ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2007 року

Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Яреми А. Г., суддів: Левченка Є. Ф., Романюка Я. М., Охрімчук Л. І., Сеніна Ю. Л., розглянувши в судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" про визнання наказів незаконними, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу за касаційними скаргами відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" та ОСОБА_1 на рішення апеляційного суду Житомирської області від 1 червня 2007 року, встановила:

У жовтні 2001 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" (далі - ВАТ "Вібросепаратор") про визнання наказів керуючого санацією товариства незаконними та їх скасування, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Позивачка зазначала, що працювала на виборній посаді - головою спостережної ради ВАТ "Вібросепаратор". Наказом керуючого санацією ВАТ "Вібросепаратор" від 16 липня 2001 року N 62 посаду голови спостережної ради було скорочено, у зв'язку з чим наказом від 17 вересня 2001 року N 52-к її звільнено з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України. Посилаючись на те, що скорочення штату є незаконним, оскільки прийнято керуючим санацією з порушенням встановленого законом порядку, їй на порушення ст. 118 КЗпП України після звільнення з посади голови спостережної ради не було надано посади головного бухгалтера товариства, яку вона займала до призначення на виборну посаду, позивачка просила визнати незаконними та скасувати накази керуючого санацією товариства про скорочення посади голови спостережної ради товариства та звільнення її з роботи, поновити її на посаді головного бухгалтера товариства та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 16 січня 2007 року позов задоволено. Скасовано накази керуючого санацією ВАТ "Вібросепаратор" від 16 липня 2001 року N 62 про скорочення посади голови спостережної ради товариства та від 17 вересня 2001 року N 52-к про звільнення позивачки ОСОБА_1 з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України. Поновлено ОСОБА_1 на посаді головного бухгалтера ВАТ "Вібросепаратор" з 18 вересня 2001 року та стягнуто на її користь 59997 грн. 80 коп. середнього заробітку за час вимушеного прогулу та 18980 грн. індексації.

Рішенням апеляційного суду Житомирської області від 1 червня 2007 року з рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 16 січня 2007 року в частині скасування наказу керуючого санацією ВАТ "Вібросепаратор" про скорочення посади голови спостережної ради товариства та стягнення індексації в сумі 18980 грн. скасовано і в цій частині ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні зазначених вимог. В частині стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу рішення суду змінено шляхом зменшення її розміру до 33012 грн.

У касаційній скарзі ВАТ "Вібросепаратор" просить скасувати рішення апеляційного суду, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, та ухвалити нове рішення, яким у позові відмовити. ОСОБА_1 у касаційній скарзі просить скасувати рішення апеляційного суду, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду України, дослідивши матеріали справи та перевіривши наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційні скарги підлягають до задоволення частково.

Ухвалюючи рішення про поновлення позивачки на роботі на посаді головного бухгалтера ВАТ "Вібросепаратор", суд першої інстанції, з чим погодився і апеляційний суд, виходив з того, що у зв'язку із закінченням повноважень позивачки за виборною посадою вона підлягає поновленню на попередній посаді, якою є посада головного бухгалтера.

Однак, погодитися з таким висновком не можна.

Статтею 118 КЗпП України, якою керувався суд при вирішенні вимоги про поновлення позивачки на роботі по посаді головного бухгалтера ВАТ "Вібросепаратор", встановлено гарантії для працівників, обраних на виборні посади, які зводяться до покладення на працедавця обов'язку надання після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади), а при її відсутності - іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Судом встановлено, що у зв'язку з обранням позивачки ОСОБА_1 на виборну посаду - головою спостережної ради ВАТ "Вібросепаратор", наказом генерального директора товариства від 15 квітня 1999 року її було звільнено з посади головного бухгалтера акціонерного товариства та на період виконання нею обов'язків за виборною посадою на посаду головного бухгалтера товариства призначено ОСОБА_2.

Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 2 березня 2004 року, яке набрало законної сили, зазначений наказ в частині призначення ОСОБА_2 на посаду головного бухгалтера ВАТ "Вібросепаратор" на визначений строк визнано незаконним та визнано її призначення на цю посаду безстроковим, тобто без визначення строку.

У зв'язку з відсутністю у відповідача попередньої роботи - головним бухгалтером, що відповідно до ст. 118 КЗпП України є обов'язковою умовою для її надання працівникові після закінчення його повноважень за виборною посадою, в суду не було підстав для задоволення позовної вимоги ОСОБА_1 про поновлення її на посаду головного бухгалтера ВАТ "Вібросепаратор" та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу на цій посаді, а тому в цій частині рішення судів першої та апеляційної інстанцій відповідно до вимог ст. 341 ЦПК України слід скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в позові.

Ухвалюючи рішення про відмову в позові в частині вимоги про визнання незаконним наказу керуючого санацією про скорочення посади голови спостережної ради товариства, апеляційний суд виходив з того, що зазначеним наказом право позивачки не порушено.

Однак такий висновок не є правильним, оскільки від вирішення питання про законність скорочення посади голови спостережної ради товариства залежить і вирішення питання про законність звільнення позивачки з цієї посади, що також є предметом судового розгляду.

Разом з тим не можна погодитися і з рішенням суду першої інстанції в цій частині.

Задовольняючи позовні вимоги про визнання незаконними наказів керуючого санацією про скорочення посади голови спостережної ради ВАТ "Вібросепаратор" та звільнення у зв'язку з цим на підставі ст. 40 п. 1 КзпП України позивачки, суд першої інстанції виходив з того, що таке рішення керуючим санацією прийнято з порушенням п. 4 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відповідно до якого на період санації повноваження органів управління боржника припиняються, а не ліквідовуються самі органи управління, одним з яких є посада голови спостережної ради товариства.

Проте відповідно до ст. 18 зазначеного вище Закону заходами щодо відновлення платоспроможності боржника серед іншого може бути і звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Для проведення такого звільнення працівника боржника такий захід відновлення його платоспроможності повинен міститися в схваленому у встановленому порядку комітетом кредиторів та затвердженим господарським судом плані санації.

Суд на зазначене уваги не звернув, не з'ясував чи передбачено схваленим комітетом кредиторів та затвердженим господарським судом планом санації ВАТ "Вібросепаратор" звільнення його працівників, та дійшов передчасного висновку про прийняття керуючим санацією рішення про скорочення посади голови спостережної ради товариства з перевищенням своїх повноважень.

Таким чином, в цій частині рішення ухвалено судом з порушенням норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи і відповідно до ч. 2 ст. 338 ЦПК України є підставою для його скасування з передачею справи на новий розгляд. Оскільки зазначене порушення було допущено судом першої інстанції і не було усунено апеляційним судом, справу слід передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись п. п. 2, 5 ч. 1 ст. 336, ч. 2 ст. 338, ст. 341, п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 344 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України вирішила:

Касаційні скарги відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" та ОСОБА_1 задовольнити частково.

Рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 16 січня 2007 року та рішення апеляційного суду Житомирської області від 1 червня 2007 року в частині вимоги про поновлення ОСОБА_1 на роботі на посаді головного бухгалтера відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу на цій посаді скасувати і в цій частині ухвалити нове рішення.

У задоволенні позову ОСОБА_1 до відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" про поновлення на роботі на посаді головного бухгалтера та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу на цій посаді відмовити.

У частині вимоги про скасування наказів керуючого санацією відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор" про скорочення посади голови спостережної ради товариства та звільнення у зв'язку з цим ОСОБА_1 з цієї посади рішення Корольовського районного суду м. Житомира від 16 січня 2007 року та рішення апеляційного суду Житомирської області від 1 червня 2007 року скасувати і в цій частині справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішення оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

А. Г. Ярема

Судді:

Є. Ф. Левченко

 

Л. І. Охрімчук

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали