ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

27.07.2011 р.

N 2а-7601/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого - Бояринцевої М. А., суддів: Каракашьяна С. К., Літвінової А. В., при секретарі судового засідання Карпюк О. С., за участю: позивача-1, представника позивача-2: ОСОБА_1, представника відповідача: Руденка А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом 1) ОСОБА_1, 2) ОСОБА_3 до Державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення про визнання нечинним пункту 2 наказу від 25 січня 2011 року N 02, встановив:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом про визнання нечинним пункту 2 наказу Державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення від 25 січня 2011 року N 02 (по особовому складу).

Ухвалою суду від 14 липня 2011 року відкрито провадження у справі N 2а-7601/11/2670.

ОСОБА_3 звернулася до суду з позовом про визнання нечинним пункту 2 наказу Державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення від 25 січня 2011 року N 02 (по особовому складу).

Ухвалою суду від 21 липня 2011 року відкрито провадження у справі N 2а-9874/11/2670 та об'єднано для спільного розгляду адміністративні справи N 2а-7601/11/2670 та N 2а-9874/11/2670.

В обґрунтування наведених вимог позивачі посилаються на закони України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну службу", постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів" та зазначають, що пункт 2 наказу Державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення від 25 січня 2011 року N 02 (по особовому складу) є незаконним, оскільки ним скасовано доплату за вислугу років у полуторному розмірі за час роботи на державній службі з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження.

Представник відповідача не заперечив по суті позовних вимог та просив суд задовольнити позов.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, колегія суддів приходить до наступних висновків.

ОСОБА_1 та ОСОБА_3 перебувають на державній службі державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (згідно додатка до наказу від 25 січня 2011 року N 02).

Відповідно до статті 8 Закону України від 27.02.91 N 791а-XII "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" управління зоною відчуження, а також зоною безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, та припинення у зв'язку з цим у зазначених пунктах діяльності Рад здійснює спеціальний підрозділ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи.

Постановою Кабінету Міністрів України N 1263 від 11 серпня 2000 року затверджено Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. Відповідно до зазначеного Положення державний департамент здійснює у встановленому порядку управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення та управління цими територіями відповідно до законодавства, забезпечує проведення робіт, пов'язаних із зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

Відділом контрольно-ревізійної роботи Управління протидії корупції та контрольно-ревізійної роботи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи проведено ревізію фінансово-господарської діяльності відповідача за період з 1 червня 2009 року по 30 вересня 2010 року, за результатами якої складено акт N 31 від 29 жовтня 2010 року.

Як вбачається з акта ревізії, комісією МНС встановлено, зокрема, порушення вимог Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283.

За результатами зазначеної ревізії та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та за результатами роботи у січні 2011 року Державним департаментом - Адміністрацією зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 25 січня 2011 року видано наказ N 02 (по особовому складу).

Пунктом 2 зазначеного наказу встановлено наступне: "доплату за вислугу років, до надходження додаткових роз'яснень, здійснювати з урахуванням зауважень ревізійної служби МНС згідно з додатком".

Згідно додатка до наказу від 25 січня 2011 року N 02 ОСОБА_1 встановлено надбавку за вислугу років на державній службі в розмірі 30 %, ОСОБА_3 - 25 %. Як вбачається з додатка, стаж державної служби станом на 1 січня 2011 року обраховується без коефіцієнта 1,5.

Відповідно до частини 5 статті 33 Закону України "Про державну службу" державним службовцям виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби. Законодавством встановлено, що при визначенні стажу вислуги років необхідно зараховувати коефіцієнт 1,5, у тому числі на державній службі.

Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року N 1049, встановлено, що надбавки за вислугу років виплачуються керівникам, спеціалістам і службовцям органів виконавчої влади та інших державних органів залежно від стажу роботи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 831 "Про доплату особам, які працюють у зоні відчуження" встановлено, що особам, які постійно працюють або виконують службові обов'язки у зоні відчуження, час роботи або служби зараховується до стажу роботи і вислуги років у полуторному розмірі (в тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36).

Як вбачається з матеріалів справи, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відповідач неодноразово зверталися щодо надання роз'яснень з приводу обчислення пільгового стажу роботи у зоні відчуження.

Так, Міністерство праці та соціальної політики України 3 липня 2008 року за N 6405/0/14-08/20 повідомило Пенсійний фонд України та Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що за результатами узгодженої наради Міністерства праці та соціальної політики України з представниками Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Пенсійного фонду України, Міністерства охорони здоров'я України, Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України прийнято рішення про можливість зарахування трудового стажу у полуторному розмірі особам, які працювали у зоні відчуження та ДСП "Чорнобильська АЕС" на виробництвах, роботах, професіях, посадах і на підземних роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком N 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36, до кінця поточного року, за формою Ф-122, затвердженою постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних виплат від 9 березня 1988 року N 122.

Листом від 21 жовтня 2009 року N 22148/0/14-09/20 Міністерство праці та соціальної політики України повідомило Пенсійний фонд України та Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року N 831 "Про доплату особам, які працюють у зоні відчуження", на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16 липня 2009 року N 38619/1/1-09 та за результатами узгоджувальної наради, яка відбулася 13 жовтня 2009 року за участю представників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Пенсійного фонду України, Міністерства охорони здоров'я України, Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України, є можливим зарахування трудового стажу у полуторному розмірі особам, які працювали у зоні відчуження та ДСП "Чорнобильська АЕС" на виробництвах, роботах, професіях, посадах і на підземних роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком N 1, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36, до кінця поточного року, за формою Ф-122, затвердженою постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних виплат від 9 березня 1988 року N 122.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про державну службу" державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Тобто це професійна діяльність осіб відповідно до Конституції України та законів України, яка полягає у виконанні завдань і функцій держави.

Зміст прав і свобод громадянина у сфері публічних правових відносин, на захист яких спрямовується діяльність адміністративного судочинства, визначається Конституцією України, спеціальними законами, а інтерес у цій сфері підлягає захисту, якщо є правовим.

Як зазначив Конституційний Суд України в Рішенні від 01.12.2004 N 18-рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес), інтерес треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлено загальним змістом об'єктивного легітимного дозволу і прямо не опосередковано у суб'єктивному праві.

Таким чином, суд приходить до висновку, що оскаржуваний пункт 2 наказу N 02 від 25.01.2011 року порушує право позивачів на отримання матеріального блага за перебування у спеціальному статусі при виконанні своїх службових обов'язків у вигляді доплати за вислугу років із застосуванням коефіцієнта 1,5, а тому є протиправним та таким, що підлягає визнанню його нечинним.

Враховуючи наведене та з урахуванням системного аналізу норм права, суд приходить до висновку про обгрунтованість позовних вимог, а позовна заява визнається судом такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

Керуючись ст. ст. 98, 160 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

1. Позов ОСОБА_1 та ОСОБА_3 задовольнити повністю.

2. Визнати нечинним пункт 2 наказу Державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення від 25 січня 2011 року N 02 (по особовому складу).

3. Відшкодувати ОСОБА_1 за рахунок коштів Державного бюджету України судовий збір в розмірі 3 (три) грн. 40 коп.

4. Відшкодувати ОСОБА_3 за рахунок коштів Державного бюджету України судовий збір в розмірі 3 (три) грн. 40 коп.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими статтями 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Повний текст постанови складений 28 липня 2011 року.

 

Головуючий

М. А. Бояринцева

Судді

С. К. Каракашьян

 

А. В. Літвінова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали