ВУЦВК VII скликання від 4 листопада 1923 року "Про радянське будівництво" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 46, ст. 577).

111. Постанова ВУЦВК від 5 грудня 1923 року "Про пільги, права та обов'язки незаможних селян" (ЗУ УРСР, 1923 р., N 41, ст. 539) з доповненнями (ЗУ УРСР, N 4, ст. 26).

112. Постанова ВУЦВК і РНК УРСР від 26 березня 1924 року "Про права осіб прокурорського догляду Республіки" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 8, ст. 77).

113. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 17 квітня 1924 року "Про радянське будівництво" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 21 - 22, ст. 184).

114. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 17 квітня 1924 року "Про сільське господарство" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 21 - 22, ст. 185).

115. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 17 квітня 1924 року "Про стан медично-санітарної справи в УСРР" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 21 - 22, ст. 186).

116. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 17 квітня 1924 року "Про внутрішню торгівлю" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 21 - 22, ст. 187).

117. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 17 квітня 1924 року "Про споживчу кооперацію" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 21 - 22, ст. 188).

118. Постанова 2-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 17 квітня 1924 року "Про боротьбу з дитячою безпритульністю" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 21 - 22, ст. 190).

119. Постанова ВУЦВК від 4 червня 1924 року "Про форму і порядок видачі посвідчень для особливо відповідальних робітників" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 11, ст. 118).

120. Постанова ВУЦВК і РНК УРСР від 7 серпня 1924 року "Про губерніяльні і округові економічні наради" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 20, ст. 173).

121. Постанова 3-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 12 жовтня 1924 року "Про відділи та інспектури губерніяльних виконавчих комітетів" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 44, ст. 274).

122. Постанова 3-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 12 жовтня 1924 року "Про затвердження Положення про Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ВУЦВК)" (Положення) (ЗУ УРСР, 1924 р., N 45, ст. 276) із змінами (ЗЗ УРСР, 1931 р., N 26, ст. 208, п. 21).

123. Постанова 3-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 12 жовтня 1924 року "Про затвердження Положення про Раду Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки" (Положення) (ЗУ УРСР, 1924 р., N 45, ст. 277).

124. Постанова ВУЦВК від 10 грудня 1924 року "Про скасування п. 2-го постанови ВУЦВК від 6 червня 1923 року "Про надзвичайні заходи по боротьбі з самогоном" (ЗУ УРСР, 1924 р., N 52, ст. 316).

125. Постанова ВУЦВК від 17 лютого 1925 року "Про бюро друку при ВУЦВК" (Постанова) (ЗУ УРСР, 1925 р., N 11, ст. 79).

126. Постанова ВУЦВК від 28 квітня 1925 року "Про відокремлення національних сільрад на Волині" (ЗУ УРСР, 1925 р., N 70, ст. 394),

127. Постанова ВУЦВК і РНК УРСР від 17 червня 1925 року "Про реорганізацію податкових органів у зв'язку з переходом на триступневу систему управління на Україні" (ЗУ УРСР, 1925 р., N 37, ст. 271).

128. Пункти 2 (Постанова), 13 (Постанова), 14 (Постанова), 15 (Постанова), 16 (Постанова), 22 (Постанова), 23 (Постанова), 24 (Постанова), 25 (Постанова), 27 (Постанова), 28 (Постанова), 30 (Постанова), 31 (Постанова), 32 (Постанова), 34 (Постанова), 36 (Постанова), 37 (Постанова) і 40 резолюції 2-ї сесії ВУЦВК IX скликання від 23 жовтня 1925 року "Про затвердження постанов, ухвалених Президією Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету між 1 і 2 сесіями Всеукраїнського Центрального Виконавчого комітету IX скликання" (Постанова) (ЗУ УРСР, 1925 р., N 103, ст. 564).

129. Постанова ВУЦВК від 16 грудня 1925 року "Про видавництво офіційного органу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів "Вісті ВУЦВК" (Положення) (ЗУ УРСР, 1925 р., N 104 - 105, ст. 567).

 

Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР

А. ЗЛЕНКО

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали