ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

31.05.2016 р.

N К/800/52775/14

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: Швеця В. В., Головчук С. В., Черпака Ю. К., провівши у порядку касаційного провадження попередній розгляд адміністративної справи за позовною заявою ОСОБА_4 до Виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області, треті особи: Фізичні особи - підприємці ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 про визнання дій та рішення протиправними, скасування рішення, провадження в якій відкрито за касаційною скаргою Виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області (далі - Виконавчий комітет) на постанови Олександрійського міськрайнного суду Кіровоградської області від 15 квітня 2014 року та Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25 вересня 2014 року, встановила:

У грудні 2013 року ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним позовом, в якому просив визнати дії Виконавчого комітету щодо прийняття не в законний спосіб рішення, визнання протиправним та скасування рішення N 826 від 21 листопада 2013 року "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Олександрії".

Постановою Олександрійського міськрайнного суду Кіровоградської області від 15 квітня 2014 року позов задоволено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25 вересня 2014 року рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове, яким позов задоволено частково. Визнано незаконним та нечинним рішення Виконавчого комітету N 826 від 21 листопада 2013 року "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Олександрії". В задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Зобов'язано Виконавчий комітет невідкладно опублікувати резолютивну частину рішення суду у виданні, в якому було офіційно оприлюднено рішення N 826 від 21 листопада 2013 року "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Олександрії", після набрання ним законної сили.

В обґрунтування касаційної скарги Виконавчий комітет посилається на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, у зв'язку з чим ставить питання про скасування зазначених рішень та прийняття нового - про відмову в задоволенні позову.

Заслухавши доповідь судді, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи та рішення, що приймалися під час її розгляду, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Судами встановлено, що рішенням Виконавчого комітету N 826 від 21 листопада 2013 року "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Олександрії", зокрема, визначено тариф на перевезення пасажирів на усіх міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі у розмірі 2,50 гривень за одну поїздку одного пасажира у межах міста Олександрії з 1 грудня 2013 року.

Вказане рішення є регуляторним актом у розумінні положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", який і визначає процедуру його прийняття.

Статтею 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено, що регуляторна діяльність це діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій розробник цього проекту повідомляє у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Частиною другою статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено, що повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.

Як встановлено судами, 16 жовтня 2013 року у друкованому засобі масової інформації Олександрійської міської ради - газеті "Вільне слово" N 42(13797) опубліковано оголошення наступного змісту: "У наступному номері газети "Вільне слово та на сайті Олександрійської міської ради в розділі "Регуляторна політика" буде оприлюднений проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету "Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху". Стислий зміст проекту: визначення розміру тарифів на перевезення на 1 пасажира за 1 поїздку на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та визначення режиму руху… Зауваження та пропозиції щодо внесення змін до проекту приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу на адресу управління економіки міської ради…".

30 жовтня 2013 року у газеті "Вільне слово" N 44(13799) опубліковано проект регуляторного акту - рішення "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Олександрії" та аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради.

21 листопада 2013 року Виконавчим комітетом прийнято рішення N 826 "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та у режимі руху маршрутного таксі у межах міста Олександрії", що оприлюднено у газеті Олександрійської міської ради "Вільне слово" N 48(13803) 27 листопада 2013 року.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що всупереч статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднено пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, а саме рішення прийнято передчасно, тобто менше ніж за один місяць, що надається законом для зауважень та пропозицій фізичних осіб, юридичних осіб та їх об'єднань щодо змін до проекту регуляторного акта.

Скасовуючи постанову суду першої інстанції та, задовольняючи позов частково, апеляційний суд виходив з того, що спірне рішення Виконавчим комітетом прийнято без належного дотримання процедури оприлюднення повідомлення, проекту регуляторного акту і відповідного аналізу, без врахування громадської думки, що не відповідає положенням статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та є підставою для визнання його незаконним.

Втім, колегія суддів вважає такі висновки передчасними з огляду на наступне.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" імперативно визначено, що регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Отже, зазначені у вказаній статті обставини є безумовною підставою для скасування або зупинення дії регуляторного акта.

Однак, суди зазначене не врахували та не перевірили чи існували, передбачені статтею 36 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" обставини, що могли бути перешкодою для прийняття спірного рішення Виконавчого комітету.

Що ж стосується встановлених судами попередніх інстанцій порушень статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме: оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, а також прийняття спірного рішення менше ніж за один місяць, що надається законом для зауважень та пропозицій фізичних осіб, юридичних осіб та їх об'єднань щодо змін до проекту регуляторного акта, то зазначені порушення також можуть бути підставою для визнання нечинним спірного рішення, однак. лише у тому випадку, якщо буде встановлено, що такі порушення вплинули на законність рішення та порушили права позивача.

Проте, суди попередніх інстанцій не встановили, яким чином вказані порушення вплинули на законність спірного рішення та порушили права позивача.

Оскільки суди в повному обсязі не дослідили усіх обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, допустили порушення норм матеріального та процесуального права, ухвалені ними рішення не можна визнати законними та обґрунтованими.

Зазначене, відповідно до вимог частини другої статті 227 КАС України, є підставою для скасування рішень та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи суду необхідно врахувати викладене, всебічно і повно встановити всі фактичні обставини справи на підставі об'єктивної оцінки наявних у ній доказів, з'ясувати справжні права та обов'язки сторін і, залежно від встановленого, правильно застосувати норми матеріального права, що врегульовують спірні правовідносини, та ухвалити законне й обґрунтоване рішення.

Згідно з частинами першою та четвертою статті 2201 КАС України, за наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рішення, суд касаційної інстанції ухвалює рішення за наслідком попереднього розгляду справи, без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

Керуючись статтями 2201, 227, 231 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу Виконавчого комітету Олександрійського міської ради Кіровоградської області задовольнити частково.

Постанови Олександрійського міськрайнного суду Кіровоградської області від 15 квітня 2014 року та Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25 вересня 2014 року скасувати, а справу направити до суду першої інстанції на новий розгляд.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії сторонам у справі та оскарженню не підлягає.

 

Судді:

В. В. Швець

 

С. В. Головчук

 

Ю. К. Черпак
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали