ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.12.2011 р.

Справа N 5019/1346/11


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Удовиченка О. С., суддів - Заріцької А. О., Міщенка П. К., розглянувши касаційну скаргу "L-Georgia" L.T.D. на ухвалу та на постанову господарського суду Рівненської області від 26.07.2011, Рівненського апеляційного господарського суду від 18.10.2011 року у справі N 5019/1346/11 господарського суду Рівненської області за позовом "L-Georgia" L.T.D. до ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" про визнання кредитором (в судовому засіданні взяли участь представники: "L-Georgia" L.T.D. - Шпакович О. В.; ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" - Лашутін Е. І., Овсянніков С. В.), встановив:

"L-Georgia" L.T.D. звернулося до господарського суду Рівненської області з позовною заявою, в якій просило визнати "L-Georgia" L.T.D. кредитором ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів".

Позовна заява обґрунтована тим, що 13.03.2008 року між ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" (продавець) та "L-Georgia" L.T.D. (покупець) було укладено Контракт N КХП/Л-Грузия 2 (надалі Контракт), відповідно до якого продавець передає, а покупець оплачує та приймає у власність товар: муку пшеничну українського виробництва. До зазначеного Контракту сторонами укладено додатки N 1 від 13.03.2008, N 2 від 13.03.2008, N 3/1 від 30.04.2008, N 3/1 від 27.05.2008, N 8 від 06.04.2009, в яких зазначено кількість, асортимент, місце та дата поставки, ціна та строки оплати товару. Позивачем зазначено, що на виконання Контракту та додатків до нього, ним була здійснена передплата ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" на суму 1468610,00 дол. США., що підтверджується платіжними дорученнями. Продавець свої зобов'язання щодо поставки товару позивачу виконав не в повному обсязі. Внаслідок невиконання зобов'язань у відповідача виникла заборгованість на перед позивачем на суму 327500,00 дол. США. Позивач неодноразово звертався до відповідача з вимогами про виконання зобов'язань за Контрактом. Позивачем зазначено, що внаслідок невиконання ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" своїх зобов'язань, позивач звернувся до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з позовом про стягнення заборгованості. Постановою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 05.04.2011 справу за позовом "L-Georgia" L.T.D. до ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" прийнято до провадження. Позивачем зазначено, що 12.05.2011 ним отримано лист про те, що зборами акціонерів ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" прийнято 28.07.2009 рішення про ліквідацію товариства, а строк подання кредиторами заяв про визнання їх вимог сплинув 03.10.2009 року. Позивачем зазначено, що в травні 2011 року направлено до відповідача заяву про включення грошових вимог "L-Georgia" L.T.D. до реєстру вимог кредиторів ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів", однак, відповіді позивачем не отримано. Враховуючи приписи ч. 3 ст. 112 ЦК України позивач звернувся до суду з позовом про визнання його кредитором.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 23.06.2011 прийнято позовну заяву до провадження.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2011 провадження у справі припинено на підставі п. 1 ст. 80 ГПК України.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 18.10.2011 апеляційну скаргу "L-Georgia" L.T.D. залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Рівненської області від 26.07.2011 залишено без змін.

Суди при винесенні оскаржуваних судових рішень послалися на ст. 7 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж", ч. 4 ст. 12, п. 1 ст. 80 ГПК України. Припиняючи провадження, суд першої інстанції виходив з того, що Контракт N КХП/Л-Грузія 2 від 13.03.2008 містить арбітражну угоду про передачу спору на вирішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, а тому заява "L-Georgia" L.T.D. про визнання кредитором повинна розглядатись даним судом.

"L-Georgia" L.T.D. звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 18.10.2011 та ухвалу господарського суду Рівненської області від 26.07.2011 року.

В обґрунтування касаційної скарги заявник посилається на порушення судами першої та апеляційної інстанцій при винесенні оскаржуваних судових рішень норм матеріального та процесуального права.

Судова колегія, розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 13.03.2008 року між ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" (продавець) та "L-Georgia" L.T.D. (покупець) було укладено Контракт N КХП/Л-Грузия 2, відповідно до якого продавець передає, а покупець оплачує та приймає у власність товар: муку пшеничну українського виробництва.

Місцевим господарським судом зазначено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 03.08.2009 зареєстровано рішення засновників (учасників) ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" про припинення юридичної особи. "L-Georgia" L.T.D. 20.05.2011 направлено ліквідаційній комісії ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" заяву про визнання кредитором на суму 327500,00 дол. США, обґрунтовану невиконанням зобов'язань за Контрактом від 13.03.2008 року.

З матеріалів справи вбачається, зокрема, з заперечення, поданого головою ліквідаційної комісії ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" Лашутіна Е. І., що ліквідаційною комісією ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" отримано заяву "L-Georgia" L.T.D. про визнання кредитором в межах ліквідаційної процедури, але ця заява не розглядалась. (т. 1 а. с. 115 - 116).

Суд першої інстанції припиняючи провадження у справі, послався на п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України та зазначив, що позов про визнання "L-Georgia" L.T.D. кредитором має розглядатися у Міжнародному комерційному арбітражному суду при Торгово-промисловій палаті України, оскільки Контракт містить арбітражну угоду про передачу спору на вирішення Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України. Крім того, судом зазначено, що "L-Georgia" L.T.D. звернулося до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з позовом про стягнення 327500 дол. США з ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" у справі АС N 93у/2011.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо: спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Згідно ч. 1 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 2 ст. 2 ГПК України передбачено, що господарський суд порушує справи за позовними заявами, зокрема, підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ч. 3 ст. 112 ЦК України у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

З матеріалів справи вбачається, що "L-Georgia" L.T.D. звернулося до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з позовом до ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів", предметом якого є стягнення з боржника заборгованості у зв'язку з невиконанням Контракту N КХП/Л-Грузія 2 від 13.03.2008 року.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 112 ЦК "L-Georgia" L.T.D. звернулося до господарського суду з позовом, предметом якого є визнання позивача кредитором ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" та включення його до реєстру вимог кредиторів.

Судом першої інстанції, розгляд позовної заяви "L-Georgia" L.T.D. про визнання кредитором ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" здійснено не було. Судом апеляційної інстанції зазначені порушення виправлено не було.

Частиною 4 статті 11113 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу "L-Georgia" L.T.D. задовольнити.

Ухвалу господарського суду Рівненської області від 26.07.2011 та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 18.10.2011 у справі N 5019/1346/11 скасувати.

Справу направити до господарського суду Рівненської області для розгляду.

 

Головуючий

О. С. Удовиченко

Судді:

А. О. Заріцька

 

П. К. Міщенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали