КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

21.12.2011 р.

Справа N 2а-18233/10/2670

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого - судді Данилової М. В., суддів: Федорової Г. Г., Ключковича В. Ю., при секретарі судового засідання Горбачовій Ю. Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія "Сприяння" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 квітня 2011 року (Постанова N 2а-18233/10/2670) у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія "Сприяння" до Національної комісії регулювання електроенергетики України про визнання нечинним акта, встановила:

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 квітня 2011 року (Постанова N 2а-18233/10/2670) в задоволенні позову відмовлено.

В апеляційній скарзі позивач, вказуючи на порушення судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, просить скасувати вказану постанову і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

Особи, які беруть участь в справі, в судове засідання не з'явилися, про дату та час слухання справи були повідомлені належним чином згідно ч. 6 ст. 12 та ч. 1 ст. 41 КАС України, розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі, та фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржувану постанову суду - без змін.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 198 та ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції зазначив, що позовні вимоги ТОВ "Лізингова торгова компанія "Сприяння" є необґрунтованими.

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, враховуючи наступне.

Судом першої інстанції встановлено, що відповідно до постанови НКРЕ від 18 грудня 2009 року N 1472 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 18.06.2004 N 631" унести до Примірного договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, схваленого постановою НКРЕ від 18 червня 2004 року N 631, зокрема, такі зміни: пункт 3.17 викласти в такій редакції: "3.17. У разі необхідності Постачальник може один раз до 20 числа (включно) розрахункового місяця збільшити замовлений обсяг купівлі електроенергії за наступних умов: величина збільшення замовленого обсягу купівлі електроенергії не повинна перевищувати 25 % від замовленого обсягу купівлі електроенергії, указаного в Повідомленні, наданому відповідно до п. 3.8; Постачальник до 1600 години 20 числа розрахункового місяця надає через уповноваженого представника до ДПЕ скориговане Повідомлення, яке повинно бути підписане Постачальником, погоджене та зареєстроване ЕК. Вартість указаного у скоригованому Повідомленні обсягу електричної енергії розраховується за прогнозною оптовою ринковою ціною з урахуванням установлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України у розрахунковому місяці; здійснення Постачальником оплати до 1700 годин (час зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ) до 20 числа (включно) розрахункового місяця коштів у сумі, що дорівнює 5/6 вартості, визначеної на підставі обсягу, указаного у скоригованому Повідомленні про збільшення Постачальником обсягів закупівлі електричної енергії та встановленої НКРЕ прогнозної оптової ринкової ціни з урахуванням установлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України в розрахунковому місяці, з урахуванням ПДВ; відсутність станом на 1700 годин (час зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ) 20 числа (включно) розрахункового місяця порушень щодо виконання п. 4.4.3. Якщо протягом розрахункового місяця очікується збільшення обсягів постачання електричної енергії одним споживачам з відповідним зниженням обсягів постачання іншим, Постачальник забезпечує передачу в ДПЕ через відповідну ЕК письмового факсимільного повідомлення про коригування заявлених обсягів постачання, не пізніше надання до ДПЕ Акта прийому-передачі електричної енергії за розрахунковий місяць".

Відповідно до пункту 1 Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213/95, Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є незалежним позавідомчим постійно діючим державним органом.

Відповідно до частин четвертої - восьмої статті 15 Закону України "Про електроенергетику" оптовий ринок електричної енергії України створюється на підставі договору. Сторонами договору є суб'єкти господарської діяльності, пов'язаної з: диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням об'єднаною енергетичною системою України; виробництвом електричної енергії на електростанціях; передачею електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами; постачанням електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; оптовим постачанням електричної енергії.

Постановою НКРЕ від 18 червня 2004 року N 631 "Про схвалення примірного договору між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом" відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" схвалено примірний договір купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом та рекомендовано ДП "Енергоринок" та постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом укладати договори купівлі-продажу електричної енергії за цією примірною формою.

Судом першої інстанції зазначено, що укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за примірною формою є лише рекомендацією для ДП "Енергоринок", відповідно, постанова НКРЕ від 18 червня 2004 року N 631 "Про схвалення примірного договору між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом" носить рекомендаційний характер.

Як вбачається з матеріалів справи, 28 лютого 2007 року між ДП "Енергоринок" та ТОВ "Лізингова торгова компанія "Сприяння" (постачальник) укладеного договір N 3936/02 за примірною формою, відповідно до якого ДП "Енергоринок" зобов'язується продавати, а постачальник купувати електричну енергію відповідно до умов цього договору. В пункті 3.17 вказаного договору передбачено, що протягом розрахункового місяця заявлені постачальником обсяги купівлі електроенергії можуть бути збільшені за таких умов: здійснення постачальником попередньої оплати додатково заявлених обсягів закупівлі електричної енергії; передачі до ДП "Енергоринок" письмового факсимільного повідомлення про збільшення постачальником обсягів закупівлі електричної енергії не менше ніж за три робочі дні до моменту очікуваного перевищення заявлених обсягів закупівлі електроенергії.

Додатковою угодою від 24 грудня 2009 року N 5875/03 до договору від 28 лютого 2007 року N 3936/02 на виконання постанови НКРЕ від 18 грудня 2009 року N 1472 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 18.06.2004 N 631" пункт 3.17 договору від 28 лютого 2007 року N 3936/02 викладено в редакції згідно зазначеної постанови НКРЕ.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що однією із основних засад господарювання є свобода підприємницької діяльності та вільне волевиявлення сторін у договорі, а тому в межах спірних правовідносин сторони договору - ТОВ "Лізингова торгова компанія "Сприяння" та ДП "Енергоринок" - не зв'язані умовами Примірного договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом та мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені таким примірним договором, або доповнювати його зміст; оскільки постанова НКРЕ від 18 червня 2004 року N 631 "Про схвалення примірного договору між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом" носить рекомендаційний характер, постанова НКРЕ від 18 грудня 2009 року N 1472 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 18.06.2004 N 631" також фактично є рекомендацією, а тому не є такою, що порушує права позивача.

Відповідно до частини 1 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених у статті 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Згідно зі статтею 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та прийняв рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, а тому апеляційну скаргу потрібно залишити без задоволення, а оскаржувану постанову суду без змін.

Керуючись статтями 160, 196, 198, 200, 205, 206, 212 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізингова компанія "Сприяння"  залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 квітня 2011 року (Постанова N 2а-18233/10/2670)  залишити без змін.

Повний текст виготовлено 19 грудня 2011 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складення в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали