ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

12.05.2010 р.

Справа N 2а-12738/09/5/0170


Окружний адміністративний суд АР Крим у складі: головуючого - судді Сидоренка Д. В., суддів - Яковлєва С. В., Цикуренка А. С., при секретарі - Лалаєві Д. О., розглянув (за участю представників: позивача - Ногін В. В., заступник начальника юр. відділу, дов. N 9/1-9-19 від 12.03.2010 р., відповідача - Капліна Л. О., консультант юр. управління, дов. N 28-43/154 від 22.04.2009 р., третьої особи - Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості освіти - Паніна П. Є., дов. N 01-11.09/76 від 01.04.2010 р., прокуратури АР Крим - Горна К. В., посвідчення N 09194) у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за адміністративним позовом заступника прокурора АР Крим в інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Міністерство науки і освіти Автономної Республіки Крим, Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості освіти) про часткове визнання нечинним рішення.

Обставини справи: заступник прокурора АР Крим, діючи в інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України, звернувся в Окружний адміністративний суд АР Крим із адміністративним позовом про визнання нечинним частин 8 та 9 п. 2 Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідні частини оскаржуваного рішення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови і літератури, а також щодо збільшення гранично допустимого навантаження на учнів, не відповідають вимогам законодавства, оскільки Верховна Рада Автономної Республіки Крим не наділена повноваженнями в сфері нормативного регулювання питань в галузі освіти.

В судовому засіданні представник позивача пояснив, що підтримує позов заступника прокурора АР Крим в повному обсязі, посилаючись на відсутність повноважень Верховної Ради АР Крим щодо збільшення переліку предметів незалежного зовнішнього оцінювання. Крім того, вказав на можливість збільшення виключно варіативної складової змісту загальної середньої освіти за рішеннями місцевих органів виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Відповідач позов не визнав. У запереченнях на адміністративний позов зазначив, що до відання Автономної Республіки Крим віднесено забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в АР Крим. Крім того, оскаржуване рішення має організаційно-розпорядчий характер, внаслідок чого не встановлює новий та не підмінює існуючий порядок зовнішнього незалежного оцінювання.

Третя особа - Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості освіти - позов підтримує посилаючись на те, що центр здійснює зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. В свою чергу порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання затверджений постановою КМ України N 1095 від 25.08.2004 р., згідно якої перелік навчальних предметів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Треті особи - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим та Міністерство науки та освіти Автономної Республіки Крим - письмових пояснень на адміністративний позов не надали, про дату, місце і час розгляду справи повідомлялися належним чином судовими повістками.

Заявою від 01.04.2010 р. (а. с. 59) прокурор уточнив позовні вимоги щодо нумерації абзаців п. 2 Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р., а саме просить визнати нечинними абзаци 9 та 10 вказаного рішення.

Заявою від 12.05.2010 р. (а. с. 89 - 90) відповідач доповнив заперечення на адміністративний позов, згідно яких, зокрема, абзацом 10 п. 2 Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р. вирішено лише питання відносно розгляду можливості збільшення кількості учбових годин у встановленому порядку.

В газеті "Крымские известия" N 1 - 2 (4445 - 4446) від 05.01.2010 р. опубліковане оголошення про часткове оскарження Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, третьої особи та прокурора, суд встановив:

20.05.2009 р. Верховною Радою АР Крим прийнято Рішення "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 (а. с. 7).

Абзацами 9 - 10 п. 2 вищезазначеного Рішення Раду Міністрів АР Крим зобов'язано доручити Міністерству освіти і науки АР Крим, спільно із Сімферопольським регіональним центром оцінювання якості освіти, починаючи з 2010 року організувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання учбових досягнень випускників учбових закладів системи загальної середньої освіти АР Крим з російської мови та літератури, а також спільно з органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями в АР Крим розглянути можливість збільшення кількості учбових годин на вивчення російської мови та літератури в загальноосвітніх учбових закладах АР Крим.

В преамбулі оскаржуваного рішення зазначено, що останнє прийнято у відповідності з ч. 3 ст. 10 та п. 1 ч. 2 ст. 26 Конституції АР Крим, постановами ВР АР Крим від 15.04.98 р. N 1505-1 "Про забезпечення функціонування державної, російської та інших національних мов в АР Крим", від 18.10.2006 р. N 214-5/06 "Про заходи виконання постанови ВР АР Крим від 15.04.98 р. N 1505-1" та у зв'язку із розглядом інформації голови Постійної комісії ВР АР Крим з науки і освіти про заходи з підтримки російської мови у сфері освіти в АР Крим, згідно якої (а. с. 7) в АР Крим російська мова є мовою більшості населення та застосовується для міжнаціонального спілкування, використовується у всіх сферах суспільного життя, у зв'язку з чим є доцільним підготовка Комплексного плану заходів з підтримки і розвитку російської мови у сфері освіти в АР Крим на 2010 - 2015 роки.

03.07.2009 р. прокуратурою АР Крим внесено подання (а. с. 5) до ВР АР Крим з вимогою усунути порушення чинного законодавства шляхом скасування частин 8 та 9 п. 2 Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р.

Постановою ВР АР Крим від 16.09.2009 р. N 1351-5/09 (а. с. 6) відхилено подання прокуратури АР Крим.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, третьої особи, прокурора та оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд дійшов до висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог з наступних підстав.

За загальним правилом головними ознаками нормативно-правового акта є невизначеність дії у часі, неодноразовість застосування та спрямованість на врегулювання суспільних відносин. Рішення в оскаржуваній частині спрямоване на врегулювання на території Автономної Республіки Крим суспільних відносин щодо проведення починаючи з 2010 року незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти, тобто має ознаки нормативно-правового акта.

Згідно вимог ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Конституції Автономної Республіки Крим, затвердженої Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" (далі - Конституція АР Крим), в Автономній Республіці Крим громадянам гарантується право виховання рідною мовою у дитячих дошкільних закладах, вивчення рідної мови, навчання рідною мовою в учбових закладах державної, республіканської і комунальної форм власності або через національні культурні товариства або в порядку, який визначається законодавством України і нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у межах її компетенції.

Пунктом 17 Постанови ВР АР Крим від 15.04.98 р. N 1505-1 "Про забезпечення функціонування державної, російської та інших національних мов в АР Крим" передбачено, що мова навчання на території АР Крим визначається громадянами шляхом вільного вибору у відповідності зі статтями 53 Конституції України і статтями 25, 26, 27, 28 Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР".

Статтею 21 Конституції Автономної Республіки Крим передбачено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, який представляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому, і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Конституції АР Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим вирішує питання, віднесені Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України до відання Автономної Республіки Крим, за винятком тих, щодо яких рішення приймаються республіканським (місцевим) референдумом або Радою міністрів Автономної Республіки Крим та іншими органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Статтею 137 Конституції України передбачено, що Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

- сільського господарства і лісів;

- меліорації і кар'єрів;

- громадських робіт, ремесел та промислів;

- благодійництва;

- містобудування і житлового господарства;

- туризму, готельної справи, ярмарків;

- музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних заповідників;

- транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

- мисливства, рибальства;

- санітарної і лікарняної служб.

Повноваження Автономної Республіки Крим визначені в ст. 18 Конституції АР Крим, зокрема п. 17 ч. 1 якої передбачено, що віданню АР Крим підлягає підготовка, затвердження і реалізація програм і вирішення питань забезпечення функціонування і розвитку української як державної, російської, кримськотатарської та інших національних мов, організації і розвитку освіти, науки і культури, охорони і використання пам'яток історії і культури, організації та здійснення діяльності по забезпеченню безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, з урахуванням особливостей Автономної Республіки Крим, визначених Конституцією України, і відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим.

З системного аналізу вищенаведених норм слідує, що регулювання організації і розвитку освіти на території АР Крим здійснюється органами влади АР Крим на підставі відповідних програм в межах повноважень, визначених Конституцією АР Крим.

Пунктом 3 Порядку зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою КМ України "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" N 1095 від 25.08.2004 р. визначено, що Міністерство освіти і науки України встановлює строки, перелік навчальних предметів, програми та порядок проведення оцінювання якості освіти і визначає загальну стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення, контролює виконання запланованих заходів.

Таким чином, визначення переліку навчальних предметів, з яких планується проведення зовнішнього незалежного оцінювання, віднесено до повноважень Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Частиною 3 зазначеної статті передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

безсторонньо (неупереджено);

добросовісно;

розсудливо;

з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Так зокрема, принцип прийняття рішення на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, що є одночасно і орієнтиром при реалізації повноважень владного суб'єкта, який вимагає від останнього діяти на виконання закону,за умов та обставин, визначених ним.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про порушення відповідачем принципу прийняття рішення на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, оскільки Верховна Рада АР Крим не наділена повноваженнями визначення переліку навчальних предметів, з яких планується проведення зовнішнього незалежного оцінювання освіти. У зв'язку з чим Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р. в частині зобов'язання Ради Міністрів АР Крим доручити Міністерству освіти і науки АР Крим спільно із Сімферопольським регіональним центром оцінювання якості освіти, починаючи з 2010 року організувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання учбових досягнень випускників учбових закладів системи загальної середньої освіти АР Крим з російської мови та літератури має бути визнано нечинним.

Щодо позовних вимог про визнання нечинним Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р. в частині зобов'язання Ради Міністрів АР Крим доручити Міністерству освіти і науки АР Крим спільно з органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями в АР Крим розглянути можливість збільшення кількості учбових годин на вивчення російської мови та літератури в загальноосвітніх учбових закладах АР Крим, суд виходить з наступного.

Частиною 1 ст. 15 Закону України "Про загальну середню освіту" передбачено, що базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освіту" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти, а розроблення та реалізація варіативної складової змісту загальної середньої освіти відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 38 вказаного Закону віднесені безпосередньо до компетенції загальноосвітнього навчального закладу.

Пунктами 3 і 17 частини 5 Положення про Міністерство освіти і науки АР Крим, затвердженого постановою РМ АР Крим N 250 від 13.06.2005 р., передбачено, що міністерство відповідно до покладених на нього завдань аналізує стан освіти і науки в АР Крим, розробляє проекти республіканських програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційно-педагогічної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм на місцях. Вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо введення експериментальних учбових планів загальноосвітніх навчальних закладів та нових освітніх програм.

На підставі викладеного суд приходить до висновку, що Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р. в частині зобов'язання Ради Міністрів АР Крим доручити Міністерству освіти і науки АР Крим спільно з органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями в АР Крим розглянути можливість збільшення кількості учбових годин на вивчення російської мови та літератури в загальноосвітніх учбових закладах АР Крим, стосується варіативної складової змісту загальної середньої освіти в АР Крим та спрямоване на підготовку відповідних пропозицій Міністерству освіти та науки України, як спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі загальної середньої освіти. У зв'язку з чим в задоволенні позову в цій частині має бути відмовлено.

Вступна та резолютивна частини постанови проголошені в судовому засіданні 12 травня 2010 року.

У повному обсязі постанову складено 17 травня 2010 р.

Керуючись ст. ст. 160 - 163, 167, 171 КАС України, суд постановив:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати нечинним Рішення Верховної Ради АР Крим "Про заходи щодо підтримки російської мови у сфері освіти в Автономній Республіці Крим" N 1248 від 20.05.2009 р. в частині зобов'язання Ради Міністрів АР Крим доручити Міністерству освіти і науки АР Крим спільно із Сімферопольським регіональним центром оцінювання якості освіти починаючи з 2010 року організувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання учбових досягнень випускників учбових закладів системи загальної середньої освіти АР Крим з російської мови та літератури.

В задоволенні інших позовних вимог відмовити.

Зобов'язати Верховну Раду Автономної Республіки Крим опублікувати резолютивну частину цієї постанови невідкладно після набрання нею законної сили.

Постанова може бути оскаржена в Севастопольський апеляційний адміністративний суд через Окружний адміністративний суд АР Крим шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження постанови суду в десятиденний строк з дня складання постанови у повному обсязі та поданням після цього протягом двадцяти днів апеляційної скарги, або без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Якщо постанову було проголошено у відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

 

Головуючий, суддя

Д. В. Сидоренко

Судді:

С. В. Яковлєв

 

А. С. Цикуренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали