КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

22.05.2012 р.

Справа N 2а/2570/5429/11


Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді - Троян Н. М., суддів - Твердохліб В. А., Костюк Л. О., при секретарі - Горяіновій Н. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Ринковий комплекс Нива" на постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2011 року у справі за адміністративним позовом Приватного акціонерного товариства "Ринковий комплекс Нива" до Державної податкової інспекції у місті Чернігові про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення, встановила:

Приватне акціонерне товариство "Ринковий комплекс Нива" звернулось до Чернігівського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у місті Чернігові про визнання нечинним податкове повідомлення-рішення ДПІ у м. Чернігові від 17.10.2011 року за N 0017521510.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2011 року в задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із прийнятим судовим рішенням Приватне акціонерне товариство "Ринковий комплекс Нива" звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2011 року та прийняти нове рішення яким задовольнити позовні вимоги.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що приватне акціонерне товариство "Ринковий комплекс "Нива", як платник податків перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у місті Чернігові.

ДПІ у м. Чернігові 07.10.2011 року на підставі п. 1 та п. 3 ст. 10 Закону України "Про державну податкову службу", п. п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України згідно поданої позивачем декларації з податку на прибуток підприємств N 9006325952 від 09.08.2011 р. було проведено камеральну перевірку ПАТ "Ринковий комплекс "Нива" за звітний податковий період - 2 квартал 2011 року, за результатами якої складено акт від 07.10.2011 р. N 908/15-124 та винесено податкове повідомлення-рішення від 17.10.2011 N 0017521510, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 3437688,00 грн.

При проведенні перевірки встановлено, що в декларації з податку на прибуток ПАТ "Ринковий комплекс "Нива" за I квартал 2011 року в рядку 04.9 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року" відображено від'ємне значення об'єкта оподаткування у сумі 3437688,00 грн., яка включає 80 % від'ємного значення об'єкта оподаткування згідно декларації за 2009 рік у сумі 3865148 грн. (4831435,00 грн. * 80 %), яке увійшло до I кварталу 2011 року у відповідності до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 року N 334/94-ВР (в редакції Закону 2275-VI) та суми від'ємного значення об'єкта оподаткування згідно декларації за 2010 рік у розмірі 1021491,00 грн.

З акта перевірки вбачається, що за результатами діяльності I кварталу 2011 року підприємство отримало збитки з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року в сумі 4886639,00 грн. (рядок 8 декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року). Отже, за результатами діяльності виключно I кварталу 2011 року підприємством отримано прибуток в сумі 1448951,00 грн. (4886639,00 грн. - 3437688,00 грн.).

Як вбачається з п. 150.1 ст. 150 ПКУ, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей частини першої цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Судом першої інстанції зазначається, що в пункті 1 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України зазначено: розділ III цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом. Пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що п. 150.1 ст. 150 ПКУ застосовується у 2011 р. з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 р. є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 р.

Суд першої інстанції прийшов до висновку, що дія норми п. 150.1 ст. 150 Кодексу має зворотну дію в часі тільки на І квартал 2011 року. У відповідності до положень пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ до складу другого кварталу 2011 року включається виключно від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 р. без врахування від'ємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року.

Згідно абзацу другого п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку саме за перший квартал 2011 року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення, тобто без врахування будь-яких інших звітних періодів.

Таким чином, у зв'язку із набранням 01.04.2011 р. чинності розділом III ПКУ та відсутністю у ньому посилання на врахування у другому кварталі 2011 року від'ємного значення об'єкта оподаткування, окрім того, що виник за результатами діяльності у першому кварталі 2011 р., від'ємне значення об'єкта оподаткування 2010 р. та 80 % від'ємного значення об'єкта оподаткування 2009 р., що увійшло до першого кварталу 2011 р. відповідно до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР до складу від'ємного значення другого кварталу 2011 р. не включається.

На підставі викладеного, суд першої інстанції прийшов до висновку, що розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками II кварталу 2011 року повинен здійснюватись з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку тільки за результатами діяльності I кварталу 2011 року, проте ПАТ "Ринковий комплекс "Нива" в декларації за II квартал 2011 року по рядку 06.6 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення рядка 07 податкової декларації за попередній звітний (податковий) період або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року)" відображено суму 3437688,00 грн., що не відповідає вимогам пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідні положення ПКУ, оскільки розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого кварталу 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за результатами діяльності за перший квартал 2011 року, тобто в сумі 0 грн.

На підставі вищенаведеного суд першої інстанції прийшов до висновку, що Державною податковою інспекцією у м. Чернігові було правомірно винесено оскаржуване податкове повідомлення рішення від 17.10.2011 року N 0017521510 про необхідність сплати суми завищеного від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 3437688,00 грн., проте судова колегія апеляційної інстанції не погоджується з таким висновком суду першої інстанції з огляду на наступне.

Так, оскаржуване податкове повідомлення-рішення було прийнято на підставі підпункту 54.3.2, пункту 5.3 ст. 54 ПКУ. Згідно до зазначеної норми закону контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Відповідно до ст. 150 Податкового кодексу України, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Орган державної податкової служби не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, з причин наявності такого від'ємного значення. У разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від'ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.

У відповідності до пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Прикінцевих положень Податкового кодексу України пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 р. є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Відповідно до абз. 5 п. 1 розділу XIX Прикінцевих положень Податкового кодексу України цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім: розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

З матеріалів справи вбачається, що позивач при складанні декларації з податку на прибуток за 1-й квартал 2011 року керувався нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". При цьому порядок обліку від'ємного значення об'єкта оподаткування в наступних податкових періодах здійснювався на підставі ст. 6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Відповідно до ст. 3 Закону України від 28.12.94 N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на: суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону; суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону.

Згідно до ст. 6 Закону України від 28.12.94 N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

У 2010 році норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статті 22 цього Закону. Відповідно до п. 22.4 ст. 22 цього Закону у 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.

У 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

З декларації з податку на прибуток підприємства вбачається, що за 1-й квартал 2011 року при розрахунку рядка 08 "Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) ((± 03 - (± 06) -07) "безпосередньо приймало участь від'ємне значення минулого податкового періоду (рядок 04.9 декларації з податку на прибуток підприємства), тобто: "+ чи - скоригований валовий дохід поточного періоду" мінус "+ чи - скориговані валові витрати поточного періоду" та мінус "+ чи - сума амортизаційних відрахувань.

Позивачем було правомірно сформовано склад об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року.

Порядок урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів з 01.04.2011 року встановлений статтею 150 ПКУ, де зазначено, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Пункт 3 підрозділу 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств у 2011 році" Розділу XX "Перехідні положення" ПКУ встановлює, що пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням наступного: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 р. є від'ємне значення, та сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 року за N 114 було затверджено нову форму податкової декларації з податку на прибуток, за якою позивачем подавалась податкова декларація з податку на прибуток підприємства за II квартал 2011 року. У вказаній декларації рядок 07 "Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності" розраховується як різниця значення рядка 01 "Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування" та значення рядка 04 "Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування". В свою чергу рядок 04 "Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування" вираховується як сума рядка 05 "Витрати операційної діяльності, в тому числі:" та рядка 06 "Інші витрати", який в свою чергу (рядок 06) вираховується як сума рядків з 06.1 по 06.6 включно, а рядок 06.6 в декларації за 2-й квартал 2011 року в свою чергу і є тим від'ємним значенням об'єкту оподаткування за 1-й квартал 2011 року, який відповідає даним рядка 08 декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал 2011 року.

Згідно декларації з податку на прибуток підприємства за II квартал 2011 року поданої позивачем 09.08.2011 у складі витрат рядок 04 (сума 6066056,00 грн.) позивачем зазначено від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (рядок 06.6) у сумі 3437688,00 гри., який відповідає даним рядка 08 декларації за І квартал 2011 року (від'ємне значення об'єкта оподаткування 1-го кварталу 2011 р.).

Посилання апелянтом на ті обставини, що висновки про те, що до складу другого кварталу 2011 року включається виключно від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 року без врахування від'ємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 р. є помилковим.

Пункт 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ дає підстави вважати, що у разі наявності від'ємного значення об'єкта оподаткування у 1-му кварталі 2011 року, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу витрат II кварталу 2011 року. Обмеження витрат, що мають бути враховані у складі валових витрат 11-го кварталу 2011 року, зазначена законодавча норма не містить.

Жодним нормативно-правовим актом не передбачено, що вказаний в рядку 08 декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2011 рік показник має розділятися на "від'ємне значення (збитки) минулих років" і "від'ємне значення (збитки) 1-го кварталу 2011 року".

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. Витрати, що не враховуються при визначенні оподаткування прибутку зазначені у статті 139 Податкового кодексу України не містить такого поняття як "від'ємне значення об'єкта оподаткування за підсумками першого кварталу без урахування від'ємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року".

У відповідності до статті 4 ПКУ податкове законодавство ґрунтується на таких принципах, зокрема, рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу. Згідно до пункту 7.3 статті 7 ПКУ будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

Колегія суддів звертає увагу на ті обставини, що норми Податкового кодексу України є схожими з нормами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у зв'язку з чим збитки сформовані в рамках дії Закону, не мають строку давності та можуть нараховуватись у від'ємному значенні з податку на прибуток у II кварталі 2011 р. до повного погашення такого від'ємного значення. Таким чином, в даному випадку законодавчі норми мають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податку, а тому відповідно до п. 4.1.4 ст. 4 Податкового кодексу України визнається презумпція правомірності рішень платника податків, а п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України вказує, що коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків, внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь платника податків так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Таким чином, судова колегія вважає не обґрунтованим висновок суду першої інстанції про правомірність винесення Державною податковою інспекцією у м. Чернігові оскаржуваного податкового повідомлення-рішення від 17.10.2011 р. N 0017521510 про необхідність сплати суми завищеного позивачем від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал 2011 року в сумі 3437688,00 грн.

Відповідно до вимог ст. 198 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати її та прийняти нову постанову.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку про порушенням судом норм матеріального права, висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи, а тому є всі підстави для скасування рішення.

Керуючись ст. ст. 160, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Ринковий комплекс Нива" задовольнити.

Постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 22 листопада 2011 року скасувати, прийнявши нову, якою позов задовольнити.

Визнати не чинним податкове повідомлення-рішення ДПІ у місті Чернігові від 17.10.2011 року за N 0017521510.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Приватного акціонерного товариства "Ринковий комплекс Нива" сплачені судові витрати в сумі 3 грн. 40 коп.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку та строки, передбачені ст. 212 КАС України.

Повний текст постанови виготовлено та підписано 28.05.2012 року.

 

Головуючий, суддя:

Н. М. Троян

Судді:

В. А. Твердохліб

 

Л. О. Костюк

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали