ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.04.2009 р.

N 21/444


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді  Кота О. В., суддів - Владимиренко С. В., Шевчук С. Р., розглянувши касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Київського апеляційного господарського суду від 20 січня 2009 року у справі N 21/444 за позовом ОСОБА_1 до  1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансовий Альянс", 2) ОСОБА_2, 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Пілот-Експрес", 4) Закритого акціонерного товариства "Київське агентство повітряних сполучень "КИЙ АВІА" про визнання договору недійсним, за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Реєстр-Інком", про визнання недійсним сертифікату акцій серії Б N 519 від 13.03.2007 р., виданого на ім'я ОСОБА_1 (за участю представників: позивача - не з'явилися, відповідача-1 - не з'явилися, відповідача-2 - не з'явилися, відповідача-3 - Ландишева С. М., відповідача-4 - не з'явилися), встановив:

Рішенням господарського суду міста Києва від 17 липня 2008 року (Сулім В. В., Сташків Р. Б., Балац С. В.) у справі N 21/444 первісний позов задоволено частково: визнано недійсним договір N К-145/2 купівлі-продажу цінних паперів від 23.05.2006 р., укладений між ОСОБА_2 та ТОВ "Фінансовий Альянс", який діяв на підставі договору комісії N К-145/1 від 23.05.2006 р. з ТОВ "Пілот-Експрес", з моменту його укладення; зобов'язано ОСОБА_2 повернути ТОВ "Пілот-Експрес" 4000,00 грн., отримані за договором купівлі-продажу цінних паперів N К-145/1 від 23.05.2006 р.; зобов'язано ТОВ "Пілот-Експрес" повернути ОСОБА_2 отримані за договором купівлі-продажу цінних паперів N К-145/1 від 23.05.2006 р. прості іменні акції ЗАТ "Київське агентство повітряних сполучень "КИЙ АВІА" у кількості 5 штук; стягнуто з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 31,87 грн. державного мита та 44,25 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; стягнуто з ТОВ "Пілот-Експрес" на користь ОСОБА_1 31,87 грн. державного мита та 44,25 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; стягнуто з ОСОБА_2 51,00 грн. державного мита до Державного бюджету України; стягнуто з ТОВ "Пілот-Експрес" 51,00 грн. державного мита до Державного бюджету України. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 20 січня 2009 року (Шипко В. В., Борисенко І. В., Скрипка І. М.) апеляційну скаргу ОСОБА_2 на рішення господарського суду м. Києва від 17 липня 2008 року у справі N 21/444 залишено без задоволення. Рішення господарського суду м. Києва від 17 липня 2008 року у справі N 21/444 за позовом ОСОБА_1. до ТОВ "Фінансовий Альянс", ОСОБА_2, ТОВ "Пілот-Експрес", ЗАТ "Київське агентство повітряних сполучень "КИЙ АВІА" (далі за текстом ЗАТ "КИЙ АВІА"), скасовано та прийнято нове рішення. В задоволенні первісного позову відмовлено повністю. Апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду м. Києва від 17 липня 2008 року у справі N 21/444 залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду м. Києва від 17 липня 2008 року у справі N 21/444 без змін.

Не погоджуючись із прийнятим судовим актом ОСОБА_1 звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову апеляційного господарського суду та залишити в силі рішення господарського суду м. Києва від 17 липня 2008 року.

Сторони, згідно з приписами ст. 1114 ГПК України, були належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду касаційної скарги, однак позивач, відповідач-1, відповідач-2 та відповідач-4 не скористалися передбаченим законом правом на участь у розгляді справи касаційною інстанцією.

Заслухавши пояснення представника відповідача-3, перевіривши повноту встановлення господарськими судами обставин справи та правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що між ТОВ "Фінансовий Альянс" (як комісіонером) та ТОВ "Пілот-Експрес (як комітентом) укладено договір комісії N К-145/1 від 23 травня 2006 року, відповідно до п. 2.1 якого комітент уповноважив, а комісіонер взяв на себе зобов'язання від свого імені та за рахунок комітента здійснювати посередницьку діяльність по купівлі цінних паперів: 5 шт. простих іменних акцій ЗАТ "КИЙ АВІА" за ціною одного цінного паперу не вище 800 грн.

На виконання вказаного договору комісії ТОВ "Фінансовий Альянс" (як покупцем) 23 травня 2006 року було укладено з ОСОБА_2 (як продавцем) договір N К-145/2 купівлі-продажу цінних паперів.

Згідно пунктів 1.1 та 1.3 названого договору продавець зобов'язався передати у власність клієнта покупця (ТОВ "Пілот-Експрес") 5 штук простих іменних акцій ЗАТ "КИЙ АВІА" на загальну суму 4000 грн. Клієнт покупця зобов'язаний сплатити на користь ОСОБА_2 загальну суму договору протягом 3 банківських днів з моменту підписання договору (п. 2.1 договору).

Підтвердженням переходу прав власності на цінні папери є зарахування цінних паперів на особовий рахунок клієнта покупця ТОВ "Пілот-Експрес" (п. 3.2 договору).

ТОВ "Пілот-Експрес" на виконання спірного договору сплатило на користь ОСОБА_2 4000 грн.

ОСОБА_2 5 грудня 2006 року склав передавальне розпорядження на користь контрагента купівлі-продажу 5 штук простих іменних акцій ЗАТ "КИЙ АВІА" - ТОВ "Пілот-Експрес".

Господарськими судами правильно встановлено, що на момент укладення спірного договору N К-145/2 купівлі-продажу цінних паперів від 23 травня 2006 року ОСОБА_1 був акціонером ЗАТ "КИЙ АВІА" та на момент судового розгляду йому належали прості іменні акції відповідача-4 першої емісії у кількості 813 штук.

Відповідно до ч. 3 ст. 81 ГК України акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства.

ОСОБА_2, як акціонером ЗАТ "КИЙ АВІА", був укладений спірний договір із ТОВ "Пілот-Експрес", яке на момент його укладення не було акціонером даного закритого акціонерного товариства.

Суди прийшли до правильного висновку, що ОСОБА_2, укладаючи із ТОВ "Пілот-Експрес" договір купівлі-продажу цінних паперів N К-145/2 від 23 травня 2006 року, дійсно не виконав приписи ч. 3 ст. 81 ГК України, чим допустив порушення переважного права акціонерів ЗАТ "КИЙ АВІА", в тому числі й позивача, на придбання акцій ЗАТ.

Проте апеляційний господарський суд вірно зазначив, що вказана обставина не є підставою для задоволення позовних вимог ОСОБА_1. про визнання спірного договору недійсним в цілому.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Пленум Верховного Суду України в п. 32 своєї постанови від 24 жовтня 2008 року N 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" роз'яснив:

- норма частини третьої статті 81 ГК України, яка встановлює переважне право акціонерів ЗАТ на придбання акцій, є імперативною, у зв'язку з чим це право не може бути обмежено установчими документами ЗАТ;

- продаж акціонером ЗАТ акцій з порушенням переважного права не зумовлює недійсність відповідного правочину. Наслідком такого порушення є право будь-якого акціонера ЗАТ вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця за аналогією з нормою частини 4 статті 362 ЦК України;

- у зв'язку із законодавчою неврегульованістю порядку реалізації акціонерами ЗАТ переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства третім особам, господарські суди мають застосовувати відповідні положення установчих документів товариства. У разі неврегульованості в установчих документах акціонери мають переважне право купівлі пропорційно кількості належних їм акцій.

З огляду на усе вищенаведене, судова колегія погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, що позовні вимоги ОСОБА_1 задоволенню не підлягають, оскільки обраний позивачем спосіб захисту порушеного права не відповідає наявному порушенню та не поновлює порушене переважне право позивача на придбання акцій, що були продані ОСОБА_2.

Матеріали справи свідчать про те, що господарським судом в порядку ст. 43 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно досліджено матеріали справи в їх сукупності і вірно застосовано норми процесуального та матеріального права.

Відповідно до п. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Касаційна скарга залишається без задоволення, коли суд визнає, що рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів прийняті з дотриманням вимог матеріального та процесуального права.

Твердження скаржника про порушення і неправильне застосування господарським судом норм законодавства при прийнятті постанови не знайшли свого підтвердження, в зв'язку з чим підстав для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акта колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 20 січня 2009 року у справі N 21/444 залишити без змін, а касаційну скаргу ОСОБА_1 без задоволення.

 

Головуючий, суддя:

О. Кот

Судді:

С. Владимиренко

 

С. Шевчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали