ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2016 року

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Прокопенка О. Б., суддів: Волкова О. Ф., Кривенди О. В., Самсіна І. Л., при секретарі судового засідання - Шатило Р. П., за участю позивача - ОСОБИ_1, представників: позивача - ОСОБИ_2, відповідача - С. А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБИ_1 до Верховної Ради України (далі - ВРУ) про визнання дій протиправними, визнання незаконною постанови ВРУ, встановила:

У серпні 2016 року ОСОБА_1 у порядку статті 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) звернувся до Вищого адміністративного суду України із позовом, у якому просив:

- визнати протиправними дії ВРУ щодо внесення завідомо неправдивих відомостей стосовно реєстраційного номера доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) в редакції від 26 січня 2016 року в Постанову ВРУ від 28 січня 2016 року N 950-VIII "Про включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (реєстраційний N 3524) і про його направлення до Конституційного Суду України" (Постанова N 950-VIII);

- визнати протиправними дії ВРУ щодо внесення завідомо неправдивих відомостей в Постанову ВРУ від 15 вересня 2015 року N 677-VIII "Про порядок денний третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання" (Постанова N 677-VIII) в частині переліку питань (законопроектів), включених до порядку денного третьої сесії ВРУ восьмого скликання (Постанова N 677-VIII) під реєстраційним номером 3524 в редакції від 26 січня 2016 року (далі - Постанова N 677-VIII) та щодо реєстраційного номера зазначених питань;

- визнати протиправними (такими, що не відповідають Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України від 10 лютого 2010 року N 1861-VI (далі - Регламент) дії ВРУ щодо розгляду на третій сесії ВРУ восьмого скликання 28 січня 2016 року проекту постанови, реєстраційний N 3524/П1, в частині питань про відкликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) в редакції від 25 листопада 2015 року та про включення до порядку денного третьої сесії ВРУ восьмого скликання (Постанова N 677-VIII) доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) в редакції від 26 січня 2016 року як поданого до ВРУ в частині зазначених питань особами, які не мають права відповідної законодавчої ініціативи;

- визнати протиправними (такими, що не відповідають Регламенту) дії ВРУ щодо розгляду на третій сесії ВРУ восьмого скликання від 28 січня 2016 року проекту постанови (реєстраційний N 3524/П1) в частині питань про відкликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (реєстраційний N 3524) в редакції від 25 листопада 2015 року, про включення до порядку денного третьої сесії ВРУ восьмого скликання доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) в редакції від 26 січня 2016 року і про його направлення до Конституційного Суду України без включення проекту цієї постанови (реєстраційний N 3524/П1) до порядку денного третьої сесії ВРУ восьмого скликання;

- визнати незаконною (такою, що не відповідає Регламенту) і нечинною Постанову ВРУ N 677-VIII (Постанова N 677-VIII) в частині включення до порядку денного третьої сесії ВРУ восьмого скликання (Постанова N 677-VIII) питань (законопроектів) під реєстраційним N "3524 в редакції від 26 січня 2016 року".

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 2 вересня 2016 року (Ухвала N 800/481/16) відмовив ОСОБІ_1 у відкритті провадження у справі.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 109 КАС, Вищий адміністративний суд України виходив із того, що вимоги, викладені у позовній заяві, стосуються виключно законодавчої діяльності ВРУ. Тому зазначені позовні вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Не погодившись із таким рішенням суду, ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_2 подали заяву про його перегляд Верховним Судом України з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 237 КАС, у якій просили ухвалу Вищого адміністративного суду України від 2 вересня 2016 року (Ухвала N 800/481/16) скасувати, а справу направити до цього ж суду для розгляду по суті.

Заслухавши позивача, його представника та представника ВРУ, перевіривши доводи, наведені у заяві та письмових поясненнях до неї, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Зі змісту позовної заяви ОСОБИ_1, поданої до Вищого адміністративного суду України в порядку статті 171-1 КАС, убачається, що ним до адміністративного суду оскаржено дії ВРУ, пов'язані із реєстрацією та розглядом законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Рішення, прийняті суб'єктами владних повноважень, дії, вчинені ними під час здійснення управлінських функцій, а також невиконання повноважень, встановлених законодавством (бездіяльність), можуть бути оскаржені до суду відповідно до частин першої, другої статті 55 Конституції України. Для реалізації кожним конституційного права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності вказаних суб'єктів у сфері управлінської діяльності в Україні утворено систему адміністративних судів.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (частина перша статті 2 КАС). До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження (частина друга статті 2 КАС).

У пункті 1 частини третьої статті 17 цього Кодексу зазначено, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.

Статтею 171-1 КАС встановлено особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності ВРУ, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Правила цієї статті поширюються, зокрема, на розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов ВРУ.

З наведеного випливає, що КАС регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб'єктом владних повноважень управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів.

За статтею 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - ВРУ. Згідно з пунктом 3 частини першої статті 85 Основного Закону до повноважень ВРУ належить прийняття законів.

Порядок роботи ВРУ встановлюється Конституцією України та Регламентом (частина п'ята статті 83 Основного Закону).

Відповідно до частини другої статті 1 Регламенту саме Регламент визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, віднесених до повноважень ВРУ, та порядок здійснення контрольних функцій ВРУ.

Порядок внесення, реєстрації, оформлення та розгляду законопроектів врегульовано розділом IV Регламенту під назвою "Законодавча процедура" з урахуванням особливостей розгляду законопроектів про внесення змін до Конституції України, встановлених главою 26 розділу V Регламенту.

Окремі правила розгляду законопроектів про внесення змін до Конституції України, зокрема щодо обов'язкової наявності відповідного висновку Конституційного Суду України для розгляду такого законопроекту, наведено у розділі XIII Основного Закону.

Згідно із закріпленими у розділі IV та главі 26 розділу V Регламенту нормами ВРУ, створені нею з числа народних депутатів України комітети ВРУ, обрані нею Голова ВРУ та його заступники, народні депутати України в порядку і строки, визначені Регламентом, реалізують дії з розгляду законопроектів, які за змістом, способами, прийомами, цілепокладанням і юридичною природою є проявами (вираженням, властивостями) функції законотворення. Такі дії та прийняті на їх реалізацію рішення сутнісно не є (не можуть бути) управлінськими.

Відповідно до статті 147 Конституції України Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні та вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України.

Статтею 150 Конституції України визначено повноваження Конституційного Суду України, до яких, зокрема, належить вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів ВРУ.

Згідно з частиною першою статті 152 Конституції України закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Повноваження Конституційного Суду України визначені в статті 13 Закону України від 16 жовтня 1996 року N 422/96-ВР "Про Конституційний Суд України", у пункті 1 якої зазначено, що Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо конституційності законів та інших правових актів ВРУ, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відповідно до статті 15 цього Закону підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є: невідповідність Конституції України; порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності; перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

Таким чином, невідповідність Конституції України актів ВРУ, як і порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, може бути підставою для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо їх неконституційності, що свідчить про неможливість розгляду таких справ у порядку адміністративного судочинства.

Ураховуючи наведене, положення частин першої і другої статті 2, статті 17, частини четвертої статті 18 та статті 171-1 КАС слід розуміти так, що у порядку адміністративного судочинства до Вищого адміністративного суду України як суду першої інстанції можуть оскаржуватися лише ті акти, дії чи бездіяльність ВРУ, які прийнято / вчинено / допущено у правовідносинах, в яких ВРУ реалізовує свої владні повноваження, до яких не відноситься законотворча діяльність ВРУ і ті випадки, коли акти ВРУ підлягають перевірці на відповідність Конституції України (конституційність) Конституційним Судом України.

Отже, висновок Вищого адміністративного суду України про те, що заявлені ОСОБОЮ_1 позовні вимоги не віднесені до підсудності адміністративних судів, ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального та процесуального права, тому в задоволенні заяви ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2 слід відмовити.

Керуючись пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України постановила:

У задоволенні заяви ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2 відмовити.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

О. Б. Прокопенко

Судді:

О. Ф. Волков

 

О. В. Кривенда

 

І. Л. Самсін
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали