Додаткова копія: Про визнання нечинним в частині Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року N 822

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

24.06.2019 р.

N 640/1835/19

За позовом ОСОБА_1 до Міністерства фінансів України 3-я особа Державна фіскальна служба України про визнання протиправним та скасування рішення N 822 від 29.09.2017 (Положення N 822) в частині суддя: Головань О. В., секретар - О. М. Поліщук, представники: від позивача - Л. П. І., Д. Д. С., від відповідача - Г. О. М., від 3-ї особи - не з'яв.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Міністерства фінансів України про визнання нечинним положення абзацу 3 пункту 4 Розділу I (Положення N 822), абзацу 2 пункту 1 Розділу II (Положення N 822), абзацу 2 пункту 1 Розділу IV Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (Положення N 822), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року N 822.

В судовому засіданні 24.06.2019 р. оголошено резолютивну частину рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, встановив:

Відповідно до ст. 41, 63, 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. N 375 (Постанова N 375), Міністерством фінансів України прийнято наказ від 29.09.2017 р. N 822 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" (Положення N 822), яким затверджено відповідне Положення.

Згідно з аб. 3 п. 4 Розділу I Положення цим Положенням (Положення N 822) визначаються порядок та процедура: обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку або інформацію (далі - відмітка) в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

Згідно з аб. 2 п. 1 Розділу II Положення (Положення N 822) усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням (Положення N 822).

Облік фізичних осіб - платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (до паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

Згідно з аб. 2 п. 1 Розділу IV (Положення N 822) державний реєстр формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься інформація про фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

13.07.2018 р. ОСОБА_1 звернувся до Головного управління ДФС у м. Києві з заявою про реєстрацію його в порядку ст. 70 Податкового кодексу України в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям та по-батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.

Листом від 13.08.2018 р. позивача повідомлено, що чинним законодавством України не передбачено реєстрацію в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб-платників податків по паспортах громадян інших держав.

Аналогічного змісту відповідь надано позивачу листом Державної фіскальної служби України від 14.09.2018 р. N 14088/Л/99-99-04-02-02-14.

Позивач - ОСОБА_1 - вважає вказані норми Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. N 822 (Положення N 822), протиправними з таких підстав.

Станом на час розгляду справи позивач є особою, яка потребує додаткового захисту, що підтверджується відповідною посвідкою від 28.12.2018 р. N 452-18.

Позивач зазначає, що він є глибоко віруючою людиною і дотримується православного способу життя, тому отримання будь-якого коду не відповідає його релігійним поглядам.

Щодо невідповідності оскаржуваних пунктів Положення N 822 (Положення N 822) законодавству позивач посилається на те, що чинним Податковим кодексом України передбачена можливість іноземних громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, реєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Між тим, оскаржуваними пунктами Положення N 822 (Положення N 822) відповідне право не передбачене, що свідчить про допущення дискримінації по відношенню до вказаної категорії осіб згідно зі ст. 1 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації України" (Закон N 5207-VI).

Також позивач посилається на ст. 3 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI), згідно з якою іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Відповідач - Міністерство фінансів України - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Відповідач зазначає, що Податковим кодексом України альтернативний облік фізичних осіб - іноземців за серією та номером паспорта громадянина іноземної країни або посвідки на постійне місце проживання та внесення до них відміток про наявність права здійснювати будь-які платежі на серією та номером паспорта/посвідки не передбачено, тоді як відмітка проставляється згідно з Положення N 822 (Положення N 822) лише у паспорті громадянина України.

Також відповідач посилається на правову позицію, висловлену ЄСПЛ у рішенні по справі Скугар та інші проти Росії від 03.12.2009 р.

3-я особа - Державна фіскальна служба України - проти задоволення позовних вимог заперечила, зазначивши, що відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі на серією та номером паспорта/посвідки проставляється згідно з Положення N 822 (Положення N 822) лише у паспорті громадянина України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають до задоволення з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ( N 2747-IV), 2 ст. 264 КАС України ( N 2747-IV) правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо: 2) законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень.

Право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

В даному випадку ОСОБА_1 звертався до Головного управління ДФС у м. Києві та Державної фіскальної служби України щодо його реєстрації в порядку ст. 70 Податкового кодексу України в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям та по-батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки, і йому було відмовлено у реалізації вказаного права з посиланням, в тому числі, на зміст оскаржуваного Положення N 822 (Положення N 822).

Відповідно, позивач є належним в розумінні ч. 2 ст. 264 КАС України ( N 2747-IV), і спір підлягає розгляду по суті.

Щодо відповідності оскаржуваних положень нормативно-правового акту актам вищої юридичної сили суд зазначає наступне.

Згідно з п. 63.5 ст. 65 Податкового кодексу України (в редакції станом на 29.09.2017 р.) всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно з п. 63.6 ст. 65 Податкового кодексу України облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами.

Порядок визначення податкового номера встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з п. 63.10 ст. 65 Податкового кодексу України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, визначаються: 63.10.2 перелік документів, які подаються для взяття на облік платників податків, а також порядок подання таких документів.

Згідно з п. 70.1 ст. 70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є: громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки.

Згідно з п. 70.2 ст. 70 Податкового кодексу України до облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься така інформація, в тому числі, 70.2.5 серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

Згідно з п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України фізична особа - платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Фізична особа - платник податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному контролюючому органу повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт.

Фізична особа подає облікову картку фізичної особи - платника податків або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) до контролюючого органу за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

Для заповнення облікової картки фізичної особи - платника податків використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для заповнення повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) використовуються дані паспорта.

Форма облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) і порядок їх подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з вказаними положеннями Податкового кодексу України за загальним правилом занесенню до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків підлягає інформація як щодо громадян України, так і щодо іноземців та осіб без громадянства, як резидентів, так і нерезидентів.

Тобто, позивач як іноземець, який отримав статус особи, яка потребує додаткового захисту на території України, за наявності підстав - зобов'язання сплачувати податки в Україні - зобов'язаний стати на облік як платник податків на території України, і він має можливість це зробити в загальному порядку.

Крім загального порядку обліку платників податків - фізичних осіб Податковим кодексом України передбачено окремий облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків - за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером паспорта, що передбачено ст. 65, 70 Податкового кодексу України, а також оскаржуваним Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. N 822 (Положення N 822).

Вказана форма обліку за серією та номером паспорта у чинній редакції фактично обмежує коло фізичних осіб, які мають обов'язок стати на податковий облік, громадянами України, які документовані паспортом громадянина України, тоді як облік інших категорій фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства, статус яких посвідчується іншим документом, ніж паспорт громадянина України, вказаними актами законодавства не передбачено, про що і повідомлено позивача залученими до матеріалів справи листами контролюючого органу.

Відповідно, в даному випадку має місце прогалина у законодавстві, що може бути усунена шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України та Положення N 822 (Положення N 822).

В той же час, оскаржувані пункти Положення N 822 (Положення N 822) не містять жодних обмежень прав позивача та інших фізичних осіб-іноземців або осіб без громадянства, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, оскільки не містять прямої заборони або іншого прямого обмеження їх прав.

За таких обставин в Положенні N 822 (Положення N 822) відсутні пункти, визнання протиправними та скасування яких призвело би до поновлення порушеного права позивача, що є підставою для висновку про обрання позивачем неналежного способу захисту порушеного права.

Згідно з ч. 2 ст. 245 КАС України ( N 2747-IV) у разі задоволення позову суд може прийняти рішення про, в тому числі, 1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; 2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 3) визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання вчинити певні дії.

Оскільки ситуація, яка унеможливила використання позивачем свого права і виконання обов'язку стати на податковий облік як особі, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, сталася внаслідок законодавчої прогалини, належним способом захисту порушеного права буде визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання вчинити певні дії.

Натомість визнання протиправними та скасування оскаржуваних пунктів Положення N 822 (Положення N 822) не лише не призведе до поновлення порушеного права позивача, а й унеможливить взагалі використання передбаченої ним процедури постановки на податковий облік, що призведе до порушення прав інших осіб.

Окремо суд зазначає, що для висновку про наявність прогалини у законодавстві, що призвело до порушення права позивача, достатньо аналізу змісту Податкового кодексу України та оскаржуваного Положення N 822 (Положення N 822), і суд не вважає за необхідне надавати оцінку посиланням позивача на положення Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації України" (Закон N 5207-VI).

В врахуванням викладеного, визнаючи факт порушення права позивача внаслідок неналежного правового регулювання спірного питання, суд відмовляє в задоволенні позовних вимог з огляду на обрання позивачем неналежного способу захисту порушеного права.

На підставі вищевикладеного, ст. 241 - 246 ( N 2747-IV), 255 ( N 2747-IV), 295 КАС України ( N 2747-IV), суд вирішив:

1. В задоволенні позовних вимог відмовити.

2. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

3. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

4. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його складення має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

 

Суддя

О. В. Головань
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали