ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

15.11.2007 р.

N 7/65

За позовом

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"

До

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

Про

про визнання нечинним п. 3 рішення

Головуючий, суддя

Арсірій Р. О.

Судді:

Блажівська Н. Є., Пилипенко О. Є.

Секретар

Ісікова О. Г.

Представники:

 

Від позивача

Гудзевата Н. М., за довіреністю

Від відповідача

Поташев С. В., за довіреністю

Від 3-ї особи

Р Рефлер В. В., директор

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання нечинним п. 3 рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ України) від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" в частині невідкладного взаємоз'єднання з мережею.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що внаслідок непогашення ТОВ ВТФ "РВіК" заборгованості загалом на суму 21376,17 грн. перед позивачем за надані телекомунікаційні послуги за договорами N 238/04 від 01.05.2004, N 1227-АК від 01.11.2005, N 04/1556 від 20.12.2005, N 436/06 від 01.05.2004, позивачем було припинено надання послуг шляхом обмеження вихідного зв'язку абонентів ТОВ ВТФ "РВіК" до мережі позивача. Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" (частиною 3) позивача було зобов'язано відновити взаємоз'єднання ТОВ ВТФ "РВіК" з мережею. Позивач вважає, що частиною 3 оспорюваного Рішення відповідач здійснив втручання в господарську діяльність позивача, порушив право позивача на застосування штрафних санкцій за невиконання договірних зобов'язань, що суперечить ст. ст. 611, 615 Цивільного кодексу України, ст. ст. 19, 216 Господарського кодексу України.

Відповідач проти позову заперечив. В обґрунтування заявлених заперечень посилався на те, що оспорюване рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" (частина 3) прийняте з дотриманням вимог чинного законодавства України, не порушує прав та інтересів позивача, винесено у відповідності до ст. 16 Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, а тому підстави для його скасування - відсутні.

Зокрема відповідач посилався на те, що прийняттям Національною комісією з питань регулювання зв'язку України оспорюваного рішення від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" в частині зобов'язання позивача невідкладно взаємоз'єднати ТОВ ВТФ "РВіК" з мережею застосовані з метою забезпечення прав споживачів.

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ТОВ "ВТФ РВіК" у письмових поясненнях на предмет спору зазначала про те, що підстави для скасування оспорюваного рішення від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" в частині зобов'язання позивача невідкладно взаємоз'єднати ТОВ ВТФ "РВіК" з мережею, оскільки згідно п. 3.3.7 Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування забороняється в односторонньому порядку ліквідовувати взаємоз'єднання, крім випадків, передбачених умовами договору про взаємоз'єднання або згідно з рішеннями НКРЗ України. А на момент відключення телефонних станцій оператора ТОВ ВТФ "РВіК" від телефонних мереж загального користування договори N 238/04 від 01.05.2004, N 1227-АК від 01.11.2005, N 04/1556 від 20.12.2005, N 436/06 від 01.05.2004 - не діяли, а жодного рішення НКРЗ України про відключення телефонних мереж не приймалось.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, встановив:

01.05.2004 між ВАТ "Укртелеком" в особі Херсонської філії, та ТОВ "ВТФ РВіК", в якості оператора, було укладено Договір N 238/04, відповідно до умов якого ВАТ "Укртелеком" зобов'язався забезпечити підключення обладнання телекомунікаційної мережі оператора ємністю 200 номерів до телекомунікаційних мереж загального користування в м. Херсоні, забезпечувати якісний доступ телекомунікаційної мережі оператора до телекомунікаційних мереж загального користування.

Відповідно до п. 2.2 Договору N 238/04 ВАТ "Укртелеком" має право відключити з'єднувальні лінії, що використовуються для підключення АТС оператора до телекомунікаційних мереж загального користування у м. Херсон, про що має письмово попередити оператора за 3 дні до дати його відключення, якщо заборгованість оператора перед Укртелекомом перевищує сумарну нараховану плату згідно з виставленими рахунками за 3 місяці до повної сплати заборгованості.

В свою чергу, оператор згідно п. п. 2.3.9, 3.2 Договору N 238/04 зобов'язався щомісячно сплачувати абонплату за з'єднувальні лінії від телекомунікаційної мережі оператора до телекомунікаційної мережі ВАТ "Укртелеком" у м. Херсон згідно з діючими тарифами. Оператор мав сплачувати послуги доступу на підставі рахунків ВАТ "Укртелеком", виставлених до 10 числа місяця, наступного за звітним.

01.05.2004 між ВАТ "Укртелеком", в особі в особі Херсонської філії, та ТОВ "ВТФ РВіК", в якості оператора, було укладено Договір N 436/06 про надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, послуг доступу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку та завершення вхідного трафіку від мережі операторів рухомого (мобільного) зв'язку, відповідно до умов якого ВАТ "Укртелеком" зобов'язався надавати оператору послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку через АМТС ВАТ "Укртелеком" в м. Херсон, а оператор мав користуватися цими послугами та зобов'язувався їх оплачувати ВАТ "Укртелеком" згідно умов договору.

01.11.2005 між ВАТ "Укртелеком" та ТОВ "ВТФ РВіК", в якості споживача, було укладено Договір N 1227-АК, відповідно до умов якого ВАТ "Укртелеком" надав в користування споживачу канал в кабельній каналізації відповідно до узгодженої схеми організації зв'язку, а споживач зобов'язався своєчасно проводити оплату згідно з умовами договору на підставі виставлених рахунків.

20.12.2005 між ВАТ "Укртелеком" та ТОВ "ВТФ РВіК" було укладено Попередній договір N 04/1556 в редакції Протоколу узгодження розбіжностей, запропонованого ВАТ "Укртелеком" шляхом підписання протоколу узгодження розбіжностей від 30.01.2006, відповідно до п. 9 якого ВАТ "Укртелеком" має право через 3 місяці після письмового повідомлення - попередження відключити організовані за програмою з'єднувальні лінії у разі наявності місячної заборгованості за всі надані телекомунікаційні послуги та невиконання ТОВ "ВТФ РВіК"умов попереднього договору.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 18.05.2007 N 2/136-06 було присуджено до стягнення з ТОВ "ВТФ "РВіК" на користь ВАТ "Укртелеком" в особі Херсонської філії заборгованість в сумі 6596,94 грн. в за надані телекомунікаційні послуги, Рішенням господарського суду Херсонської області від 19.09.2007 N 4/280-07 - в сумі 10756,29 грн., рішенням Господарського суду Херсонської області від 18.05.21007 N 2/136-066 - в сумі 9670 грн.

Статтею 72 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, вищенаведеними судовими рішеннями було встановлено наявність заборгованості ТОВ "ВТФ "РВіК" перед ВАТ "Укртелеком" в особі Херсонської філії за надані телекомунікаційні послуги згідно укладених договорів. Зокрема, з ТОВ "ВТФ "РВіК" та згідно вищенаведених судових рішень було присуджено до стягнення загалом 27022,94 грн. Станом на момент вирішення спору у даній справі N 7/65 доказів їх скасування або зміни судами апеляційної або касаційної інстанції - суду не надано.

Пунктом 41 Порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N 720 від 09.08.2005, у разі несвоєчасної оплати наданих послуг понад визначених цими Правилами або договором строки оператор, провайдер має право вживати до абонентів таких заходів, зокрема як скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, попередивши про це абонента.

Відповідно до пункту 110 Порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N 720 від 09.08.2005, у разі неоплати отриманих послуг в установлений строк абоненту надсилається письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, оператор має право скоротити перелік (обмежити вихідні з'єднання чи користування послугами міжміського та міжнародного зв'язку тощо) або припинити надання послуг місцевого та/або інших видів телекомунікаційних послуг залежно від проведеної оплати.

Згідно пункту 114 Порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N 720 від 09.08.2005, у разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, оператор має право в односторонньому порядку припинити надання послуг, про що письмово повідомляє абонента. Неоплата отриманих телекомунікаційних послуг може бути підставою для розірвання договору з абонентом в односторонньому порядку з ініціативи оператора, якщо це передбачено договором.

Вимогами пункту 187 Порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N 720 від 09.08.2005, у разі коли абонент не оплатив отримані послуги в установлений строк, оператор надсилає йому письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати і в разі неотримання підтвердження про оплату протягом 10 днів після зазначеного строку має право скоротити перелік або припинити надання послуг.

Згідно пункту 191 Порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N 720 від 09.08.2005, ненадходження протягом місяця після зазначеного у попередженні строку підтвердження про погашення заборгованості може бути підставою для розірвання договору з абонентом в односторонньому порядку з ініціативи оператора, якщо це передбачено договором.

Листом N 276 від 16.01.2007 позивач повідомив ТОВ "ВТФ "РВіК" про наявність заборгованості за надані телекомунікаційні послуги по особовому рахунку 1227 станом на 01.01.2007 в розмірі 19705,70 грн. в т. ч. пеня - 475,18 грн. та просив оплатити заборгованість у строк до 25.01.2007. Також, позивач попередив ТОВ "ВТФ "РВіК" про те, що у несплати заборгованості надання телекомунікаційних послуг буде припинено надання телекомунікаційних послуг згідно п. 41, п. 110, 114, 187 та п. 191 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Направлення позивачем листа N 276 від 16.01.2007 на адресу ТОВ "ВТФ "РВіК" підтверджується фіскальним чеком Укрпошти від 17.01.2007.

Також, в матеріалах справи наявний Рахунок N 1227 за телекомунікаційні послуги за грудень 2006, згідно якого станом на 31.12.2006 зазначено суму заборгованості ТОВ "ВТФ "РВіК" в розмірі 20785,55 грн. за надані позивачем телекомунікаційні послуги.

Як зазначав позивач у позові, та що не заперечувалось в судових засіданнях по справі, ТОВ "ВТФ РВіК" заборгованість за надані телекомунікаційні послуги погашена у строк до 25.01.2007 - не була, внаслідок чого позивач 20.04.2007 припинив надання послуг шляхом обмеження вихідного зв'язку його абонентів до мережі позивач, крім викликів екстрених служб.

Зазначена підтверджується, зокрема і судовими рішеннями, які хоч і не набрали чинності на момент встановлення заборгованості, але у наступному її наявність підтвердили.

Статтею 19 Господарського кодексу України визначено, що суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Згідно статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Стаття 216 Господарського кодексу України визначає, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

З огляду на викладене, судом встановлено, що позивачем згідно умов укладених договорів було надано ТОВ "ВТФ РВіК"телекомунікаційні послуги, які останнім ТОВ "ВТФ РВіК" оплачені всупереч умов договорів - не були (зокрема це встановлено рішенням господарського суду Херсонської області від 18.05.2007 N 2/136-06, рішенням господарського суду Херсонської області від 19.09.2007 N 4/280-07, рішенням господарського суду Херсонської області від 18.05.21007 N 2/136-066), що було підставою для застосування позивачем санкцій за порушення умов договорів: обмеження вихідного зв'язку для абонентів ТОВ "ВТФ РВіК".

Суд враховує те, що саме умовами укладених договорів між ВАТ "Укртелеком" в особі Херсонської філії, та ТОВ "ВТФ РВіК", було передбачено право відключення організованих за програмою з'єднувальних ліній у разі наявності місячної заборгованості за всі надані телекомунікаційні послуги та невиконання ТОВ "ВТФ РВіК"умов договорів щодо своєчасної оплати наданих послуг, наявність якої підтверджена документально матеріалами справи.

Таким чином, позивачем було правомірно, на підставі умов та у строки, визначені умовами укладених договорів (п. п. 2.2 Договору N 238/04, п. 9 Попереднього договору N 04/1556) та вимог чинного законодавства, зокрема п. п. 41, 110, 114, 187, 191 Порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 720 від 09.08.2005, здійснено відключення організованих за програмою з'єднувальних ліній ТОВ "ВТФ РВіК".

Суд критично сприймає пояснення третьої особи щодо несприйняття нею попередження про відключення, яке на думку представника, підписано не уповноваженою особою. Протоколом наради від 27 березня 2007 р. підписаним у тому числі і представником третьої особи встановлено, що учасники наради мають керуватися спірним повідомленням.

Указом Президента України "Про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України" від 21 серпня 2004 року N 943/2004 було утворено Національну комісію з питань регулювання зв'язку України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом та затверджено відповідне Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України (далі - Положення про НКРЗ України N 943/2004).

Відповідно до п. 16 Положення про НКРЗ України N 943/2004 та п. 12 ст. 18 Закону України "Про телекомунікації", Національна комісія з питань регулювання зв'язку України приймає в межах своєї компетенції рішення, які є обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій та ринку надання послуг поштового зв'язку.

11.05.2007 НКРЗ України на підставі звернення оператора - ТОВ "ВТФ "РВіК" від 20.04.2007 N 45/1-07, від 26.04.2007 N 55/1-07, від 28.04.2007 N 60/1-07 з приводу врегулювання взаємовідносин з Херсонською філією ВАТ "Укртелеком" було прийнято рішення N 734 (далі - рішення N 734 від 11.05.2007).

Відповідно до пункту 3 рішення N 734 від 11.05.2007, ВАТ "Укртелеком" було зобов'язано невідкладно відновити взаємоз'єднання з мережею ТОВ "ВТФ "РВіК" в частині, що стосується обмеження вихідного зв'язку для абонентів зазначеного оператора. Та забезпечити сталий зв'язок за існуючою схемою взаємоз'єднання.

Як зазначав позивач у позові, і що не заперечувалось сторонами в судових засіданнях по справі, на виконання п. 3 рішення N 734 від 11.05.2007 з 23.05.2007 позивачем було поновлено надання ТОВ "ВТФ "РВіК" телекомунікаційних послуг.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Стаття 104 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, що до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що позивачем було правомірно, на підставі умов та у строки, визначені умовами укладених договорів (п. п. 2.2 Договору N 238/04, п. 9 Попереднього договору N 04/1556) та вимог чинного законодавства, зокрема п. п. 41, 110, 114, 187, 191 Порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 720 від 09.08.2005, підстави для відновлення взаємоз'єднання ТОВ "ВТФ "РВіК" з мережею в частині, що стосується обмеження вихідного зв'язку для абонентів зазначеного оператора - відсутні, а тому суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про визнання нечинним пункту 3 рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком" - є обґрунтованими, законними, доведеними належними та допустимими доказами, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України. Відповідно до частини 1 статті 87 КАС України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Таким чином, судові витрати підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок Державного бюджету України.

Керуючись ст. ст. 69 - 71, 94, 160 - 165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив:

Позов задовольнити.

Визнати нечинним пункт 3 рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку Українивід 11.05.2007 N 734 "Про розгляд звернень ТОВ ВТФ "РВіК" з приводу взаємовідносин з ВАТ "Укртелеком".

Стягнути з Державного бюджету України на користь Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" судовий збір в розмірі 3,40 грн.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне оскарження з наступним поданням протягом двадцяти днів апеляційної скарги. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Повний текст постанови складено та підписано - 23 листопада 2007 року.

 

Головуючий, суддя

Р. О. Арсірій

Судді:

Н. Є. Блажівська

 

О. Є. Пилипенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали