ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

17.07.2007 р.

Справа N 19/155


Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Максимів Т. В., при секретарі Самусенко О. В., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь", вул. Глибочицька, 28, м. Київ, до відповідача ЗАТ "Промінь-Галичина", вул. Соборна, 163, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400, про визнання договору укладеним (дійсним) та про визнання права власності. За участю представників: від позивача - Герасько О. А. - представник (довіреність N 3 від 11.07.2007), від відповідача - представники не з'явилися.

Представнику позивача роз'яснено права та обов'язки, передбачені ст. ст. 20, 22 ГПК України. Клопотань про здійснення технічної фіксації судового процесу не подавалось.

СУТЬ СПОРУ: ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь" звернулося в суд з позовом та просить визнати укладеним (дійсним) з дня набрання рішенням законної сили договір N 05-331/2007 між ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь" та ЗАТ "Спільне підприємство "Промінь-Галичина" та визнати з дня набрання законної сили рішенням суду у даній справі право власності ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь" на меблевий цех N 2 (що складається з меблевого цеху площею 2080,2 м2 та складу площею 823,2 м2), який знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна, вулиця Соборна, 163.

Позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги, подав пояснення щодо відзиву поданого відповідачем.

Відповідач у відзиві на позов позовні вимоги вважає правомірними та повністю їх визнає. Просить суд відстрочити виконання рішення терміном на п'ять років.

Згідно ст. 75 ГПК України суд, враховуючи те, що відповідач був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, вважає за можливе розглянути справу без участі повноважного представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши в судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, з'ясувавши її фактичні обставини, об'єктивно оцінивши докази, судом встановлено: між ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь" (позивач) та ЗАТ "Спільне підприємство "Промінь-Галичина" (відповідач) укладено господарські договори:

- договір поставки N 1П від 05.01.2004;

- договір N 1/АР-2004 від 05.01.2004;

- договір оренди обладнання N 2ОР-2006 від 04.01.2006;

- договір оренди обладнання N 2ОР-2007 від 04.01.2007;

- договір поставки N 1П/2007 від 05.01.2007 (далі - договори).

Внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх зобов'язань за Договорами, зазначеними вище, виникла грошова заборгованість відповідача перед позивачем, розмір якої становить:

- за договором N 1П від 05.01.2004 - 438849 (чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот сорок дев'ять) гривень 29 копійок;

- за договором N 1/АР-2004 від 05.01.2004. (за травень - грудень 2005 року) - 139200 (сто тридцять дев'ять тисяч двісті) гривень;

- за договором N 2ОР-2006 від 04.01.2006 - 859680 (вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят) гривень;

- за договором N 2ОР-2007 від 04.01.2007 (за січень - лютий 2007 року) - 121560 (сто двадцять одна тисяча п'ятсот шістдесят) гривень;

- за договором N 1П/2007 від 05.01.2007 - 216108 (двісті шістнадцять тисяч сто вісім) гривень.

Загальний розмір заборгованості відповідача перед позивачем за вказаними договорами становить 1775397 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч триста дев'яносто сім) гривень 29 копійок.

Вказаний розмір заборгованості визнається позивачем та відповідачем, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від 21 березня 2007 року.

Позивач неодноразово звертався до відповідача з вимогою погашення заборгованості, що виникла за договорами, зазначеними вище. Відповідач, не заперечуючи вимог позивача, повідомляв про відсутність у нього достатніх коштів для погашення вказаної заборгованості.

З метою врегулювання питання погашення заборгованості за договорами у прийнятний для обох сторін спосіб між позивачем та відповідачем 18 травня 2007 року укладено попередній договір. Згідно з попереднім договором сторони зобов'язалися у строк до 29 травня 2007 року укласти основний договір, предметом якого є передача відповідачем у власність позивача нерухомого майна (меблевого цеху N 2, який належить відповідачу на праві власності) в обмін на припинення грошових зобов'язань відповідача за договорами.

Істотні умови основного договору визначені сторонами у статті 2 попереднього договору.

Згідно із статтею 4 попереднього договору позивач зобов'язаний надіслати відповідачу проект основного договору протягом 3 робочих днів з дати укладення попереднього договору (тобто до 24 травня 2007 року). Вказане зобов'язання позивачем виконано належним чином та у встановлений строк.

22 травня 2007 року позивачем надіслано відповідачу основний договір - договір N 05-331/2007 про передачу відступного - нерухомого майна. Отримання екземпляра основного договору від 23.05.2007 підтверджується підписом директора ЗАТ "СП "Промінь-Галичина", скріпленим печаткою.

Згідно із статтею 5 попереднього договору відповідач зобов'язаний до 29 травня 2007 року вжити заходів щодо підписання отриманого основного договору, його нотаріального посвідчення та завчасно інформувати про це позивача. Вказане зобов'язання відповідачем не виконано. Відповідач не повідомив позивача про обґрунтовані причини, які б унеможливлювали виконання відповідачем своїх зобов'язань, які передбачені статтею 5 попереднього договору. Таким чином, відповідач ухилився від укладення основного договору, передбаченого попереднім договором, - договору N 05-331/2007.

Суд вважає, що позовні вимоги є обгрунтованими та підлягають до задоволення виходячи із наступного.

Договір N 05-331/2007 є основним договором, укладення якого у строк до 29 травня 2007 року передбачено попереднім договором між позивачем та відповідачем від 18 травня 2007 року.

Попередній договір відповідно до ст. 635 ЦК України є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому на умовах, встановлених попереднім договором.

Попередній договір від 18 травня 2007 року згідно вимог, що встановлені у ст. 635 ЦК України та ст. 182 ГК України, містить істотні умови основного договору, а саме: визначено розмір грошових зобов'язань відповідача перед позивачем за договорами; визначено нерухоме майно, яке передається відповідачем позивачу; визначено спосіб припинення грошових зобов'язань відповідача перед позивачем (шляхом передачі визначеного нерухомого майна як відступного (ст. 600 ЦК України) або шляхом купівлі-продажу визначеного нерухомого майна (ст. 655 ЦК України) із зарахуванням у якості ціни суми грошових зобов'язань відповідача перед позивачем за договорами та термін його укладення.

Попередній договір укладений у формі, встановленій для основного договору.

Згідно з п. 4 ст. 182 ГК України зобов'язання укласти основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення строку, в який сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не надішле проект такого договору іншій стороні. Таку ж норму містить п. 4 ст. 635 ЦК України.

На виконання вимог правових норм, зазначених вище, позивач направив проект основного договору (договір N 05-331/2007), передбачений попереднім договором від 18 травня 2007 року, відповідачеві 22 травня 2007 року, тобто до закінчення строку, в який відповідач та позивач зобов'язані укласти основний договір (29 травня 2007 року).

Відповідно до п. 3 ст. 182 ГК України у разі якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку.

Приписами п. 1 ст. 187 ГК України передбачено, що переддоговірний спір може бути предметом розгляду у суді, якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору.

Стаття 6 попереднього договору від 18 травня 2007 року визначає, що у разі якщо кредитор (позивач) виконав свої зобов'язання за статтею 4, а боржник (відповідач) ухиляється від укладення основного договору, кредитор (позивач) має право вимагати укладення основного договору в судовому порядку.

Оскільки позивач виконав свої зобов'язання за статтею 4 попереднього договору від 18 травня 2007 року (надіслав Відповідачеві у належний строк договір N 05-331/2007), а відповідач ухиляється від укладення договору N 05-331/2007, позивач має право вимагати укладення договору N 05-331/2007 у судовому порядку.

Відповідно до п. 2 ст. 187 ГК України день набрання чинності рішенням суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору, вважається днем укладення відповідного господарського договору.

Відповідно до пункту 2 ст. 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.

Пункт 8.1 договору N 05-331/2007 встановлює, що цей договір підлягає нотаріальному посвідченню.

Пункт 3.7 договору N 05-331/2007 передбачає, що право власності на нерухоме майно, що передається за цим договором, виникає у кредитора (позивача) з моменту, передбаченого чинним законодавством України

Пунктом 3 ст. 334 ЦК України визначено, що право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

Суд, дослідивши поданий у матеріалах справи договір N 05-331/2007, з'ясував, що він містить істотні умови договору між сторонами, встановлені Цивільним кодексом України, та не суперечить чинному законодавству.

Стосовно клопотання відповідача щодо відстрочки виконання рішення, суд вважає його таким, що не підлягає задоволенню, оскільки подане клопотання документально не підтверджене.

Відповідачем відповідно до ст. 33 ГПК України не подано суду заперечень щодо змісту угоди, не спростовано доводи позивача стосовно наявності та розміру заборгованості, тому у суду наявні правові підстави для задоволення позову.

Судові витрати згідно ст. 49 ГПК України підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок стягнення з відповідача.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 334, 392, 635, 638 Цивільного кодексу України, ст. ст. 182, 187 Господарського кодексу України, ст. ст. 33, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив:

Позов задовольнити.

1. Визнати укладеним (дійсним) - з дня набрання рішенням законної сили - договір N 05-331/2007 між ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь" м. Київ, вул. Глибочицька, 28 та ЗАТ "Спільне підприємство "Промінь-Галичина", м. Надвірна вул. Соборна, 63, у такій редакції:

"

Договір N 05-331/2007
про передачу відступного - нерухомого майна

Закрите акціонерне товариство "Спільне підприємство "ПРОМІНЬ-ГАЛИЧИНА", код ЄДРПОУ - 25072609, яке знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна, вулиця Соборна, 163 та зареєстроване Надвірнянською районною державною адміністрацією Івано-Франківської області 4 лютого 1998 року, запис N 11121200000000152, в особі Директора Гурмака Володимира Дмитровича, який зареєстрований за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна, вулиця Набережна, буд. N 3 та діє на підставі Статуту, зареєстрованого Надвірнянською районною державною адміністрацією Івано-Франківської області за реєстраційним N 9 на підставі розпорядження N 37 від 3 лютого 1998 року (далі - Боржник), з однієї Сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Промінь", код ЄДРПОУ - 19017960, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця, Глибочицька, 28 та зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 14 вересня 1994 року, запис N 10741200000002743, в особі Директора Храпача Василя Володимировича, який зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Тарасівська, буд. N 36-а, кв. N 64 та діє на підставі Статуту в новій редакції, зареєстрованого 3 грудня 2001 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією за реєстраційним N 12962 (далі - Кредитор), з іншої сторони,

разом надалі - Сторони, а кожен окремо - Сторона,

виконуючи свої зобов'язання за Попереднім договором, укладеним між Боржником та Кредитором 18 травня 2007 року та посвідченим 18 травня 2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу В. О. Якименко,

діючи на підставі статті 600 та пункту 1 статті 604 Цивільного кодексу України,

виходячи з прагнення врегулювати грошові боргові зобов'язання Боржника перед Кредитором,

уклали цей Договір про передачу відступного - нерухомого майна (далі - Договір) про таке.

1. Визначення термінів

Для цілей цього Договору наведені нижче терміни мають таке значення:

1.1. Нерухоме Майно - меблевий цех N 2 (що складається з меблевого цеху площею 2080,2 м2 та складу площею 823,2 м2), який знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна, вулиця Соборна, 163 та належить Боржнику на праві колективної власності на підставі Свідоцтва про право власності на меблевий цех N 2, яке видане на підставі рішення Надвірнянського міськвиконкому N 1206 від 28.11.2002 року, зареєстроване Івано-Франківським обласним бюро технічної інвентаризації 05.12.2002 року за реєстровим N 112 в реєстровій книзі N 2.

1.2. Грошове Зобов'язання - зобов'язання Боржника перед Кредитором за:

а) Договором поставки N 1П від 05.01.2004 року, укладеним між Боржником та Кредитором, у розмірі 438849 (чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот сорок дев'ять) гривень 29 копійок;

б) Договором N 1/АР-2004 від 05.01.2004 року, укладеним між Боржником та Кредитором, за травень - грудень 2005 року у розмірі 139200 (сто тридцять дев'ять тисяч двісті) гривень;

в) Договором оренди обладнання N 2ОР-2006 від 04.01.2006 року, укладеним між Боржником та Кредитором, у розмірі 859680 (вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят) гривень;

г) Договором оренди обладнання N 2ОР-2007 від 04.01.2007 року, укладеним між Боржником та Кредитором, за січень - лютий 2007 року у розмірі 121560 (сто двадцять одна тисяча п'ятсот шістдесят) гривень;

д) Договором поставки N 1П/2007 від 05.01.2007 року, укладеним між Боржником та Кредитором, у розмірі 216108 (двісті шістнадцять тисяч сто вісім) гривень.

1.3. БТІ - бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти Нерухомого Майна.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є передача Боржником відступного (Нерухомого Майна) на користь Кредитора в обмін на припинення Грошового Зобов'язання.

3. Умови виконання Договору

3.1. На підставі статті 600 та пункту 1 статті 604 Цивільного кодексу України Сторони домовилися про те, що в обмін на припинення Грошового Зобов'язання Боржник передає Кредитору, а Кредитор приймає Нерухоме Майно.

3.2. Відповідно до даних, викладених у Витягу з реєстру прав власності на Нерухоме Майно, виданому Івано-Франківським обласним бюро технічної інвентаризації 22 лютого 2007 року за N 13663275, загальна вартість Нерухомого Майна становить 486895 (чотириста вісімдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) гривень.

Відповідно до відомостей, викладених у Висновку про вартість майна, виданому Приватним підприємством "Актив плюс", що діє на підставі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності N 2959/04, виданого Фондом державного майна України 30 грудня 2004 року, ринкова вартість Нерухомого Майна станом на 14 грудня 2006 року становить 1772742 (один мільйон сімсот сімдесят дві тисячі сімсот сорок дві) гривні.

3.3. Сторони погодили, що вартість Нерухомого Майна, яке передається за цим Договором, становить 1772742 (один мільйон сімсот сімдесят дві тисячі сімсот сорок дві) гривні.

3.4. Загальний розмір Грошового Зобов'язання становить 1775397 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч триста дев'яносто сім) гривень 29 копійок, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків, укладеним між Боржником та Кредитором 21 березня 2007 року.

3.5. Податок на додану вартість за цим Договором становить 354548 (триста п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот сорок вісім) гривень 40 копійок.

3.6. Передача Нерухомого Майна здійснюється протягом трьох робочих днів з дати укладення цього Договору і оформлюється актом приймання-передачі, що підписується повноважними представниками Сторін.

3.7. Право власності на Нерухоме Майно, що передається за цим Договором, виникає у Кредитора з моменту, передбаченого чинним законодавством України (пункт 3 статті 334 Цивільного кодексу України).

3.8. Грошове Зобов'язання припиняється з моменту виникнення у Кредитора права власності на Нерухоме Майно, що передається за цим Договором.

4. Обов'язки Сторін

4.1. Обов'язки Боржника:

4.1.1. Передати Кредитору у власність Нерухоме Майно в обмін на припинення Грошового Зобов'язання згідно з цим Договором;

4.1.2. Надати необхідне сприяння Кредитору в реєстрації переходу права власності на Нерухоме Майно в органах БТІ, у тому числі надати оригінали правовстановлювальних та інших необхідних документів на Нерухоме Майно;

4.1.3. Підписати протягом трьох робочих днів з дати укладення цього Договору акт приймання-передачі Нерухомого Майна.

4.2. Обов'язки Кредитора:

4.2.1. Прийняти Нерухоме Майно від Боржника;

4.2.2. Надати підтвердження Боржнику про припинення Грошового Зобов'язання після державної реєстрації права власності Кредитора на Нерухоме Майно в органах БТІ.

5. Гарантії

5.1. Боржник гарантує, що на момент укладення цього Договору Нерухоме Майно, яка передається за цим Договором, нікому не продане, не подароване, під забороною та арештом не перебуває, права третіх осіб, а також обтяження щодо вказаного Нерухомого Майна відсутні.

5.2. Боржник гарантує, що на момент укладення цього Договору відносно нього не здійснюються будь-які судові, адміністративні чи інші процесуальні дії та що до нього не пред'явлено претензій або вимог з боку органів державної влади та/або третіх осіб, наявність яких може заподіяти негативний вплив на законність, дійсність або виконання цього Договору або зобов'язань Боржника за цим Договором, а також те, що Боржник не має інформації про можливість здійснення відносно нього таких процесуальних дій чи пред'явлення таких вимог.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання та/або неналежне виконання Сторонами умов цього Договору Сторона, яка їх не виконала та/або неналежно виконала, несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Спори між Сторонами за цим Договором вирішуються у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та набирає чинності з моменту такого посвідчення або у випадку, якщо Боржник ухиляється від укладення цього Договору, з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання цього Договору укладеним.

8.2. Витрати, пов'язані з укладенням цього Договору та з реєстрацією переходу права власності на Нерухоме Майно, сплачує Кредитор.

8.3. Цей Договір є правовою підставою для переходу права власності на Нерухоме Майно від Боржника до Кредитора, а також для реєстрації за Кредитором права власності на Нерухоме майно згідно з чинним законодавством України.

8.4. Цей Договір укладений відповідно до та з урахуванням вимог статті 600 Цивільного кодексу України, яка визначає та регулює порядок припинення зобов'язання шляхом передачі відступного (майна), та пункту 1 статті 604 Цивільного кодексу України, який надає право Сторонам припинити зобов'язання за їх домовленістю.

8.5. У випадку виникнення обставин, які не врегульовані цим Договором, Сторони при їх вирішенні керуються чинним законодавством України.

8.6. Недійсність окремої частини Договору не є наслідком недійсності всього Договору. Сторони зобов'язані замінити визнане недійсним положення цього Договору на дійсне положення, яке забезпечує в найбільш можливій мірі за відповідних умов осягнення економічного та/або правового ефекту, на який було спрямоване положення визнане недійсним.

8.7. Боржник та Кредитор є платниками податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

8.8. Цей Договір укладений Сторонами у трьох примірниках: по одному для кожної із Сторін, а один примірник - для зберігання у нотаріуса у справах нотаріальної контори. Всі примірники мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.".

2. Визнати з дня набрання рішенням суду законної сили право власності ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь" на меблевий цех N 2 (що складається з меблевого цеху площею 2080,2 м2 та складу площею 823,2 м2), який знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна, вулиця Соборна, 163.

3. Стягнути з ЗАТ "Промінь-Галичина", вул. Соборна, 163, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400, код 25072609, на користь ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "Промінь", м. Київ, вул. Глибочицька, 28, код 19017960, 85,00 грн. державного мита та 118 грн. інформаційно-технічних послуг.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, у разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення підписане 18.07.2007.

 

Суддя

Т. В. Максимів

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали