ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

04.06.2010 р.

N 2а-2383/10/2670

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 12 жовтня 2010 року) (Ухвала N 2а-2383/10/2670)

Постанову залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 21 вересня 2011 року) (Ухвала N К-35980/10)

За позовом

ОСОБА_1, ОСОБА_2

до

Київської міської державної адміністрації

3-я особа

Головне управління юстиції в м. Києві - ОСОБА_3

про

визнання нечинним розпорядження N 1820

Головуючий, суддя

Смолій І. В.

Судді:

Каракашьян С. К.

Федорчук А. Б.

Секретар с/з

Бузінова І. Ю.

Представники:

 

від позивача

ОСОБА_1  (паспорт НОМЕР_1); ОСОБА_2  (паспорт НОМЕР_2)

ОСОБА_6 - п/к (дов. від 28.03.2009 р. N 498)

від відповідача

Нечипорчук Н. О. - п/к (дов. від 29.03.2010 р. N 001-244)

від третьої особи- 1

не з'явився

від третьої особи- 2

Щербак М. В. І.  (паспорт НОМЕР_3)

На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 04.06.2010 р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Обставини справи:

Позивачі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Київської міської державної адміністрації про визнання нечинним повністю з 31.08.2001 р. розпорядження N 1820 за участю третіх осіб на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору Головне управління юстиції в м. Києві та ОСОБА_3.

Ухвалою суду від 26.02.2010 р. відкрито провадження по справі за позовом ОСОБА_1 та призначено справу за N 2а-2383/10/2670 до розгляду в попередньому судовому засіданні на 13.04.2010 р.

В судовому засіданні 13.04.2010 р. оголошувалось перерву до 21.04.2010 р. у зв'язку із неявкою в судове засідання представників третіх осіб та задоволення клопотання позивача про колегіальний розгляд справи.

Ухвалою суду від 26.02.2010 р. відкрито провадження по справі за позовом ОСОБА_2 та призначено справу за N 2а-2387/10/2670 до розгляду в попередньому судовому засіданні на 13.04.2010 р.

В судовому засіданні 13.04.2010 р. оголошувалось перерву до 21.04.2010 р. у зв'язку із неявкою в судове засідання представників третіх осіб та задоволення клопотання позивача про колегіальний розгляд справи.

Ухвалою суду від 21.04.2010 р. справу N 2а-2383/10/2670 за позовом ОСОБА_1 до Київської міської державної адміністрації про визнання нечинним повністю розпорядження N 1820 та справу N 2387/10/2670 за позовом ОСОБА_2 до Київської міської державної адміністрації про визнання неправомірним розпорядження N 1820 об'єднано в одне провадження та присвоєно справі N 2а-2383/10/2670. В судовому засіданні оголошувалось перерву до 04.06.2010 р.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі. в обґрунтування позову пояснив, шляхом застосуванням нормативно-правового акта, який не набрав чинності в порядку, передбаченому ст. 57 Конституції України, порушено конституційні права позивачів. Крім того представник позивачів пояснив, що при винесенні оскаржуваного розпорядження від 31.08.2001 року N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна" відповідачем перевищено свої повноваження та порушено процедуру набрання розпорядженням чинності, а саме не було здійснено оприлюднення в газеті Київської міської ради "Хрещатик", крім того оскаржуване розпорядження суперечить усім нормам чинного законодавства. Прийнятті такого розпорядження Київською міською адміністрацією призвело до грубого порушення позивачів на право власності на допоміжні приміщення. За таких обставин просить позов задоволити та визнати нечинним розпорядження з моменту прийняття.

Стосовно строків звернення до адміністративного суду представник позивача пояснив, що моментом настання підстав для звернення до суду є отримання позивачами офіційної інформація про те, що розпорядження N 1820 не було оприлюднене, яка надійшла в лютому 2010 року, тобто строк на подання позову на думку позивачів завершується тільки в лютому 2011 року.

Представник відповідача в судовому засіданні позов заперечив в повному обсязі, в обґрунтування заперечень пояснив, що при прийняті оскаржуваного розпорядження відповідач діяв в рамках своїх повноважень та чинного законодавства. Вважає відсутнім порушення будь яких прав позивача вказаним розпорядженням оскільки позивачі не є особами, щодо яких застосовано розпорядження N 1820, а також не є особами, які є суб'єктом правовідносин, у яких застосовано цей акт, позовні вимоги вважає надуманими.

Крім того представник відповідача зазначив, що позивачем пропущено річний строк звернення до адміністративного суду, оскільки оскаржуване розпорядження у встановленому порядку було оприлюднене і позивачам про існування такого розпорядження повинно було бути відомо.

Представник третьої особи Головного управління юстиції в м. Києві в судове засідання не з'явився, однак направив на адресу суду письмові пояснення по суті позову. У вирішенні спору покладається на думку суду.

Третя особа без самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_3 в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, та просив позовні вимоги задоволити.

Розглянувши наявні документи та матеріали, заслухавши пояснення сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив:

Київською міською державною адміністрацією при здійсненні нею владних управлінських функцій було видано розпорядження від 31.08.2001 року N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна", зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 31.08.2001 р. за N 62/364.

Наказом Головного управління юстиції у м. Києві від 02.09.2009 р. скасовано рішення про державну реєстрацію зазначеного вище розпорядження КМДА.

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 16.12.2009 р. N 1400 "Про скасування розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 31.08.2001 N 1820, від 14.05.2002 N 958, від 12.08.2002 N 1603, від 07.03.2007 N 258 та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2008 N 528 та від 10.07.2009 N 789" скасовано оскаржуване розпорядження.

З матеріалів справи та пояснень позивачів та їх представника, судом встановлено, що підставою для визнання нечинним повністю з моменту винесення розпорядження, на думку позивачів є не здійснення відповідачем опублікування розпорядження від 31.08.2001 року N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна" в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

Статтею 40 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.99 N 586-XIV визначено, що нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Відповідно до п. 1 рішення Київської міської ради N 138/239 від 04.02.99 р. "Про порядок набуття чинності та оприлюднення нормативно-правових актів" розпорядження Київської міської державної адміністрації, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в газеті "Хрещатик", якщо самими рішеннями та розпорядженнями не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

З наявної в матеріалах копії розпорядження КМДА від 31.08.2001 року N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна"

З наявних матеріалів справи, а саме з відповіді в. о. головного редактора газети "Хрещатик" за N 72 від 11.02.2010 р., наявної в матеріалах справи, судом встановлено, що відповідно до наявних архівних матеріалів, які існують в підшивках газети "Хрещатик" за 2001 - 2002 рр. розпорядження КМДА від 31.08.2001 р. за N 1820 в період з 31.08.2001 р. по кінець 2002 року не друкувався. Однак в додатку до газети Офіціоз нормативно-правові акти, у випуску N 56 від 19.03.2002 р. дане розпорядження міститься в переліку нормативно-правових актів зареєстрованих Київським міським управлінням юстиції у 2001 році.

За таких обставин суд приходить до переконання, що дійсно в супереч вимогам чинного законодавства, відповідачем оприлюднення оскаржуваного розпорядження здійснено не було.

Крім того, відповідач наполягає на відмові у задоволені позову у зв'язку з пропуском позивачем строку, встановленого ст. 99 КАС України.

Суд погоджується з позицією відповідача про пропущення позивачами річного строку звернення до суду виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 99 КАС України адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася, або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Як вбачається з матеріалів справи даний позов подано 19.02.2010 р. предметом скасування згідно позовних вимог є розпорядження КМДА N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна" винесене від 31.08.2001 року.

З наявних в матеріалах справи копій листа заступника начальника Головного управління комунальної власності за N 042/13/1-3546 скерованого Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Костьольна-8" вбачається, що цим листом надано відповідь на звернення об'єднання співвласників з приводу надання документів, вбачається, що в даному листі йде пряме посилання на оскаржуване розпорядження. Даний лист датовано 5 червня 2007 року.

З наявних в матеріалах справи копій позовних заяв, що були подані в серпні 2008 року до Шевченківського районного суду м. Києва вбачається, що позивач по даній справі ОСОБА_2 у 2008 році звертався до суду з приводу оскарження рішень та дій Шевченківської районної ради м. Києва, Шевченківської районної м. Києві державної адміністрації, Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради, Головного управління комунальної власності м. Києва КМДА та ТОВ "Укрдіал" з приводу приватизації підвального приміщення по провулку Десятинному в м. Києві та скасування наказу N 83-В від 02.02.2006 р. "Про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна", (вказаний наказ згідно з позовної заяви додавався до матеріалів справи).

З наявної в матеріалах справи копії N 83-В від 02.02.2006 р. "Про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна" вбачається, що він прийнятий на виконання розпорядження від 31.08.2001 року N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна". Таким чином на момент звернення позивачів до Шевченківського районного суду м. Києва було відомо про існування розпорядження КМДА за N 1820.

Крім того в матеріалах справи наявні копії відповіді Головного управління комунальної власності м. Києва від 02.06.2008 р. за N 042/1/4-3850 на звернення голови ОСББ "Костьольна-8" ОСОБА_2 від 15.05.2008 р. Даний лист містить посилання на оскаржуване розпорядження КМДА.

Також в матеріалах справи наявна копія відповіді Головного управління комунальної власності м. Києва від 25.03.2008 р. за N 042/13/1-2039 на звернення ОСББ "Десятинка", даний лист теж містить прямі посилання на розпорядження КМДА за N 1820. Крім того на листі міститься відмітка про його отримання 25.03.2008 р. головою ОСББ "десятинка" - ОСОБА_1.

За таких обставин судом встановлено, що позивачам було відомо про існування розпорядження від 31.08.2001 року N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна" починаючи з серпня 2008 року, крім того про існування такого розпорядження позивачі мали можливість дізнатись з додатку до газети "Хрещатик" Офіціоз нормативно-правові акти, а саме з випуску N 56 від 19.03.2002 р. де дане розпорядження містилось в переліку нормативно-правових актів зареєстрованих Київським міським управлінням юстиції у 2001 році.

Відповідно до частини 1 статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України пропущення строку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін.

Аналізуючи наявні матеріалі справи та наведені відповідачем доводи суд приходить до переконання, що встановлений ст. ст. 99, 100 КАС України строк звернення до суду позивачами пропущено, жодних доводів на поважність пропущення такого строку позивачами не надано.

Суд не може погодитись з міркуваннями позивачів з приводу настання моменту на оскарження розпорядження з моменту отримання позивачами офіційної інформація про те, що розпорядження N 1820 не було оприлюднене, оскільки законодавцем чітко визначено що такий строк обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, а отже в даному випадку це момент коли позивачам стало відомо про існування розпорядження від 31.08.2001 року N 1820 "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна".

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтується її вимоги та заперечення крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Керуючись ст. ст. 69, 70, 71, 99, 100, 158 - 163, 167 КАС України, Окружний адміністративний суд м. Києва постановив:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне оскарження з наступним поданням протягом двадцяти днів апеляційної скарги.

 

Головуючий, суддя

І. В. Смолій

Судді:

С. К. Каракашьян

А. Б. Федорчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали